Tải bản đầy đủ

Ngữ Văn 6 Thạch sanh

Thạch Sanh


* Cổ tích:
- Loại truyện dân gian truyền miệng.
- Kể về cuộc đời của một số kiểu nhân
vật quen thuộc:
+ Nhân vật bất hạnh ( Như: người mồ
côi,
người con riêng,người em út, …)
+ Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài
năng kì lạ.
+ Nhân vật thông minh và nhân vật
ngốc
nghếch.
+ Nhân vật là động vật ( Con vật biết
nói,
hoạt động, tính cách như con người).
- Có yếu tố hoang đường.
- Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân
dân

về chiến thắng cuối cùng của cái thiện
đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu,
sự công bằng đối với sự bất công.

*Truyền thuyết:
- Loại truyện dân gian truyền miệng.
- Kể về các nhân vật và sự kiện có liên
quan đến lịch sử thời quá khứ.

-Thường có yếu tố tưởng tượng ,kì ảo.
-Thể hiện thái độ và cách đánh giá của
nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật
lịch sử được kể.


*Chuỗi sự việc chính:
1. Giới thiệu về Thạch Sanh.
2. Thạch Sanh kết nghĩa anh em với
Lý Thông.
3. Thạch Sanh diệt Chằn tinh, bị Lý
Thông cướp công.
4. Thạch Sanh diệt đại bàng cứu
công chúa, lại bị cướp công.
5. Thạch Sanh cứu Thái tử, được
thưởng cây đàn thần. Bị vu oan, vào
tù.
6. Thạch Sạch được giải oan, mẹ
con Lý Thông bị sét đánh chết, biến
thành bọ hung.
7. Thạch Sanh cưới công chúa.
Chiến thắng 18 nước chư hầu.
8. Thạch Sanh lên nối ngôi vua.


* Bố cục: 3 phần:
- Đoạn 1: Từ đầu… “mọi phép thần thông ” : (Sự ra đời của Thạch Sanh)
- Đoạn 2: Tiếp… “kéo nhau về nước”.
: ( Những chiến công của Thạch Sanh)
- Đoạn 3: còn lại.
: ( Thạch Sanh lên làm vua)-Là con của gia đình nông dân nghèo tốt
bụng.
- Sống trong túp lều cũ dưới gốc đa bằng
nghề đốn củi.

- Ngọc Hoàng sai Thái tử đầu thai xuống
làm con.
- Bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh .
- Thạch Sanh được thiên thần dạy cho đủ
các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.

Sinh ra trong gia đình nông dân và
có cuộc sống nghèo khổ, gần gũi với
nhân dân lao động.

Có nguồn gốc thần tiên với đủ các
môn võ nghệ và phép thần thông.

Bình thường.

Khác thường


- Học thuộc khái niệm truyện Cổ tích.
- Tập đọc diễn cảm toàn bộ truyện.
- Kể tóm tắt truyện.
- Nắm nội dung học tiết 1.
- Nghiên cứu tiếp nội dung còn lại.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×