Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu xã hội học thái độ làm việc của nhân viên công chức

Nghiên cứu xã hội học
Thái độ làm việc của nhân viên công chức
Nhân viên - cán bộ - công chức là một trong những nhóm lao động chính trong nền kinh tế của nước
ta hiện nay. Vào tháng 7-2012, công ty NCTT trực tuyến W&S đã thực hiện một cuộc khảo sát nhanh
trên 500 người nhằm tìm hiểu về những suy nghĩ và thái độ của nhóm nhân viên - cán bộ - công chức
về công việc hiện tại của mình.

1. Mức độ yêu thích công việc

Cứ 10 người được khảo sát thì hơn 6 người cho biết họ yêu thích công việc hiện tại của bản thân, với
mức độ từ khá đến rất yêu thích. Nhóm còn lại cảm thấy bình thường và chỉ có khoảng 3% cảm thấy
ghét công việc mình đang làm.

2. Mục đích và động lực để đi làm hàng ngày

Tuy mỗi người có nhiều lý do khác nhau để đi làm và lựa chọn công việc hiện tại nhưng kiếm tiền vẫn
được lựa chọn là mục đích và động lực hàng đầu thúc đẩy mọi người đến công sở (chiếm 78.5%
người được khảo sát).

Đối với nhóm nhân viên - cán bộ - công chức, mọi người đi làm vì muốn sử dụng các kiến thức, kỹ
năng mà họ đã học được và tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Ngoài ra, với quan niệm "Sống là

phải làm việc", công việc đã trở thành một phần tất yếu, không thể tách rời trong cuộc sống của
người Việt Nam.


3. Thời gian đến công sở

Khảo sát cho thấy một kết quả khá ngạc nhiên, có đến 25.3% thường đến cơ quan không đúng giờ và
chưa thực hiện nghiêm túc nội quy giờ giấc công sở. Tuy nhiên, đa số các nhân viên - cán bộ - công
chức khác (74.7%) luôn đúng giờ hay đến sớm khoảng 5 - 15 phút mỗi ngày trước khi bắt đầu công
việc của mình.


4. Thói quen lập kế hoạch

Phần lớn những người thuộc nhóm nhân viên - cán bộ - công chức có thói quen lập kế hoạch thường
xuyên cho ngắn hạn, tiêu biểu là cho ngày và thỉnh thoảng cho tháng. Tuy nhiên, đa số lại không có
thói quen lập kế hoạch trong dài hạn, cho từng quý hay từng năm.

5. Xu hướng làm việc nhóm

Trong môi trường làm việc hiện đại, làm việc nhóm đã trở thành một kỹ năng mềm cần thiết ngoài
những kỹ năng và tri thức phục vụ cho công việc, không chỉ ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài
mà kể cả các công ty trong nước. Điển hình, khảo sát cho thấy có đến 61% đáp viên thường xuyên
làm việc theo hình thức độc lập kết hợp làm việc nhóm và 11.5% thường làm việc theo nhóm nhất.


6. Làm việc riêng trong giờ công sở

Bên cạnh các suy nghĩ và thói quen công sở kể trên, khi được hỏi về làm việc riêng trong thời gian
làm việc, có hơn 80% cho biết thường thỉnh thoảng làm việc riêng nếu việc đó quan trọng. Đặc biệt,
trong số những người thường làm việc riêng trong giờ làm việc, nữ giới chiếm một tỷ lệ nhiều hơn so
với nam giới đối với nhóm nhân viên - cán bộ - công chức.

Nghiên cứu và thiết kế bởi công ty NCTT trực tuyến W&S - 07.2012x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×