Tải bản đầy đủ

DÙNG CHƯƠNG TRÌNH REGISTRY PE

DÙNG CHƯƠNG TRÌNH REGISTRY PE
ĐỂ DIỆT VIRUS LÀM LOG OFF
1. Khởi động Windows mini XP từ CD
a.

Khởi động máy tính bị lỗi bằng Hiren’s BootCD  chọn dòng Start Mini Windows XP

b. Chương trình Mini Windows XP sẽ khởi động lên

c.

Màn hình vào Windows có dạng như hình


2. Chạy chương trình Registry PE
a.

Trước tiên, bạn cần xác định xem coi hệ thống mini XP có nhận dạng các partition trên
máy chưa. Ở đây : trên máy thực hành của tôi có 2 partition (C: và D: ), B: là ổ đĩa ảo
(lấy từ RAM), E: là CDROM, X: miniXP


b. Mở Hiren’s BootCD WinTools 1.1 (có sẳn khi Windows khởi động lên – nếu không có
sẳn, bạn có thể vào Windows Explorer  Phải chuột lên ổ đĩa CDROM  chọn Auto
play)


Vào Menu  Other  Registry Editor PE

c.

Chương trình Registry Editor PE sẽ được load lên …

d. Sau đó, chương trình sẽ yêu cầu bạn cung cấp vị trí thư mục làm việc của
Windows  chỉ đến C:\Windows  OK


e.

Chỉ ra vị trí lưu trữ thông tin registry của máy, ở đây là C:\Windows\System32\Config

f.

Lần lượt chỉ ra các tập tin mà chương trình yêu cầu : SAM  Open


g. SECURITY  Open


h. SOFTWARE  Open

i.

SYSTEM  Open


j.

Trong màn hình Registry Editor v0.9c  nhấn Yes

k. Hệ thống sẽ chỉ cho bạn biết vị trí lưu trữ profile của user hiện hành (của máy đang bị
lỗi)  OK


l.

Chỉ ra tập tin ntuser.dat của user  Open


m. Trong màn hình này , chọn No

n. Chương trình sẽ nạp toàn bộ Registry của máy bị lỗi lên

o. Bạn tìm đến vị trí của file Userinit.exe (HKLM\Software\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\WinLogon). Bạn cũng có thể tìm ra vị trí của tập tin này bằng cách
nhấn Ctrl + F và nhập userinit.exe vào khung Find What …


p. Double Click lên dòng Usernit và sửa lại đường dẫn như hình


q. Sau khi chỉnh sửa xong thì đóng Registry Editor PE … nhấn OK  Khởi động lại
máy  Máy tính của bạn sẽ vận hành lại ngay.
3. Lưu ý:
a.

Trước khi dự định làm điều trên thì bạn phải đảm bảo file userinit.exe là “sạch” (có
thể extract từ CD cài đặt cho chắc ăn)

b. Trong trường hợp máy tính của bạn bị nặng hơn, nghĩa là không vô được màn hình
log on mà đã restart máy thì bạn nên thay thế luôn 2 file user32.dll và userenv.dll
(dùng đĩa Recovery Console để extract từ CD gốc)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×