Tải bản đầy đủ

Bang phan chia noi dung mon vat ly theo diem so ky vong

Nguyễn Thành Nam, PhD – Học viện KTQS (MTA)
Giáo viên luyện thi trực tuyến trên : www.moon.vn

FB : www.facebook.com/LittleZerooos

www.lize.vn

Môn VẬT LÝ – Kỳ thi THPT QG 2016

PHÂN CHIA NỘI DUNG THEO ĐIỂM SỐ KỲ VỌNG
1. Ba bước ưu tiên trong quá trình luyện thi
− Bước 1, theo học chương trình luyện thi THPT QG chuẩn trên www.moon.vn , chương trình do TS
Nguyễn Thành Nam xây dựng theo ba tiêu chí : (1) chuẩn về kiến thức, (2) đầy đủ về nội dung, và (3)
dễ dàng cho việc tự học nhờ cấu trúc dạng Block ngắn gọn. Bài giảng liên tục được cập nhật, chỉnh sửa,
để luôn đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của kỳ thi THPT QG.
− Bước 2, ôn luyện lý thuyết và bài tập căn bản trên www.lize.vn, đây là hệ thống giúp người học ôn
luyện lý thuyết và bài tập căn bản đầy đủ nhất, hệ thống nhất, và thân thiện nhất hiện nay trên internet.
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ngắn trên lize.vn được biên soạn nhằm tôi luyện ba năng lực cơ bản : (1)
Am hiểu sâu sắc và đầy đủ về nội dung môn học, cả lý thuyết và bài tập; (2) Nhận rõ và xử lý nhanh các
dạng câu hỏi thi; và (3) Tính toán nhanh và chính xác mọi số liệu. Mục tiêu của hệ thống lize.vn là giúp
người học giữ kiến thức luôn tươi mới và phát triển.

− Bước 3, làm đề thi online và đề thi thử THPT QG trên www.moon.vn, đây là hệ thống đề thi online
đầy đủ nhất hiện nay trên internet với 6 vạn câu hỏi thi môn Vật Lý được tổ chức chặt chẽ và hiệu quả
giúp người học kiểm soát tốt nhất quá trình ôn luyện. Đề thi thử THPT QG trên Moon.vn được biên
soạn sát với đề thi THPT QG hàng năm. Đề thi được ra và chấm trực tuyến giúp người học kiểm soát
dễ dàng lượng bài tập, các dạng câu hỏi đặc biệt, câu hỏi làm sai, câu hỏi khó trong quá trình học tập.

2. Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng
− Bảng phân phối nội dung dưới đây được biên soạn theo tên của các tiết học trong loạt bài giảng
“Luyện thi THPT QG môn Vật Lý – B1” trên Moon.vn, còn gọi là khóa Block.
− Để có thể đạt được trên 9 điểm, các bạn phải có đủ 3 yếu tố: Đầy Đủ (về kiến thức), Chính Xác (trong
lựa chọn, tính toán), và Nhanh Nhạy (trong khi làm bài). Để đạt được điểm 10 thì cần thêm cả sự may
mắn trong quá trình làm bài thi.
− Sự phân chia này được thực hiện dựa trên kinh nghiệm dạy học lâu năm của giáo viên với sự am hiểu
cặn kẽ chương trình thi THPT QG môn Vật Lý tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn cơ sở của sự phân chia
này, mời các bạn tham khảo thêm loạt bài tư vấn “Chiến thuật ôn thi cấp tốc” và “Chiến thuật làm bài
thi TSĐH” của thầy Nguyễn Thành Nam trên
kênh youtube : www.youtube.com/littlezeros
hoặc trên trang facebook : www.facebook.com/littlezerooos

1
ôn tập lý thuyết tại : www.lize.vn

nhóm học tập : www.facebook.com/groups/littlezeros


Nguyễn Thành Nam, PhD – Học viện KTQS (MTA)
Giáo viên luyện thi trực tuyến trên : www.moon.vn

FB : www.facebook.com/LittleZerooos

NỘI DUNG

ĐIỂM SỐ

B01 – Dao động cơ học – 36 Block

6

B010101 − Hình dạng và điều kiện chuyển động


7

8

> 8,5

x

x

x

B010102 – Khái niệm Dao động cơ điều hòa

x

x

x

x

B010201 − Điều kiện về lực kéo về trong dao động điều hòa

x

x

x

x

B010202 − Con lắc lò xo dao động điều hòa

x

x

x

x

B010203 − Con lắc đơn dao động điều hòa

x

x

x

x

B010301 – Chuẩn hóa pha và So sánh pha của hai dao động điều hòa

x

x

x

x

B010302 – Mối quan hệ Ly độ Vận tốc Gia tốc trong dao động điều hòa

x

x

x

x

B010401 – Viết phương trình dao động điều hòa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B010502 – Tìm thời điểm vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH

x

x

x

B010503 – Xác định thời gian chuyển động và tốc độ trung bình trong DDDH

x

x

x

x

x

B010402 – Kích thích dao động điều hòa bằng va chạm
B010403 – Dao động điều hòa với VTCB nằm ngoài gốc tọa độ
B010501 – Dao động điều hòa và Chuyển động tròn đều

x

B010504 – Thời gian chuyển động ngắn nhất và dài nhất trong DDDH
B010601 – Tìm số lần vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH

x

x

x

B010602 – Tìm quãng đường đi và tốc độ trung bình trong DDDH

x

x

x

B010603 – Quãng đường đi ngắn nhất và dài nhất trong DĐĐH

x

x

B010604 – Khảo sát đại lượng bất kỳ biến thiên điều hòa bằng ChĐTrĐ

x

x

x

x

x

x

B010605 – Phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP trong dao động điều hòa
B010701 – Tổng hợp DDDH bằng phương pháp Véc tơ quay

x

x

B010702 – Khoảng cách giữa hai DDDH cùng tần số
B010703 – So sánh hai DDDH có tần số khác nhau

x

B010704 – Dùng phép tính SỐ PHỨC để tổng hợp dao động điều hòa
B010801 – Cơ năng trong dao động điều hòa

x

B010802 – Sự chuyển hóa qua lại giữa Động năng và Thế năng trong DDDH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B010803 − Hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa
B010901 – Các trường hợp dao động của con lắc lò xo

x

B010902 – Ghép các lò xo

x

B010903 – Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương thẳng đứng

x

x

B010904 – Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nghiêng

x
x

B011001 – Chuyển động của con lắc đơn trong trường trọng lực

x

x

x

x

B011002 – Con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực

x

x

x

x

x

x

B011003 – Con lắc đơn tích điện dao động trong điện trường
B011004 – Con lắc đơn chịu tác dụng của lực quán tính

x

B011101 – Sự tắt dần dao động do ma sát

x

x

B011102 – Dao động Tắt dần và dao động Duy trì

x

x

x

x

B011103 – Dao động cưỡng bức và Hiện tượng cộng hưởng

x

x

x

x

B011201 – Thay đổi cấu trúc hệ dao động

x

B011203 − Dịch chuyển VTCB của dao động bằng ngoại lực

x

B011204 – Bài toán ĐỒ THỊ trong dao động điều hòa

x

x

2
ôn tập lý thuyết tại : www.lize.vn

nhóm học tập : www.facebook.com/groups/littlezeros


Nguyễn Thành Nam, PhD – Học viện KTQS (MTA)
Giáo viên luyện thi trực tuyến trên : www.moon.vn

FB : www.facebook.com/LittleZerooos

NỘI DUNG

ĐIỂM SỐ

B02 – Sóng cơ học – 20 Block

6

7

8

> 8,5

B020101 – Khái niệm sóng cơ học

x

x

x

x

B020102 – Sự truyền sóng và Đặc trưng của sóng

x

x

x

x

B020201 – Phương trình sóng

x

x

x

x

B020202 – So sánh dao động của hai phần tử môi trường

x

x

x

x

x

x

B020301 – Sự tắt dần của sóng cơ học
B020302 – Năng lượng sóng và Cường độ sóng

x

B020401 – Hiện tượng giao thoa sóng cơ học

x

B020402 – Sự chồng chất của hai sóng thành phần

x

x

x

x

x

x

B020403 – Cực Đại và Cực Tiểu trong trường giao thoa

x

x

x

x

B020404 – Bụng sóng và Nút sóng trên đoạn thẳng nối hai nguồn

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B020405 – Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa
B020501 – Điều kiện sóng kết hợp

x

B020502 – Giao thoa giữa hai nguồn không đồng bộ
B020601 – Sóng dừng với vật cản cố định

x

x

x

B020602 – Sóng dừng với vật cản tự do

x

x

x

B020603 – Điều kiện hình thành sóng dừng

x

x

x

x

x

B020604 – Đặc điểm của sóng dừng
B020701 – Hiện tượng giao thoa sóng âm

x

x

x

x

B020702 – Âm và Nhạc âm

x

x

x

x

x

x

x

x

B020703 − Đặc điểm của nguồn nhạc âm
B020704 − Các đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm

x

x

B020801 – Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường truyền sóng

x

B020802 – Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường khi có sóng dừng

x

NỘI DUNG

ĐIỂM SỐ

B03 – Dòng điện xoay chiều – 20 Block

6

7

8

> 8,5

B030101 – Khung dây quay trong từ trường

x

x

x

x

B030102 – Điện áp xoay chiều và Dòng điện xoay chiều

x

x

x

x

B030103 – Giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện xoay chiều

x

x

x

x

B030201 – Dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần

x

x

x

x

B030202 – Dòng điện xoay chiều qua tụ điện

x

x

x

x

B030203 – Dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm thuần

x

x

x

x

B030204 – Điện lượng dịch chuyển bởi dòng điện xoay chiều
B030301 – Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC không phân nhánh

x
x

x

B030302 – Ống dây có điện trở nội và mạch RLrC
B030303 – Công suất tiêu thụ điện năng trên mạch điện xoay chiều

x

x

x

x

x

x

x

x

B030401 – Dùng Số Phức để giải toán điện xoay chiều

x

B030402 – Dùng giản đồ véc-tơ để giải toán điện xoay chiều

x

x

x

x

B030501 – Hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC không phân nhánh

x

x

x

x

B030502 – Cộng hưởng trong mạch RLC khi tần số f của dòng điện biến thiên

x

x

B030503 – Cộng hưởng trong mạch RLC khi độ tự cảm L biến thiên

x

x

B030504 – Cộng hưởng trong mạch RLC khi điện dung C biến thiên

x

x

B030601 – Mạch RLC có điện trở R biến thiên

x

x

3
ôn tập lý thuyết tại : www.lize.vn

nhóm học tập : www.facebook.com/groups/littlezeros


Nguyễn Thành Nam, PhD – Học viện KTQS (MTA)
Giáo viên luyện thi trực tuyến trên : www.moon.vn

FB : www.facebook.com/LittleZerooos

B030602 – Mạch RLrC có điện trở R biến thiên

x

B030701 – Máy biến áp

x

x

x

x

B030702 – Truyền tải điện năng

x

x

x

B030801 – Máy phát điện xoay chiều một pha

x

x

x

B030802 – Máy phát ba pha và Dòng điện ba pha

x

x

x

B030901 – Động cơ không đồng bộ ba pha

x

x

x

B031001 – UL trong bài toán cực trị của mạch RLC khi L biến thiên

x

B031002 – UC trong bài toán cực trị của mạch RLC khi C biến thiên

x

B031003 – UL trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên

x

B031004 – UC trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên

x

B031101 – Xác định thành phần chưa biết của mạch điện

x

x

B031102 – Phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP trong điện xoay chiều

x

x

NỘI DUNG

ĐIỂM SỐ

B04 – Dao động và Sóng điện từ – 14 Block

6

7

8

> 8,5

B040101 – Mạch LC và Dao động điện từ

x

x

x

x

B040102 − Mối quan hệ q – u − i trong dao động điện từ

x

x

x

x

B040201 – Xác định yếu tố Thời Gian bằng chuyển động tròn đều

x

x

x

B040202 – Xác định yếu tố Điện Từ bằng chuyển động tròn đều

x

x

x

B040203 – Điện lượng di chuyển trong dao động điện từ
B040301 – Năng lượng trong Dao động điện từ

x
x

B040302 – Sự chuyển hóa giữa NL điện trường và NL từ trường
B040303 – Sự tắt dần của dao động điện từ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B040304 – Thay đổi đột ngột cấu trúc mạch dao động điện từ

x

B040401 – Điện trường cảm ứng và Từ trường cảm ứng

x

x

B040402 – Sóng điện từ

x

x

x

x

B040501 – Nguyên tắc truyền thông tin bằng sóng điện từ

x

x

x

x

B040502 – Phát sóng điện từ

x

x

x

x

B040503 – Thu sóng điện từ

x

x

x

x

NỘI DUNG

ĐIỂM SỐ

B05 – Sóng ánh sáng – 17 Block

6

7

8

> 8,5

B050101 – Cơ sở quang hình học

x

x

x

x

B050102 – Hiện tượng Tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính

x

x

x

x

B050103 – Định nghĩa và Điều kiện tán sắc ánh sáng

x

x

x

x

B050201 – Thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young

x

x

x

x

B050202 – Vị trí vân giao thoa và công thức Khoảng vân

x

x

x

x

B050203 – Ánh sáng đơn sắc trong quá trình truyền sáng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B050204 – Sự co giãn của hệ vân giao thoa khe Young
B050301 – Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc
B050302 – Giao thoa đồng thời Ba ánh sáng đơn sắc

x

B050303 – Giao thoa ánh sáng Trắng

x

x

B050401 – Máy quang phổ lăng kính

x

x

x

x

B050402 – Quang phổ liên tục và ứng dụng

x

x

x

x

B050403 – Quang phổ Vạch và quang phổ hấp thụ

x

x

x

x

4
ôn tập lý thuyết tại : www.lize.vn

nhóm học tập : www.facebook.com/groups/littlezeros


Nguyễn Thành Nam, PhD – Học viện KTQS (MTA)
Giáo viên luyện thi trực tuyến trên : www.moon.vn

FB : www.facebook.com/LittleZerooos

B050501 – Thang sóng điện từ

x

x

x

x

B050502 – Tia Hồng ngoại và Ứng dụng

x

x

x

x

B050503 – Tia Tử ngoại và Ứng dụng

x

x

x

x

B050504 – Tia Ront-gen và Ứng dụng

x

x

x

x

ĐIỂM SỐ

NỘI DUNG
B06 – Lượng tử ánh sáng – 17 Block

>

6

7

8

B060101 – Hiện tượng Quang điện

x

x

x

x

B060102 – Thuyết Lượng tử ánh sáng

x

x

x

x

B060103 – Giải thích HT Quang điện bằng Thuyết Lượng tử AS

x

x

x

x

B060201 – Hiện tượng quang điện trong

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B060202 – Ứng dụng của hiện tượng quang điện
B060301 – Hiện tượng quang điện trong Điện trường
B060302 – Quỹ đạo của electron trong điện trường đều và từ trường đều

8,5

x

B060401 – Mẫu nguyên tử Bohr

x

x

x

x

B060402 – Tiên đề Bohr về Trạng thái dừng của nguyên tử

x

x

x

x

B060403 - Tiên đề Bohr về sự Bức xạ và Hấp thụ năng lượng của nguyên tử

x

x

x

x

x

x

x

B060502 – Các dãy quang phổ vạch phát xạ của Hydro

x

x

B060503 – Bài toán quang phổ vạch của Hydro

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B060501 – Đặc điểm cấu trúc thang năng lượng của Hydro

B060601 – Hiện tượng Quang phát quang

x

B060602 – Tia LASER
B060603 – Tia RONTGEN
NỘI DUNG

ĐIỂM SỐ

B07 – Hạt nhân nguyên tử – 14 Block

6

7

8

> 8,5

B070101 – Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

x

x

x

x

B070102 – Khối lượng và Năng lượng nghỉ

x

x

x

x

B070103 – Độ hụt khối và Năng lượng liên kết

x

x

x

x

B070201 – Khái niệm và đặc điểm của phản ứng hạt nhân

x

x

x

x

B070202 – Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

x

x

x

x

B070203 – Độ hụt khối và Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân

x

x

x

x

x

x

x

B070204 – Bài tập về năng lượng trong phản ứng hạt nhân
B070301 – Hiện tượng phân rã phóng xạ và Các loại tia phóng xạ

x

x

x

x

B070302 – Định luật phân rã phóng xạ

x

x

x

x

B070303 – Hoạt độ phóng xạ

x

x

B070304 – Ứng dụng của hiện tượng phóng xạ

x

x

B070401 – Phản ứng Phân hạch

x

x

x

x

B070402 – Phân hạch dây chuyền và Ứng dụng

x

x

x

x

x

x

x

B070403 – Phản ứng Nhiệt hạch và Ứng dụng

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng ! :D
---------- HẾT ---------

5
ôn tập lý thuyết tại : www.lize.vn

nhóm học tập : www.facebook.com/groups/littlezerosx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×