Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu xã hội học về thói quen tắm

Nghiên cứu xã hội học về thói quen tắm
Tắm là một hoạt động không thể thiếu hằng ngày của mỗi người!
Ở Nhật, hầu như nhà nào cũng có bồn tắm và mọi người thường có thói quen tắm bồn, ngâm mình
vào buổi tối. Trong khi ở Việt Nam, tắm bằng vòi hoa sen phổ biến hơn hết và hơn 90% người được
hỏi qua cuộc khảo sát cho biết họ thường tắm từ một đến hai lần trong một ngày.

Hãy tìm hiểu các thông tin khác qua báo cáo nghiên cứu nhanh sau cùng Vinaresearch nhé!

x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×