Tải bản đầy đủ

Quy luật hòa thanh guitar

Quy luật hòa thanh guitar
A. Hòa âm giọng trưởng
La trưởng

A

E

D

Si trưởng

B

F#

E

Đô trưởng

C


D

Am

Rê trưởng

D

A

Bm

Mi trưởng

E

B

Pha trưởng

F

C

Dm

Am

Bb

Gm

C7

Son trưởng

G

D


Em

Bm

C

Am

D7

Em

Bm

E7

F

Dm

G7

G

Em

A7

A

B7

B. Hòa âm giọng thứ
La thứ

Am

Dm

G

C

Dm

Si thứ

Bm

Em

A

D

Em

Đô thứ

Cm

Fm

Bb

Eb

Fm

A7

Rê thứ

Dm

Gm

C

F

Gm

B7

Mi thứ

Em

Am

D

G

Am

B7

Pha thứ

Fm

Eb

G#

Son thứ

Gm

Am

Fm

Dm

E7

C7
Am

D7
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×