Tải bản đầy đủ

THUYÊN TẮC PHỔI CẤP KÈM HUYẾT KHỐI NHĨ PHẢI

ThS. BS Nguyễn Trường Duy
(Bộ môn Nội – Đại Học Y Dược TP. HCM)

TS. BS Lê Thanh Liêm
(Khoa Nội Tim Mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy)


VẤN ĐỀ
Thuyên tắc phổi:
Cấp cứu nội khoa
Tỉ lệ tử vong cao
Dễ bỏ sót
Cần chẩn đoán sớm + điều trị tích cực


BỆNH ÁN
• Lê Quang Đ., 32 tuổi, nhập viện ngày 20-05-2015
• Lý do nhập viện: khó thở
• Tiến trình bệnh:
o Cách NV 3 tuần: phẫu thuật gãy 2 xương cẳng chân
(T), bó bột đùi – bàn chân (T)

o Ngày NV: BN đang ngủ, đột ngột đau ngực âm ỉ,
không lan + khó thở 2 thì tăng dần
o BN nhập BV. tỉnh, ∆: T/d thuyên tắc phổi, xử trí:
Enoxaparin 40mg (TDD)  BV. Chợ Rẫy


BỆNH ÁN
Tại khoa cấp cứu BV. Chợ Rẫy:
• Tỉnh, tiếp xúc tốt
• M: 110 lần/ph, HA: 90/60 mmHg,
Nhịp thở: 26 lần/ph, SpO2: 88% (khí trời)
• Troponin I = 0.435 ng/mL [< 0.2 ng/mL]
• BNP = 158.6 pg/mL [< 100 pg/mL]


BỆNH ÁN
ECG tại khoa cấp cứu


BỆNH ÁN
ECG tại khoa cấp cứu


BỆNH ÁN
ECG tại khoa cấp cứu

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism


2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism


BỆNH ÁN
CT scan ngực có cản quang


BỆNH ÁN
CT scan ngực có cản quangBỆNH ÁN
Siêu âm tim tại khoa Nội Tim Mạch


BỆNH ÁN


BỆNH ÁN
Chẩn đoán: thuyên tắc phổi cấp kèm huyết
khối nhĩ phải/ hậu phẫu N20 gãy 2 xương cẳng
chân (T)


BỆNH ÁN
Điều trị:
• Mắc monitor theo dõi sinh hiệu
• Thở oxy ẩm qua cannula
• Alteplase 100mg (TTM) trong 2 giờ


BỆNH ÁN
Kết thúc truyền alteplase
• BN tỉnh, hết đau ngực, giảm khó thở
• M: 90 lần/ph, HA: 110/70 mmHg, SpO2: 98%
• Không xuất huyết
• Siêu âm tim: không ghi nhận huyết khối nhĩ phải


BỆNH ÁN
CT ngực sau 2 ngày


BỆNH ÁN
• Điều trị duy trì: rivaroxaban 15mg x 2/ngày
• BN xuất viện sau 7 ngày với tình trạng lâm
sàng ổn, không xuất huyết


VẤN ĐỀ
• Điều trị tiêu sợi huyết cho BN thuyên tắc phổi
không rối loạn huyết động?
• Điều trị tiêu sợi huyết cho BN thuyên tắc phổi
kèm huyết khối nhĩ phải?


BỆNH ÁN
• Chẩn đoán: Thuyên tắc động mạch phổi cấp
kèm huyết khối nhĩ (P)/ hậu phẫu gãy 2 xương
cẳng chân N20

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism


2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism


2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism


ĐIỀU TRỊ

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism


2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism


BN này:
- Giãn lớn thất phải
- Troponin I = 0.435 ng/mL
- BNP = 158.6 ng/mL

AHA Guidelines (2011) on
management of massive and
submassive pulmonary
embolism, iliofemoral deep
vein thrombosis, and chronic
thromboembolic pulmonary
hypertension. Circulation;
123:1788-1830


Pulmonary Embolism Thrombolysis (PEITHO):
• 1006 bệnh nhân thuyên tắc phổi không rối loạn
huyết động, nguy cơ trung bình-cao
• So sánh: tenecteplase + heparin vs. heparin
• Tiêu chí chính: tử vong và suy tuần hoàn trong 7 ngày


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×