Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 tuần 6

Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1- SINH HOẠT ĐẦU TUẦN
---------------------------------------------TIẾT 2- MĨ THUẬT (GVBM)
----------------------------------------------TIẾT 3 –TIẾT 26 PPCT
MÔN : TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
I/MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích.
- Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và
giải các bài toán có liên quan.
-Giáo dục HS ý thức tự giác trong học toán , tích cực suy nghĩ làm bài
*Bài tập cần làm 1a ,b(2 số đầu), 2,3(cột 1), 4
II/ CHUẨN BỊ
-Bảng con
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

1Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng làm bài 3.
-Nêu mối quan hệ mỗi đơn vị đo diện
tích tiếp liền?
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hướng dẫn luyện tập
*Bài 1(HS trung bình)
a) viết các số đo dưới dạng m2
b) viết các số đo dưới dạng dm2

Học sinh
-1HS yếu len bảng làm, lớp nhận xét
-Nối tiếp nêu.

-Nhắc lại tên bài học.
-HS làm vào vở, 2 HS TB lên bảng
8m227dm2 = … m2
16m29dm2 = … m2
4dm265cm2 = … dm2
102dm28cm2 = … dm2
-Nhận xét sửa.

-Nhận xét .
*Bài 2
- Gọi HS nêu miệng và giải thích.-Nhận -Một số HS nêu miệng.
xét
*Câu B được khoanh.
-Nhận xét bổ sung.
*Bài 3
-Nếu hai vế không cùng một đơn vị đo - 2HS lên bảng, lớp làm bảng con và giải
ta làm thế nào?
thích cách làm của mình.
-Nhận xét chốt kiến thức.
*Dấu thích hợp đi đền vào ô trống là
= > <

>
-Nhận xét bài làm trên bảng.
*Bài 4(HS khá giỏi)
-Gọi HS đọc đề bài.
-1HS đọc đề bài.
-Diện tích căn phòng bằng tổng diện
-Tổng diện tích các viên gạch.
tích nào?
-Diện tích của 1 viên gạch.
-Muốn biết diện tích căn phòng ta phải -Nêu:Là m2
làm thế nào?
1HS khá lên bảng giải, lớp giải vào vở.
-Cần 150 viên gạch biết diện tích 1 viên
có tính được diện tích của căn phòng
Bài giải
không?
Diện tích của một viên gạch là
-Bài toán hỏi đơn vị đo diện tích của
40 x 40 =1600 (cm2 )
căn phòng là gì?
Diện tích của căn phòng là:
1600 x 150 = 240 000(cm2)
-Nhận xét chấm điểm.
240 000 cm2=24 m2
Đáp số=24 m2
-Nhận xét sửa bài.
3-Củng cố dặn dò
-Chốt ý chính.
-Nhắc HS về nhà làm bài tập.
---------------------------------------------------2

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015


TIẾT 4-TIẾT 11 PPCT
MÔN : TẬP ĐỌC
BÀI : SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A- PÁC – THAI
I-MỤC TIÊU
-Đọc đúng các tiếng phiên âm, các số liệu thống kê.
- Hiểu được nội dung chính của bài: Sự bất công của chế độ phân biệt chủng
tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người dân da đen, da màu
ở Nam Phi.
*Không hỏi câu 3,(dành cho HS khá giỏi)
II CHUẨN BỊ
-Tranh ảnh về nạn phân biệt chủng tộc, ảnh cựu tổng thống Nam Phi Nen –xơn
Man-đê-la nếu có.
-Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng kiểm tra bài.
-Nhận xét đọc của học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Luyện đọc
-Cho 1 HS đọc cả bài
-Cần đọc với giọng thông báo, nhấn
giọng các số liệu và từ ngữ phản ánh
chính sách bất công đối với người da
đen và da màu ở Nam Phi.
-Cần nhấn giọng ở những từ ngữ: nổi
tiếng, vàng, kim cương….
-GV chia đoạn: 3 đoạn.
-Đ1: từ đầu đến a-pác-thai.
-Đ2: Tiếp theo đến dân chủ nào.
-Đ3: còn lại.
-Cho HS đọc đoạn nối tiếp
+Luyện đọc từ ngữ khó: a-pác-thai…
-Cho HS đọc chú giải và giải nghĩa
từ.
*Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài
+Dưới chế độ a-pác-thai, người da
đen bị đối xử như thế nào?

Học sinh
-2-3 HS lên bảng đọc bài Ê-mi-li, con…
-Trả lời câu hỏi (SGK)
-Nghe.

-HS khá giỏi đọc

-HS dùng viết chì đánh dấu đoạn trong
SGK.
-HS nối tiếp nhau đọc đoạn 2 lần.
-1 vaì HS đọc cả bài.
-2 HS đọc chú giải.
-3 Hs giải nghĩa từ.
-1 HS khá đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm.
-Bị đối xử một cách bất công. Người da
trắng chiếm 9/10 đất trồng trọt…..
-1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm.
-Đứng dậy đòi bình đẳng. Cuộc đấu tranh
anh dũng và bền bỉ của họ cuối cùng đã
giành được thắng lợi.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

3


+ Người dân Nam Phi đã làm gì để
xoá bỏ chết độ phân biệt chủng tộc?
-GV cho HS quan sát ảnh vị tổng
thống.
*Luyện đọc diễn cảm
-GV hướng dẫn cách đọc.
-GV đưa bảng phụ đã chép đoạn cần
luyện đọc lên và hướng dẫn -HS
luyện đọc.
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS nêu ý chính bài học
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện
đọc bài văn.

-Ông là một luật sư, tên là Nen-xơn Manđê-la. ông bị giam cầm 27 năm vì ông đã
đấu tranh chống chế độ a-pác-thai….
-HS luyện đọc đoạn văn.
-3 Hs đọc cả bài.
* Sự bất công của chế độ phân biệt chủng

tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi
bình đẳng của những người dân da đen,
da màu ở Nam Phi.

Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 11 PPCT
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI : MỞ RỘNG VỐN TỪ : HỮU NGHỊ HỢP TÁC
I.MỤC TIÊU
-Mở rộng, hệ thống vốn từ, nắm nghĩa các từ nói lên tình hữu nghị, sự hợp
tác giữa người; giữa các quốc gia dân tộc. Bước đầu làm quen với các thành ngữ nói
về tình hữu nghị, sự hợp tác.
-Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu.
II-CHUẨN BỊ
-Từ điển học sinh.
-Bảng phụ hoặc phiếu khổ to.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
Học sinh
1- Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng nêu một số ví dụ về -2 HS lên bảng
từ đồng âm , đật câu với từ đồng âm
đó .
-Nhận xét
2-Bài mới
-Nghe.
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn HS làm bài tập
-1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
*Bài 1
-Cho HS đọc yêu cầu bài 1.
4

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015


-GV giao việc: bài tập cho một số từ có
tiếng Hữu. Các em xếp các từ đó vào 2
nhóm a,b sao cho đúng.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả. GV treo
bảng phụ hoặc giấy khổ to có kẻ sẵn .
GV chốt lại kết quả đúng và ghi vào
bảng giả nghĩa thêm
a)Hữu có nghĩa là bạn bè.
-Hữu nghi: tình cảm thân thiện giữa các
nước.
-Chiến hữu: Bạn chiến đấu.
+Hữu hiệu: có hiệu quả.
+Hữu tình: Có tình cảm.
………..
GV chốt lại kết quả đúng.
*Bài tập 2
-Cho HS làm bài
-GV chốt kết quả đúng

*Bài tập 3
-Cho HS đọc yêu cầu của BT.
-GV giao việc: mỗi em đặt 2 câu.
-Mỗi câu với 1 từ ở bài 1.
-Mỗi câu với 1 từ ờ bài 2.
-Cho học sinh làm bài và trình bày kết
quả.
-GV nhận xét và khen những HS đặt
đúng và hay.
*Bài tập 4
-Cho HS đọc yêu cầu.
-GV giao việc: Bài tập cho 3 thành ngữ
các em đặt 3 câu mỗi câu trong đó có
một thành ngữ đã cho. Các em troa đổi
theo cặp để hiểu được nội dung các câu
thành ngữ…
-Cho HS làm bài và trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại.
+Câu Bốn biển một nhà là diễn tả sự
đoàn kết, kêu gọi sự đoàn kết rộng
rãi…

-HS làm bài theo cặp.
-2 HS khá lên bảng làm.
-Lớp nhận xét.
a)-Hữu có nghĩa là bạn bè.
+hữu nghị,chiến hữu, thân hữu, hữu
hảo, bằng hữu, bạn hữu
b)-Hữu có nghĩa là có
+Hữu ích, hữu dụng, hữu hiệu, hữu tình

-HS đọc yêu cầu và làm bài
-Trình bày kết quả
a)-Hợp có nghĩa là gộp lại, tập hợp
thành cái lớn hơn.
+hợp tác, hợp nhất, hợp lực, ..
b)-Hợp có nghĩa là đúng với yêu cầu đòi
hỏi nào đó.
-Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ.
-1 HS TB đọc, lớp lắng nghe.

-HS làm bài cá nhân
-Một số HS trình bày kết quả.
-Lớp nhận xét.
-1 HS đọc yêu cầu bài tập
-HS làm việc theo cặp và đọc câu mình đặt
được trước lớp.

-Lớp nhận xét.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

5


+Kề vai sát cánh diễn rả sự đồng tâm
hợp lực, cùng chia sẻ gian nan…..
-GV khen những HS đặt câu hay.
3-Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét tiết học.
-GV tuyên dương những học sinh nhóm
HS làm việc tốt.
-Yêu cầu HS về nhà HTL 3 câu thành
ngữ.
-------------------------------------------------------TIẾT 2-TIẾT 11 PPCT
MÔN : KHOA HỌC
BÀI : DÙNG THUỐC AN TOÀN
I-MỤC TIÊU:
- Giúp hs:
+ Xác định khi nào nên dùng thuốc.
+ Nêu những đặc điểm cần chú ý khi phải dùng thuốc và khi mua thuốc.
+Nêu tác hại của việc dùng không đúng thuốc, không đúng cách và không đúng
liều lượng.
*GDKNS: kĩ năng tự phản ảnh bản thân, kĩ năng xử lí thông tin, phân tích
II-CHUẨN BỊ:
-Một số bản sử dụng thuốc.
-Hình 24-25 SGK.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng .
-Nêu lại nd bài học trước ?
-Trong tuần qua em đã thực hiện
công việc với gia đình như thế nào?
-Nhận xét chung .
2-Bài mới
*Hoạt động 1
* Cho HS làm việc theo cặp để trả
lời câu hỏi:
-Bạn đã dùng thuốc bao giờ chưa và
dùng trong trường hợp nào ?
-Gọi đại từng cặp lên bảng trả lời
câu hỏi.(GDKNS xử lí thông tin)
-KL: Khi bị bệnh chúng ta cần dùng
thuốc chữa trị . Tuy nhiên phải dùng
6

Học sinh
- 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-HS nêu.
-Các việc em đã làm trong tuần tuyên
truyền với mọi người trong gia đình.

* Thảo luận theo cặp.
-Nêu các trường hợp sử dụng thuốc .
-2-3 HS nhận xét cách dùng thuốc của
bạn.
-Nêu lại kết luận của giáo viên.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015


thuốc đúng .
*Hoạt động 2
* Yêu cầu HS làm bài tập 24 SGK
-Chỉ định một số HS nêu kết quả.
KL: Chỉ dùng thuốc khi cần thiét
,dùng đúng thuốc, đúng cách theo
chỉ định của bác sĩ. Khi mua thuốc
cần đọc kĩ thông tin trên vỏ thuốc.
(GDKNS)
-Nếu có vỏ thuốc cho HS xem vỏ và
các HD trên vỏ thuốc.
*Hoạt động 3
-Yêu cầu hs đọc câu hỏi lắng nghe
và bài tỏ ý kiến.
- Cho 1 HS đọc yêu cầu , các hs khá
giỏi bày tỏ ý kiến.
-Quan sát nhận xét .
-Treo đáp án:
+Câu 1 : thứ tự: c, a,b.
+ Câu 2: thứ tự : c,b,a .
-Đối chiếu với ý kiến HS
-Nhận xét chốt ý.
3-Củng cố dặn dò
* Nêu lại ND bài,
-Lưu ý HS khi dùng thuốc ở nhà.

* Mở SGK đọc yêu cầu bài.
-Lần lượt HS nêu kết quả .
-Nêu vai trò của thuốc đối vơi cuộc
sống con người .
- HS lần lượt xem vỏ thuốc đã sưu tầm
được.
-3HS đọc câu hỏi.
-Suy nghĩ và bày tỏ ý kiến.
-Lắng nghe nhận xét.
-Liên hệ thực tế .( dành cho HS khá
giỏi )
-Cho HS nêu các loại quả ,các cây
thuốc nam có thể chữa bệnh, lưu ý một
số điều cần tránh.
- 3 HS nêu lại.
-Chuẩn bị bài sau.

--------------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 27 PPCT
MÔN : TOÁN
BÀI : HÉC TA
I-MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Biết gọi, kí hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích héc ta; quan hệ héc ta và mét
vuông.
- Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với héc ta), vận
dụng để giải các bài toán có liên quan.
*Bài tập cần làm 1a,b(2 dòng đầu),2. HS khá giỏi làm bài 3,4
II-CHUẨN BỊ
- HS chuẩn bị phiếu cá nhân
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

7


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Nêu tên các đơn vị đo diện tích đã
học từ lớn đến bé?
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo
diện tích héc – ta.
-Thông thường khi đo diện tích một
mảnh đất, …người ta dùng đơn vị là
héc – ta.
-1ha bằng 1 héc tô mét vuông và ha
viết tắt là ha. Viết bảng
-1ha bằng bao nhiêu m2.
*Hoạt động 2:Luyện tập
*Bài tập 1
-Yêu cầu HS viết số thích hợp vào
chỗ trống.
-Yêu cầu HS nêu cách đổi?

-Nhận xét cho điểm.
*Bài tập 2
-Yêu cầu HS nêu đề bài toán.
-Bài toán này thực chất yêu cầu các
em làm gì?
-Nhận xét cho điểm.
*Bài tập 3 HS khá giỏi làm thêm
-Yêu cầu HS nêu đề bài toán.
-Yêu cầu HS điền Đ, S và giải thích.
-Nhận xét sửa.
*Bài tập 4 HS khá giỏi
-Nêu đề bài toán và tóm tắt.
-Yêu cầu HS làm bài.

Học sinh
-1 HS yếu lên bảng
-Nhắc lại tên bài học.

-Ghi và đọc nhẩm.
-1ha bằng 1 héc tô mét vuông
1ha = 1hm = 10000m2
-2HS lên bảng viết.
-Lớp viết vào bảng con.
4ha = … m2
20 ha = … m2
3
ha = … m2
4

b) 60000m2 = … ha
……..
-Nhận xét bài làm trên bảng
-Đổi 22000ha ra đơn vị km.
-HS làm bài vào phiếu .
-Đổi phiêú kiểm tra bài cho nhau.
-1HS khá nêu kết quả, lớp nhận xét sửa bài.
-1HS nêu đề bài toán.
3HS khá giỏi lên bảng, lớp làm bài vào vở.
a) 85 km2 < 850ha (S)
b) ......................... (Đ)
c) .........................(S)
-Nhận xét bài làm trên bảng
-1HS nêu đề bài toán.
-1HS lên bảng làm, lớp làm nháp
Bài giải
12ha = 120000m2
Mảnh đất dùng để xây toà nhà chính là :
120000 : 40 = 3000 (m2)
Đáp số: 3000m2
-Nhận xét sửa bài trên bảng.
-1 – 2 HS nêu:

-Chấm bài và nhận xét.
3-Củng
cố dặn dò
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
8
Trần của
Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015
-Gọi HS nêu lại nội dungPHT:
chính
tiết học.
-Nhắc HS về nhà làm bài tập.


--------------------------------------------------TIẾT 4- KĨ THUẬT (GVBM)

Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 12 PPCT
MÔN :TẬP ĐỌC
BÀI: TÁC PHẨM CỦA SI -LE VÀ TÊN PHÁT XÍT
I. MỤC TIÊU:
+Đọc đúng các tiếng phân âm tên nước ngoài.
-Bước đầu biết đọc diễn cảm bài văn.
+Hiểu các từ ngữ trong truyện: Si –le , sĩ quan , Hít le
- Hiểu nội dung :Ca ngợi cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống
hách một bài học nhẹ nhàng mà sâu cay .
II.-CHUẨN BỊ
-Đoạn văn cần luyện đọc
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng kiểm tra bài.
-Nhận xét đọc của học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Luyện đọc
-Cho 1 HS khá giỏi đọc cả bài
-Giọng đọc : Đọc cả bài với giọng tự
nhiên.
-Giọng ông già:Điềm đạm, thông
minh.
-Giọng tên phát xít. kiêu ngạo hống
hách.
-Cần nhấn giọng ở một số từ ngữ:
Quốc tế, cho ai nào?.....
-GV chia đoạn.
-Đ1: Từ đầu đến "Chào ông"
-Đ2: Tiếp theo đến điềm đạm trả lời.
-Đ3: Còn lại.
-Cho HS nối tiếp đọc.

Học sinh
-2-3 HS lên bảng đọc bài Sự sụp đổ của chế
độ A –pác- thai
-Trả lời câu hỏi SGK
-Nghe.
-1 HS khá đọc

-HS dùng bút chì đánh dấu đoạn.
- 6 HS đọc đoạn nối tiếp 2 lượt.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

9


-Cho HS luyện đọc những từ ngữ Sile, Pa-ri, Hít-le….
-Cho HS đọc.
-Đọc chú giải và giải nghĩa từ.
*Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài
+ Câu chuyện xảy ra ở đâu? Tên phát
xít noí gì khi gặp những người trên
tàu?
+ Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ
bực tức với ông cụ người Pháp?
+ Vì sao ông cụ người Pháp không
đáp lời tên sĩ quan bằng tiếng Đức?
+ Nhà văn Đức Si-le được cụ già
người Pháp đánh giá như thế nào?
-GV nói thêm: nhà văn quốc tế là nhà
văn vĩ đại mà tác phẩm của nhà văn
đó được toàn thế giới yêu thích….
+Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện
ngụ ý gì?
+ Em hiểu thái độ của ông cụ đối với
phát xít Đức và tiếng Đức như thế
nào?
-GV nhận xét và chốt lại ý đúng:
Ông cụ am hiểu tiếng Đức, yêu tiếng
đức, say mê đọc tác phẩm văn học
Đức….
*Luyện đọc diễn cảm
-GV HD cách đọc.
-GV chép đoạn cần luyện lên bảng
phụ, dùng phấn màu đánh dấu những
chỗ cần ngắt nghỉ những chỗ cần
nhấn giọng.
-GV đọc mẫu đoạn văn 1 lần.
3-Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện
đọc bài văn.
-Về đọc trước bài Những người bạn
tốt.

-2 HS đọc cả bài.
-1 HS đọc chú giải.
-1 HS đọc to đoạn 1
-Xảy ra trên một chuyến tàu.
-Tên sĩ quan Đức bước vào toa tàu, giơ
thẳng tay hô to "Hít le muôn năm",,,
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
-Vì cụ đã đáp lời hắn một cách lạnh lùng
bằng tiếng Pháp mặc dù cụ biết tiếng Đức.
-Vì cụ tế nhị bộc lộ thái độ bất bình với lời
chào hống hách của hắn.
-Cụ già đánh giá Si-le là một nhà văn quốc
tế.

-HS có thể trả lời:Si –le xem các người là
kẻ cướp.
-Các người là bọn kẻ cướp.
-HS trao đổi và trả lời.

- 3-4 HS khá giỏi đọc theo như GV đã
hướng dẫn.
-Nhiều HS đọc diễn cảm.

-----------------------------------------------------------TIẾT 2- THỂ DỤC (GVBM)
10

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015


--------------------------------------------------------TIẾT 3- TIẾT 28 PPCT
MÔN :TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU :
Giúp học sinh:
- Nắm được các đơn vị đo diện tích đã học.
-Rèn kĩ năng giải toán cho HS, đổi các đơn vị đo
- Giải các bài toán liên quan đến diện tích.
*Bài tập cần làm 1ab,2,3. HS khá giỏi làm thêm bài 4
II-CHUẨN BỊ :
-HS : Phiếu học tập cho bài 3
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

11


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Nêu các đơn vị đo đã học từ bé đến
lớn, điền vào chỗ trống
1ha = … m2
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hướng dẫn luyện tập
*Bài tập 1
-1ha bằng bao nhiêu m2?
-Hai đơn vị liền kề nhau hơn kém nhau
bao nhiêu lần?
-Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
*Bài c,d HS khá giỏi làm thêm
-Đề bài như SGK.
-Nhận xét cho điểm.
*Bài tập 2
Yêu cầu HS điền dấu thích hợp vào chỗ
trống.
-Nhận xét và cho điểm.
*Bài tập 3
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-Em hãy nêu những cách giải bài tập
này?
-Theo dõi giúp đỡ học sinh yếu.
-Nhận xét chấm bài.
*Bài tập 4 HS khá giỏi làm thêm
-Gọi HS đọc đề bài.
-Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?

Học sinh
-2HS nêu:

-Nhắc lại tên bài học.
-1 ha = 10 000m2
- Hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau hơn
kém nhau 100 lần.
--Tự làm bài vào vở theo yêu cầu.
a) 5ha = 50 000 m2
2km2 = 200 000m2
…..
-Đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.
-Một số HS đọc kết quả.
-2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
2m29dm2 > 29 dm2
790ha <79 km2
……..
-Nhận xét bài làm trên bảng.
-1HS đọc đề bài và nêu những dữ kiện của
bài cho và bài hỏi.
-Nối tiếp nêu:
-1HS lên bảng giải.
-Lớp làm bài vào phiếu
Bài giải
Diện tích căn phòng là
6 x 4 = 24 (m2)
Số tiền mua gỗ lát phòng
280 000 x 24 = 6720000
Đáp số: 6720000 đồng
-Nhận xét sửa bài.
-1HS đọc đề bài.
-Chiều dài và chiều rộng bằng
-Tính diện tích khu đất.
-1HS lên bảng giải.
-Lớp giải vào vở.
-Nhận xét sửa bài trên bảng.

- Chấm bài và nhận xét.
3-Củng cố dặn dò
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
12
-Chốt
lại những kiến thức
đã học.
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015
-Nhắc HS về nhà học và làm bài
-Nhận xét tiết học

3
chiều dài.
4


-------------------------------------------------------TIẾT 4–TIẾT 11 PPCT
MÔN : TẬP LÀM VĂN
BÀI : LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
I-MỤC TIÊU:
-Nhớ được cách trình bày một lá đơn.
-Biết cách viết một lá đơn; biết trình bày gọn, rõ, đầy đủ nguyện vọng trong
đơn.
*GDKNS : Thể hiện tự tin,lắng nghe tích cực, hợp tác
II. CHUẨN BỊ:
-Một số mẫu đơn đã học ở lớp 3.
-Bảng phụ kẻ sẵn mẫu đơn.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-GV đọc cho HS nghe bài văn viết
hay của HS K Phượng
-Nhận xét và cho điểm học sinh.
2-Bài mới:
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hoạt động 1:Hướng dẫn xây dựng
mẫu đơn
-Cho HS đọc bài văn Thần chết
mang tên 7 sắc cầu vồng.
-GV giao việc.
+Các em phải đọc và hiểu nội dung
bài văn để từ đó làm bài 2.
+Đọc phần chú ý trong SGK.
-GV đưa bảng phụ đã kẻ sẵn mẫu
đơn và hướng dẫn HS quan sát.
+Phần quốc hiệu, tiêu ngữ ta viết ở
vị trí nào trên trang giấy? Ta cần viết
hoa những chữ nào?
-GV lưu ý:
+Ngày… tháng…. năm viết đơn các
em nhớ viết lùi sang bên phải trang
giấy phía giới tiêu ngữ nhớ cách 1
dòng….
+Phần lí do viết đơn là nội dung
quan trọng, các em cần viết ngắn…..
* Hoạt động 2 :Hướng dẫn HS tập
viết đơn
-GV hướng dẫn HS dựa vào bài văn

Học sinh
-HS lắng nghe

-1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

-HS quan sát mẫu đơn trên bảng phụ.
-Ta thường viết giữa trang giấy.
-Ta cần viết hoa các chữ:Cộng, Xã,Chủ,
Việt Nam, Độc Tự, Hạnh.

-HS tập trung suy nghĩ.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

13


để xây dựng lá đơn.
-Cho cả lớp đọc thầm lại bài văn.
-GV phát mẫu đơn cho HS.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và khen những HS
điền đúng, đẹp.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà hoàn thiện lá
đơn viết lại vào vở.
-Yêu cầu HS về nhà quan sát cảnh
sông nước và ghi lại những gì đã
quan sát được.

-Cả lớp đọc bài văn.
-HS điền vào mẫu đơn theo đúng yêu cầu
của đơn.
-Một số HS đọc kết quả bài làm của mình.
-Lớp nhận xét.

Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 6 PPCT
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI : Ê – MI – LI , CON
I-MỤC TIÊU:
-Nhớ viết đúng, trình bày đúng khổ thơ 2, 3 của bài Ê-mi-li, con..
-Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ nắm
vững quy tắc đánh dấu thanh vào các tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ.
-Rèn kĩ năng viết nhanh , đúng đẹp , cẩn thận .
II.CHUẨN BỊ:
-3 Tờ phiếu khổ to làm bài tập 3.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng kiểm tra bài.
-Nhận xét và cho điểm học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn HS viết chính tả
-Cho HS đọc yêu cầu cuả bài.
-Cho HS luyện viết một vài từ ngữ dễ viết
sai: Oa-sinh-tơn,Ê-mi-li, sáng loá.
-GV lưu ý các em về cách trình bày bài
thơ, những lỗi chính tả dễ mắc, vị trí của
các dấu câu.
14

Học sinh
-2-3 HS lên bảng viết lại những chữ viết sai
ở tiết trước
-Nghe.
-1 HS đọc.
-2 HS đọc thuộc lòng khổ thơ từ Ê-mi-li,
con ôi! đến hết.
-HS luyện viết từ ngữ.
-HS nhớ lại đoạn chính tả cần viết và viết
chính tả.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015


-Cho các em viết vào vở
-GV chấm 5-7 bài.
-Nhận xét chung.
*Hướng dẫn HS làm bài tập
*Bài tập 2
-Cho HS đọc yêu cầu của bài 2.
-GV giao việc : 3 việc.
-Đọc 2 khổ thơ.
-Tìm tiếng có ưa,ươ trong 2 khổ thơ đó.
-Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh ở các
tiếng đã tìm.
-Cho vài HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
*Bài tập 3
-Cho HS đọc yêu cầu bài 3.
-GV giao việc: cho 4 thành ngữ, tục ngữ.
Các em tìm tiếng có chứa ưa hoặc ươ để
điền vào chỗ trống trong mỗi câu sao cho
đúng.
-Cho HS làm bài. GV dán 3 tờ phiếu đã
phô tô bài 3 lên bảng lớp.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
-Các từ cần điền là:
+Cầu được ước thấy.
+Năm nắng mười mưa.
………
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà HTL và viết lại vào
vở các câu thành ngữ, tục ngữ vừa học.

-HS tự soát lỗi.
-HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi,….

1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
-HS làm bài cá nhân.
-2 HS lên bảng, 1 HS đọc các tiếng vừa tìm
được….
-Những tiếng có ưa: lưa thưa, mưa.
-Những tiếng có ươ: nước, tưởng
-Cả lớp nhận xét.
-Trong các tiếng lưa thưa, mưa không có
âm cuối nên dấu thanh nằm trên chữ cái…
-Trong các tiếng nước, tưởng có dấu thanh
nằm trên hoặc dưới con chữ đứng sau của
nguyên âm…
-1 HS đọc to lớp lắng nghe.

-3 HS lên làm trên bảng lớp.
-Lớp nhận xét.

-------------------------------------------------------TIẾT 2-ÂM NHẠC (GVBM)
------------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 29 PPCT
MÔN : TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG
I-MỤC TIÊU
Giúp học sinh:
- Các đơn vị đo diện tích đã học; cách tính diện tích các hình đã học.
-Rèn kĩ năng giải các bài toán liên quan đến diện tích.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

15


-Giáo dục HS tính kiên trì bền bỉ trong học tập .
*Bài tập cần làm 1,2.HS khá giỏi làm thêm bài 3,4
II-CHUẨN BỊ
-GV 3 phiếu học tập lớn
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

16

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Đọc tên các đơn vị đo diện tích đã học.
-Điền vào chỗ trống:
3hm2= …m2
4km22dam2 = …dam2
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hướng dẫn HS luyện tập
*Bài tập 1
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?

-Nhận xét
*Bài tập 2
-Gọi HS đọc đề bài.
-Muốn tính được diện tích thửa ruộng ta
cần biết kích thước nào?
b)- Bài toán thuộc dạng quan hệ tỉ lệ có
thể giải bằng cách nào?
-Số thóc cần tìm theo đơn vị nào?
-Nhận xét cho điểm.

*Bài tập 3 HS khá giỏi giải thêm
-Nêu đề bài toán.
-Tỉ lệ 1000 cho ta biết điều gì?
-Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh
đất trên thực tế là bao nhêu mét?
-Nhận xét .
*Bài tập 4 HS khá giỏi giải thêm
-Gọi HS đọc đề bài toán.

Học sinh
-Nối tiếp nêu.
- 1 HSyếu lên bảng làm.

-Nhắc lại tên bài học.
-1HSkhá đọc đề bài.
-1HS khá lên bảng làm, lớp làm bài vào
vở.
Bài giải
Diện tích căn phòng là
6 x9 = 54 (m2)
Diện tích một viên gạch
30 x 30 = 900 (cm2)
Số viên gạch để lát can phòng là
54 0000 : 900 = 600 (v)
Đáp số: 600 viên
-Nhận xét sửa bài trên bảng.
-1HS khá đọc đề bài.
-HS tự làm bài vào vở.
-Đổi vở kiểm tra cho nhau.
Bài giải
a) -Chiều rộng thửa ruộng đó
80 : 2 = 40(m)
Diện tích của thửa ruộng đó
80 x 40 = 3200 (m2)
b)- 3200 m2 gấp 100 m2 = 32( lần)
Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là
50 x 32 =1600 (kg) = 16 tạ
Đáp số : a)- 3200 m2
b)-16 tạ
-Nhận xét chữa bài.

-Cứ 1cm trên bản vẽ thì trên thực tế là
1000cm
-HS tự làm bài vào vở.
-1HS lên bảng làm.
Đáp số :1500 m2
-Nhận xét bài làm trên bảng.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
17
-Gọi HS trình bày kết quả
-1HS
giỏi
đề bài.
PHT: Trần Phương Thành\đã
duyệt
tuầnđọc
6\ngày28/9/2015
-Hình thành nhóm tiến hành tính diện tích
tấm bìa (theo nhiều cách khác nhau.


-----------------------------------------------------TIẾT 4-TIẾT 12 PPCT
MÔN : KHOA HỌC
BÀI : PHÒNG BỆNH SỐT RÉT
I. MỤC TIÊU:
-Sau bài HS có khả năng:
+Nhận biết nguyên nhân và phòng bệnh sốt rét.
+Có ý thức tự bảo vệ mình và mọi người trong gia đình
*GDKNS: Kĩ năng xử lí thông tin,tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm tiêu diệt
tác nhân gây bệnh và phòng bệnh sốt rét
II-CHUẨN BỊ:
-Thông tin và hình trong SGK
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS trả lời câu hỏi
-Nhận xét chấm điểm
2-Bài mới
*Hoạt động 1:Làm việc với SGK
-Cho HS quan sát và đọc lời thoại
hình 1,2 và trả lời câu hỏi
+Nêu một số dấu hiệu chính bệnh sốt
rét?

Học sinh
-Chỉ nên dùng thuốc khi nào?
-Sử dụng sai thuốc nguy hiểm như thế
nào?
-Khi mua thuốc chúng ta cần lưu ý điều
gì?
-HS làm việc cá nhân
-Đọc SGK trả lời

+Cách một ngày gặp một cơn sốt , lúc
đầu rét run, sau đó sốt cao,ra mồ hôi và
hạ sốt
+Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào? + Gây thiếu máu bệnh nặng có thể làm
+Tác nhân gây ra bệnh sốt rét là gì?
chết người
+Do một loại kí sinh trùng gây ra ,nó
+Bệnh sốt rét lây truyền như thế nào? sống trong máu người bệnh
+Muỗi A – nô-phen hút máu người bệnh
*Hoạt động 2:Thảo luận nhóm
trong đó có kí sinh trùng sốt rét rồi
-Trả lời câu hỏi trên phiếu
truyền sang người lành
+Muỗi A-nô-phen thường ẩn náo ở -Thường ở nơi ẩm thấp , tối tăm, bụi rậm
đâu? Và đẻ trứng như thế nào?
, nước đọng….
+Khi nào thì muỗi bay ra đốt người?
-Buổi tối…
+Bạn có thể làm gì để ngăn chặn +Phun thuốc trừ muỗi vào buổi tối và
không cho muỗi đốt người?
ban đêm…
-GV chốt ý nhận xét
-Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà
ở….
-Ngủ màn….
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ
-HS đọc SGK
18

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015


-GDKNS
-Nhận xét tiết học
-Dặn chuẩn bị bài sau

-HS phát biểu liên hệ bản thân đã thực
hiện phòng chống bệnh sốt rét như thế
nào

Thứ sáu , ngày 02 tháng 10 năm 2015
TIẾT 4-TIẾT 6 PPCT
MÔN: ĐỊA LÝ
BÀI : ĐẤT VÀ RỪNG
I-MỤC TIÊU
Sau bài học, HS có thể.
-Chỉ được trên bản đồ vùng phân bố của đất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm
nhiệt đới, rừng ngập mặn.
-Nếu đươc một số đặc điêm của đất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới,
rừng ngâp mặn.
-Nêu được vai trò của đất, vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất của
con người.
-Nhận biết được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp
lí.
II-CHUẨN BỊ
-Bản đồ địa lí tự nhiên VN; lược đồ phân bố rừng ở VN
-Các hình minh hoạ trong SGK.
-HS sưu tầm các thông tin về thực trạng rừng ở VN.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-GV gọi một số HS lên bảng
+Vùng biển nước ta có đặc điểm gì?
+Nêu vai trò của biển.
-Nhận xét HS.
2-Bài mới
-GV giới thiệu bài cho HS.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hoạt động 1: Các loại đất chính ở
nước ta.
-GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân
với yêu cầu như sau:
Đọc SGK và hoàn thành sơ đồ về các
loại đất chính ở nước ta GV kẻ sẵn
mẫu sơ đồ lên bảng sơ đồ
-GV gọi 1 HS lên bảng làm bài.

Học sinh
-1 HS lên bảng nêu bài học
-Nghe.

-HS nhận nhiệm vụ sau đó:
+Đọc SGK.
+Kẻ sơ đồ theo mẫu vào vở.
+Dựa vào nội dung SGK để hoàn thành sơ
đồ.
-1 HS lên bảng hoàn thành sơ đồ GV đã vẽ.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

19


-GV yêu cầu HS cả lớp đọc và nhận
xét sơ đồ bạn đã làm.
-GV nhận xét, sửa chữa nếu cần để
hoàn thành sơ đồ trên.
-GV yêu cầu HS dựa vào sơ đồ, trình
bày bằng lời về các loại đất chính ở
nước ta.
-GV nhận xét kết quả trình bày của
HS
KL: Nước ta có nhiều loại đất nhưng
chiếm phần lớn là đất phe-ra-lít….
*Hoạt động 2: Sử dụng đất môt
cách hợp lí.
-GV chia HS thành các nhóm nhỏ,
yêu cầu các em thao luận để trả lời
câu hỏi.
+Đất có phải là tài nguyên vô hạn
không? Từ đây em rút ra kết luận gì
về việc sử dụng và khai thác đất?
+Nếu chỉ sử dụng mà không cải tạo,
bồi đắp, bảo vệ đất thì sẽ gây cho đất
các tác hại gì?
……………
-GV tổ chức cho HS trình bày kết quả
thảo luận.
-GV sửa chữa câu trả lời của HS cho
hoàn chinh.
*Hoạt động 2: Các loại rừng ở
nước ta
-GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân
với yêu cầu sau:
Quan sát các hình 1,2,3 của bài. Đoc
SGK và hoàn thành sơ đồ về các loại
rừng chính ở nươc ta GV kẻ sẵn mẫu
sơ đồ lên bảng
-GV hướng dẫn từng nhóm hS. nhắc
HS quan sát kĩ hình 2,3 để tìm đặc
điểm của các loại rừng.
-GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả
thảo luận.
-GV nhận xét, bổ sung ý kiến cho HS
để có câu trả lời hoàn chỉnh.
-GV yêu cầu 2HS ngồi cạnh nhau dựa
vào sơ đồ để giới thiệu về các loại
rừng ở VN, sau đó gọi 2 HS lần lượt
20

-HS nêu ý kiến bổ sung.
-HS cả lớp theo doĩ và tự sửa lại sơ đồ của
mình trong vở.
-2 HS ngồi cạnh nhau trình bày cho nhau
nghe. Sau đó 2 HS lần lượt lên bảng trình
bày, HS cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung.

-Làm việc theo nhóm, từng em trình bày ý
kiến của mình trong nhóm, cả nhóm thảo
luận và ghi vào phiếu.
-Đất không phải là tài nguyên vô hạn mà là
tài nguyên có hạn. Vì vây sử dung đất phai
hợp lí.
-Thì đất sẽ bị bạc màu xói mòn, nhiễm
phèn….
-1 Nhóm trình bày kết quả thảo luận của
nhóm mình trước lớp.

-HS nhận nhiệm vụ sau đó:
+Đọc SGK.
+Kẻ sơ đồ theo nội dung SGK để hoàn
thành sơ đồ.
Lưu ý: Sơ đồ không có phần nghiêng.

-HS nêu ý kiến, nhờ GV giúp đỡ nếu cần.
-Đại diện 1 nhóm HS báo cáo, các nhóm
khác theo dõi và bổ sung ý kiến.
-2 HS ngồi cạnh nhau cùng giới thiệu cho
nhau nghe.
-2 HSkhá lên bảng chỉ và giới thiệu về rừng
VN.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015


lên bảng vừa chỉ trên lược đồ vừa
trình bày.
-GV nhận xét câu trả lời của HS.
-KL: nước ta có nhiều loai rừng….
*Hoạt động 4: Vai trò của rừng.
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và
trả lời câu hỏi.
+Hãy nêu các vai trò của rừng đối với
đời sống và sản xuất của con người?
+Tại sao chúng ta phải sử dụng và
khai thác rừng hợp lí?
+Địa phương em đã làm gì để bảo vệ
rừng?
-GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả
thảo luận.
-GV nhận xét kết quả làm việc của
HS sau đó phân tích thêm.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
các HS, nhóm HS tích cực hoạt động,
sưu tầm được nhiều thông tin đê xây
dựng bài.
-Dặn HS về nhà học bài và chuân bị
tiết ôn tập.

-HS làm việc theo nhóm nhỏ, Mỗi nhóm 45 HS cùng trao đổi và trả lời.
-Các vai trò:
+Rừng cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ.
+Rừng có tác dung điều hoà khí hâu.
+Giữ đất không bị xói mòn….
-Tài nguyên rừng là có hạn, không được sử
dụng, khai thác bừa bãi sẽ làm cạn kiệt
nguồn tài nguyên này.
…………
-HS nêu theo các thông tin thu thập ở địa
phương.
-Mỗi nhóm HS trình bày môt trong các vấn
đề nêu trên, các nhóm khác theo dõi và bổ
sung cho nhóm bạn.

---------------------------------------------------------TIẾT 2- THỂ DỤC (GVBM)
---------------------------------------------------------TIẾT 3- TIẾT 30 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG
I-MỤC TIÊU
Giúp học sinh:
- So sánh phân số, tính giá trị biểu thức của phân số.
- Giải bài toán liên quan đến tìm một phân số của một số, tìm hai số khi biết
hiệu và tỉ số của hai số đó.
*Bài tập cần làm 1, 2ad, 4.HS khá giỏi làm thêm bài 3
II-CHUẨN BỊ :
-Dụng cụ hoc tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

21


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
Gọi HS lên bảng giải bài tập 4.
-Chấm một số vở HS.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hướng dẫn HS luyên tập
*Bài tập 1
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập
-Em hãy nêu cách so sánh hai phân số có
cùng mẫu số hoặc khác mẫu số?
-Nhận xét sửa bài và cho điểm.
*Bài tập 2
-Gọi HS đọc đề bài.
-Cho HS làm bài vào vở.
Gợi ý: Quan sát các mẫu số đã cho a, b để
quy đồng gọn. c,d cần rút gọn sau khi tính.
-Nhận xét cho điểm.
*Bài tập 3 HS khá giỏi làm thêm
-Gọi HS đọc đề toán.
Gợi ý: Bài thuộc dạng cơ bản nào đã biết?
nêu cách làm?

Học sinh
-2HS lên bảng giải
-Nhắc lại tên bài học.
-1HS nêu:
-2HS lên bảng làm.
18 28 31 32
, , ,
35 35 35 35

1 2 3 5
, , ,
12 3 4 6

-Nhận xét bài làm trên bảng.
-1HS đọc yêu cầu của bài tập.
-HS tự làm bài vào vở.
3
2
5
+ +
=
4
3
12
….

b), c), d) SGK.
1 – 2HS đọc.
-Nêu:
-1HS lên bảng giải, lớp làm vào vở.
Bài giải
5ha = 50 000 m2
Diện tích hồ nước là

3
-Nhận xét sửa bài và cho điểm
50 000 x 10 = 15000(m2)
*Bài tập 4
Đáp số : 15000m2
-Gọi HS đọc yêu cầu đề toán, thực hiện và
-Nhận xét bài làm trên bảng
chữa bài.
-Bài toán thuộc dạng toán nào đã học?
-1HS đọc yêu cầu bài tập.
-Nêu lại cách làm và thực hiện
- Chấm một số vở và nhận xét.
-Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số.
3-Củng cố dặn dò
-1HS lên bảng giải, lớp giải vào vở.
-Chốt kiến thức.
-Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
-Nhận xét dặn HS về nhà làm bài tập.

--------------------------------------------------TIẾT 4-TIẾT 12 PPCT
MÔN: TÂP LÀM VĂN
BÀI :LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
22

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015


I-MỤC TIÊU:
-Thông qua các đoạn văn hay , HS học được cách quan sát khi tả cảnh sông
nước.
-Biết ghi lại kết quả quan sát và lập dàn ý cho bài văn tả sông nước
II-CHUẨN BỊ:
-Tranh ảnh minh họa
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng đọc bài làm của
tiết trước
-Nhận xét học sinh.
2-Bài mới:
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn HS làm bài 1
-Cho HS đọc yêu cầu của BT1.
-GV giao việc:
-Các em đoc 2 đoạn văn a,b.
-Dựa vào nội dung của từng đoạn,
các em trả lời câu hỏi về một đoạn
văn.
-Cho HS làm bài nếu có tranh ảnh
GV treo lên bảng lớp cho HS quan
sát.
*Đoạn a:
+ Đoạn văn tả đặc điểm gì của biển?
Câu nào trong đoạn văn nói rõ đặc
điểm đó?
+ Để tả đặc điểm đó, tác giả đã quan
sát những gì và vào những thời điểm
nào?
+ Khi quan sát biển tác giả đã có
những liên tưởng thú vị như thế nào?
*Đoạn b.
Cách làm tương tự câu a.
GV chốt lại lời giải đúng.
+Con kênh được quan sát từ lúc mặt
trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
+Tác giả nhận ra đặc điểm của con
kênh bằng thị giác.
+Tác dụng của biện pháp tưởng giúp
người đọc hình dung được cái nắng

Học sinh
-2 HS lên bảng đọc lá đơn viết về tham gia
đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc
màu da cam.
-Nghe.
-1 HS đọc to lớp đọc thầm.

-HS quan sát.

-Tả cảnh màu sắc của mặt biển.
-Câu "Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc
mây trời"
-Quan sát bầu trời và mặt biển vào những
thời điểm khác nhau: Khi bầu trời xanh
thẳm….
-Từ sự thay đổi sắc màu của biển, tác giả
liên tưởng đến sự đổi thay tâm trạng của
con người….

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015

23


dữ dội….
*Bài tập 2
-Cho HS đọc yêu cầu bài 2.
-GV giao việc: Dựa vào những ghi
chép được sau khi quan sát về một
cảnh sông nước, các em hãy lập
thành một dàn ý.
-Cho HS làm dàn ý.

-1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
-HS đối chiếu phần chép của mình với 2
đoạn a,b.

-Từng cá nhân lập dàn ý.
-Một số HS trình bày dàn ý của mình.
-Cho HS trình bày kết quả.
-Lớp nhận xét.
Ví dụ :
-GV nhận xét và khen những HS làm + Mở bài : Con sông Đồng Nai hiền hoà
dàn ý đúng, bài có nhiều hình ảnh,
danh tay ốm lấy thành phố vào lòng
chi tiết tiêu biểu cho cảnh sông nước. +Thân bài : Mặt nước sông khi có gió nhẹ ,
khi có gió giông bão
. Thuyền bè trên sông : Bãi cát , bãi ngô ,
nhà cửa
3-Củng cố dặn dò
.Dòng sông Đồng Nai với đời sống của
-GV nhận xét tiết học.
nhân dân .
-Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh lại
+Kết bài : Ích lợi của sông và cảm nhận của
dàn ý bài văn tả cảnh sông nước chép con người bên dòng sông
lại vào vở.

24

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày28/9/2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×