Tải bản đầy đủ

Thông số máy dập nóng trục khuỷu

Thông số kỹ thuật

J21-63A JD21-63A J21-80A

JD21100A

JD21-125A

JC21160

Lực dập danh định

KN

630

630

800

1000


1250

1600

Hành trình trên lực dập danh định

mm

8

8

9

10

10

6

Hành trình khối trượt

Mm

120

120

130

140

140

140

Số hành chình

Min-1


50

50

45

38

38

32

Chiều cao khuôn max

Mm

300

300

350

320

320

350

Điều chỉnh chiều cao khuôn

mm

80

80

100

100

100

100

Khoảng cách từ tâm khối trượt đến khung
máy

mm

300

300

300

380

380

380

Kích thước bàn

mm

570
760

570
760

580
860

710
1100

720
1200

740
1300

Đường kính lỗ bàn

mm

Φ200
45
Φ180

Φ200
45
Φ180

Φ200
45
Φ180

Φ260
50
Φ220

Φ20
50
Φ220

Φ300
50
Φ260

Chiều dày tấm đệm

mm

90

90

100

120

120

150

Kích thước mặt dưới khối trượt

mm

280
320

280
320

280
380

420
560

420
560

580
770

Kw

5.5

5.5

7.5

7.5

11

15

mm

1550
1410
2610

1550
1410
2610

1610
1470
2680

1960
1335
2850

2060
1600
3000

2280
1550
3240

Công suất động cơ
Kích thước bao máyx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×