Tải bản đầy đủ

Going Global Poster BK HCM 2016

HỘI THẢO

GOING
GLOBAL
r
apte

E
N
O

Ch

tur
ecte r
s
t
n
po
, co
a. U

met od tem a aliqu
a
t
i
s
n
m
olor
mag
eius
m d ed do dolore strud uip ex
u
s
o
s
p
q
olor
is n
mi
e et
t ali
elit,
Lore iscing t labor iam, qu s nisi u irure d um
i
e
ll
u
adip idunt im ven o labor uis aut esse ci int
s
n
d
inci ad mi ullamc quat. D te velit epteur ulpa
c
e
a
enim citation o cons volupt tur. Exc unt in rum.
s
a
r

d
i
,
n
e
b
r
t
i
o
x
a
a
n
l o
e
m derit
est
lla p
om
oide
ea c prehen giat nu non pr nim id
a
u
in re re eu f pidatat mollit
t
o
u
l
n
c
o
u
t
r
d
a
ese
aec
occ fficia d
o
i
qu

o
à
n
h
c
á
Làm c nh
à
h
t

r
t
để
?
u

C
n
à
o
T
n
â
D
Công

YOUR GENERATION, YOUR WORLD.
LET’S GO GLOBAL!

Giáo Sư
PHAN VĂN TRƯỜNG

14h-16h - 18/06/2016

P.201 - B10, Đại học Bách Khoa TP.HCM CS1

T
E
K

IC
T
E
E
FR 123456

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Mỹ Diễm: thaidiem257@gmail.com
Đăng kí online: https://goo.gl/Cu0gE9
Link sự kiện: https://goo.gl/UrkQAa
Thời gian đăng kí online: 11/6- 16/6/2016x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×