Tải bản đầy đủ

THIẾT kế MẠNG LAN TRƯỜNG NHÀ GIÁO VIÊN (HSP)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 22 BQP
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


BÁO CÁO
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN KHỐI NHÀ GIÁO VIÊN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THỊ YẾN
HỌC VIÊN:
HỒ SẤM PHÍ
LỚP:
TCK9

NĂM HỌC 2014 - 2016

Thiết kế mạng Lan

Page 1


LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay công nghệ thông tin trở thành một phần không thể thiếu trong
cuộc sống, công nghệ thông tin đã và đang đóng vai trò quan trọng trong
các ngành khoa học kĩ thuật, kinh tế xã hội của mỗi nước trên thế giới. Nó
không những giải quyết công việc một cách nhanh chóng mà còn đem lại
được hiệu quả kinh tế cao.
Sau quá trình được học và nghiên cứu về chuyên đề thiết kế mạng doanh
nghiệp cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học và được sự hướng dẫn tận
tình của Thầy Cô em cũng đã hoàn thành xong đồ án “Khảo sát, thiết kế và
xây dựng mạng LAN trường cao đẳng nghề số 22 BPQ – Dãy nhà giáo
viên“.

-

Đề tài này gồm 4 chương:
Chương I: Mở đầu

-

Chương II: Tổng quan về mạng máy tính

-

ChươngIII:Khảo sát và thiết kế hệ thống mạng

-

Chương IV: Tổng kết

Quá trình thực hiện đồ án gặp nhiều khó khăn vì ngôn ngữ lập trình mới,
kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nhóm chúng em mong sẽ nhận được sự
góp ý, phê bình của quý Thầy Cô.

Thiết kế mạng Lan

Page 2


CHƯƠNG I
MỞ ĐẦU
Giới thiệu đề tài:

Ngày nay công nghệ thông tin trở thành một lĩnh vực mũi nhọn trong công
cuộc phát triển kinh tế xã hội. Cùng với công nghệ sinh học và năng lượng
mới, công nghệ thông tin(CNTT) vừa là công cụ, vừa là động lực thúc đẩy
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Có thể nói trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng
hơn lĩnh vực nối mạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết
nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin
qua lại với nhau, dùng chung hoặc chia sẽ dữ liệu thông qua việc in ấn hay
sao chép qua đĩa mềm, CDroom….
Do đó hạ tầng mạng máy tính là phần không thể thiếu trong các tổ chức
hay các công ty, trường học. Trong điều kiện kinh tế hiện nay hầu hết đa số
các tổ chức hay các công ty, trường học có phạm vi sử dụng bị giới hạn
bởi diện tích và mặt bằng đều triển khai xây dựng mạng LAN để phục vụ
cho việc quản lý dữ liệu nội bộ cơ quan mình được thuận lợi, đảm bảo tính
an toàn dữ liệu cũng như tính bảo mật dữ liệu mặt khác mạng Lan còn
giúp các nhân viên trong các tổ chức, nhà trường hay công ty truy nhập dữ
liệu một cách thuận tiện với tốc độ cao, giúp việc. Một điểm thuận lợi nữa
là mạng LAN còn giúp cho người quản trịmạng phân quyền sử dụng tài
nguyên cho từng đối tượng là người dùng một cách rõ ràng và thuận tiện
giúp cho những người có trách nhiệm lãnh đạo công ty, tổ chức hay nhà
trường đó dễ dàng quản lý nhân viên và điều hành công ty… .

Thiết kế mạng Lan

Page 3


CHƯƠNG II
I.

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
Lịch sử về máy tính

Vào những năm 50, những hệ thống máy tính đầu tiên ra đời sử dụng các
bóng đèn điện tử nên kích thức rất cồng kềnh tiêu tốn nhiều năng lượng.
Việc nhập dữ liệu máy tính được thực hiện thông qua các bìa đục lỗ và kết
quả được đưa ra máy in, điều này làm mất rất nhiều thời gian và bất tiện
cho người sử dụng.
Đến những năm 60 cùng với sự phát triển của máy tính và nhu cầu trao đổi
dữ liệu với nhau, một số nhà sản xuất máy tính đã nghiên cứu chế tạo
thành công các thiết bị truy cập từ xa tới các máy tính của họ và đây chình
là những dạng sơ khai của hệ thống máy tính .Và cho đến những năm 70,
hệ thống thiết bị đầu cuối 3270 của IBM ra đời cho phép mở rộng khả
năng tính toán của Trung tâm máy tính đến các vùng xa. Vào năm 1977
công ty Datapoint Corporation đã tung ra thị trường mạng của mình cho
phép liên kết các máy tính và các thiết bị đầu cuối bằng dây cáp mạng, và
đó chính là hệ điều hành đầu tiên.
II.

Khái niệm về mạng máy tính

Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một
cách nào đó. Khác với các trạm truyền hình gửi thông tin đi, các mạng
máy tính luôn hai chiều, sao cho khi máy tính A gửi thông tin tới máy tính
B thì B có thể trả lời lại A.
Nói một cách khác, một số máy tính được kết nối với nhau và có thể trao
đổi thông tin cho nhau gọi là mạng máy tính.

Thiết kế mạng Lan

Page 4


III.

Phân loại mạng

Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network) thường được biết đến như một
mạng truyền dữ liệu tốc độ cao triển khai trong một phạm vi nhỏ như một
phòng, một tòa nhà hay một khu vực. Trong khi mạng diện rộng (WAN –
Wide Area Network) có phạm vi lớn hơn, có thể trải dài trên một quốc gia,
một châu lục hay thậm chí cả hành tinh. Đây là cách phân loại mạng dựa
trên tiêu chuẩn phân loại là phạm vi địa lý. Ngoài ra, ta có thể phân loại
mạng dựa vào kỹ thuật truyền tải thông tin sử dụng trong mạng.
Mạng LAN sử dụng kỹ thuật mạng quảng bá (Broadcast network), trong
đó các thiết bị cùng chia sẽ một kênh truyền chung. Khi một máy tính
truyền tin, các máy tính khác đều nhận được thông tin. Ngược lại, mạng
WAN sử dụng kỹ thuật Mạng chuyển mạch (Switching Network), có nhiều
đường nối kết các thiết bị mạng lại với nhau. Thông tin trao đổi giữa hai
điểm trên mạng có thể đi theo nhiều đường khác nhau. Chính vì thế cần
phải có các thiết bị đặc biệt để định đường đi cho các gói tin, các thiết bị
này được gọi là bộ chuyển mạch hay bộ chọn đường (router). Ngoài ra để
giảm bớt số lượng đường nối kết vật lý, trong mạng WAN còn sử dụng các
kỹ thuật đa hợp và phân hợp.
IV.

Mô hình mạng

LAN topology định nghĩa cách thức mà ở đó các thiết bị mạng được tổ
chức sắp xếp. Có ba sơ đồ nối kết mạng LAN phổ biến là: dạng thẳng
(Bus), dạng hình sao (Star) và dạng hìng vòng (ring).

Bus topology là một mạng với kiến trúc tuyến tính trong đó dữ
liệu truyền tải của một trạm sẽ được lan truyền trên suốt chiều dài
của đường truyền và được nhận bởi tất cả các thiết bị khác.
Star topology là một kiến trúc mạng trong đó các máy trạm được
nối kết vào một bộ tập trung nối kết, gọi là HUB
Ring topology là một kiến trúc mạng mà nó bao gồm một loạt các
thiết bị được nối lại với nhau trên một kênh truyền có hướng theo
dạng vòng.

Thiết kế mạng Lan

Page 5


Bus topology

Star topology

Ring topology

Các loại thiết bị sử dụng trong mạng LAN
Để xây dựng mạng LAN, người ta thường dùng các thiết bị sau:
 Card giao tiếp mạng (NIC- Network Interface Card)
 Dây cáp mạng (Cable)
 Bộ khuyếch đại (Repeater)
 Bộ tập trung nối kết (HUB)
 Cầu nối (Brigde)
 Bộ chuyển mạch (Switch)
 Bộ chọn đường (Router)

Chương III
Thiết kế mạng Lan
I. Khảo sát hiện trạng và phân tích
a.Cấu trúc dãy nhà Giáo Viên như sau:
+ Dãy nhà gồm 3 tầng
-

Tầng 1 gồm 8 phòng có 2 khoa và 1 phòng ban đào tạo
Tầng 2 gồm 8 phòng có 4 khoa
Tầng 3 gồm 8 phòng ( 1 phòng làm việc giáo viên và 7 phòng ở GV)

b. Yêu cầu của giáo viên:
- Xây dựng hệ thống mạng cho dãy nhà giáo viên
Thiết kế mạng Lan

Page 6


- Lập sơ đồ logic mạng
- Lập sơ đồ vật lý cho phòng
- Quản trị mạng
- Mỗi phòng ít nhất 1 máy tính
- Dự toán kinh phí phòng và thiết bị như:
+ Máy tính ( cấu hình cụ thể)
+ Thiết bị mạng

c. Tình hình thực tế
- Sự dụng các thiết bị có sẵn như bàn ghế
- Các thiết bị điện như đèn chiếu sáng, quạt có sẵn

- Dãy nhà có 2 loại phòng:
+ Phòng lớn rộng 9,5m , dài 6m dùng để làm phòng làm việc của các
ban, khoa
+ Phòng nhỏ rộng 3,5m , dài 6m dùng để làm phòng làm việc của
trưởng khoa, phó trưởng khoa…

d. Lựa chọn giải pháp
- sử dụng loại mạng internet của FPT
- kết nối mạng theo mạng hình sao
- Loại cáp sử dụng CAT 5 loại cáp phổ biến nhất và có giá thành rẻ
nhất, có thể có hoặc không có lớp giấy bọc kim loại chống nhiễu (còn
gọi là lớp giáp) bao quanh các cặp dây trước khi đến lớp vỏ nhựa bên
ngoài.
- Hệ điều hành Window 7

Thiết kế mạng Lan

Page 7


II. Thiết kế mô hình
a.

Sơ đồ cấu trúc dãy phòng:
Tầng 1 và tầng 2 đều được chia làm 8 phòng gồm 4 phòng lớn và 4
phòng nhỏ. Mỗi phòng 1 máy tính được kết nối internet.
Hình: Tầng 1

Hình: Tầng 2

Thiết kế mạng Lan

Page 8


Hình tầng 3

b. Mô Hình Logic mạng

IP dãy nhà giáo viên : 192.168.1.1  192.168.1.25

c.

Mô hình mạng vật lý

Thiết kế mạng Lan

Page 9


Hình: Mô Hình Vật Lý

d. Mục đích thiết kế và mục đích sử dụng thiết bị
- Mục đích thiết kế: Do cấu trúc vật lý của dãy phòng thiết kế
mô hình vật lý như hình trên để tạo logic, các thiết bị dễ kết nối với
nhau và dễ dàng lắp đặt cũng như sử dụng.
- Mục đích sử dụng thiết bị: do cấu trúc vật lý của dãy phòng
ta nên chọn thiết bị modem vì nó có thể được sử dụng kết nối mạng
từng máy và có thể phát wifi. 2 modem tầng 2 có thể phát wifi để
cho tầng 3 giáo viên có thể sử dụng thiết bị như laptop, điện thoại di
động. Thiết kế các modem riêng từng khu vực được kết nối với
modem chính của nhà mạng giúp chúng ta có thể hoạt động bình
thường, không bị ảnh hưởng khi các modem khác có sự cố xảy ra.

- Mỗi phòng làm việc của Khoa hoặc phòng làm việc phòng
đào tạo được lắp đặt thêm mỗi phòng 1 máy in để phục vụ việc in
ấn, giảng dạy của giáo viên.

Thiết kế mạng Lan

Page 10


III. Cài đặt hệ thống quản trị mạng


Cài đặt phần mềm Microsoft Office 2013
Cài đặt phần mềm teamviewer 11
Chương trình duyệt web Internet Explorer 8.0 (có thể nâng cấp lên)
Chương trình xem phim nghe nhạc Windows Media Player 11 (có
thể nâng cấp)
Chương trình Vietkey (Free)
Chương trình đọc file .pdf Microsoft Acrobat Reader (Free)
Chương trình Internet Download Manager
Chương trình xem phim nghe nhạc Windows Media Player 11
Một số cách phòng chống tấn công mạng:
o Không mở tập tin đính kèm thư điện tử không có nguồn góc rõ
ráng và đáng tin cậy
o Cài đặt và bật hệ thống tường lửa cho hệ thống
o Windown cập nhật thường xuyên, phần mềm bảo mật có chức
năng cập nhật (tự động cập nhật trực tuyến).
o Sự dụng các phần mềm phòng chống virut như Bkav…
o Thường xuyên giám sát hệ thống bằng cách thiết lập hệ thống
báo động xâm nhập (IDS) đúng sẽ phát hiện và ngăn chặn kiểu
kịp thời
o Sử dụng các công cụ như:
- công cụ Essential NetTools: Giám sát mọi hoạt
động xảy ra trên hệ thống máy tính (kiểm tra xem có người
nào đang tấn công bằng SYN flood)
- công cụ Microsoft Baseline Security Analyzer: Để kiểm tra
lỗ hỏng trên hệ điều hành windows. Sử dụng MBSA để quét
những điểm yếu của hệ thống windows.
-công cụ Tenable NeWT Scanner: Sử dụng NeWT để dò
những lỗ hỏng bảo mật trên máy cục bộ. Tìm hiểu các lỗ hỏng
được tìm thấy và cung cấp cách vá lỗ hỏng. Sử dụng NeWT để
quét những nơi bị tấn công trên hệ thống cục bộ.

Thiết kế mạng Lan

Page 11


IV Dự toán kinh phí
Tên Thiết Bị
Máy In
Gói cước Internet
Dây cáp
Modem
Đầu
Tên Thiết Bị

Hãng Thi
CANON M
FPT F2 32
CAT 5
D-link DIR
RJ 45
Hãng Th

Mainboard
CPU
HDD
Case
DDR II
KeyBoard
Mouse
Monitor

ASUS P5b- MX
Intel Duo Core E2200 2,2 Ghz
500GB Seagate 2.5 sata 2 5400
SD 8013 450W – 24pins
1GB Team
Genius 110X USB
Genius DX110 USB
ASUS 19.5 VX207DE
Tổng cộng
Danh sách thiết bị
Máy tính (cấu hình như trên)
Máy in
Modem
Dây cáp
Đầu RJ45
Gói cước
Chi phí lắp đặt & phí phát sinh
Tổng Cộng

Thiết kế mạng Lan

Page 12

Số lượ
17
8
4
300m
50 cá

Bao gồm phí bảo


IV Tổng Kết
Trong thời gian nghiên cứu và vận dụng những kiến thức đã được trang bị
ở nhà trường và các lĩnh vực khác. Tôi đã xây dựng hệ thống mạng nội bộ
cho phòng giáo viên có 16 nốt mạng, được thiết kế theo TOPO hình sao.
Hệ thống cáp truyền dẫn đảm bảo kết nối tốc độ cao, hạn chế mức thấp
nhất những sự cố xảy ra trong quá trình vận hành ngoài ra đáp ứng được
khả năng mở rộng trong tương lai. Trong đồ án này, tôi đã đưa ra một số
khái niên cơ bản nhằm hoàn thiện hơn các khái niệm về hệ thống mạng
thông dụng nhất hiện nay. Tôi hy vọng rằng những khái niệm này có thể áp
dụng cho các lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và các ngành liên
quan đến mạng máy tính nói riêng.
Trong quá trình thực hiên đồ án vì thời gian làm đồ án hạn hẹp, kinh
nghiệm thực tế chưa nhiều nên đồ án không tránh khỏi những sai sót, rất
mong sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn.

Thiết kế mạng Lan

Page 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×