Tải bản đầy đủ

SKKN nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua biện pháp bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục mầm non”

ĐỀ TÀI
“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
THÔNG QUA BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC MẦM NON”

1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài,sáng kiến, giải pháp
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân là
nền tảng đầu tiên, là cơ sở ban đầu để hình thành nhân cách con người. vì vậy chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẻ có tác dụng rất lớn đến chất
lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.
Muốn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non thì phải
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Bởi vì giáo viên là người truyền thụ kiến thức
đến với trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ động, tích cực, hồn nhiên, vui
tươi, nắm bắt được những cái đẹp trong xã hội, trong thiên nhiên, đặc biệt là những
công việc của người lớn đang làm, biết được cái thiện, cái ác trong cuộc sống, tình
cảm của gia đình, bố mẹ và người thân. Nếu phương pháp truyền thụ của giáo viên
mà không phù hợp với sự phát triển của trẻ thì chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ sẻ
đạt kết quả không cao.
Vì thế việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững
vàng về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách đẹp là khâu đột phá cần

làm chuẩn bị cho việc thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.
Với nhiệm vụ là cán bộ quản lý phụ trách về chuyên môn, tôi nhận thấy rằng
năng lực, chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều, có nhiều giáo viên mới chưa có
nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, một số giáo viên củ tiếp cận với
phương pháp đổi mới còn hạn chế, chưa năng động, sáng tạo.
Với những hạn chế như vậy mà tôi nhận thấy việc bồi dưỡng chuyên môn cho
giáo viên trong nhà trường là việc làm hết sức cần thiết và thường xuyên. Nếu làm tốt
công tác này sẻ giúp giáo viên có nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm, có hình thức tổ
chức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, giúp giáo viên bình tỉnh, tự tin, nắm vững phương
pháp trong chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì thế mà tôi chọn đề tài “ Nâng
cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua biện pháp bồi dưỡng thực hiện
chương trình giáo dục mầm non” nhằm tạo điều kiện cho công tác quản lý về
chuyên môn đạt kết quả cao.
1.2. Điểm mới của đề tài, sáng kiến, giải
Đây là đề tài được nghiên cứu lần đầu. Vì vậy trong năm học này tôi đã nghiên
cứu, học hỏi và lựa chọn các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả trong việc
1


nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua thực hiện chương trình giáo dục
mầm non. Qua đề tài sẻ giúp giáo viên có nhiều kiến thức, có hình thức tổ chức hoạt
động linh hoạt, sáng tạo, giúp giáo viên bình tỉnh, tự tin, đổi mới phương pháp trong
chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho công tác quản lý về chuyên
môn đạt kết quả cao.
2. PHẦN NỘI DUNG
1. Thực trạng nội dung cần nghiên cứu
Trường mầm non Chung tôi có tổng số giáo viên là: 23đ/c.
Trong đó:
Trình độ giáo viên đạt chuẩn: 100%
Trên chuẩn 23/35 tỷ lệ 65,7% (có 4 đ/c đang tham gia học đại học).
Nhà trường luôn thực hiện công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên,
cuối năm 2013 - 2014 đạt kết quả như sau:
- Xuất sắc: 15/24 giáo viên đạt 62,5%
- Khá: 9/24 giáo viên đạt 37,5%
Năng lực sư phạm:
- Xuất sắc: 15/24 giáo viên đạt 62,5%
- Khá: 9/24 giáo viên đạt 37,5%
- Xếp loại thi đua cuối năm: 100% giáo viên đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm
vụ trở lên
.Cá nhân: CSTĐCS: 04/29 cô tỷ lệ 13,8 %

LĐTT:
20/29cô tỷ lệ 69 %
HTNV:
5/29 cô tỷ lệ 17,2 %
Với tầm quan trọng của đề tài và thực trạng của trường mà bản thân tôi đã học
hỏi để tìm ra các giải pháp phù hợp để bồi dưỡng cho giáo viên có ý thức trách
nhiệm, tự tin, có sáng tạo, linh hoạt trong đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên
trong quá trình thực hiện bản thân tôi gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó
khăn.
*. Thuận lợi:
Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, phòng giáo
dục và đặc biệt là sự quan tâm của tổ mầm non đã chỉ đạo sát sao trong các hoạt
động của nhà trường.
Giáo viên đã được tập huấn bồi dưỡng về thực hiện chương trình giáo dục
mầm non, được tạo điều kiện để tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ.
Đội ngũ giáo viên nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ được giao và chương trình
giáo dục mầm non, tâm huyết với nghề, nhiệt tình, yêu mến trẻ, có tinh thần trách
nhiệm trong công việc được giao.
2


Phụ huynh tin tưởng và đặc biệt là hội phụ huynh của trường luôn quan tâm
đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và sẳn sàng đầu tư cho con em
đầy đủ các điều kiện để tham gia hoạt động vui chơi.
*. Khó khăn:
- Về cơ sở vật chất: Trường có ba điểm trường cách xa nhau, thiếu phòng học,
một số phòng học chưa đủ diện tích còn chật hẹp, phòng chức năng, trang thiết bị dạy
học còn gặp nhiều khó khăn.
- Về kiến thức kỷ năng sư phạm của giáo viên:
- Một số giáo viên chậm đổi mới phương pháp dạy học, ngại học hỏi , chưa
linh hoạt, sáng tạo, giáo viên mới chưa có khả năng tự xây dựng kế hoạch chưa tự tin
khi tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ.
Việc tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin của giáo viên còn hạn chế đặc
biệt là việc xây dựng giáo án điện tử (Toàn trường mới có 12 giáo viên biết trình
chiếu).
- Tài liệu tham khảo cho công tác bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế.
- 100% giáo viên là nữ, 1/2 trong độ tuổi nuôi con nhỏ.
2. Các giải pháp.
Với những thực trạng trên thì cần phải có quá trình rèn luyện cho giáo viên về
mọi mặt, có ý thức trách nhiệm, có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong việc xây dựng kế
hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện của lớp mình. Môi trường hoạt động cho trẻ
phong phú, đồ dùng trực quan đẹp, phù hợp nội dung giáo dục. Muốn làm được điều
đó tôi đã chọn ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông
qua việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non như sau:
2.1. Phân loại, sắp xếp, bố trí đội ngũ.
Con người là tổng hợp các mối quan hệ của xã hội, con người có đầy đủ mặt
tốt hay xấu, cái quan trọng là chúng ta phát huy mặt tốt một cách tích cực và hạn chế
mặt tiêu cực. Vì thế trước hết phải hiểu được giáo viên, nắm bắt được khả năng, năng
lực của từng giáo viên để phân loại giáo viên theo tốt, khá, trung bình, đạt yêu cầu, đủ
bản lĩnh đương đầu với những khó khăn để sắp xếp, bố trí như:
Tôi tham mưu với thủ trưởng đơn vị để sắp xếp giáo viên giỏi đứng lớp với
giáo viên trung bình và giáo viên mới để giáo viên mới, giáo viên trung bình có điều
kiện học tập kinh nghiệm ở giáo viên giỏi, giáo viên giỏi có điều kiện để bổ sung và
bồi dưỡng những cái hay cho nhau qua các họat động.
Hay: Giáo viên có năng khiếu âm nhạc với giáo viên còn hạn chế về năng
khiếu âm nhạc.
Hoặc: Giáo viên biết xây dựng và sử dụng giáo án điện tử với giáo viên còn
hạn chế.

3


Với sự phân công phù hợp và giao nhiệm vụ rõ ràng sẻ khiến cho mỗi người tự
mình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, không dựa dẩm hoặc tị nạnh cho ai. Từ đó phát
huy được tinh thần tự lực, phát huy những mặt mạnh, hạn chế mặt yếu để hoàn thiện
cho bản thân.
Chính vì điều đó sẻ làm cho đội ngũ giáo viên có tinh thần đoàn kết, hình thành
ý thức xây dựng trách nhiệm chung, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân
giúp kế hoạch nhà trường được hoàn thành tốt.
2.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ qua chương trình giáo dục mầm non đặc
biệt là chú ý bản lĩnh chính trị, lương tâm nghề nghiệp và năng lực chuyên môn góp
phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả cao. Vì vậy mà người
phụ trách chuyên môn phải có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể , rõ ràng như:
Đối với giáo viên tham gia học các lớp đại học thì sẻ phân công hợp lý và tạo
điều kiện để giáo viên hoàn thành.
Tạo điều kiện để để giáo viên được tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn khi
phòng tổ chức.
*. Bồi dưỡng cho giáo viên mới:
Bồi dưỡng cho giáo viên mới về cách xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục
trẻ, cách tổ chức, đổi mới phương pháp.
Bồi dưỡng lý thuyết về phương pháp đổi mới của chương trình giáo dục mầm
non hiện nay.
Bồi dưỡng cho giáo viên còn hạn chế về soạn giáo án điện tử và cách sử dụng.
* Bồi dưỡng thường xuyên
Tăng cường dự giờ thăm lớp
Tạo điều kiện để tất cả giáo viên mới được dự giờ học tập và rút kinh nghiệm
qua các chuyên đề do tổ cũng như nhà trường tổ chức.
Chỉ đạo tổ chuyên môn nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ về nghiệp vụ sư
phạm, đổi mới phương pháp dạy học.
2.3. Bồi dưỡng chuyên môn qua việc tổ chức chuyên đề, thao giảng.
Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn cần chú trọng đến hoạt động như:
Tổ chức chuyên đề, thao giảng. Đây là một việc làm rất cần. Bởi vì các hoạt động với
các đề tài cụ thể sẻ là những ví dụ sinh động giúp cho giáo viên được mắt thấy, tai
nghe những gì mình được học ở lý thuyết và nghe qua hội thảo.
Nhận thức vấn đề này tôi thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức
chuyên đề giáo dục mầm non theo kế hoạc đầu năm của trường, tổ đã đề ra như:
khám phá khoa học, làm quen với toán, hoạt động âm nhạc... tôi đã chỉ đạo xây dựng
tiết mẫu và cho toàn giáo viên được dự giờ và rút kinh nghiệm sau mỗi lần tổ chức,
sau đó cho giáo viên lần lượt thực hiện và đồng thời tiến đến công tác kiểm tra đánh
4


giá chuyên đề để bổ sung những hạn chế cho giáo viên kịp thời chỉnh sửa những sai
sót của mình.
Ngoài việc tổ chức chuyên đề, ban giám hiệu đề ra kế hoạch cho tổ mỗi tháng
tổ chức thao giảng tại tổ để giáo viên nào cũng được tổ chức lại hoạt động của các
chuyên đề.
Với những hình thức trên sẻ tạo cơ hội cho giáo viên được trao đổi, học hỏi
kinh nghiệm lẩn nhau để cùng nhau tiến bộ.
2.4. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua phong trào thi đua
Biện pháp bồi dưỡng thông qua phong trào thi đua, tổ chức các hội thi, thao
giảng thường xuyên sẻ giúp giáo viên mạnh dạn, bình tỉnh trước khi lên lớp.
Để đạt được kết quả đó đòi hỏi mỗi giáo viên phải trau dồi năng lực sư phạm,
nghệ thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, bạn bè...
Từ đó trình độ chuyên môn và tay nghề của giáo viên mới được nâng lên.
Phong trào thi đua gắn với các hội thi sẻ làm cho phong trào thi đua của nhà
trường càng thêm sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền đến đa số phụ huynh. Trong các
phong trào thi đua nhà trường luôn xác định rõ mục tiêu, luôn thể hiện tốt tinh thần
công khai, minh bạch đảm bảo công bằng và dân chủ trong hội thi như thi giáo viên
dạy, thi làm đồ dùng ,đồ chơi giỏi cấp trường .
Qua các hội thi đã góp phần thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của giáo viên trong
toàn trường, họ khẳng định mình trước tập thể, tạo được mối quan hệ thân ái giúp đỡ
nhau cùng tiến bộ trong tập thể giáo viên.
Để hội thi thành công và đạt kết quả tốt bám với thực hiện nhiệm vụ năm học
của ngành, của trường cụ thể cho từng đợt phong trào như: thi giáo viên dạy giỏi cấp
trường, tham gia hội thi “giáo viên dạy giỏi cấp huyện”, thi làm đồ dùng đồ chơi cấp
trường. Sau hội thi trường có tổng kết và rút kinh nghiệm, khen thưởng cá nhân có
thành tích xuất sắc. Chính vì thế mà đã phần nào động viên tinh thần của giáo viên và
đã đưa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường đạt kết quả cao.
2.5. Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên.
Công nghệ thông tin là phương tiện giúp cho giáo viên học hỏi, nâng cao trình
độ hiểu biết. Chính vì lẽ đó tôi đã tham mưu với nhà trường để xây dựng kế hoạch để
đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Ban giám hiệu tổ chức
tổ chức bồi dưỡng kỉ năng soạn giáo án điện tử vào ngày thứ bảy. Đồng thời khuyến
khích tinh thần tự học ở mỗi giáo viên. Qua đó chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thi
đua soạn giảng bằng giáo án điện tử và tư liệu dạy học để ban giám hiệu và đồng
nghiệp dự giờ nhằm trao đổi thông tin lẩn nhau và rút kinh nghiệm.
2.6. Kết quả đạt được:
Với sự nổ lực bản thân trong công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên thông qua thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong nhà trường đã
5


đẩy mạnh chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tạo được niềm tin trong
phụ huynh. với những biện pháp nêu trên đã đạt được kết quả như sau:
*. Về công tác quản lý:
Bản thân tự học, tự nghiên cứu để có những biện pháp phù hợp đưa vào thực
tiển trong năm học, có thêm kinh nghiệm trong việc công tác quản lý chất lượng của
trường .
*. Về giáo viên:
Giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng vận dụng phương
pháp đổi mới trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sáng tạo, linh hoạt, giáo viên
mới biết tự xây dựng kế hoạch chương trình theo chủ điểm, việc tiếp cận soạn giảng
giáo án điện tử được tăng lên rõ rệt cụ thể:
+ Xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt:
- Xuất sắc: 15/23 giáo viên đạt 65,2%
- Khá: 8/23 giáo viên đạt 34,8%
+Năng lực sự phạm:
- Xuất sắc: 15/23 giáo viên đạt 65,2%
- Khá: 8/23 giáo viên đạt 34,8%
- Xếp loại thi đua cuối năm: 100% giáo viên đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ trở
lên
.Cá nhân: CSTĐCS: 05/35 cô tỷ lệ 14,3 %
LĐTT:
20/35cô tỷ lệ 57,1 %
HTNV:
10/35 cô tỷ lệ 28,6 %
- 10 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường
- 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- 80% giáo viên soạn giảng giáo án điện tử.
Sự chuyển biến năng lực chuyên môn của giáo viên đã dẫn đến nâng cao chất
lượng giáo dục trong toàn trường, có tác động đến công tác xã hội hóa và công tác
tham mưu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I.
3. PHẦN KẾT LUẬN:
3.1. Ý nghĩa của đề tài, sáng kiến, giải pháp.
Đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua biện pháp bồi dưỡng
thực hiện chương trình giáo dục mầm non” là một nhiệm vụ quan trọng cần phải được
thực hiện thường xuyên với người phụ trách chuyên môn. Qua áp dụng các biện pháp
sẻ giúp giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp, có điều kiện
vững vàng về nghiệp vụ có hình thức tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo trong
đổi mới phương pháp giúp trẻ phát triển tốt các lĩnh vực và tạo được tính tích cực cho
trẻ.

6


Các biện pháp đã nêu trong đề tài đóng vai trò rất quan trọng đối với người
quản lý nói chung và bản thân tôi nói riêng, vì thế mà người quản lý phải có năng
lực, có trình độ chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao. Nghiên cứu kỷ về cách lập
kế hoạch thực hiện chương trình, nội dung, kiến thức, kỷ năng, phương pháp.
Phải nắm được năng lực của từng giáo viên để bố trí công việc cho phù hợp, bố
trí giáo viên giỏi kèm với giáo viên mới để cùng nhau học tập.
Cần có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với thực tế của đơn vị mình, xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng lý thuyết, thực hành cụ thể với từng giáo viên.
Xây dựng mạng lưới chuyên môn và thường xuyên tổ chức thao giảng, hội thảo
chuyên đề để toàn giáo viên cùng được tham gia và rút kinh nghiệm cho bản thân.
Xây dựng kế hoạch phong trào thi đua “ Giáo viên dạy giỏi” ‘ Làm đồ dùng đồ
chơi” cấp trường để giáo viên được thể hiện những sáng tạo trong đổi mới phương
pháp, thể hiện được chính mình và các giáo viên mới có cơ hội học tập kinh nghiệm
trong giảng dạy.
Tham mưu với nhà trường để tổ chức bồi dưỡng mở rộng về soạn giáo án điện
tử.
Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, có kế hoạch kiểm tra giám sát đánh giá
kết quả thường xuyên để bổ sung kịp thời.
3.2. Kiến nghị.
Đề nghị phòng giáo dục mở lớp bồi dưỡng chuyên môn sớm hơn.
Trên đây là một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà
trường mà bản thân đã thực hiện trong thời gian qua, phần nào đã góp phần nâng cao
chất lượng trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, tuy nhiên vẫn còn
một số hạn chế, rất mong được sự góp ý hội đồng khoa học các cấp để sáng kiến của
tôi được tiếp tục vận dụng trong công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên thông qua thực hiện chương trình GDMN có kết quả cao hơn.

7


8x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×