Tải bản đầy đủ

Thuyết trình môn quản trị quảng cáo giới thiệu rau vân nội

QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO
Nhóm 7
Bùi Việt Đức
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Viết Kông

Trần Thùy Trang
Trần Anh Tuấn
Phạm Thị Yến


GIỚI THIỆU RAU VÂN NỘI
QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO


GIỚI THIỆU

- Xã Vân Nội

- nơi thí điểm sản xuất


tiêu thụ rau an toàn RAT năm 1996
- Rau an toàn ở Vân Nội rất đa dạng,
phong phú về chủng loại: rau ăn lá, củ
quả
- Thị trường chính của rau an toàn Vân
Nội là TP Hà Nội, một số tỉnh lân cận

GIỚI THIỆU RAU VÂN NỘI


VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

1. Thương hiệu rau Vân Nội bị thương lái
nơi khác lợi dụng

2. Thương hiệu rau Vân Nội bị chính người
dân lợi dụng

GIỚI THIỆU RAU VÂN NỘI


LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO
QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO


KHÁI NIỆM

Trong lĩnh vực quảng cáo, một phương tiện thông tin là m ột kênh
thông tin. Nó là phương tiện để đăng tải các thông đi ệp bán hàng c ủa
nhà quảng cáo cho các khách hàng tiềm năng. Th ực t ế, đó là ph ương
tiện mà nhà quảng cáo sử dụng để truyền các thông đi ệp c ủa h ọ t ới
một nhóm lớn các khách hàng tiềm năng và b ằng cách đó, làm cho
khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu th ụ rút ngắn l ại.

LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO


LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN

Báo


Quảng cáo trên các báo đã có từ lâu đời và rất ph ổ
biến để chuyển thông tin quảng cáo tới độc giả
Ưu điểm là bảo đảm đưa những thông tin quảng cáo tới khu v ực th ị
trường đã chọn theo vị trí địa lý, bao quát được th ị trường, có tính năng
động về thời gian. Chi phí thấp
Hạn chế lớn nhất là quảng cáo trên báo có thời gian s ống quá ng ắn và
tính chất địa phương rõ nét, tràn ứ thông điệp

LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO


LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN

I

Radio/ Đài phát thanh

Ngày càng phát triển, tiếp cận nhiều đối t ượng thính
giả khác nhau
Ưu điểm là có nhiều thính giả, có thể nh ắc đi nh ắc l ại nhi ều l ần, l ựa ch ọn
được trạm phát, thông tin chuyển tới từng người nghe, chi phí th ấp
Hạn chế lớn nhất là không lâu bền, dễ bị bỏ qua

LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO


LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN

I

Quảng cáo ngoài trời

Là hình thức lâu đời nhất, phương tiện đang được dùng
phổ biến hiện nay, chủ yếu trên giao thông công c ộng,
poster, banner …

Ưu điểm như chi phí thấp, có sự hiện diện ch ắc ch ắn, đảm b ảo nh ắc l ại
thường xuyên, phạm vi hoạt động lớn, thời gian hiện diện lâu, có kh ả
năng giới thiệu nội dung dài
Chỉ có tác dụng với những người sử dụng các phương tiện giao thông
công cộng và ít hiệu quả đối với những người có ph ương tiện riêng

LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO


LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN

I

Internet

Phát triển với tốc độ chóng mặt, được nhiều người
quan tâm, dễ dàng tiếp nhận thông tin
Ưu điểm số lượng người sử dụng ngày càng tăng, chi phí th ấp, h ỗ tr ợ kinh
doanh trực tuyến, cập nhật thông tin
Nhược điểm: độ tin cậy không cao với những trang web không có tên
tuổi

LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO


THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO
QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO


KHÁI NIỆM

Thông điệp quảng cáo là tất cả những gì mà trong đó qu ảng cáo di ễn
đạt, muốn gởi đến đối tượng mục tiêu về sản phẩm hay dịch vụ c ủa
mình nhằm thông tin, thuyết phục hoặc nh ắc nh ở, c ạnh tranh.

THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO


THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP

“Rau Vân Nội – Chất lượng vượt trội”

THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO


THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP

Nêu ra những vấn đề về thương hiệu mà rau Vân Nội gặp phải và đã có những biện pháp
giải
quyết, xử lý nhằm lấy lại thương hiệu cho RAT Vân Nội cũng như hỗ trợ người dân nơi
đây để
đem lại những sản phẩm rau sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Đưa ra những phản hồi
tích
cực của người tiêu dùng, quy trình sản xuất tiêu thụ được giám sát chặt chẽ bởi HTX.
Clip Quảng cáo sử dụng hình ảnh thực tế ở HTX

THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO


THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP

Trong Quảng cáo nên sử dụng các hình ảnh th ực t ế t ại v ườn rau, rau
an toàn Vân Nội như các hình ảnh về quy trình tr ồng rau, thu ho ạch và
tiêu thụ ở chợ. Hình ảnh tổng thể HTX rau rau an toàn Vân N ội. Hình
ảnh vừa phải chân thực vừa mang màu sắc t ươi mát, thu hút ng ười nhìn.
Quảng cáo nên có kích thước lớn sẽ thu hút h ơn và t ạo hi ệu ứng t ốt h ơn.

THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO


CÔNG CHÚNG NHẬN TIN
MỤC TIÊU QUẢNG CÁO
QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO


ĐẶC ĐIỂM CÔNG CHÚNG

Những người có thu nhập trung bình khá trở lên (>5tr), th ường xuyên mua
hoặc tiêu dùng sản phẩm rau sạch. Quan tâm t ới ch ất l ượng, s ẵn sàng chi tr ả
giá cao để tiêu dùng rau an toàn.
Những người sống ở Hà Nội và một vài tỉnh thành lân c ận.
Người tiêu dùng thường xuyên tiếp xúc với các ph ương ti ện thông tin nh ư báo
chí, đài, Internet…

CÔNG CHÚNG NHẬN TIN


MỤC TIÊU MARKETING – QUẢNG CÁO

-

Tăng thị phần thêm 30%

-

Giảm bớt nỗi lo ngại khi mua sản phẩm

-

Tăng độ nhận biết thương hiệu

-

Xây dựng uy tín, niêm tin đối với sản ph ẩm

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUẢNG CÁO


XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHƯƠNG TIỆN

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC


ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG TIỆN

Phạm
vi hoạt
động
Kênh

Đánh
giá định
tính
Tần
số
phát

Điểm
đánh giá
chung
GRP

Chi
phí/Hiệ
u quả

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Quyết
định lựa
chọn


THỜI BIỂU PHƯƠNG TIỆN

Đăng bài trên báo giấy
Đăng bài trên mạng, các trang web uy tín (lamchame, webtretho...)
Phát quảng cáo trên radio giờ cao điểm
Phát đài phát thanh trước 7h sáng, sau 6h tối
Treo quảng cáo poster các tuyến đường chính, trước các siêu thị Big C, Fivimart ....

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC


CHI PHÍ

Quảng cáo trên Internet
Quảng cáo trên báo giấy

10.600.000
4.000.000

Quảng cáo trên radio/ Đài phát thanh 4.200.000
Quảng cáo ngoài trời
Tổng

4.500.000
= 23.300.000

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC


THANK FOR YOUR ATTENTION
QUẢN TRỊ QUẢNG CÁOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×