Tải bản đầy đủ

Đề TS10 Lý (chuyên) Chuyên Long An 2015-2016

SỞ GD&ĐT LONG AN
-----------------ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LONG AN
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: VẬT LÝ (CHUYÊN)
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (1,0 điểm)
Có hai cốc thủy tinh hình trụ giống hệt nhau, vỏ rất mỏng và
có diện tích đáy là S=20cm2 và có trọng lượng là P. Người ta đổ
vào cốc thứ nhất một lượng nước (cốc A), cốc thứ hai một lượng
dầu (cốc B) sao cho khi thả cả hai cốc nổi trong nước thì phần cốc
bị chìm trong nước là như nhau và đáy cốc ngập sâu một đoạn là
h= 4,5cm (như hình 1). Biết rằng mực nước trong cốc A thấp hơn
mực nước bên ngoài là n, mực dầu trong cốc B cao hơn mực nước
bên ngoài cũng là n, trọng lượng riêng của nước và dầu lần lượt là
dnc=10000N/m3, dd=8000N/m3. Xác định độ chênh lệch mực chất
lỏng n và xác định trọng lượng P của cốc.


Hình 1

Câu 2. (2,0 điểm)
Ba người đi xe đạp, đều xuất phát từ A về B trên đoạn đường thẳng AB. Người thứ nhất đi với
vận tốc là v1=10km/h. Người thứ hai xuất phát sau người thứ nhất 30 phút và đi với vận tốc
v2=20km/h. Người thứ ba xuất phát sau người thứ hai 10 phút.
a) Hỏi người thứ hai gặp người thứ nhất cách vị trí xuất phát bao xa?
b) Sau khi người thứ ba gặp người thứ nhất, người thứ ba đi thêm 40 phút nữa thì sẽ cách đều
người thứ nhất và người thứ hai. Tìm vận tốc người thứ ba.
Giả thiết chuyển động của ba người đều là những chuyển động thẳng đều.
Câu 3. (1,0 điểm)
Dùng một ca múc nước ở thùng chứa nước A có nhiệt độ t 1 = 800C và ở thùng chứa nước B có
nhiệt độ t2 = 200C rồi đổ vào thùng chứa nước C. Biết rằng trước khi đổ, trong thùng chứa nước C đã
có sẵn một lượng nước ở nhiệt độ t 3 = 400C và bằng tổng số ca nước vừa đổ thêm vào nó. Tìm mối
quan hệ giữa số ca nước phải múc ở thùng A với số ca nước phải múc ở thùng B để sau khi đổ vào
thùng C thì nhiệt độ của nước khi cân bằng ở thùng C là t4 = 500C, cho rằng lượng nước trong ca ở
các lần múc là như nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường, với bình chứa và ca múc.
Câu 4. (1,5 điểm)
Cho mạch điện như hình 2: các điện trở R 1, R2, R3, R4, hiệu

U AB

R1C

điện thế
là không đổi, cực dương ở A, điện trở của dây nối
A
là không đáng kể.

R2
Trang-1-

A

D
Hình 2

R3
B


R4


R1 R3
= .
R2 R4
a) Chứng minh rằng, khi dòng điện qua ampe kế IA=0 thì
U AB = 6V , R1 = 3Ω, R2 = R3 = R4 = 6Ω.
b) Cho
điện trở ampe kế là không đáng kể. Xác định số
chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua nó.
c) Thay ampe kế bằng vôn kế lý tưởng. Khi đó vôn kế có số chỉ bao nhiêu? Cực dương của vôn
kế mắc ở điểm nào?

Trang-2-


Câu 5. (1,5 điểm)
Một vật AB có dạng mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ O, A thuộc
trục chính. Qua thấu kính cho ảnh A’B’ ngược chiều và lớn gấp hai lần AB và cách AB một khoảng
36cm.
a) Vẽ ảnh đúng tỉ lệ.
f
b) Tìm tiêu cự
của thấu kính và khoảng cách từ ảnh và vật tới thấu kính.
Câu 6. (2,0 điểm)
Người ta rót nước ở 80oC vào một ấm nhôm nặng 400 gam ở nhiệt độ 25oC. Bỏ qua sự trao đổi
nhiệt của nước và ấm với môi trường bên ngoài. Khi có cân bằng nhiệt xảy ra, nhiệt độ của nước là
75oC thì người ta đặt ấm lên một bếp điện có ghi hiệu điện thế định mức 220V rồi nối với nguồn
điện để đun nước. Coi nhiệt lượng hao phí trong quá trình đun tỉ lệ thuận với thời gian đun. Cho nhiệt
dung riêng của nước và nhôm lần lượt là c1=4200J/kg.K, c2=900J/kg.K.
a) Xác định khối lượng nước đã rót vào ấm và nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước nói trên.
b) Tìm công suất định mức của bếp, biết rằng:
- Nếu dùng nguồn điện có hiệu điện thế 220V thì sau 2 phút nước sôi.
- Nếu dùng nguồn điện có hiệu điện thế 200V thì sau 5 phút nước sôi.
Câu 7. ( 1,0 điểm)
Nêu một phương án thực nghiệm xác định điện trở của một ampe kế.
Dụng cụ gồm:
+ một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi, không cho biết giá trị,
+ một ampe kế cần xác định điện trở,
+ một điện trở R0 đã biết giá trị,
+ một biến trở con chạy Rx có điện trở toàn phần lớn hơn R0,
+ hai công tắc điện k1 và k2,
+ một số dây dẫn đủ dùng.
Các công tắc điện và dây dẫn có điện trở không đáng kể.
Chú ý: không được mắc trực tiếp ampe kế vào giữa hai cực của nguồn và không nhất thiết phải sử
dụng hết các thiết bị.
-------HẾT------Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: ............................... Số báo danh:............................ Chữ ký: .................................
Chữ ký giám thị 1:.................................................
Trang-3-x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×