Tải bản đầy đủ

SKKN một số kinh nghiệm xây dựng nền nếp trong công tác chủ nhiệm lớp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NỀN NẾP
TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Lệ Thủy, tháng 5 năm 2015


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NỀN NẾP
TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hương
Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số 2 Hồng Thủy

Lệ Thủy, tháng 5 năm 2015


1. Phần mở đầu
1.1 Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm
Quán triệt Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của năm
học, theo Hướng dẫn thực hiên nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Lệ
Thủy, trường tôi xác định nhiệm vụ chung của năm học 2014-2015 là: Tiếp tục
đổi mới công tác quản lí theo hướng "Dân chủ, kỉ cương, đổi mới và hiệu quả",
nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản lí giáo dục, tiếp tục thực hiện có
hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành trong giai
đoạn mới,... Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm là việc nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Để thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi một
giáo viên phải có những biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng của lớp
mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Mặt khác, trong
xã hội hiện nay, nền kinh tế thị trường làm cho đời sống, ý thức của người dân
được cải thiện hơn, chính sách mở cửa, giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các nước
cũng rất đa dạng. Điều đó đã tác động ít nhiều đến nhận thức, hiểu biết của các
thế hệ học sinh. Cho nên chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng học sinh ngày nay
thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo và hiểu biết hơn. Tuy nhiên, chúng ta không
thể không bàn tới mặt trái của nền kinh tế thị trường. Những cái xấu đã và
đang len lỏi vào thế hệ trẻ chúng ta. Nó làm lu mờ lý trí, bôi đen nhân cách
khiến những người làm công tác giáo dục, các bậc phụ huynh phải băn khoăn,
lo lắng. Qua thực tế, ta nhận thấy đạo đức học sinh đang trên đà đi xuống, các
tệ nạn xã hội như: văn hóa phẩm đồi trụy, cờ bạc, ma túy, trò chơi điện tử đang
kéo các em ra khỏi sách vở, nhà trường …
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi
rất mong muốn học trò của mình là những con ngoan, trò giỏi, nhiệt tình trong
lao động, sống có trách nhiệm, giàu lòng yêu thương con người, có ý thức tự
giác học tập tích cực, có đủ kiến thức kỹ năng cơ bản của cấp học làm nền tảng
giúp các em tự tin bước tiếp ở các bậc học sau. Muốn làm được điều đó, tôi
thiết nghĩ cần phải xây dựng nền nếp lớp học thật tốt để nâng cao hiệu quả học
tập và rèn luyện của học sinh, góp phần giúp các em phát triển toàn diện. Qua


thực tế hơn 20 năm giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm cho thấy: lớp có nền
nếp tốt sẽ giúp học sinh có tính tự lập, nghiêm túc, tích cực trong học tập và
lao động. Mặt khác, nền nếp lớp tốt sẽ làm tăng chất lượng dạy và học đồng

thời rèn luyện cho học sinh đạo đức tác phong tốt góp phần hình thành nhân
cách cho các em. Đó là lý do mà tôi chọn sáng kiến: “Một số kinh nghiệm xây
dựng nền nếp trong công tác chủ nhiệm lớp ” làm đề tài nghiên cứu.
1.2. Điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm
Qua tìm hiểu, bản thân cũng biết đã có nhiều anh chị đồng nghiệp đã
nghiên cứu về chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp. Nhưng mỗi trường, mỗi khối
lớp, mỗi lớp đều có thực tế khác nhau nên bản thân tôi chú trọng nghiên cứu
kinh nghiệm xây dựng nền nếp lớp học tại lớp 3 1 của trường mà bản thân tôi
chủ nhiệm trong năm học 2014-2015. Tôi đã nghiên cứu ngay trong tháng đầu
tiếp xúc lớp và vận dụng những biện pháp cụ thể, sát thực với đối tượng học
sinh của lớp trong suốt năm học. Đến nay, đã có kết quả nên tôi viết lại những
kinh nghiệm của mình đã làm được.
2. Phần nội dung
2.1 Thực trạng của lớp học:
Đầu năm học 2014 – 2015, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 3 1. Lớp tôi
chủ nhiệm có 24 học sinh, 14 nam và 10 nữ. Ngay trong tuần lễ đầu năm học,
tôi quan sát, tìm hiểu và nhận thấy lớp có nhiều học sinh ngoan, có ý thức
trong học tập cũng như các hoạt động. Phụ huynh mua sách vở, dụng cụ học
tập khá đầy đủ. Ban cán sự lớp nhiệt tình. Song bên cạnh đó vẫn có nhiều học
sinh thường xuyên quên sách vở. Nhiều em đi học quá muộn vào buổi sáng
nên không có thời gian truy bài hay trực nhật, vệ sinh lớp học. Ngược lại, buổi
chiều các em lại đi học quá sớm gây ồn ào, mất trật tự. Cá biệt có học sinh hay
nghỉ học không có lí do đó là em Trương Văn Chịnh Chà và một số em hay
quậy phá trong giờ học. Trong giờ học hay khi sinh hoạt tập thể các em chưa
nghiêm túc, đó là các em: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Phương Đông, Trần Văn


Trung.... Kết quả khảo sát chất lượng 2 môn Toán và Tiếng Việt còn thấp, cụ
thể:
Kết quả khảo sát đầu năm của lớp năm học 2014 - 2015:
Tổng số HS

Giỏi
%

Khá
SL

%

Trung bình
SL

%

Yếu

24 em

SL

SL

%

Toán

5

20,8

6

25,0

9

37,5

4

16,7

Tiếng Việt

5

20,8

7

29,2

9

37,5

3

12,5

Qua tìm hiểu, tôi tìm ra nguyên nhân của thực trạng trên như sau:
- Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn phải phụ giúp gia đình làm việc, ít
dành thời gian cho việc học tập.
- Một số phụ huynh làm ăn xa, phải bươn chải cuộc sống, ít có điều kiện
để quan tâm chăm sóc con cái, như đi làm xa tận TP HCM, Tây Nguyên, và
nước bạn Lào vài tháng mới về 1 lần, gửi con ở nhà ông bà nội, ngoại, cậu, dì,
chú, bác...
- Một số học sinh chưaTHÔNG
có ý thứcTIN
họcCÁ
tập,NHÂN
còn ham chơi, rủ rê lôi kéo
bạn bè.

Họ và tên ..................................................................................................................................
Để khắcNgày
phục sinh
được................................................................................................................................
thực trạng trên, tôi đã nghiên cứu và áp dụng một số

biện pháp sau: Chỗ ở (Thôn)......................................................................................................................
2.2 Các Họ
giảivàpháp
đã ................................................
tiến hành:
tên cha
Nghề nghiệp...................................
2.2.1. Thu
tin học sinh.
Họ thập
và tênthông
mẹ....................................................
Nghề nghiệp................................
Trước hếtSố
tôiđiện
nắmthoại
thông
tinlạc:
học
sinh qua xem kết quả các mặt giáo dục
liên
.................................................................................................
của từng em trong
họcthứ
bạ ............................
của năm học
trước.
Là con
trong
..........................................anh, chị, em
gia đình:
...............................................................................................
Tiếp theo Hoàn
là tiếpcảnh
xúc với
học sinh,
qua trao đổi các em đã thông .tin cho tôi
..................................................................................................
biết lớp mình Môn
năm học
vừa yêu
rồi thích:
có bạn
nào yếu? yếu môn gì? bản thân em còn

vướng mắc kỹ Môn
năng học
nào?cảm thấy khó khăn:.......................................................................
..............................................................................................................................
Đồng thờiSở
tôithích:.
lấy thông
tin bằng cách cho học sinh điền vào bản thông tin
theo mẫu sau: Các bạn thân:..................................................................................................................

Em có ý kiến, đề nghị gì với GVCN và nhà trường:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................


Để chính xác và khách quan hơn, tôi tiến hành thẩm định thông tin một
lần nữa, tôi cố gắng tìm hiểu thông qua nhiều kênh khác nhau như từ bạn bè,
người quen, chính quyền địa phương, đến thăm gia đình một số học sinh,… và
biết cụ thể hơn, chi tiết hơn hoàn cảnh gia đình các em. Bên cạnh đó tôi còn trò
chuyện với GVCN của năm trước, liên hệ các giáo viên trong trường để có
thêm những thông tin chính xác về các em. Từ đó để có những hình thức,
những biện pháp giáo dục linh hoạt phù hợp với từng em.
Và tôi biết được những em ngoài giờ học ở trường, khi về nhà là các em
thường xuyên đi chơi, la cà trên đường đi học từ đó dẫn đến sao nhãng việc
học ở nhà và khi đến trường học tập thụ động nên kết quả học tập, rèn luyện
không cao.


Có thể chỉ ra một vài em như: Trương Văn Chịnh Chà em trên đường về
em thường vào chơi trò chơi điện tử và lôi kéo, rủ rê các bạn khác như Nguyễn
Phương Đông , Hoàng Minh Nam...; em Nguyễn Anh Đức có bố mẹ đi làm ăn
ở miền Nam, em ở với ông bà nội già yếu, nên không thể quản lí nổi sinh hoạt
của em... Đã chuẩn bị tốt bằng các hoạt động nắm thông tin về kiến thức, kỹ
năng, hành vi đạo đức của từng em, trên cơ sở đó tôi tiến hành giải pháp phù
hợp.
Đối với em Chịnh Chà, tôi đến nhà tìm hiểu lí do được biết: em chủ quan
không thích đi học, bố mẹ lại không hiểu tầm quan trọng của việc đi học đều
nên không nhắc nhở, bảo ban em. Còn em Đông, em Nam tôi gặp phụ huynh
trao đổi đề nghị phụ huynh kết hợp giáo dục em. Đối với em Đức, tôi gặp riêng
em khuyên nhủ, bảo ban gợi ở em tình yêu thương bố mẹ đã vất vả làm ăn nuôi
em ăn học...Kết quả các em đã đi học đều, rời xa trò chơi điện tử, chú tâm vào
việc học. Và tôi cũng lấy đó làm gương cho các bạn học sinh khác trong lớp.
2.2.2. Tổ chức lớp học:
Công việc kế tiếp của tôi là sắp xếp chỗ ngồi và họp bầu ban cán sự lớp.
Việc xếp chỗ ngồi cũng là vấn đề mà tôi phải cân nhắc, làm sao để các em ngồi
chung bàn không làm mất trật tự, hỗ trợ nhau trong việc học theo nhóm, xếp
các đối tượng học sinh đồng đều giữa các tổ để tạo sự cân bằng trong thi đua
và cùng nhau phấn đấu tốt hơn. Việc bầu Ban cán sự lớp, tôi để các em tự bầu
trên cơ sở các em đã tiếp xúc từ năm học trước và điều này tôi hoàn toàn tin
tưởng ở các em. Sau đó cùng cả lớp thảo luận về nội quy của nhà trường và nội
quy của lớp học, quy định về thưởng, phạt.... Tất cả các em đều được tham gia
ý kiến, các em cùng nhau trao đổi xem có điểm nào các em thấy khó thực hiện
tôi sẽ giải thích và giúp các em làm tốt hơn. Để học sinh dễ nhớ và Ban cán sự
lớp dễ theo dõi, tôi dán Bảng nội quy ở vị trí phù hợp, dễ nhìn.
Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp và các tổ trưởng được tôi quy định rất cụ thể :
+ Chủ tịch Hội đồng tự quản: Điều hành chung công việc của lớp, theo dõi thi
đua giữa các tổ, điều khiển các tiết sinh hoạt hàng tuần, tổng hợp và báo cáo


kết quả thi đua về mọi mặt của lớp hàng tuần, hàng tháng cho giáo viên chủ
nhiệm.
+ Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách học tập: Điều hành lớp chữa bài
tập, luyện đọc, rèn chữ trong 15 phút đầù giờ, cùng với lớp trưởng trong Hội
đồng tự quản điều hành lớp học trong các tiết học ứng dụng mô hình trường
học mới.
+ Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách Văn- Thể- Mĩ: điều hành tổ chức
theo dõi, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa giờ
do Liên Đội hay Nhà trường tổ chức.
+ Các ban: Tôi thành lập 6 ban như sau: Ban học tập, Ban Văn nghệ, Ban Nề
nếp, Ban Sức khỏe vệ sinh, Ban Thư viện, Ban Đối ngoại. Mỗi ban có một
trưởng ban phụ trách mỗi công việc riêng theo hoạt động của lớp, cuối tuần
báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch Hội đồng tự quản và Phó Chủ tịch Hội
đồng tự quản để tổng hợp, báo cáo vào tiết sinh hoạt lớp.
+ Các nhóm trưởng : Theo dõi các hoạt động của nhóm như trực nhật, vệ sinh,
thực hiện nội quy, nắm kết quả học tập của từng bạn, xếp loại đánh giá các bạn
trong nhóm mình và báo cáo cho các trưởng ban tổng hợp.
Sau khi thực hiện xong công tác tổ chức lớp học, tôi phát động phong trào thi
đua giữa các nhóm. Mỗi nhóm đều có một quyển vở để làm sổ ghi chép những
mặt cần theo dõi trong tuần một cách cụ thể, khoa học làm căn cứ cho buổi
sinh hoạt lớp cuối tuần.
2.2.3. Giáo viên chủ nhiệm lớp là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Muốn các em thực hiện tốt nền nếp thì người giáo viên phải làm gương
cho các em. Trong lớp học, GVCN là người mẫu mực trong các hoạt động để
các em noi theo. Cách hành động, suy nghĩ, cư xử của GV sẽ ảnh hưởng rất
lớn đến học sinh. Vì vậy, khi đến trường hoặc lên lớp, tôi đều thực hiện đúng
nội quy của Nhà trường như mặc đồng phục sáng thứ hai, không đi dép lê, cư
xử công bằng với học sinh, tôn trọng học sinh. Giáo viên cần phải chuẩn mực
từ lời nói, cử chỉ, lời nhận xét học sinh. Tôi luôn trau dồi kiến thức, tay nghề
bởi người GV không có năng lực, kiến thức rộng thì khó tạo hứng thú học tập


cho học sinh. Tôi luôn gần gũi, thương yêu các em, giúp các em tháo gỡ những
khó khăn trong đời sống, những khó khăn ở lớp, ở trường.
2.2.4. Xây dựng nền nếp học tập, nền nếp tự quản
- Ngay từ đầu năm học, tôi quy ước các ký hiệu về học tập và được
thống nhất khi ở trong lớp như cách giơ tay, lấy đồ dùng học tập, cách đứng trả
lời ... từ đó rèn cho HS tác phong nhanh nhẹn trong mọi hoạt động. Đưa ra quy
định: phải chuẩn bị đầy đủ sách vở cho mỗi buổi học, xem trước bài học hôm
sau vào mỗi tối. Ngồi học nghiêm túc, sinh hoạt nhóm nhiệt tình.
- Sau 2 tuần học và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm, tôi phân loại
học sinh để có biện pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng học sinh,
luôn quan tâm đến các học sinh học còn yếu trong lớp, chuẩn bị cho các em
này những câu hỏi đơn giản để các em cảm thấy tự tin khi phát biểu ý kiến.
Xây dựng tốt phong trào " Đôi bạn cùng tiến", " Nhóm bạn cùng tiến" để các
em giúp đỡ nhau trong học tập và phong trào này rất có hiệu quả.
- Duy trì nền nếp truy bài đầu giờ và kiểm tra bài của nhau trong các tiết
dạy giúp GV tiết kiệm được thời gian và hướng các em vào mục tiêu tự đánh
giá kết quả của mình.
- Tôi cũng luôn tạo ra trong lớp một không khí thi đua học tập tốt, sôi nổi
trong mọi tiết dạy. Động viên kịp thời những HS xây dựng bài tốt và những tổ
có nhiều em phát biểu ý kiến.
2.2.5. Xây dựng điểm thi đua của học sinh:
Căn cứ vào các tiêu chí thi đua của trường, của lớp tôi xây dựng khung
điểm thi đua cho học sinh theo từng cá nhân và từng nhóm và đây cũng được
coi là nội qui của lớp. Việc làm này nhằm giúp cho học sinh thể hiện tính tự
phê và phê của mình, khả năng quản lí của các cán bộ lớp, đồng thời các em
có ý thức tự giác hơn trong học tập và các hoạt động khác. Mỗi học sinh tự
chấm điểm cá nhân, tự bình bầu theo nhóm vào giờ sinh hoạt lớp, lớp trưởng
tập hợp và báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm. Cuối mỗi tháng thì tổng kết điểm
thi đua và quy định điểm tốt sẽ được gắn hoa điểm tốt. Cuối kì và cuối năm


học dựa vào kết quả học sinh đạt được trong hàng tuần, hàng tháng có kế
hoạch đề xuất khen thưởng cho những học sinh có thành tích cao để động viên
khích lệ học sinh kịp thời. Lớp có kế hoạch trích quỹ lớp để tặng thưởng học
sinh tiêu biểu của lớp. Công tác thi đua khen thưởng kịp thời nên đã tạo nên
được phong trào thi đua sôi nổi trong cả lớp.
2.2.6. Công tác phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường
Đối với Nhà trường: Ngoài việc giảng dạy trên lớp, tôi nắm bắt tình hình
của lớp và luôn trao đổi với nhà trường về tình hình của học sinh, tiếp thu kế
hoạch của nhà trường để triển khai công việc cho các em vào các tiết sinh hoạt.
Thường xuyên trao đổi với giáo viên bộ môn, nắm bắt thông tin kịp thời những
mặt tồn tại của lớp, những cá nhân xuất sắc, những biểu hiện tiêu cực để kịp
thời uốn nắn.
Phối hợp với Liên đội: Tôi nắm lịch hoạt động của Liên đội thông qua
đại hội Liên đội và kế hoạch từng kì, từng tháng để định hướng cho Sao Nhi
đồng xây dựng kế hoạch hoạt động theo quy định và các phong trào thi đua
theo chủ đề, chủ điểm. Tổ chức cho học sinh tham gia tốt các phong trào thi
đua, tham gia các cuộc thi tìm hiểu do các cấp tổ chức, tham gia đọc sách ở thư
viện...nhằm hướng các em có ý thức cao trong học tập và có lối sống lành
mạnh.
Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh: Ngoài các kì họp phụ
huynh, tôi liên hệ chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh một mặt để quản
lí giờ giấc học tập, cách ứng xử ở nhà, với mọi người xung quanh; mặt khác
huy động mọi lực lượng xã hội cùng tham gia vào việc quản lí học tập và rèn
luyện đạo đức cho học sinh để học sinh phát triển toàn diện.
Kết quả đạt được:
Qua quá trình thực hiện các giải pháp trên, tôi đã xây dựng được một lớp
học có nền nếp tốt. Nhờ đó các hoạt động học tập cũng như hoạt động ngoài
giờ lên lớp được nâng lên rõ rệt.
* Về số lượng:


- Duy trì sĩ số 24/24, học sinh đi học chuyên cần, đúng giờ.
* Về chất lượng:
- Kiến thức, kĩ năng:
* Chất lượng kiểm tra định kì cuối năm học 2014- 2015:
+ Môn học đánh giá bằng điểm số:
Tổng số HS
24 em
Toán
Tiếng Việt
Anh văn
Tin học

Điểm 9-10
SL
%

Điểm 7-8
SL
%

13
12
4
14

7
8
13
6

54,2
50,0
16,7
58,3

29,1
33,3
54,2
25,0

Điểm 5-6
SL
%
4
4
7
4

16,7
16,7
29,1
16,7

Điểm dưới 5
SL
%
0
0
0
0

0
0
0
0

+ Các môn học đánh giá bằng nhận xét: Hoàn thành 100%
- Năng lực: Đạt 100%
- Phẩm chất: Đạt 100%
* Chất lượng tham gia các hoạt động :
- Tham dự “ Ngày hội viết chữ đẹp HS Tiểu học” có 3 em đạt giải (1em
đạt giải Nhất, 1em đạt giải Ba, 1em đạt giải Khuyến khích).
- Học sinh tích cực tham gia các hoạt động Thể dục- thể thao. 100% học
sinh thuộc bài thể dục và múa hát giữa giờ. Có ý thức phòng chống tai nạn
giao thông tốt, đi đúng phần đường của mình, 100% học sinh đội mũ bảo hiểm
khi ngồi trên xe.
Học sinh tham gia tích cực vào các trò chơi dân gian do nhà trường tổ
chức trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhân ngày Hội khỏe Phù Đổng và
các ngày lễ đạt kết quả cao.
3. Phần kết luận
3.1 Ý nghĩa và phạm vi áp dụng của sáng kiến
Qua quá trình thực hiện, tôi thấy để xây dựng nền nếp tốt cho học sinh
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo viên chủ nhiệm lớp phải
thật sự yêu nghề, tâm huyết với nghề, luôn hết lòng vì học sinh, là người có
năng lực tổ chức, quản lí lớp, có kĩ năng sư phạm vững vàng, phải tạo mối


quan hệ tốt với học sinh, với phụ huynh HS, phải thực sự là tấm gương cho
học sinh noi theo.
- Tìm hiểu để biết rõ tình hình, hoàn cảnh từng học sinh.
- Cho học sinh học tập nội quy của trường, xây dựng nội quy, quy định
riêng của lớp.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp năng động và sáng tạo, ý thức tự quản tốt.
- Thực hiện sinh hoạt lớp đều đặn, thực hiện thi đua, khen thưởng thường
xuyên.
- Phối hợp kịp thời và chặt chẽ với các giáo viên bộ môn và các đoàn thể
trong trường cũng như Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh.
* Phạm vi áp dụng:
Sáng kiến này được áp dụng trong việc xây dựng nền nếp lớp của bản thân
tôi ở lớp 31 có kết quả sau một năm học và được nhân rộng ở các lớp trong
trường.
3.2 Một số kiến nghị:
+ Đối với tổ chuyên môn: Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của
Giáo viên chủ nhiệm trong các buổi sinh hoạt để các GVCN học tập lẫn nhau.
+ Đối với Nhà trường: Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kinh nghiệm cho
giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp bằng nhiều hình thức.
+ Đối với Phòng Giáo dục: Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên chủ
nhiệm.
+ Đối với các phụ huynh cần phải quan tâm hơn nữa con em mình, quan tâm
đến sự nghiệp giáo dục, phải thật sự là tấm gương mẫu mực cho con em mình.
Trên đây là một vài kinh nghiệm của tôi về xây dựng nền nếp cho học
sinh trong công tác chủ nhiệm lớp. Tôi rất mong nhận được sự góp ý quý báu
của Hội đồng khoa học các cấp để sáng kiến được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cám ơn !
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×