Tải bản đầy đủ

Xử trí cơn tim nhanh that tro

CA LÂM SÀNG
XỬ TRÍ CƠN TIM NHANH THẤT TRƠ

TS. BS. Phan Đình Phong
ThS. BS. Viên Hoàng Long
Viện Tim mạch Việt Nam
Bộ môn Tim mạch – Đại học Y Hà Nội


Bệnh sử
 BN nam, 26 tuổi
 BN xuất hiện cơn đánh trống ngực 4 giờ trước
nhập viện, tần số tim đo được: 185 ck/ph.
 Khám lúc vào viện: BN tỉnh, tiếp xúc tốt, cảm
giác mệt, không đau ngực, không khó thở, tim
nhanh và đều: 185 ck/ph; HA: 120/80 mmHg;
phổi không rales; gan không to...


Điện tâm đồXét nghiệm máu
Chỉ số

Kết quả

Chỉ số

Kết quả

Ure

4,9

HC

5,52

Creatinin

83

Hb

161

Na

140

BC

7,92

K

4,2

TT


63,8

Glucose

4,6

TC

193

Troponin T

0,01

PTs

11,7

CK

133

PT%

89,7

CK-MB

16

PT-INR

1,05

Pro-BNP

38,66

APTT

27,1

GOT/GPT

26/31

APTTb/c

1,00

Fibrinogen

2,544

Chẩn đoán
điện tâm đồ ?
 Tim nhanh thất ?
 Tim nhanh trên
dẫn lệch hướng (có
block nhánh phải
hoàn toàn)?


Cơn tim nhanh với QRS rộng


NÊN coi nhịp nhanh với QRS rộng là tim
nhanh thất (nếu khó ∆ phân biệt) và xử trí
như tim nhanh thất.XỬ TRÍ tim nhanh trên thất như là tim
nhanh thất sẽ an toàn hơn xử trí tim
nhanh thất như là tim nhanh trên thất.

ACC Guidelines 2010, ARC Guidelines 2009


Xử trí
 Mắc monitor, đặt đường truyền tĩnh mạch.
 Lidocain bolus TM 2 lần (80 mg và 50 mg):
không cắt được cơn.
 Amiodarone 300 mg truyền TM (5mg/kg) qua
bơm tiêm điện: sau truyền 3 phút, bệnh nhân
xuất hiện khó thở, mặt đỏ, run tay chân… phải
ngừng truyền.

 Adenosin bolus TM không cắt được cơn.


Xử trí
 Do không đáp ứng với các thuốc chống rối
loạn nhịp sẵn có…

 Bệnh nhân được chỉ định shock điện: shock
đồng bộ 150, 300 J nhưng không có kết quả.
Tim chỉ chuyển nhịp xoang 1-2 nhát bóp sau
đó tái phát ngay cơn tim nhanh thất.


Xử trí
 Hội chẩn chuyên gia rối loạn nhịp: chỉ định đặt
máy tạo nhịp tạm thời thất phải để tạo nhịp
vượt tần số (overdriving) cắt cơn tim nhanh
nhưng không có kết quả.


Tạo nhịp vượt tần số thất
không cắt được cơn


Sau 4 giờ nhập viện (10 giờ từ khi khởi
phát triệu chứng):

BN bắt đầu có dấu hiệu tụt HA...
Chỉ định điều trị cơn tim nhanh
bằng RF cấp cứu


Điều trị bằng RF
 Thủ thuật được tiến hành vào lúc 16:30
cùng ngày, kéo dài trong 90 phút.

 Tình trạng bệnh nhân trước thủ thuật:

Tỉnh nhưng mệt nhiều
Da tái, chân tay lạnh
Tần số cơn tim nhanh 160 ck/ph
Mạch bẹn yếu, HA: 80/60 mmHg.
 Tim nhanh thất ?
 Tim nhanh nhĩ dẫn
lệch hướng ?
 Tim nhanh vào lại
nhĩ thất (AVRT)
dẫn lệch hướng ?.


Tạo nhịp vượt tần số nhĩ khẳng định
chẩn đoán tim nhanh thất


QRS ở V1 có dạng
bloc nhánh phải
gợi ý ổ ngoại vị
nằm ở thất trái


QRS âm ở D2, D3,
aVF: trục điện tim
quay lên trên, gợi
ý ổ ngoại vị nằm ở
vùng thấp
(sau dưới)


QRS âm ở V4, V5
gợi ý ổ ngoại vị
nằm lệch hơn về
phía mỏm thay vì
vùng đáy tim


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×