Tải bản đầy đủ

ứng dụng 5S cho phòng thí nghiệm trường đại học

Your Company slogan in here

5S PTN

L/O/G/O


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
TIỂU LUẬN

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG 5S CHO
PHÒNG THÍ NGHIỆM


NỘI DUNG
1

LỊCH SỬ , LỢI ÍCH & MỤC TIÊU 5S
2


NỘI DUNG 5S
3

XÂY DỰNG 5S CHO PTN


LỊCH SỬ
 5S là công cụ quản lý công việc, nơi làm việc được xây

dựng và phổ biến tại Nhật Bản từ năm 1980 bởi
Hiroyuki Hirano
 5S ngày càng phổ biến trên thế giới, nhiều công ty đã
thực hành 5S và đạt được những lợi ích từ nó
LỊCH SỬ & MỤC TIÊU CỦA 5S
 Ngày nay, 5S được xem là một quy tắc sống, làm việc,
phát triển nhận thức cần phải có của mỗi con người
sống, làm việc trong một tổ chức, trong xã hội từ lãnh
đạo đến người lao động chân tay.


LỢI ÍCH CỦA 5S
Xây dựng một môi trường sạch sẽ, ngăn nắp
Mọi người trong cũng như ngoài công ty dễ
dàng nhận thấy rõ kết quả
Tăng cường phát huy sáng kiến
Nâng cao ý thức kỷ luật trong cơ quan
Chỗ làm việc trở nên thuận tiện và an toàn
Cán bộ công nhân viên tự hào về nơi làm việc
Xây dựng hình ảnh tổ chức/doanh nghiệp, đem
lại cơ hội, lợi ích trong kinh doanh...LỢI ÍCH CỦA 5S


MỤC TIÊU CỦA 5S
Nâng cao năng suất (P-Productivity).
Nâng cao chất lượng(Q-Quality).

5S

Giảm chi phí (C-Cost).
Giao hàng đúng hạn(D-Delivery).
Đảm bảo an toàn (S-Safe).
Nâng cao tinh thần làm việc (M-Morale).


2.NỘI DUNG CỦA 5S
Tiếng nhật

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Seiri

Sàng lọc

Sort

Seiton

Sắp xếp

Systematize

Seiso

Sạch sẽ

Sweep

Seiketsu

Săn sóc

Sanitize

Shitsuke

Sẵn sàng

Self-Discipline


2.NỘI DUNG 5S

S1

S2PHÂN LOẠIKÝ HIỆUSÀNG LỌCĐỊNH VỊ

S3


VỆ SINH

S4 & S5


THƯC HIỆN
3S
ĐỊNH
KỲ


S1 – Sàng lọc
 Phân loại, loại bỏ những vật dụng không cần thiết

ra khỏi nơi làm việc.
 Công việc tiến hành thuận lợi, nhanh chóng
không phải mất thời gian tìm kiếm dụng cụ cần
sử dụng
 Sàng lọc có ý nghĩa cao hơn là “đầu óc sàng lọc”,
sự nhận biết, phân loại phù hợp theo đối tượng
 Người lao động phải có sự hiểu biết, có trang bị
kiến thức, kinh nghiệm, có trình độ, phải biết gắn
liền lý thuyết với thực nghiệm


S2 – Sắp xếp


Sắp xếp mọi thứ gọn gàng và có
trật tự, tiện lợi khi sử dụng.Sắp xếp có ý nghĩa rộng hơn là
biết vạch kế hoạch làm việc, tổ
chức công việc trước, trong lúc
làm việc và sau khi kết thúc
công việc.


S3 – Sạch sẽ


Làm vệ sinh và giữ nơi làm việc
sạch sẽ theo SSOP, GMP.Sạch sẽ còn có ý nghĩa sâu xa
trong đức tính của con người: đó
chính là bản tâm trong sạch
không tham lam danh lợi, vật
chất, tình cảm.


S4 – Săn sóc
Duy trì thành quả, các hoạt động của 3S đầu tiên.
Các hoạt động 3S sẽ được cải tiến dần dựa theo các tiêu
chuẩn đặt ra.
Săn sóc còn có ý nghĩa là sự chăm lo: sự chăm lo của
cấp lãnh đạo về vật chất và tinh thần cho những thành
viên trong một tập thể, sự tự chăm lo của người lao
động cho chính họ và đồng nghiệp.
S1

S2

5S
S3

SĂN
SÓC

SẰN
SÀNG


S5 – Sẵn sàng
Nó được hiểu là rèn luyện, tạo nên một
thói quen, nề nếp, tác phong cho mọi
người trong thực hiện 5S.
 Sẵn sàng có thể được hiểu là đào tạo mọi
người tuân theo thói quen làm việc tốt,
liên tục cải tiến những phương pháp thực
hiện công việc tốt hơn.
 Sẵn sàng còn được hiểu là tinh thần sẵn
sàng hay là tinh thần trách nhiệm và cao
hơn trách nhiệm, tinh thần “vì mọi
người”.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
5S
 Bước 1: Chuẩn bị
 Bước 2: Thông báo chính thức của lãnh đạo
 Bước 3: Toàn bộ nhân viên tiến hành tổng vệ sinh
 Bước 4: Bắt đầu bằng Sàng lọc
 Bước 5: Thực hiện Sàng lọc (Seiri), Sắp xếp
(Seiton) và Sạch sẽ (Seiso) hàng ngày
 Bước 6: Đánh giá định kỳ và khen thưởng


3.XÂY DỰNG 5S CHO PTN
THÀNH LẬP NHÓM 5S
Thành lập nhóm 5S: trưởng ban 5S, Thư ký, thành viên
Công bố thực hiện 5S.
Phân công nhiệm vụ cho nhóm 5S
LẬP KÊ HOẠCH, HỒ SƠ
5S
Đánh giá thực trạng ptn
Lập kế hoach 5S, Kế hoạch tiến hành, Nôi quy PTN
Viết tập hướng dẫn 5S: Mục tiêu, cách thực hiện, các biểu mẫu
TIẾN HÀNH THỰC HIỆN 5S
Đào tạo 5S cho cán bộ nhân viên.
Tổng vệ sinh, thực hiện Sàng lọc sắp xếp, sạch sẽ.
Hàng ngày Săn sóc (thực hiên 3S đầu), định kỳ thực hiện Sẵn
sàng và đánh giá định kỳ


LỌ

N

SẠCH SẼ
5S

P
XẾ

SẴN SÀNG
Thiết bị và dụng cụ
luôn sằng sàng cho
quá trình làm việc
nhanh chóng

P
SẮ

C

Quy trình 5S cho PTN

SĂN SÓC
Hàng ngày thực
hiện


Tiến hành 5S
S1

S2

S3

S4

S5

Tổng vệ sinh, phân loại
Bố trí lại các khu vưc, dụng
cụ, thiết bị
Vệ sinh định kỳ & kiểm tra định kỳ
Duy trì tiêu chuẩn sạch
Thói quen thực hiện,
Đánh giá định kỳ


Môi trường & Con người 5S

Duy trì điều
kiện tiêu chuẩn
PTN.
Sạch, gọn, an
toàn.

Thành lập thói
quen cho mọi
người khi vào
PTN


Thank You!

LOGO
www.themegallery.comx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×