Tải bản đầy đủ

Đề TS10 Lý (không chuyên) Chuyên Long An 2015-2016

SỞ GD&ĐT LONG AN
---------------ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)

R2

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LONG AN
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: VẬT LÝ (không chuyên)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2,0 điểm)

R3

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun-Len-xơ.

R1

Áp dụng: Hãy giải thích tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn
nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng, còn dây nối với bóng đèn thì hầu như không nóng lên?


Câu 2. (2,0 điểm)
Nêu cấu tạo (có hình vẽ) và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.

Câu 3. ( 2,0 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ:
Biết R1= 9Ω, R2 = 6Ω, R3= 12Ω, hiệu điện thế không đổi U = 12V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
c. Thay R3 bằng bóng đèn Đ (6V, 3W) được không? Tại sao?

Câu 4. (2,0 điểm)
Đặt vật AB dạng mũi tên cao 4cm, vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ (A nằm
trên trục chính) cách thấu kính 30cm, thấu kính có tiêu cự 10cm.
a. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính.
b. Xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của ảnh.

Câu 5. (2,0 điểm)
a. Một khu dân cư sử dụng công suất điện trung bình 4,95 kW với hiệu điện thế 220V. Dây
tải điện từ trạm cung cấp tới khu dân cư này có điện trở tổng cộng là 0,4Ω. Tính hiệu điện thế
giữa hai đầu đường dây tại trạm cung cấp điện.
b. Khi truyền tải một công suất điện xác định mà muốn giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt
trên đường dây dẫn từ 25% xuống còn 5% bằng cách làm thay đổi hiệu điện thế ở đầu đường
dây tải. Hỏi phải tăng hay giảm hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải bao nhiêu lần?
………..Hết………….
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:…………….Chữ ký………
Chữ ký giám thị 1:…………………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×