Tải bản đầy đủ

Bệnh co tim takotsubo sau phẫu thuật thay van 2 lá

BỆNH CƠ TIM TAKOTSUBO SAU PHẪU
THUẬT THAY VAN 2 LÁ
Ths Đặng Việt Đức

Bệnh viện TWQĐ 108


TAKOTSUBO


BỆNH CƠ TIM TAKOTSUBO

Năm 1990, Sato báo cáo
lần đầu với 5 bn tại Nhật

Bản
Báo cáo tại Mỹ năm 1998


BỆNH CƠ TIM TAKOTSUBO


Scott W, Circulation. 2011;124:e460-e462


Abhishek Deshmukh,Am Heart J 2012;164:66-71.e1


Abhishek Deshmukh,Am Heart J 2012;164:66-71.e1


BỆNH CƠ TIM TAKOTSUBO

Dawn Derrick ,Circulation. 2008;118:2754-2762


TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN (MAYO CLINIC)
 Giảm vận động, vô động, rối loạn vận động tạm thời
vùng giữa các thành thất có/không vùng mỏm. RLVĐ vùng
không tương xứng ĐMV chi phối. Xuất hiện sau gắng sức
về xúc cảm, thể chất
 Không có hẹp tắc ĐMV hoặc tổn thương cấp tính mảng
vữa xơ
 Hình ảnh điện tim bất thường mới xuất hiện (ST chênh,
T đảo chiều hoặc cả hai), tăng nhẹ Troponin
 Không có u tuyến thượng thận hoặc viêm cơ tim
Prasad A, Am Heart J 2008;155:408 –17.


CA LÂM SÀNG TAKOTSUBO SAU
THAY VAN 2 LÁ
Bệnh nhân: Vũ Thị L

Nữ: 73 tuổi

Chẩn đoán nhập viện: Hẹp khít van 2 lá hậu thấp (MVA = 1,0
cm2, PHT = 0,9 cm2, RNLNHT, NYHA III
Phương pháp điều trị:
- Thay van 2 lá sinh học
- Maze điều trị rung nhĩ
Chụp ĐMV trước phẫu thuật: vữa xơ nhẹ đoạn 2 RCACA LÂM SÀNG


CA LÂM SÀNG
Diễn biến:
Tại ICU được điều trị suy tim, Dobutamin liều thấp

Sau PT 10h, xuất hiện nhịp nhanh 120 ck/p; HA tụt
60/30 mmHg, SpO2 = 98%

Men tim: CKMB, TnT, CK tăng nhẹ


CA LÂM SÀNG


Monica Gianni, European Heart Journal (2006)27, 1523–1529


EF (Simpson) = 30%


ĐIỀU TRỊ
Dừng các thuốc tăng
cường sức co bóp cơ
tim
Đặt IABP


ĐIỀU TRỊ
- Lợi tiểu

- Ức chế men chuyển
- Beta Blocker


Takuji Yoshioka, Am Heart J 2008;155:526.e1-526.e7


Takuji Yoshioka, Am Heart J 2008;155:526.e1-526.e7


TIÊN LƯỢNG

Bệnh nhân sau điều trị lâm
sàng ổn định

Rút IABP ngày thứ 5
Siêu âm tim chỉ còn giảm nhẹ
vận động vùng mỏm
Không có hẹp LVOT


Khi chẩn đoán

Theo dõi trong 4
năm

Số bệnh nhân

100

Thời gian theo dõi

4.4± 4.6

Đau ngực

77 (77%)

31 (31%)

Tái phát bệnh

11,4%

Tử vong

17
Ahmad A. Elesber J Am Coll Cardiol 2007;50:448–52


KẾT LUẬN
Bệnh cơ tim Takotsubo là một mặt bệnh mới, thường
được chẩn đoán là hội chứng vành cấp trên lâm sàng.
Tỉ lệ mắc bệnh khoảng 1% - 2% ở bệnh nhân hội
chứng vành cấp

Chưa có nghiên cứu và thống kê bệnh ở các nước
Đông Nam Á và Việt Nam


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×