Tải bản đầy đủ

SKKN một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2

1. PHẦN MỞ ĐẦU:
1.1. Lý chọn sáng kiến:
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách
hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục
là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội...”.
Với quan điểm chỉ đạo đó, mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay được
đặt ra là: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục,
đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn
diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia
đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả....”.
Để thực hiện mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay, mỗi giáo viên nói
chung, giáo viên làm công tác chủ nhiệm nói riêng phải xác định được vai trò trách
nhiệm của mình để “ươm mầm” cho sự nghiệp “trồng người”.
Giáo viên chủ nhiệm lớp là người thay mặt nhà trường quản lý, điều hành
lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, là cầu
nối giữa ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội.
Công tác chủ nhiệm là một khâu quan trọng trong quá trình giáo dục tại
các trường tiểu học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh, trước

hết cần quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp. Công tác chủ nhiệm lớp tốt thì chất
lượng giảng dạy và giáo dục không ngừng được nâng lên.
Trong năm học này, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường Tiểu học tổ chức áp
dụng dạy-học theo mô hình trường học mới “đúng bản chất”, “có chiều sâu”; phát
huy vai trò tự giác, tự quản của học sinh trong dạy học cũng như trong sinh hoạt
tập thể. Vì vậy vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp rất quan trọng góp phần quyết
định chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh.
Bằng lòng nhiệt huyết và lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, bản thân tôi
luôn cố gắng nổ lực hết mình để giúp các em trở thành những người có ích cho xã
hội, xứng đáng với hình ảnh đẹp mà đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy
học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý vì nó đã tạo ra những con người
sáng tạo”.
Trong những năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi luôn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao. Liên tục 3 năm qua, lớp tôi chủ nhiệm luôn duy trì sĩ số
- -

1


100%, chất lượng giáo dục của học sinh chuyển biến rõ rệt. Từ đầu năm học 20132014 cho đến nay, lớp tôi luôn đi đầu trong mọi hoạt động: ổn định mọi nề nếp,
trang trí phòng học, xây dựng tủ sách thư viện, huy động sự ủng hộ các nguồn lực
từ phụ huynh,....
Những việc làm trên là bước khởi đầu cho công cuộc đổi mới giáo dục tiểu
học theo mô hình trường học mới. Để làm tốt hơn nữa công tác chủ nhiệm đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao của xã hội, bản thân tôi cần phải tìm tòi, học hỏi, chia sẻ
nhiều hơn nữa từ đồng nghiệp, bạn bè, từ các thầy, cô giáo. Chính vì lí do đó, tôi
chọn để viết sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm trong công tác chủ
nhiệm lớp 2 ”. Mong được chia sẻ và nhận được những đóng góp chân tình từ các
thầy giáo, cô giáo và đồng nghiệp.
1.2. Điểm mới của sáng kiến:
Điểm mới của sáng kiến: Ghi lại những biện pháp làm công tác chủ nhiệm
lớp mà bản thân đã làm trong những năm học qua để suy ngẫm, chọn lọc và đúc
kết thành kinh nghiệm của bản thân nhằm nâng cao năng lực chủ nhiệm lớp phù
hợp với mô hình trường học mới.

- -

22. PHẦN NỘI DUNG:
2.1. Thực trạng của nội dung nghiên cứu:
Trong những năm qua, công tác chủ nhiệm được nhà trường đặc biệt quan
tâm. Ngay từ đầu mỗi năm học, Ban giám hiệu đã lựa chọn những giáo viên có
năng lực, sức khỏe, có trách nhiệm cao để làm công tác chủ nhiệm lớp. Dựa vào
trình độ, năng lực, sở trường để phân công giáo viên phù hợp các khối lớp.
Sau khi phân công chủ nhiệm lớp, nhà trường giao chỉ tiêu phấn đấu, gắn rõ
trách nhiệm cho từng giáo viên. Chỉ đạo sát sao các hoạt động chủ nhiệm lớp: nắm
lý lịch học sinh; chuyển giao chất lượng từ lớp dưới lên lớp trên; xây dựng kế
hoạch công tác chủ nhiệm; xây dựng nề nếp lớp; triển khai họp phụ huynh;...vì thế
chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển bền vững.
Lớp 2 là lớp bước vào ngưỡng cửa trường tiểu học năm thứ 2, các em ngoan
ngoãn, ngây thơ, chưa có ý thức tự giác trong học tập cũng như trong sinh hoạt. Ở
lứa tuổi này, các em đã có nhiều thay đổi về nhận thức, về tâm sinh lí, tình cảm và
cả các mối quan hệ xã hội. Các em rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, bị xâm hại,…nhưng các
em vẫn chưa có đủ khả năng để từ chối, để tự bảo vệ mình. Vì vậy, các em rất cần
được giáo dục và rèn luyện nhiều kĩ năng sống để tự tin trong học tập, trong cuộc
sống.
Trong những năm qua, uy tín của nhà trường ngày một tăng nên nhiều học
sinh ngoài địa bàn (xã Sơn Thủy, TTNT Lệ Ninh) vào học. Số lượng học sinh
trong một lớp học ngày càng đông trong khi phòng học chưa đủ rộng, bàn ghế
chưa đúng kiểu cách nên việc tổ chức học tập, sinh hoạt theo nhóm còn gặp nhiều
khó khăn.
Việc nắm thông tin cá nhân học sinh chủ yếu qua sổ học bạ hoặc qua giáo
viên chủ nhiệm năm trước. Vì vậy, giáo viên chưa hiểu sâu sát về các em nên thiếu
chủ động trong công tác chủ nhiệm.
Đầu năm, giáo viên lựa chọn và định hướng cho học sinh bầu Ban cán sự lớp
nên việc thành lập Ban cán sự lớp còn mang tính hình thức. Có những học sinh làm
lớp trưởng, lớp phó,.. từ lớp Một lên đến lớp Hai; nhiều học sinh khác không có cơ
hội rèn luyện kĩ năng làm lãnh đạo.
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, một số lớp đang học phòng cấp 4 (đã xuống
cấp trầm trọng) nên việc trang trí lớp học gặp nhiều khó khăn. Một số lớp ở các
phòng học kiên cố đã trang trí nhưng chưa đúng theo tinh thần “Lớp học là của các
em: gần gũi, thân thiện”: các phòng học trang trí rất cầu kỳ, tốn kém nhưng hiệu
quả giáo dục không cao...

- -

3


Một số giáo viên chủ nhiệm tổ chức các cuộc họp phụ huynh chưa thật chu
đáo nên chưa huy động được lực lượng phụ huynh tham gia vào công tác giáo dục
nói chung, công tác chủ nhiệm lớp nói riêng.
Năm học 2013-2014, nhà trường chưa chỉ đạo thực hiện đại trà áp dụng dạy
học theo mô hình trường học mới (ở mức độ 1) nhưng bản thân tôi nhận thấy đây
là hình thức tổ chức lớp học mang lai hiệu quả cao. Trong năm qua, tôi đã mạnh
dạn đăng kí tổ chức dạy học theo mô hình này. Bước đầu gặp rất nhiều khó khăn,
kinh nghiệm chưa nhiều song tôi vẫn cố gắng vừa học hỏi bạn bè, đồng nghiệp vừa
suy nghĩ để sáng tạo ra những hình thức tổ chức dạy-học, giáo dục và đã rút ra
được một số kinh nghiệm thật quý báu.
Năm học 2014- 2015, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy
mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện đạt
kết quả tốt các cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo"; phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực"; chỉ đạo các lớp 2,3,4,5 áp dụng dạy học theo mô hình trường học mới
“đúng bản chất”, “có chiều sâu” (ở mức độ 1).
Năm học này, tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 2B với sĩ số là
34 em (18 nữ) trong đó có 01 học sinh khuyết tật học hòa nhập. Đây là lớp mà đa
số học sinh ngoan, lễ phép,... Bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa ngoan (nghịch
ngợm, chưa biết vâng lời,..). Học sinh trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự
quan tâm sâu sát của gia đình: (Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thị Kim Thiện,
Nguyễn Bá Duẫn, Nguyễn Thị Thương). Học sinh chậm tiến: (Nguyễn Văn Sơn,
Nguyễn Thị Kim Thiện, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Văn Duẫn). Một số em có
tính hiếu động thường trêu ghẹo, nói chuyện, đùa giỡn trong giờ học (Nguyễn Văn
Thành, Nguyễn Văn Thành Đạt, Tống Thành Quân...).
Từ thực trạng trên, tôi phân tích những thuận lợi và những khó khăn trong
công tác chủ nhiệm lớp của năm học này như sau:
a. Thuận lợi :
- Ban giám hiệu luôn quan tâm đến chất lượng dạy và học;
- Các ban ngành, đoàn thể luôn tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình về
mọi mặt;
- Nhà trường đã quan tâm đến việc tăng trưởng cơ sở vật chất;
- Ngay từ đầu năm học, trường đã tổ chức được cuộc họp với phụ huynh để
chấn chỉnh nế nếp học tập của các em;
- Một số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em;
- -

4


- Bản thân là giáo viên chủ nhiệm nhiều năm lớp 2;
- Bản thân nhiệt tình trong công tác, hết lòng vì học sinh thân yêu;
- Đây là năm học thứ hai lớp tôi thực hiện áp dụng dạy học theo mô hình
trường Tiểu học mới (mức độ 1), bản thân cũng rút ra được một chút kinh nghiệm
từ năm qua;
- Đa số học sinh ngoan ngoãn, lễ phép;
- Học sinh có đủ đồ dùng học tập.
b. Khó khăn :
- Một số phụ huynh chưa có sự quan tâm đến con em mình;
- Phụ huynh ít gặp gỡ giáo viên để trao đổi về việc học tập, sinh hoạt của
con em mình ở trường cũng như ở nhà;
- Phụ huynh băn khoăn, lo lắng khi tổ chức lớp học theo mô hình trường học
mới; đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT;
- Giáo viên chưa sâu sát hoàn cảnh học sinh để phối hợp với phụ huynh giáo
dục học các em một cách nhịp nhàng;
- Năng lực học tập của học sinh không đồng đều.
2.2. Các giải pháp:
2.1.Tìm hiểu kĩ về từng học sinh của lớp mình:
Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, muốn
đề ra các biện pháp giáo dục học sinh phù hợp, đạt hiệu quả thì trước hết giáo viên
phải hiểu học sinh, phải nắm được đầy đủ các thông tin cần thiết về từng học sinh.
Do vậy sau khi nhận lớp, như mọi năm, tôi thường gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm của
năm học trước để nắm bắt về tình hình học sinh, đồng thời, tôi phát cho mỗi em
một phiếu điều tra sau đây và yêu cầu các em điền đầy đủ 10 thông tin trong phiếu:

GIỚI THIỆU BẢN THÂN
1. Họ và Tên:……………………………………………………………..
2. Là con thứ……trong gia đình.
3. Kết quả học tập năm lớp 1: (Giỏi, Tiên tiến, trung bình)........................
4. Môn học yêu thích:..................................................................................
5. Môn học cảm thấy khó:...........................................................................
6. Góc học tập ở nhà: (Có, không)..............................................................
- -

5


7. Những người bạn thân nhất trong lớp:....................................................
8. Sở thích:..................................................................................................
9. Địa chỉ gia đình: Thôn.......................................... ....................................
10. Số điện thoại :........................................................................................

Thông qua phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, tôi dùng phiếu
điều tra để lấy thông tin học sinh .
PHIẾU ĐIỀU TRA ĐẦU NĂM HỌC
Họ và tên :...................................Phụ huynh em:................................Lớp :...
Để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho các cháu, xin quý vị
cho biết những mặt mạnh, mặt yếu ở cháu để nhà trường quan tâm, giúp đỡ.
TT

Con cái của các bậc cha mẹ

Những biểu hiện ở cháu
Yếu

1

Biết chào hỏi người lớn (cha mẹ)

2

Nhường nhịn bạn bè, em nhỏ

3

Biết chia sẽ, giúp đỡ người khác

4

Tự giác học tập ở nhà

5

Biết giữ vệ sinh (cá nhân, cộng đồng)

6

Sống ngăn nắp, gọn gàng

7

Sinh hoạt đúng giờ ( ăn, ngủ, học)

8

Biết kiềm chế ( ít khóc nhè, ít cáu gắt)

9

Biết lắng nghe

Bình
thường

Tốt

Qua phiếu đó, tôi nắm được đầy đủ các thông tin cần thiết về từng học sinh
để ghi vào sổ theo dõi. Và quan trọng hơn cả là hiểu một phần về học sinh của
mình, điều đó rất có lợi trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.
2.2.Tìm hiểu đặc điểm hoàn cảnh gia đình học sinh:
Tìm hiểu, nghiên cứu đặc điểm gia đình là một nhiệm vụ quan trọng nhất để
phục vụ cho công tác giáo dục.

- -

6


Nghiên cứu đặc điểm gia đình học sinh về mọi mặt để tìm các biện pháp
khai thác, phối hợp với gia đình thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Những nội
dung cần nghiên cứu:
- Những thông tin về đặc điểm của bố mẹ;
- Thông tin để liên hệ;
- Điều kiện kinh tế;
- Khă năng tham gia các hoạt động giáo dục;
- Tìm hiểu trình độ sư phạm và nguyện vọng của bố mẹ học sinh.
Tìm hiểu, nghiên cứu trình độ hiểu biết của các bậc phụ huynh là cơ sở quan
trọng nhất để thực hiện phối hợp với gia đình và là cơ sở để thành lập Ban đại diện
Hội Cha mẹ học sinh của lớp, của trường và phác thảo nội dung hoạt động của chi
hội cha mẹ học sinh (trong buổi họp phụ huynh đầu năm).
Muốn tìm hiểu trình độ sư phạm của các bậc cha mẹ, giáo viên chủ nhiệm
cần thực hiện nhiều biện pháp và hình thức: điều tra qua trắc nghiệm (trả lời tại
chỗ khi họp phụ huynh đầu năm học); trao đổi trực tiếp (sau khi khảo sát trắc
nghiệm) nhằm tìm hiểu kĩ năng, năng lực giao tiếp ứng xử; kĩ năng và hiểu biết về
năng lực sư phạm của các bậc phụ huynh để thành lập Chi hội Cha mẹ học sinh.
2.3. Ổn định tổ chức lớp học, xếp lại chỗ ngồi một cách hợp lý:
Ổn định tổ chức lớp học, xếp lại chỗ ngồi là việc làm cần thiết. Cần phải cân
nhắc, làm sao để lựa chọn bạn ngồi chung bàn, chung nhóm hỗ trợ nhau trong việc
học và làm việc theo nhóm thuận tiện. Xếp chỗ dàn đều số học sinh giỏi, khá, trung
bình giữa các tổ để tạo sự cân bằng trong thi đua và cùng nhau phấn đấu tốt hơn.
Tuy nhiên hàng tháng tôi cũng có sự thay đổi chỗ ngồi nếu thấy tình hình thực tế
chưa hợp lí.
Thiết kế cho học sinh ngồi thành từng nhóm từ 4 đến 6 em, các em hoạt
động cá nhân, khi cần thiết có thể trao đổi trong nhóm đôi, nhóm 4 hoặc nhóm 6.
Sự thay đổi trong cách sắp xếp bàn ghế tạo ra sự thay đổi về vị trí chỗ ngồi, từ đó
tạo ra sự thay đổi về tương tác học tập giữa học sinh với học sinh, học sinh với
giáo viên. Đây là việc đầu tiên giáo viên chủ nhiệm cần làm sau khi nhận lớp, nắm
bắt được đặc điểm tình hình học sinh.
2.4. Phải tổ chức tốt các cuộc họp phụ huynh, đặc biệt họp phụ huynh
đầu năm nhằm tranh thủ sự ủng hộ tích cực về tinh thần và vật chất trong công
tác giáo dục học sinh:
Sau khi có kế hoạch họp phụ huynh toàn trường đầu năm, tôi chuẩn bị kĩ các
nội dung họp theo quy định của trường. Trong buổi họp, tôi dành thời gian để phụ
- -

7


huynh thảo luận về những thay đổi đang diễn ra trong phạm vi nhà trường; những
băn khoăn ban đầu của phụ huynh như việc ngồi học theo nhóm. Những băn
khoăn, lo lắng đó đã được dần giải tỏa khi tôi đưa ra dẫn chứng về học sinh mạnh
dạn, tự tin trong giao tiếp; thích chia sẻ bài học, kiến thức được học với người
thân; thích hỏi, thích tìm tòi và khám phá những điều xung quanh cuộc sống.
Trong cuộc họp, tôi đã giải thích cho phụ huynh biết rằng cách tốt nhất để
học sinh học về quyền và trách nhiệm của các em là tổ chức cho các em sống một
cách dân chủ và chịu trách nhiệm một cách thực sự. Tôi cũng cho phụ huynh biết
là những nghiên cứu gần đây cho thấy quá trình học tập hợp tác đã tác động tích
cực đến sự phát triển về tình cảm, xã hội của học sinh cũng như thành tích học tập
của các em. Từ những việc làm trên, tôi đã lấy được ý kiến tư vấn của phụ huynh
học sinh, đưa họ tham gia vào các hoạt động dạy học: thành lập Hội đồng tự quản
học sinh; trang trí lớp học và một số hoạt động khác.
Khi được cha mẹ học sinh đồng tình ủng hộ, tôi không còn băn khoăn và lo
lắng. Họ không chỉ ủng hộ về tinh thần, vật chất mà luôn tạo điều kiện tối đa về
mọi mặt để cùng phối hợp với tôi trong giáo dục học sinh.
Điều quan trọng nhất trong buổi họp phụ huynh, tôi cố gắng tìm hiểu đặc
điểm gia đình học sinh và học sinh để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn
diện cho các cháu bắng các hình thức: trao đổi trắc nghiệm; trao đổi trực tiếp như
đã nêu.
2.5. Xây dựng tập thể học sinh thành một tập thể tự giáo dục:
Tôi đã xây dựng tập thể học sinh thành một tập thể có khả năng tự giáo dụcchính tập thể học sinh là một lực lượng giáo dục. Sự tác động lẫn nhau giữa các
thành viên của một tập thể có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Chúng ta thường nói: “Học
thầy không tày học bạn”.
Để có được một tập thể tự giáo dục, tôi đã xây dựng tập thể: có mục đích
chung; có hoạt động chung; có đội ngũ tự quản; có kỉ luật tự giác và có dư luận
lành mạnh.
Đầu năm nhận lớp, các em là học sinh lớp 2 ý thức tự giác chưa cao, vui vẻ
tham gia các hoạt động của lớp. Vì vậy, tôi đã giúp cho các em nhận ra: các em đã
lớn thêm một tuổi, đã là anh chị của các em học sinh lớp 1. Vì vậy “mục đích
chung” của chúng ta là phải xây dựng một tập thể tự quản tốt, luôn gương mẫu đi
đầu trong mọi hoạt động, phải trở thành tấm gương tốt cho các em lớp 1 noi theo.
Từ đó, các em thấy được trách nhiệm thực hiện các hoạt động chung của tập thể,
có nhu cầu được chia sẻ, được giúp đỡ và mong muốn tham gia vào các hoạt động
chung của lớp.
- -

8


Căn cứ vào kế hoạch trường, kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch Đội Thiếu
niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tôi phác thảo “Kế hoạch hoạt động chung” cho lớp
chủ nhiệm, gợi ý để học sinh tự đề xuất những việc cần thực hiện trong mỗi tháng,
cử người phụ trách những công việc cụ thể và các em đề xuất biện pháp, thời gian,
không gian thực hiện... hình thành ở các em kĩ năng xây dựng kế hoạch, kĩ năng tổ
chức, quản lí,...Kế hoạch hoạt động chung được triển khai là cơ hội, là điều kiện
gắn kết các thành viên trong lớp chủ nhiệm.
Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi lớp để thành lập “Hội đồng tự quản”
sao cho đạt dược nhiệu quả cao nhất. Cần tạo điều kiện để cho tất cả các em, đặc
biệt là những em chưa mạnh dạn, chưa tự tin trong học tập cũng như hoạt động
tham gia vào Hội đồng tự quản.
“Xây dựng tập thể có kỉ luật, tự giác”- các thành viên có ý thức và hành vi
tuân theo những quy định của tập thể đã được bàn bạc, thống nhất một cách tự
nguyện, không phải nhắc nhở, đôn đốc.
“Dư luận tập thể lành mạnh” có ý nghĩa rất lớn trong giáo dục vì dư luận tập
thể có khả năng điều chỉnh suy nghĩ, và hành động của mỗi cá nhân tự nguyện tuân
theo những quy định, làm theo lẽ phải, thực hiện những chuẩn mực của tập thể, tạo
ra các trạng thái tâm lí vui vẻ, hồ hởi, giải phóng tiềm năng và sự sáng tạo của mỗi
người. Trong năm học qua, lớp tôi tạo được “Dư luận tập thể lành mạnh”. Các em
đoàn kết, thương yêu nhau, không đố kị, ghen ghét, thẳng thắn góp ý lẫn nhau,
luôn ủng hộ và tham gia tích cực các hoạt động của lớp,..tạo ra một bầu không khí
thoải mái, vui vẻ.
Mỗi đặc điểm có ý nghĩa nhất định đối với sự phát triển của một tập thể giáo
dục, nhưng chúng là một hệ thống tác động ràng buộc lẫn nhau, nó vừa là một điều
kiện cho một tập thể phát triển, vừa phản ánh phong cách của một tập thể giáo dục.
2.6. Phải xây dựng được Hội đồng tự quản học sinh nhiệt tình có năng
lực chỉ đạo lớp. Coi trọng công tác tổ chức lớp ngay từ đầu năm học:
Ngay từ khi mới nhận lớp, tôi đã lên kế hoạch xây dựng Hội đồng tự
quản trong học sinh. Tôi xem đây là một biện pháp để khuyến khích sự tham gia
của học sinh và phát triển các kĩ năng cho các em.
* Sơ đồ: Tổ chức Bộ máy Hội đồng tự quản học sinh bao gồm:
- Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh;
- Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản;
- Các ban tham gia Hội đồng tự quản (Ban học tập, Ban vệ sinh, Ban văn
nghệ- thể dục, Ban thư viện; Ban đối ngoại…)
- -

9


* Quá trình thành lập Hội đồng tự quản học sinh:
Thành lập Hội đồng tự quản học sinh đòi hỏi phải có sự tham gia của giáo
viên, học sinh, khuyến khích phụ huynh và các tổ chức khác cùng tham gia.
Giáo viên cần chuẩn bị về tư tưởng cho học sinh khi các em tham gia Hội
đồng tự quản, những lợi ích có thể có của Hội đồng tự quản học sinh tới cuộc sống
của chính các em trong nhà trường những vai trò, trách nhiệm mà các em cùng chia
sẻ, gánh vác.
a) Trước bầu cử:
Sau khi hoàn thành bước chuẩn bị về tư tưởng cho học sinh, giáo viên cùng
học sinh thảo luận về cơ cấu Hội đồng tự quản thông thường là 1 chủ tịch, 2 phó
chủ tịch. Tuy nhiên số lượng phó chủ tịch tuỳ vào đặc điểm của mỗi lớp, trường
học khác nhau.
Học sinh, dưới sự định hướng của giáo viên trao đổi về những phẩm chất,
năng lực cần có của các bạn trong Hội đồng tự quản. Sau đó lập danh sách ứng cử
và danh sách đề cử để bỏ phiếu bầu Hội đồng tự quản học sinh.
Ban kiểm phiếu cũng là học sinh, bao gồm trưởng ban và một số thành viên
khác; dưới sự hướng dẫn của giáo viên Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
Các học sinh trong danh sách ứng cử, đề cử sẽ có thời gian để chuẩn bị phần
ứng cử của mình với nội dung: Giới thiệu về bản thân, những mong muốn của em
về lớp học, những việc em sẽ làm nếu như em trở thành Chủ tịch Hội đồng tự
quản. Đây là một hoạt động nhằm tạo điều kiện cho học sinh được cảm thấy dân
chủ, công bằng, bình đẳng và được học cách thuyết trình trước đám đông.
b) Bầu cử:
- Học sinh dưới sự hỗ trợ của giáo viên sẽ điều hành bầu cử.
- Các ứng cử viên lần lượt tranh cử bằng các bài thuyết trình đã được chuẩn
bị trước.
- Giáo viên lưu ý không để học sinh cầm giấy đọc mà chủ động thể hiện khả
năng thuyết trình của mình.
- Ban kiểm phiếu làm việc sau khi các ứng cử viên đã thuyết trình xong.
- Học sinh nào có số phiếu cao nhất từ trên xuống sẽ trúng cử vào vị trí Chủ
tịch và phó Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh. Chủ tịch và Phó Chủ tịch ra mắt
trước lớp.
c) Thành lập các ban chuyên trách:

- -

10


- Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh cùng bàn bạc với giáo
viên để quyết định thành lập các ban chuyên trách và thông báo rõ về vai trò của
các ban như: Ban học tập, Ban vệ sinh, Ban đối ngoại, Ban văn nghệ - thể dục, Ban
thư viện...
- Số lượng các ban tuỳ theo tình hình lớp học và sự thống nhất giữa Chủ
tịch, phó Chủ tịch Hội đồng tự quản và học sinh trong lớp quyết định.
- Hội đồng tự quản cùng giáo viên chủ nhiệm, có sự hỗ trợ của phụ huynh
khuyến khích học sinh đăng kí vào các ban theo nguyện vọng, sở thích.
- Sau khi thành lập các ban, tiến hành bầu trưởng ban, thư kí và xây dựng kế
hoạch hành động, động viên các bạn cùng tham gia hoạt động.
- Để làm việc có hiệu quả, mỗi ban nên có sự hỗ trợ, tư vấn của một phụ
huynh và giáo viên.
Có thể nói, quá trình thành lập “Hội đồng tự quản học sinh” giúp các em
hiểu được quá trình bầu cử tự do, công bằng và dân chủ của đất nước, của địa
phương; giúp học sinh có thể nảy sinh đề xuất những ý tưởng mới của chính các
em. Thông qua hoạt động này học sinh tự giác hơn, phát huy tinh thần trách nhiệm,
sự sáng tạo trong quản lý và chỉ đạo những công việc được giao.
2.7. Xây dựng một số công cụ để thúc đẩy Hội đồng tự quản học sinh làm
việc có hiệu quả:
Để hội đồng tự quản làm việc có hiệu quả tôi đã xây dựng được : Nội quy
lớp học do các em đề ra. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh
tự xây dựng nội quy lớp học (không vứt rác bừa bãi, đi học đúng giờ, tự giác học
bài,...) và cắt thành những hình ảnh đẹp mắt (cây, chiếc lá, bông hoa..), bằng xốp
mỏng có màu sắc đẹp trang trí và cam kết thực hiện. Ngoài Nội quy lớp học
có hòm thư cá nhân . Tôi hướng dẫn học sinh dùng giấy A4 hoặc giấy bìa cứng
cắt thành phong bì ghi tên mình, tự mình sáng tạo vẽ thêm những hình ảnh mà các
em thích ngoài phong thư. Hằng ngày, qua hộp thư này, các em có thể gửi thư để
trao đổi và góp ý cho nhau để cùng giúp nhau tiến bộ. Thêm nữa là hòm thư Điều
em muốn nói. Tôi đã tận dụng những vỏ hộp bánh, hộp giấy cứng để làm hộp thư
với hình thức sinh động. Đây là nơi chứa đựng những nội dung các em chia sẻ
niềm vui, nỗi buồn hay mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ cô giáo. Tùy
theo nội dung của thư để suy ngẫm và có hình thức giải quyết thích hợp. Lần đầu
chưa quen, tôi đã chủ động bỏ vào hộp thư của các em những lời khen, những lời
chúc, những điều chia sẻ,..các em mở ra đọc và thấy thích thú rồi tập làm quen và
giờ đây các em không ngại chia sẻ cùng các bạn và cô giáo. Ngoài ra, góc Sinh
nhật cũng được đặt ở vị trí thích hợp trong lớp học, giúp cho các em biết quan tâm
nhau.
- -

11


2.8. Thiết kế và xây dựng môi trường lớp học thân thiện, tích cực:
“Xây dựng lớp học thân thiện” là tạo ra môi trường học tập thân thiện, an
toàn, gần gũi với học sinh, làm cho học sinh cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một
ngày vui”. Xây dựng được “lớp học thân thiện” thì sẽ có “học sinh tích cực”. Xây
dựng được lớp học thân thiện, học sinh tích cực thì sẽ nâng cao được chất lượng
giáo dục toàn diện cho học sinh.
Tận dụng hết không gian của lớp học: Từ mảng tường trên cao, mảng tường
hai bên lớp học để thể hiện những mảng màu sắc, những hình ảnh sống động thu
hút sự tiếp cận của học sinh. Bởi tất cả không gian trong và ngoài lớp được chuẩn
bị và hỗ trợ quá trình học tập rất rõ nét: lớp học thân thiện phải có cây xanh, phải
luôn sạch sẽ, ngăn nắp và được trang trí đẹp, đảm bảo tính thẩm mĩ và tính giáo
dục cao. Do vậy, tôi hướng dẫn và cùng với học sinh thực hiện các công việc sau
đây:
- Trồng cây xanh trong lớp bằng cách: cho dây trầu bà, cây trường sinh vào
con tôm hoặc con cá bằng sành, đổ nước vào rồi treo trên vách tường. Dây trầu bà
và cây trường sinh chỉ sống bằng nước và rất ưa rợp, lại không có lá úa, rụng nên
rất sạch. Chỉ cần đổ nước thường xuyên là cây sống, dây trầu bà lá xanh rủ xuống
từng dây dài rất đẹp.
- Trang trí lớp đẹp, hài hòa đảm bảo tính thẩm mĩ và tính giáo dục cao.
Những câu tục ngữ, từ vựng, những bài văn hay, bài viết đẹp, sản phẩm khéo tay
của học sinh đều được trưng bày, tạo cơ hội cho tất cả học sinh được đọc, được
hiểu nhiều hơn sự trong sáng của Tiếng Việt.
- Đưa những đồ dùng học tập do Bộ Giáo Dục cấp, những đồ dùng tự làm
vào các góc Toán, góc Tiếng Việt, góc Âm nhạc, Mỹ thuật... phục vụ cho việc học
tập của các em. Bên cạnh đó, giáo viên vận động phụ huynh và học xây dựng tủ
sách thư viện lớp học. Ban thư viện lên kế hoạch hoạt động, quản lý, xây dựng thư
viện lớp học thân thiện.
2.9. Xây dựng thói quen thực hiện các nề nếp của lớp ngay từ đầu năm
học:
Công việc này hết sức quan trọng, đòi hỏi rất nhiều thời gian, trí tuệ, nghệ
thuật của giáo viên khi xây dựng nề nếp lớp học. Giáo viên không nên nóng vội mà
phải kiên trì, tôn trọng, khuyến khích những việc học sinh đã đạt được dù là nhỏ
nhất. Xây dựng nề nếp phải được tiến hành ngay từ đầu năm học và phải thường
xuyên. Nếu không, khó mà hình thành được thói quen.
Tôi tập huấn cho Hội đồng tự quản từ đầu năm học để các em chỉ huy được
hoạt động của lớp. Những nề nếp cần được xây dựng là:
- -

12


+ Đi học đầy đủ, đúng giờ;
+ Tích cực tham gia học tập;
+ Tự quản trong học tập và trong các hoạt động đội, sao;
+ Đôi bạn cùng tiến;
..................................................
* Rèn cho học sinh thói quen đi học đầy đủ, đúng giờ, bằng các biện pháp cụ
thể sau:
- Trước khi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, giáo viên chủ nhiệm có mặt tại lớp;
- Tổ chức 15 phút “ Ôn bài” đầu giờ học mỗi ngày. Ôn bài là biện pháp giúp
nhau ôn tập nhanh, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày học mới.
- Thành lập đội “Sao đỏ” của lớp để theo dõi thi đua giữa các tổ và tham gia
trực tuần với các lớp trong trường.
* Rèn cho học sinh thói quen tích cực tham gia học tập bằng các biện pháp
sau:
- Tổ chức thi đua giữa các tổ/nhóm trong lớp, ghi lại số lần tham gia phát
biểu ý kiến trong các giờ học.
- Tổ chức cho học sinh chuẩn bị trước các bài học trong ngày.
- Nêu gương những học sinh có phương pháp học tập tốt, đặc biệt những
học sinh vượt khó học giỏi.
- Tổ chức cho học sinh học nhóm, đôi bạn cùng học để hỗ trợ nhau học tập.
Để xây dựng được thói quen, trong hai tuần đầu, tôi tập trung rèn nề nếp đi
học đầy đủ, đúng giờ, ôn bài. Thời gian này, tôi phải thường xuyên đến sớm hướng
dẫn Hội đồng tự quản cách kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc bạn thực hiện. Nửa tháng
sau, khi nề nếp đã được hình thành, tôi tiếp tục duy trì để trở thành thói quen và
tiếp tục rèn nề nếp học tập theo nhóm trong giờ học. Đây là nề nếp khó khăn nhất
và quyết định sự thành bại trong dạy học theo mô hình trường học mới. Để tổ chức
học tập theo nhóm trong giờ học đạt hiệu quả thì vai trò của nhóm trưởng hết sức
quan trọng. Nhóm trưởng thay mặt giáo viên tổ chức hoạt động học tập cho nhóm
mình. Vì vậy, tôi đặc biệt quan tâm tập huấn cho các nhóm trưởng. Trong các giờ
nghỉ giải lao hay sau các buổi học, tôi tập hợp các em lại, cho các em quan sát các
tiết dạy mẫu theo mô hình trường học mới trên mạng internet để các em hình dung
về công việc và cách quán xuyến nhóm. Sau đó để các em tự thể hiện trên nhóm
thật của mình, các bạn quan sát nhận xét góp ý cho nhau về tác phong, lời nói,
cách làm. Tôi không ngừng tìm tòi, học hỏi tiếp sức thêm cho các em. Lớp của tôi
chủ nhiệm là lớp 2 nên việc áp dụng hình thức tổ chức lớp học, phương pháp dạy
- -

13


học theo mô hình trường học mới tại Việt Nam còn nhiều khó khăn tuy nhiên qua
quá trình áp dụng tôi thấy rằng: học sinh tự tin, tự giác, tích cực và nhanh nhẹn lên
rất nhiều chỉ sau chưa đầy 2 tháng thực hiện. Cứ như vậy, tôi lại tiếp tục duy trì và
hình thành các nề nếp khác cho các em.
Khi các nề nếp đó trở thành thói quen "không thể bỏ" của từng cá nhân học
sinh thì các em tự giác trong các hoạt động học tập cũng như các hoạt động
khác. Khi đó giáo viên ít cần đến sức lực của mình.
2.10. Coi trọng và tiến hành tiết sinh hoạt lớp đúng quy trình, thời gian:
Sinh hoạt lớp là một hình thức tổ chức HÐGDNGLL, là hoạt động tập thể
học sinh sau một tuần do các em tự tổ chức và điều khiển. Trong tiết này, giáo viên
chủ nhiệm giữ vai trò cố vấn giúp học sinh, cùng các em tham gia vào những hoạt
động cụ thể.
Sinh hoạt lớp- hoạt động tập thể cuối tuần (HĐTTCT) là một trong những
biện pháp cơ bản có ý nghĩa trực tiếp trong việc góp phần xây dựng tập thể học
sinh đoàn kết, kỷ luật, phát huy được tác dụng đối với từng thành viên. Tiết
HÐTTCT nhằm đánh giá các hoạt động của lớp diễn ra trong tuần, định hướng cho
các hoạt động sẽ phải thực hiện ở tuần tới. Tiết HÐTTCT chiếm vị trí hết sức quan
trọng trong việc biến các yêu cầu của nhà trường thành nhiệm vụ mà lớp phải thực
hiện. Nhờ vậy, tập thể học sinh ngày càng được củng cố, phát triển, đặc biệt là
nâng cao được tính tự quản của các em.
a) Yêu cầu giáo dục của tiết HÐTTCT:
- Có những hiểu biết cần thiết về tập thể, về vai trò và nhiệm vụ của bản
thân trong việc đóng góp xây dựng tập thể.
- Nâng cao tính tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể, có ý thức phấn
đấu cho danh dự của lớp, của trường, cho truyền thống tốt đẹp của tập thể, có ý
thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, phê
bình và tự phê bình.
- Hình thành một số kĩ năng về xây dựng tập thể, về tự quản, kỹ năng tổ
chức, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng đánh giá và tự
đánh giá.
b) Nội dung Hoạt động tập thể cuối tuần:
- Ðánh giá các công việc thực hiện trong tuần về mọi mặt bao gồm: học tập,
thực hiện nội quy nhà trường, các phong trào thi đua, vấn đề kỉ luật, các sự kiện, sự
việc có liên quan đến tinh thần và ý thức phấn đấu của lớp.

- -

14


- Tiến hành sơ kết, tổng kết thi đua sau một tuần, một tháng, hay sau một đợt
thi đua hoặc sau một học kì, một năm học.
- Các hoạt động văn hóa nghệ thuật: biểu diễn văn nghệ, vui chơi giải trí, thi
đố vui..
- Biểu dương thành tích các nhóm học sinh, các thành viên trong lớp.
- Thông qua kế hoạch hoạt động thời gian tới; tổ chức đăng ký thi đua giữa
các tổ học sinh, giữa các thành viên trong lớp theo một chủ đề nhất định.
- Ở tiểu học tiết này được xác định rõ ràng trong thời khóa biểu. Tiết sinh
hoạt lớp ở tiểu học tiến hành đánh giá các hoạt động, các công việc của lớp được
diễn ra trong tuần, tháng, học kỳ. Các nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường được phổ
biến trong tiết sinh hoạt.
- Tiết HĐTTCT là một dạng của HĐGDNGLL, là một hình thức tổ chức
giáo dục tự quản cho HS và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây
dựng tập thể HS đoàn kết.
- Ðây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác
nhau, giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết của người HS tiểu học.
- Vì thế, nó giữ một vị trí quan trọng trong việc chuyển giao nhiệm vụ của
nhà trường tới từng lớp một cách kịp thời và chính xác.
- Tiết HĐTTCT do HS cùng nhau tự tổ chức dưới sự giúp đỡ, cố vấn của
GVCN lớp.
2.11. Tổ chức các hoạt động tập thể và các trò chơi vui tươi lành mạnh:
Thích sinh hoạt tập thể và tham gia các trò chơi bổ ích là nhu cầu, là sở thích
của hầu hết các học sinh tiểu học. Vì vậy, khi tổ chức cho các em sinh hoạt tập thể
và tham gia các trò chơi là giáo viên đã giúp các em “học mà chơi, chơi mà học”,
kiến thức và kĩ năng ở mỗi em sẽ được hình thành và rèn luyện một cách nhẹ
nhàng, tự nhiên, không gây căng thẳng, gò bó đối với các em. Ngoài ra, tổ chức
sinh hoạt tập thể và vui chơi còn giúp các em phát triển và hoàn thiện nhân cách,
bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo. Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động
tập thể còn là sợi dây gắn bó, kết nối, đoàn kết các em lại với nhau.
Các hoạt động sinh hoạt tập thể và một số trò chơi đơn giản, gọn nhẹ, tôi có
thể tổ chức ngay trong mỗi buổi học chính khóa và cả các buổi sinh hoạt ngoài giờ
lên lớp.
* Tổ chức sinh hoạt tập thể và vui chơi trong buổi học chính khóa:
Giữa 2 tiết học căng thẳng, tôi thường tổ chức cho các em múa hát tập thể,
biểu diễn văn nghệ, hát dân ca, diễn hài,...
- -

15


Căn cứ vào phiếu điều tra đầu năm, tôi nắm được khả năng của từng em nên
tôi phân công vai diễn, múa hát hoặc giao việc phù hợp với từng em, khuyến khích
động viên các em tự tin bộc lộ năng khiếu của mình. Nhờ vậy, các tiết học chính
khóa trở nên sôi nổi, các em rất hào hứng tham gia. Thông qua các hoạt động vui
chơi, các em được “làm”, “được trải nghiệm” như trong cuộc sống thực, điều đó sẽ
giúp các em lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kĩ năng sống một cách nhẹ nhàng,
nhưng lại hiệu quả.
* Tổ chức các họat động sinh hoạt tập thể và vui chơi thông qua hoạt động
ngoài giờ lên lớp:
Ở Tiểu học, giáo dục ngoài giờ lên lớp được qui định trong chương trình
chính khóa, không bắt buộc giáo viên chủ nhiệm phải lên tiết ngoài giờ lên lớp.
Nhưng nếu các hoạt động này chỉ diễn ra ở các tiết học chính khóa trên lớp thì sẽ
mất rất nhiều thời gian, nếu như giáo viên vận dụng và tổ chức không khéo léo thì
sẽ làm ảnh hưởng đến tiến trình giờ học. Do vậy, đối với những hoạt động chiếm
nhiều thời gian, cần nhiều sức lực, tôi tổ chức cho học sinh tham gia trái buổi, mỗi
tuần 1 buổi.
- Tổ chức cho học sinh ôn luyện kiến thức bằng các trò chơi như: Rung
chuông vàng, Hái hoa dân chủ, Thi tìm hiểu về An toàn giao thông,..Nội dung thi
được soạn bằng chương trình powerPoint nên gây được sự thích thú, hào hứng cho
học sinh mỗi lần tham gia.
- Tổ chức các buổi họp lớp, làm đồ dùng học tập và làm báo tường, vẽ tranh
chào mừng các ngày lễ lớn.
- Tổ chức cho học sinh xem phim tài liệu kỉ niệm các sự kiện lịch sử trọng
đại của đất nước như: Kỉ niệm ngày thành lập Đảng, Cách mạng tháng Tám, ngày
Quốc khánh, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày giải phóng miền
Nam,...
- Hướng dẫn các em làm bình hoa, cắt gấp hoa để trang trí góc học tập và
làm một số đồ chơi đơn giản để trưng bày hoặc để tặng người thân bạn bè.
Nhờ thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể nên các em trở
nên tự tin, năng động và sáng tạo. Và điều quan trọng là tôi đã thực sự xây dựng
được một môi trường “học tập thân thiện, học sinh tích cực”. Chất lượng học tập
của học sinh ngày càng nâng cao.
2.12. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:
Ở lứa tuổi học sinh tiểu học các em rất thích tham gia vào hoạt động văn
hoá, văn nghệ, thể dục thể thao... vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần tổ chức tốt các
hoạt động này.
- -

16


* Với các hoạt động văn hoá, văn nghệ tôi sử dụng các biện pháp sau đây:
- Thành lập câu lạc bộ “Người yêu văn, thơ”. Tôi tổ chức cho các em sưu
tầm ca dao, tục ngữ, thơ ca, chân dung nhà thơ, nhà văn...
- Tổ chức các đội văn nghệ tập hát, múa;
- Tổ chức ca hát theo chủ đề;
* Với các hoạt động thể dục, thể thao tôi sử dụng các biện pháp sau đây:
- Thành lập các đội bóng đá, cầu lông, đá cầu... tổ chức luyện tập và thi đấu
giữa các nhóm, tổ và các lớp trong khối trong trường;
- Câu lạc bộ thể dục buổi sáng ở các địa phương, vận động học sinh tham gia
luyện tập thường xuyên;
- Duy trì thể dục giữa giờ;
- Tổ chức hội thi thể dục, thể thao...;
* Với các hoạt động lao động tôi sử dụng các biện pháp sau đây:
- Tổ chức lao động tự phục vụ: trực nhật, ngày tổng vệ sinh trường, lớp;
- Tổ chức lao động công ích và lao động sản xuất ở địa phương đặc biệt thu
gom phế liệu;
Trong quá trình tổ chức các hoạt động của học sinh trong lớp, giáo viên chủ
nhiệm lớp phải thực hiện các nguyên tắc cơ bản sau đây:
- Phải tạo ra hứng thú, tính chủ động, tích cực, có ý thức của học sinh;
- Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, năng lực và sở trường của học sinh;
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và học tập
của học sinh;
Các hoạt động càng đa dạng phong phú, trẻ em càng tích cực tham gia, đó là
cơ hội để các em phấn đấu và trưởng thành.
Những công việc tôi làm đều bắt nguồn từ tinh thần trách nhiệm của một
giáo viên chủ nhiệm lớp, từ tình yêu đối với học trò của mình. Thành công tôi đạt
được phần lớn đều do sự nổ lực của bản thân. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng luôn
nhận được sự động viên khích lệ của cán bộ quản lí nhà trường, sự chia sẻ đóng
góp từ các giáo viên trong tổ chuyên môn nên tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- -

17


3. PHẦN KẾT LUẬN:
3.1. Ý nghĩa, phạm vi áp dụng sáng kiến:
3.1.1. Ý nghĩa của sáng kiến:
3.1.1.1. Kết quả nghiên cứu:
Từ việc nghiên cứu “Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2”
và vận dụng vào công tác chủ nhiệm năm học 2013 – 2014, năm học 20142015 của lớp tôi đã thu được kết quả rất đáng phấn khởi:
* Số lượng:
- Năm học 2013-2014: Duy trì số lượng 26/26 đạt 100%
Tỷ lệ chuyên cần đạt 99,8%.
- Năm học 2014-2015: Duy trì số lượng: 34/34 đạt 100% (01 HSKT)
Tỷ lệ chuyên cần đạt 99,9%.
* Chất lượng: Kết quả đạt được trong năm học 2013 -2014 như sau:
- Lớp đạt lớp tiên tiến.
- Duy trì được phong trào giữ vở sạch – viết chữ đẹp.
- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ Đạt 26/26( chiếm tỉ lệ 100%)
- Học sinh giỏi: 8 em ( Chiếm 30,8%)
- Học sinh tiên tiến:12 ( Chiếm 46,2%)
- Không có học sinh yếu kém về học lực.
* Các hội thi cấp trường:
- Thi chữ viết đẹp: 2 em đạt giải ( 1 giải nhất và 1 giải ba).
- Tham gia tích cực “Ngày hội học sinh tiểu học”.
+ Phần thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” cấp trường có 3 em đạt giải
- Tham gia hội thi văn nghệ chào mừng 20-11đạt giải nhì.
- Tham gia trò chơi Dân gian: “Đổ nước vào chai” lớp đạt giải nhất và trò
chơi “Kéo co” đạt giải nhì trong khối.
* Năm học 2014 – 2015 như sau:
- Lớp đạt lớp tiên tiến.
- Duy trì được phong trào giữ vở sạch – viết chữ đẹp.
- 100% học sinh năng lực và phẩm chất đạt hoàn thành
- -

18


- Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục:
+ Phẩm chất: Đạt: 33/33; Tỷ lệ: 100%
+ Năng lực: Đạt: 33/33; Tỷ lệ: 100%
+ Môn Toán: Hoàn thành: 33/33; Tỷ lệ: 100%
+ Môn Tiếng Việt: Hoàn thành: 33/33; Tỷ lệ: 100%
+ Các môn ngoài Toán và Tiếng Việt: Hoàn thành: 33/33; Tỷ lệ: 100%
- Học sinh được khen cấp trường 22em
* Các hội thi cấp trường:
- Tham gia hội thi văn nghệ chào mừng 20-11đạt giải nhì.
- Tham gia trò chơi Dân gian chào mừng ngày 22/12: “Đổ nước vào chai” 2
em đạt giải nhất (nam và nữ), trò chơi “Kéo co” lớp nhì trong khối.
- Hội thi kể chuyện “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” đạt giải Ba.
- Thi viết chữ đẹp cấp trường có 15 em đạt giải
+ Được Đội TNTP khen thưởng “Tập thể tự quản tốt”;
+ Các em mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp;
+ Hình thức hợp tác làm việc theo nhóm cũng được bộc lộ rõ;
+ Các em rất hứng thú trong các tiết học;
+ Đồ dùng dạy học và bàn ghế được bảo quản tốt, không có tình trạng viết
vẽ bậy;
+ 100% học sinh đều tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tập thể;
+ Không có học sinh vi phạm nội quy của nhà trường, của Đội;
+ Đảm bảo an toàn cho học sinh trong giờ học lẫn giờ chơi; không có học
sinh bị tai nạn giao thông; không có học sinh tham gia tệ nạn xã hội.
Qua quá trình làm công tác ch nhi m, v i nh ng thành qu ã t
c
ngày hôm nay. Tôi thấy đây là một công viêc gặp không ít khó khăn nhưng cũng
rất nhiều thú vị. Lao động của một giáo viên chủ nhiệm lớp ở Tiểu học là lao động
sáng tạo không ngừng. Sự sáng tạo đó đòi hỏi phải toàn diện: sáng tạo trong soạn
giảng; trong khâu tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt tập thể và
trong các biện pháp giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Vì vậy,
chỉ có những giáo viên thực sự tâm huyết với nghề, thực sự thương yêu học sinh
của mình thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- -

19


3.1.1.2. Bài học kinh nghiệm:
Theo tôi, muốn trở thành một nhà sư phạm, một giáo viên chủ nhiệm lớp 2
giỏi, thành công trong việc giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện trong giai đoạn hiện nay thì mỗi người giáo viên chủ nhiệm cần phải:
- Tìm hiểu kĩ về từng học sinh của lớp mình;
- Tìm hiểu đặc điểm hoàn cảnh gia đình học sinh;
- Ổn định tổ chức lớp học, xếp lại chỗ ngồi một cách hợp lý;
- Phải coi trọng việc tổ chức tốt các cuộc họp phụ huynh, đặc biệt họp phụ
huynh đầu năm nhằm tranh thủ sự ủng hộ tích cực về tinh thần và vật chất trong
công tác giáo dục học sinh;
- Xây dựng tập thể học sinh thành một tập thể tự giáo dục;
- Phải xây dựng được Hội đồng tự quản học sinh nhiệt tình có năng lực chỉ
đạo lớp. Coi trọng công tác tổ chức lớp ngay từ đầu năm học;
- Xây dựng một số công cụ để thúc đẩy Hội đồng tự quản học sinh làm việc
có hiệu quả;
- Thiết kế và xây dựng môi trường lớp học thân thiện, tích cực;
- Xây dựng thói quen thực hiện các nề nếp của lớp ngay từ đầu năm học;
- Coi trọng và tiến hành tiết sinh hoạt lớp đúng quy trình, thời gian;
- Tổ chức các hoạt động tập thể và các trò chơi vui tươi lành mạnh;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Nhưng mọi sản phẩm làm ra cho dù tốt đến mấy, chất lượng cao đến mấy
cũng không thể hoàn hảo tuyệt đối. Sáng kiến kinh nghiệm của tôi cũng vậy. Tuy
tôi đã rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Rất mong
sự góp ý của Hội đồng khoa học các cấp để nó được hoàn chỉnh hơn.
3.1.2. Phạm vi áp dụng sáng kiến:
Áp dụng trong công tác chủ nhiệm lớp 2 ở trường tiểu học.
3.2. Những kiến nghị, đề xuất:
Để tạo điều kiện cho giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, kính đề nghị
các cấp có thẩm quyền quan tâm các lĩnh vực sau:
Tổ chức các hội thảo về công tác chủ nhiệm để giáo viên học hỏi kinh nghiệm
lẫn nhau;
- -

20


Bồi dưỡng về nghiệp vụ và một số kĩ năng làm công tác chủ nhiệm: kĩ năng
tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp; kỹ năng đánh giá và xếp loại học sinh
cuối kì, cuối năm học; kĩ năng cộng tác với gia đình học sinh…
Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục;
Có hình thức khen thưởng giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.

- -

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×