Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 tuần 3

Thứ hai, ngày 07 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1- SINH HOẠT ĐẦU TUẦN
--------------------------------------------------TIẾT 2-ÂM NHẠC (GVBM)
-------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 11 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI: LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU ;
Giúp học sinh:
- Củng cố cách chuyển hỗn số thành phân số.
- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với các hỗn số, so sánh các hỗn số
(bằng cách chuyển về thực hiện các phép tính với các phân số, so sánh các phân số
*Bài tập cần làm 1,2a,d, bài 3
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 1, 2
-Chấm một số vở HS.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hướng dẫn luyện tập

*Bài 1
Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-Chuyển các hỗn số thành phân số.
*Bài 2
-Gọi HS nhắc lại cách làm.
-Muốn so sánh hai hỗn số; 3

9
9
vaø 2
10
10

ta làm thế nào?
-Yêu cầu HS thực hiện cách 1 về nhà
tự làm cách 2.
*HS khá giỏi làm thêm bài 2b,c
*Bài 3
-Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực
hiện phép tính.
-Nhận xét chấm bài.

Học sinh
-HS thực hiện.
-Nhận xét.
-Nhắc lại tên bài học.
-1 HS đọc đề bài.
-HS làm bài vào vở.
3 4 3
7
2 ,5 ,9 ,12
5 9 8 10

-1-2HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành
phân số.
-C1: Đổi sang phân số rồi so sánh hai phân
số vừa tìm được
C2: So sánh phần nguyên rồi so sánh phân
số.
a) 3


9
9
và 2
10
10

b) ….
-HS tự làm bài vào vở.
1
1
2
3
2
4
b) 2 − 1
3
7

a) 1 + 1


Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

1


3-Củng cố dặn dò
-Muốn so sánh hỗn số ta làm thế nào?
-Muốn cộng trừ hai hỗn sỗ ta làm thế
nào?
-Nhận xét chung.
-Hệ thống kiến thức.
-Dặn HS làm bài ở nhà.

-Một số HS đọc kết quả.
-Nhận xét sửa bài.
-1-2HS nhắc lại kiến thức

----------------------------------------------------------TIẾT 4-TIẾT 5 PPCT
MÔN : TẬP ĐỌC
BÀI : LÒNG DÂN
I-MỤC TIÊU
-Biết đọc đúng đoạn văn bản kịch.
-Biết đọc ngắt giọng, đủ để phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật.
-Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, cầu khiến, câu cảm trong bài
-Hiểu nội dung, ý nghĩa của 1 vở kịch: Ca ngợi dì Năm dũng cảm thông minh, mưu
trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng.
II-CHUẨN BỊ
-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
-Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch cần đọc phân vai.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Giáo viên gọi một số HS lên bảng
kiểm tra bài.
-Nhận xét học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Luyện đọc
-Cho HS đọc lời mở đầu.
-GV đọc diễn cảm màn kịch.
+Giọng đọc rõ ràng, rành mạch.
+Chú ý đổi giọng, hạ giọng khi đọc
những chữ trong ngoặc đơn nói về
hành động, thái độ của nhân vật.
+Giọng của cai lính:hống hách, xấc
xược.
+Giọng dì Năm: tự nhiên ở đoạn
đầu, nghẹn ngào ở đoạn sau.
-GV chia làm 3 đoạn.
2

Học sinh
-2-3 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của
GV.
-Nghe.
-1 HS đọc phần giới thiệu nhân vật, cảnh trí
thời gian.

-HS dùng viết chì đánh dấu.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


-Đ1: Từ đầu đến lời dì Năm.
-Đ2:Từ còn lại đến lời lính.
-Đ3: Còn lại.
-Cho HS đọc nối tiếp.
-Cho HS luyện đọc những từ ngữ
khó:quẹo, xẵng giọng.
-Cho HS đọc lại cả bài.
-Cho HS đọc chú giải+giải nghĩa từ.
-GV đọc cả bài
*Hướng dẫn tìm hiểu bài
-Cho HS đọc phần mở đầu.
+Chú cán bộ gặp nguy hiểm gì?

-Hs lần lượt đọc đoạn.
-HS đọc từ theo sự hướng dẫn của GV.
-1-2 HS đọc cả bài.
-1 HS đọc chú giải.
-2 HS giải nghĩa từ.
-1 HS đọc phần giới thiệu về nhân vật, cảnh
trí, thời gian.

- Chú cán bộ bị bọn giặc rượt đuổi bắt, hết
đường, chạy vào nhà dì Năm.
+Dì Năm đã nghĩ ra cách gì để cứu -Dì đưa chú một chiếc áo khác để thayrồi bảo
chú cán bộ?
chú ngồi xuống ăn cơm vờ như là chồng chị.
-Cả lớp đọc thầm lại bài.
+ Dì Năm đấu trí với địch khôn -Dì Năm bình tĩnh trả lời các câu hỏi của tên
khéo như thế nào?
cai. Dì nhận chú cán bộ là chồng. ….
+ Tình huống nào trong đoạn kịch -HS tự do lựa chọn tình huống mình thích.
làm em thích thú nhất? vì sao?
-GV chốt lại: trong bài tình huống
kết thúc màn 1 là hấp dẫn nhất vì dì
Năm làm bọn giặc hí hửng tưởng dì
sắp khai …………..
*Hướng dẫn đọc diễn cảm
-GV đọc diễn cảm đoạn 1.
-Nhấn giọng ở những từ ngữ có:
Thấy, hổng thấy, lâu mau…
-Nghỉ 2 nhịp ở chỗ ngăn cách giữa
nhân vật và lời nói của nhân vật ở -Nhiều học sinh luyện đọc diễn cảm theo
cuối câu.
cách ngắt nhịp, nhấn giọng được đánh dấu
-Cho HS đọc phân vai: GV chia HS trên bảng phụ.
thành nhóm 6 em, mỗi em sắm một -HS chia nhóm và từng nhóm được phân vai.
vai. GV nhắc học sinh em đóng vai -2 nhóm lên thi.
người dẫn chuyện.
-Lớp nhận xét.
-Cho HS thi đọc.
-GV nhận xét và khen nhóm đọc *Ca ngợi dì Năm dũng cảm thông minh,
hay.
mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu
3-Củng cố dặn dò
cán bộ cách mạng.
-Cho HS nêu ý chính
-Gv nhận xét tiết học và biểu dương
những học sinh đọc tốt.
-Yêu cầu HS các nhóm về tập đóng
kịch trên.
-Dặn các em về nhà chuẩn bị bài tập
đọc sắp tới, đọc trước màn 2 của vở
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

3


kịch lòng dân.

Thứ ba, ngày 08 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 7 PPCT
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI: MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN DÂN
I-MỤC TIÊU:
-Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về nhân dân, thuộc những thành ngữ ca ngợi
phẩm chất của nhân dân Việt Nam
-Biết sử dụng những từ ngữ về nhân dân để đặt câu.
II-CHUẨN BỊ:
-Bút dạ và một vài tờ phiếu khổ to.
-Bảng phụ.
-Từ điển.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cu
-GV gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ.
+Gọi HS đọc đoạn văn tả cảnh trong
đó có sử dụng từ đồng nghĩa.
-Nhận xét đánh giá học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn làm bài tập
-Cho HS đọc yêu cầu .
*Bài tập 1
-GV giao việc: BT1 cho sau nhóm từ
a,b,c,d. Nhiệm vụ của các em là chọn
các từ cho trong ngoặc đơn để xếp vào
các nhóm đã cho sao cho đúng.
-Cho HS làm bài theo nhóm đôi
-GV phát phiếu cho HS.
-Cho HS trình bày kết quả.
-Gv nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
a)Công nhân: thợ điện, thợ cơ khí.
b)Nống dân: thợ cầy, thợ cày.
c)Doanh nhân: tiểu thương, nhà tư sản.
………..
4

Học sinh
-2-3 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu.
+Đọc đoạn văn miêu tả có dùng những từ
miêu tả đã cho
-Nghe.
-HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.

-HS làm bài theo nhóm 6. Ghi kết quả vào
phiếu.
-Đại diện nhóm lên dán kết quả bài làm lên
bảng lớp.
a. Công nhân: thợ điện, thợ cơ khí
b. Doanh nhân : tiểu thương, nhà tư sản.
c. Quân nhân:đại úy, trung sĩ.
d. Học sinh : học sinh tiểu học, học sinh
trung học.
e.Tri thức: giáo viên , bác sĩ , kĩ sư.
g. nông dân: thợ cày, thợ cấy
-Lớp nhận xét.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


*Bài tập 2(HS làm thêm ở nhà)
-Cho HS đọc yêu cầu của đề bài.
-GV giao việc: Các em chỉ rõ mỗi câu
tục ngữ, thành ngữ đã cho ca ngợi
những phẩm chất gì của con người
Việt Nam?
-Cho HS làm bài.

*Bài tập 3(HS khá giỏi)
-Cho HS đọc yêu cầu của BT 3
-Giáo viên giao việc: Các em đọc thầm
lại truyện Con Rồng cháu Tiên. Ở câu
a, các em làm việc cá nhân, câu b các
em làm việc theo nhóm……
+Vì sao người Việt Nam ta gọi nhau là
đồng bào?
-GV chốt lại ý đúng: Gọi đồng bào vì:
Ý nói tất cả đều sinh ra từ bọc trăm
trứng của mẹ Âu Cơ.
b)Tìm từ bắt đầu bằng tiếng đồng.
-Cho HS trình bày kết quả.
-Gv nhận xét và chốt lại những từ HS
đã tìm đúng.
-Đồng hương, đồng chí, đồng ca….
-Cho HS đặt câu:

-HS làm bài cá nhân.
-HS tìm ý của 5 câu .
a)-Chịu thương chịu khó: Cần cù, chăm chỉ,
không ngại khó,ngại khổ………
b) Dám nghĩ dám làm:mạnh dạn táo bạo,có
nhiều sáng kiến và hành động.
c)- Muôn người như một:đoàn kết thống
nhất ý kiến và hành động.
d)-Trọng nghĩa khinh tài: coi trọng đạo lí
tình cảm,coi nhẹ tiền bạc
d) Uống nước nhớ nguồn: biết ơn những
người đã đem lại những điều tốt đẹp cho
mình
-Lớp nhận xét.
-1 HS đọc yêu cầu đọc truyện Con Rồng
cháu Tiên.
-Một vài học sinh trả lời.
*Gọi đồng bào vì: Ý nói tất cả đều sinh ra
từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.
-Lớp nhận xét.
-HS sử dụng từ điền để tìm từ có tiếng đồng
đứng trước và ghi vào phiếu.
-Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
*Đồng hương, đồng chí, đồng ca….
-Lớp nhận xét.
-HS tự chọn từ bắt đầu bằng tiếng đồng và
đặt câu.
-Một số học sinh.
-Lớp nhận xét.

-Cho HS đọc câu mình đã đặt.
-GV nhận xét+khen những HS đặt câu
hay.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà làm lại bài tập về
câu a, b, c của bài tập 4.
-----------------------------------------------------------Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

5


TIẾT 2-TIẾT 5 PPCT
MÔN: KHOA HỌC
BÀI : CẦN LÀM GÌ ĐỂ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ
I-MỤC TIÊU
- Giúp hs:
+ Nêu những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ
khoẻ và thai nhi khoẻ.
+ Xác định nhiệm vụ của người chồng và các thành viên khác trong gia đình là
phải chăm sóc giúp đỡ phụ nữ có thai.
+ Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
II-CHUẨN BỊ
- Hình 12,13 SGK.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi 2HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Nêu các giai đoạn phát triển của cơ
thể người?
* Nhận xét chung.
2-Bài mới
*Hoạt động 1
* Giao nhiệm vụ và hướng dẫn.
-Yêu cầu HS làm việc theo cặp.
-Quan sát các hình 1,2,3,4 trang 12
SGK để trả lời câu hỏi:
+ Phụ nữ có thai nên làm gì ? tại sao?
-Yêu cầu một số trình bày kết qua.
KL: Phụ nữ có thai cần:
-Ăn uống đủ chất, đủ lượng.
-Không dùng các chất kích thích như
thuốc lá,thuốc lao, rượu, ma tuý,…
-Nghỉ ngơi nhiều hơn, tinh thần thoải
mái.
-Tránh lao động nặng, tránh tiếp xúc
với các chất độc hoá học như thuốc
trừ sâu, thuốc diệt cỏ,…
-Đi khám thai định kì: 3 tháng 1lần.
-Tiêm vác xin phòng bệnh và uống
thuốc khi cần theo chỉ dẫn của bác sĩ.
*Hoạt động 2
* Yêu cầu HS quan sát các hình 5,6,7
trang 13 SGK nêu ND của từng hình.
-Chốt ý chung.
6

Học sinh
* 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
- Quan sát các bức tranh và trả lời câu hỏi.
-HS nhận xét.
* Lắng nghe nhiệm vụ.
-HS thảo luận cặp đôi.
-Quan sát tranh và nêu câu trả lời.
-Trả lời cá nhân.
-Lắng nghe nhận xét.
H1: Các nhóm thức ăn có lợi cho sức khoẻ
mẹ và thai nhi.
H2: Một số không tốt cho mẹ và thai nhi.
H3: Người phụ nữ có thai cần khám tại y tế.
H4: Người phụ nữ có thai đang ghánh lúa và
tiếp xúc với các loại hoá chất có hại.
-HS nhận xét và nêu lại .

* Quan sát SGK và thảo luận trả lời câu hỏi.
-Đáp án : H5 : -Người chồng đang gắp thức
ăn cho người vợ.
H6: Người phụ nữ có thai làm nhữmg công
việc nhẹnhư…

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


-Cả lớp trả lời câu hỏi : Mọi người
trong gia đình cần làm gì để thể hiện
sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ
có thai?
KL: -Chuẩn bị cho em bé chào đời là
trách nhiệm của mọi người trong gia
đình, đặc biệt là người bố.
-Chăm sóc sức khoẻ của người mẹ
trước khi có thai và trong thời kì
mang thai giúp cho thai nhi khoẻ
mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt .
Đồng thời người mẹ cũng khoẻ ,giảm
được nguy cơ khi sinh con.
*Hoạt động 3
* Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi 13
SGK .
-Làm việc theo nhóm, thảo luận đóng
vai.
-Yêu cầu các nhóm trình diễn trước
lớp.
-Chốt ý chung.
3-Củng cố dặn dò
* Nêu lại ND bài.
-Giáo dục thực tế cho hs: Cần chăm
sóc và giúp đỡ phụ nữ mang thai ở
những nơi công cộng như nhường
đường, nhường chỗ ngồi….
-Nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị bài
sau.

H7: Người chồng đang quạt cho vợ và con
gái đi học về khoe điểm 10.
-Thảo luận trả lời câu hỏi.
-Nêu lại ND bài học.
-Liên hệ thực tế đời sống hằng ngày đối với
hs .
-Liên hệ đối với gia đình hs.
* Thảo luận và phân vai đóng.
-Các nhóm phân vai.
-Các nhóm trình bày.
-Nhận xét chéo lẫn nhau.
- 2 HS đọc lại phần ghi nhớ.
-HS liên hệ thực tế.
-Chuẩn bị bài

----------------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 12 PPCT
MÔN :TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG
I-MỤC TIÊU
*Giúp học sinh:
- Chuyển đổi số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, so đo có hai tên đơn vị thành số
đo có một tên đơn vị đo. Chuyển đổi phân số thành phân số thập phân.
- Chuyển đổi hỗn số thành phân số.
- Ôn tập mối quan hệ giữa các quan hệ đo thông dụng.
*Bài tập cần làm 1,2(2 hỗn số đầu),bài 3,4
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên

Học sinh

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

7


1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 trang 14. -2HS lên bảng làm bài.
-GV kiểm tra một số vở.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hướng dẫn làm bài tập
-Nhắc lại tên bài học.
*Bài 1(HS yếu)
-Cho HS làm bài vào bảng con.
-Yêu cầu HS nhắc lại cách chuyển đổi.
-4 HS lên bảng làm bài.
-Lớp làm bài vào bảng con.
14 11 75 23
-Cho HS tự làm bài.
, ,
,
70 25 300 500

-Nhận xét bài làm trên bảng.

-Nhận xét cho điểm.
*Bài tập 2(HS TB)
-Nêu yêu cầu bài.

-HS Tự làm bài vào vở tương tự bài 1.
-Một số HS đọc kết quả.
-Lớp nhận xét tự sửa bài.

*Bài tập 3
-Tổ chức hoạt động theo nhóm.

-Hình thành nhóm.
-Đại diện nhóm lên chữa bài.
a) 1dm =

-Nhận xét đánh giá.
*Bài tập 4(HS khá giỏi)
-Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-Cho HS làm bài vào vở.
-Nhận xét chấm bài.
*Bài tập 5(HS khá giỏi)
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Cho HS tự làm bài vào vở.

-Nhận xét sửa bài cho HS

1
m ; 3dm = ….
10

…..
-Nhận xét kết quả các nhóm
-1HS đọc yêu cầu bài.
-Lớp làm bài vào vở.
5m7dm, 2m3dm, 4m37cm, 1m53cm.
-Đổi chéo vở kiểm tra.
-Một số HS đọc kết quả.
-1HS đọc đề bài.
-3HS lên bảng làm bài.
-Lớp tự làm bài vào vở.
a)300cm + 27cm = ...
b) 30dm + 2dm +

7
dm =…
10

c) …
-Nhận xét bài làm trên bảng

3-Củng cố dặn dò
-Em hãy nêu lại kiến thức vừa ôn.
-1-2HS nhắc lại kiến thức của bài học.
-Nhận xét chung.
-Dặn HS về nhà làm bài.
---------------------------------------------------------TIẾT 4- KĨ THUẬT ( GVBM)
8

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


Thứ tư, ngày 09 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 6 PPCT
MÔN: TẬP ĐỌC
BÀI: LÒNG DÂN (tt)
I-MỤC TIÊU:
-Biết đọc đúng một văn bản kịch cụ thể:
-Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm trong bài.
-Giọng đọc thay đổi linh hoạt, hợp với tính cách từng nhân vật, hợp với tình
huống căng thẳng, đầy kịch tính của vở kịch.
+Hiểu nội dung, ý nghĩa cuả toàn vở kịch.
-Trong cuộc đấu trí với giặc, để cứu cán bộ, mẹ con dì Năm vừa kiên trung vừa
mưu trí. Vở kịch nói lên tấm lòng sắt son của người dân đối với cách mạng.
II-CHUẨN BỊ:
-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
-Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi học sinh lên bảng đọc bài
-Nhận xét đánh giá cách đọc của học
sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hướng dẫn luyện đọc
-Đọc với giọng rõ ràng, rành mạch.
Đổi giọng, hạ giọng khi đọc những chữ
trong ngoặc đơn nói về thái độ, hành
động của nhân vật.
-Giọng cai và lính: Khi dịu giọng mua
chuộc dụ dỗ, lúc hống hách…
-Giọng An: Thật thà, hồn nhiên.
-Giọng gì Năm, chú cán bộ bình tĩnh.
-GV chia 3 đoạn.
-Đoạn 1: Từ đầu đến chú cán bộ.
-Đoạn 2: tiếp theo đến Thôi, trói nó lại
dẫn đi.
-Đoạn 3 còn lại.
-Cho HS đọc đoạn nối tiếp.
-Cho HS luyện đọc từ ngữ dễ viết sai,
đọc sai:Hiềm, miễn cưỡng….
-Cho HS đọc chú giải và giải nghĩa từ.

Học sinh
-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
+Đọc bài Lòng dân
+Trả lời câu hỏi SGK
-Nghe.

-Nghe.

-HS dùng viết chì đánh dấu trong
SGK.
-HS đọc 3 đoạn nối tiếp 2 lượt.
-HS đọc từ theo sự hướng dẫn của
GV.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

9


-1 HS đọc lại toàn bộ vở kịch.
-GV đọc mẫu cả bài
-1 HS đọc chú giải, 1 HS giải nghĩa
*Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài
từ.
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm theo.
+An đã làm cho bọn giặc mừng hụt -An trả lời không phải tía làm cho
như thế nào?
chúng hí hửng An khai thật. Sau đó,
chúng tức tối, tẽn tò khi nghe An giải
thích gọi bằng ba..
-Cho HS đọc thầm đoạn 2,3.
-Cả lớp đọc thầm.
+ Những chi tiết nào cho thấy dì Năm -Dì vờ hỏi chú cán bộ để giấy tờ chỗ
ứng xử rất thông minh?
nào, vờ không tìm thấy. Đến khi bọn
giặc định trói chú cán bộ đưa đi dì
mới đưa giấy tờ ra….
+Vì sao vở kịch được đặt tên là Lòng -HS phát biểu tự do.
dân?
-Lớp nhận xét.
-GV chốt lại: Vì vở kịch thể hiện tấm
lòng của người dân đối với cách
mạng. Người dân tin yêu cách mạng
sẵn sàng bảo vệ cách mạng. Lòng
dân là chỗ dựa vào chắc nhất của
cách mạng.
*Luyện đọc diễn cảm
-GV đưa bảng phụ đã chép đoạn cần
luyện đọc lên và yêu cầu HS dùng
phấn màu gach chéo ở những chỗ cần
ngắt giọng, gạch dưới những từ ngữ
cần nhấn giọng.
-Nhiều HS đọc đoạn.
-GV gạch chéo chỗ ngắt giọng và gạch
dưới những từ ngữ cần nhấn giọng nếu
HS gạch sai .
-GV đọc mẫu đoạn luyện đọc.
-6 HS một nhóm. Mỗi em sắm một
-Gv chia nhóm 6.
vai để đọc thử trong nhóm.
-Cho HS thi đọc dưới hình thức phân -2 Nhóm lên thi đọc.
vai (mỗi HS sắm 1 vai).
-Lớp nhận xét.
-GV nhận xét và khen nhóm đọc hay.
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS nêu ý chính bài học
*Trong cuộc đấu trí với giặc, để cứu
-GV nhận xét tiết học, biểu dương cán bộ, mẹ con dì Năm vừa kiên
những HS học tốt.
trung vừa mưu trí. Vở kịch nói lên
tấm lòng sắt son của người dân đối
-Dặn HS về nhà chuẩn bị cho tiết Tập với cách mạng.
đọc sau.
-------------------------------------------------------------TIẾT 2-THỂ DỤC ( GVBM)
10

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


TIẾT 3-TIẾT 13 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG
I-MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Cộng, trừ hai phân số,hỗn số
- Chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo là hỗn số.
- Giải bài toán tìm một số tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
*Bài tập cần làm :Bài 1ab, bài 2 a,b, bài 4(3 số do 1,3,4) bài 5.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 và 5
trang 15.
-Chấm một số vở .
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hướng dẫn HS luyện tập
*Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-Cho HS tự làm bài vào vở.

Học sinh
-2 HS lên bảng làm bài.
HS1 làm bài 4.
HS 2 làm bài 5.
-Nhắc lại tên bài học.
-1HS đọc yêu cầu bài tập
-3HS lên bảng làm.
-Lớp làm bài vào vở.
7 9
+
9 10
5 7
b) +
6 8

a)

Nhận xét sửa bài và khen ngọi HS
*Bài 2
-Yêu cầu HS tự làm bài.
-Nhận xét .
*Bài 3 HS khá giỏi làm thêm
-Nêu yêu cầu của đề bài.
3 1
+ =?
8 4
7
3
a)
b)
9
4

c)

5
8

-Nhận xét kết luận.
*Bài 4
-Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu HS làm bài.

d)

4
12

….
-Nhận xét sửa bài.
-Tự làm bài
-HS đọc kết quả và kiểm tra chéo.
-Một số HS nêu kết quả.
-HS làm miệng và giải thích cách làm.
Câu c là đúng vì ….
-Nhận xét bổ sung.
-1HS đọc yêu cầu.
-2HS lên bảng làm bài.
-Tự làm bài vào vở.
9m5dm = ….m
7m3dm = …m
8dm9cm = …m

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

11


-Nhận xét .
*Bài 5(HS giỏi giải)
-Gọi HS đọc đề bài.
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
-Tóm tắt lên bảng.
-HD và yêu cầu HS làm bài.

-Nhận xét chấm bài.
3-Củng cố dặn dò
-Tổng kết kiến thức.
-Nhắc HS về nhà làm bài.

...
-Nhận xét
-1-2HS đọc yêu cầu bài toán.
-nêu:
-Quan sát.
-Làm bài vào vở.
Bài giải
Chia quãng đường AB thành 10 đoạn bằng
nhau thì 3 phần dài 2km. Mỗi phần dài là
12: 3 = 4 (km)
Quãng đường AB dài là
4 x 10 = 40(km)
Đáp số: 40km
-Nhận xét bài làm trên bảng.
-1-2HS nhắc lại.
-HS nhăc lại kiến thức cộng trừ số thập
phân. Cách chuyển đổi số đo đơn vị đo độ
dài....

-------------------------------------------------------------------TIẾT 4-TIẾT 5 PPCT
MÔN: TẬP LÀM VĂN
BÀI: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. MỤC TIÊU:
-Qua việc thực hành, phân tích bài văn mẫu Mưa rào, HS biết cách quan sát và
chọn lọc chi tiết khi làm bài văn tả cảnh
-Biết chuyển những điều quan sát được về một cơn mưa thành một dàn ý chi
tiết miêu tả cơn mưa.
II .CHUẨN BỊ:
-Những ghi chép của HS khi quan sát một cơn mưa.
-Bút dạ+ 3 tờ giấy khổ to.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra 2 học sinh.
-Nhận xét đánh giá học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hướng dẫn HS làm bài tập 1
-Cho HS đọc yêu cầu của BT1.
12

Học sinh
-2-3 HS lên bảng làm theo yêu cầu
của GV.
+Bài tập 2 tiết trước
-Nghe.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


-GV giao việc: Các em đọc Mưa rào và
trả lời cho cô 4 câu hỏi trong SGK.
-Cho HS làm việc.
-Cho HS trình bày kết quả bài làm.
-Gv nhận xét+chốt lại ý trả lời đúng.

-GV: nhờ có khả năng quan sát tinh
tế, tác giả đã viết được một bài văn tả
cảnh cơn mưa rào rất hay. Qua đó ta
thấy được nghệ thuật quan sát và
miêu tả tài tình của tác giả.
*Hướng dẫn bài tập 2
-Cho HS đọc xác định yêu cầu BT.
-GV giao việc: Các em đã quan sát và
ghi lại một cơn mưa. Dựa vào những
quan sát đã có, các em hãy chuyển
thành dàn ý chi tiết.
-Hướng dẫn học sinh quan sát lập dàn
ý
-Cho HS làm bài.
-GV phát giấy+bút dạ cho 3 nhóm.
-Cho HS trình bày kết quả bài làm.
-Hướng dẫn học sinh hoàn chỉnh dàn ý

-1 HS đọc cả lớp đọc thầm yêu cầu
của BT, bài Mưa rào, đọc 4 câu hỏi.
-Cả lớp đọc thầm kĩ lại bài Mưa rào.
-Một số HS phát biểu ý kiến.
*a)Những dấu hiệu báo cơn mưa sắp
đến
-Mây: bay về; mây lớn, nặng, đặc
xịt……
-Gió: Thổi giât, đổi mát lạnh, nhuốm
hơi nước…
b)Những từ ngữ tả tiếng mưa hạt
mưa từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc
trận mưa.
-Tiếng mưa: Lẹt đẹt, lách tach, rào
rào, sầm sập.
-Hạt mưa: Những giọt nước lăn, mấy
giọt tuôn rào rào…
c)Những từ ngữ, chi tiết miêu tả cây
cối, con vật trong và sau cơn mưa.
-Trong cơn mưa: Lá đào, lá na, lá
sõi, vẩy tai run rẩy.
-Sau cơn mưa: trời rạng dần, chào
mào hót râm ran, trời trong vắt, mặt
trời ló ra.
d)Tác giả đã quan sát bằng: Thị giác,
bằng thính giác, bằng xúc giác….
-Lớp nhận xét.
-HS dùng viết chì gạch dưới những
chi tiết GV vừa chốt.
-HS dùng viết chì gạch dưới những
từ tả tiếng mưa, giọt mưa.
-HS dùng viết chì gạch dưới từ ngữ,
chi tiết đã nêu.-1 HS đọc to, lớp đọc
thầm.
-1 HS đọc bài ghi quan sát của mình
về cơn mưa.
-3 nhóm làm bài vào giấy, các nhóm
còn lại làm vào giấy nháp.
-Đại diện 3 nhóm lên dán kết quả bài
làm lên bảng.
-Lớp nhận xét.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

13


-Gv nhận xét và khen những học sinh
làm đúng, làm hay.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh lại dàn
ý.
-Đọc trước và chuẩn bị cho bài học
TLV tới.

Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 3 PPCT
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI :THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I-MỤC TIÊU:
-Nhớ viết lại đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài Thư gửi các học
sinh.
-Chép đúng các tiếng đã cho vào mô hình cấu tạo tiếng, nắm được quy tắc đặt
dấu thanh trong tiếng.
II-CHUẨN BỊ
-Bút dạ và một số tờ phiếu khổ to.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-GV gọi một số học sinh lên bảng
kiểm tra bài.
-Nhận xét đánh giá HS.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hướng dẫn viết chính tả
-Cho 1 HS đọc yêu cầu của bài và 2
HS đọc thuộc lòng đoạn văn cần
viết.
+Em hãy đọc câu văn có từ sánh
vai.
-GV lưu ý HS: Đây là bài chính tả
nhớ viết đầu tiên, vì vậy, các em
phải thuộc lòng……..
-GV đọc lại 1 lần đoạn chính tả.
-GV lưu ý HS tư thế ngồi viết, nhớ
14

Học sinh
-2-3 HS lên bảng làm theo yêu cầu
của GV.
+Chép vần của các tiếng trong hai
dòng thơ đã cho vào mô hình cấu tạo
vần
-Nghe.
-1 HS đọc yêu cầu.
-2 HS đọc thuộc lòng đoạn văn(từ
sau 80 năm giới nôlệ đến công học
tập của các em)
-HS chú ý lắng nghe.
-HS nhớ lại đoạn chính tả, nhớ
những từ dễ viết sai có trong đoạn
mà có đã luyện trong tiết tập đọc,
cách trình bày.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


lại những từ ngữ khó viết.

-GV đọc lại toàn bài chính tả một
lượt.
-GV chấm 5-7 bài.
-GV nhận xét chung về những bài đã
chấm.
*Hướng dẫn làm bài tập
-Cho HS đọc yêu cầu của BT2.
-Giao việc: Các em đọc khổ thơ đã
cho và chép vần của từng tiếng vào
mô hình………
-Cho HS làm bài. GV phát phiếu cho
một vài em.
-Cho HS trình bày kết quả.

-HS viết chính tả.
-HS rà soát lỗi.
-Từng cặp học sinh trao đổi vở cho
nhau để chữa lỗi.

-1 HS đọc to lớp lắng nghe.

-HS làm bài trên phiếu và trên giấy
nháp.
-Những em làm bài trên phiếu dán
phiếu lên bảng lớp.
-Nhận xét.

-Gv nhận xét và chốt lại kết quả.
*Bài tập 3
-1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập.
-Một số HS trả lời.
+ Yêu cầu của bài tập là gì?
+Cấu tạo của vần gồm mấy phần?
-Giáo viên giao viêc: Các em quan
sát lại bài tập làm trên bảng mô hình -Lớp nhận xét.
và cho biết": Khi viết một tiếng dấu
thanh cần đặt ở đâu?
-GV nhận xét và chốt lại: Khi viết
một tiếng dấu thanh nằm trên âm
chính của vần đầu.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà làm lại BT2 vào
vở.
-Dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho bài
chính tả tới.
--------------------------------------------------------TIẾT 2 –TIẾT 6 PPCT
MÔN: KHOA HỌC
BÀI: TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ
I-MỤC TIÊU:
- Giúp hs:
+ Nêu một số đặc điểm chung của trẻ ở từng giai đoạn : dưới 3 tuổi, từ 3 đến 6
tuổi, từ 6 đến 10 tuổi.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

15


+ Nêu đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuồc đời của mỗi
con người.
II-CHUẨN BỊ:
-Thông tin và hình trang 14,15 SGK.
- HS sưu tầm ảnh chụp bản thân lúc còn nhỏ, ảnh của trẻ các lứa tuổi khác
nhau( nếu có).
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Nêu lại ND bài học .
-Cần làm những việc gì để giúp đỡ
phụ nữ có thai?
- Nhận xét chung.
2-Bài mới
*Hoạt động 1:Thảo luận
-Yêu cầu HS đem ảnh của mìmh hồi
nhỏ, hoặc các ảnh sưu tầm đượcgiưói
thiệu trước lớp theo yêu cầu :
-Hình em bé mấy tuổi?
-Em bé đã biết làm gì?

Học sinh
-1 HS lên bảng
-HS nêu lại .
-HS nhận xét

- HS mang ảnh của cá nhân giới thiệu
cho nhau nghe.
-Làm việc theo nhóm 2.

-Từng hs lên bảng giới thiệu tranh ảnh
của mình.
-Tổng kết chung.
-HS nhận xét theo từng bức tranh của
*Hoạt động 2:Trò chơi”Ai nhanh , ai bạn.
đúng”
-Lắng nghe yêu cầu .
-Nêu yêu cầu làm việc theo nhóm thi
viết nhanh lên bảng theo vị trí dã
-Thảo luận theo nhóm và trình bày
phân.
đáp án .
-Thảo luận xong lên viết ở bảng.
-Theo dõi bài các nhóm nhận xét.
-Nhận xét bài HS.
Đáp án : 1-b;
2-a ; 3 –c ;
-Công bố đáp án cho HS .
-Đọc SGK và trả lời câu hỏi.
-Nhận xét tuyên dương từng nhóm.
*Hoạt động 3:Thực hành
-Yêu cầu HS làm việc các nhân: Đọc -Mỗi HS nêu lên một ý kiến của bản
thông tin trang 15 SGK và trả lời câu thân mình.
hỏi :
-Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan -Nêu lại kết luận .
trọng đặc biệt đối với cuộc đời của
mỗi con người ?
-Gọi HS trả lời câu hỏi?
-Liên hệ bản thân HS.
KL: Tuổi dậy thì có tầm quan
trọngđặc biệt đói với cuộc đời của
mỗi con người, vì đây là thời kì cơ
thể có nhiều thay đổi nhất. Cụ thể là :
16

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


-Cơ thể phát triển chiều cao và cân
nặng.
-Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển,
con gái xuất hiện kinh nguyệt, con
trai có hiện tượng xuất tinh.
-Biến đổi về tình cảm, suy nghĩ và
mối quan hệ xã hội.
3-Củng cố dặn dò:
* Nêu lại ND bài.
-Nhận xét tiết học.

-Nêu lại ND bài học.

-3HS đọc lại phần ghi nhớ
-Chuẩn bị bài sau.

-------------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 14 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG
I-MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Nhân, chia hai phân số. Tìm thành phần chưa biết của phép nhân, của phép
chia.
- Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo dạng hỗn số và 1 tên đơn vị
đo.
- Chuyển hỗn số thành phân số, tìm giá trị phân số của một số.
*Bài tập cần làm 1,2,3
II-CHUẨN BỊ:
- Đồ dùng học tập.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

17


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS làm bài tập 5 trang 15.
-Chấm một số vở.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hướng dẫn luyện tập
*Bài 1( HS yếu)
-Nêu yêu cầu làm bài.
-Cho HS làm bài vào bảng.

Học sinh
-2HS lên bảng làm.
-Nhận xét.
-Nhắc lại tên bài học.
-2HS lên bảng làm bài.Lớp làm bài vào
bảng con.
a)

-Nhận xét chốt kết quả đúng.
*Bài tập 2(HS trung binh)
-Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
-x là những thành phần nào chưa
biết?
-Muốn tìm thành phần chưa biết đó
ta làm thế nào?
-Nhận xét chữa bài.
*Bài tập 3(HS khá)
-Nêu yêu cầu bài tập.

7 4
× =
9 5

1
4

b) 2 × 3

2
5

c)…, d)….
-Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
-1-2HS đọc yêu cầu đề bài.
-x là số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia
chưa biết.
-4 HS nối tiếp nêu.
-HS làm bài vào bảng con.
-Nhận xét sửa bài.
-1HS nêu lại:
a) 2m15cm = …m
b) 1m75cm = … m
c) 5m36cm= …m
d) ….
-Nhận xét chưa bài.
-2HS đọc đề bài.

-Nhận xét cho điểm.
*Bài 4 (HS khá giỏi giải)
-Treo bảng phụ ghi đề toán.
Gợi ý:
-Mảnh đất chia làm mấy phần bằng -20 Phần bằng nhau.
nhau?
-6 phần.
-Xây nhà và đào ao hết bao nhiêu
phần?
-14 phần.
-Còn lại là bao nhiêu?
-Mỗi phần có diện tích là bao nhiêu
100m2
mét vuông?
-Diện tích còn lại là bao nhiêu mét
1400m2
vuông?
-Yêu cầu HS tự làm bài.
-HS chọn câu C
-Nhận xét chấm một số bài.
3-Củng cố dặn dò
-Dặn HS về nhà làm bài.
--------------------------------------------------------TIẾT 4- MĨ THUẬT (GVBM)
18

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1- THỂ DỤC (GVBM)
-------------------------------------------------------TIẾT 2-TIẾT 3 PPCT
MÔN: ĐỊA LÝ
BÀI: KHÍ HẬU
I.MỤC TIÊU :
Sau bài học, HS có thể
- Trình bày được đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta.
- Nhận biết mối quan hệ địa lí giưa địa hình và khí hậu nước ta(một cách đơn
giản)
-Chỉ trên lược đồ ranh giới khí hậu giữa 2 miền Nam ,Bắc.
-So sánh và nêu được sự khác nhau của khí hậu giữa hai miền Bắc Nam.
-Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất của nhân dân
ta.
II-CHUẨN BỊ:
- Bản đồ địa lí VN, các hình minh hoáGK, phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
- Trình bày đặc điểm chính của địa hình
nước ta?
- Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng
bằng trên bản đồ Địa lí tự nhiên VN.
-Nhận xét kiểm tra.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hoạt động 1:Nước ta có khí hậu nhiệt
đới gió mùa.
-Chia HS thành các nhóm nhỏ, phát
phiếu học tập cho từng nhóm và yêu cầu
HS thảo luận để hoàn thành phiếu(tham
khảo sách thiết kế)
+Chỉ vị trí của VN trên quả địa cầu và
cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào?
ở đới khí hậu đó, nước ta có khí hậu
nóng hay lạnh?
+
-Theo dõi , giúp đỡ nhóm khó khăn.
-Yêu cầu 2 nhóm lên trình bày kết quả

Học sinh
-3HS lần lượt lên bảng trả lời câu hỏi.
-Nhận xét.

-Nghe.
-Mỗi nhóm có 4 em nhận nhiệm vụ và
triển khai thảo luận để hoàn thành
phiếu.

-2 nhóm lên bảng trình bày.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

19


-Nhận xét tuyên dương các nhóm
*Hoạt động 2:Khí hậu các miền có sự
khác nhau
-Tổ chức cho HS dựa vào phiếu học tập
thi tình bày đặc điểm khí hậu nhiệt đới
gió mùa VN
- Nhận xét, khen ngợi HS
KL:Nước ta nằm trong vùng khí hậu
nhiệt đới gió mùa…
-Yêu cầu HS ngồi cạnh nhau cùng đọc
sách, xem lược đồ VNđể thực hiện các
nhiệm vụ sau:
+Chỉ trên lược đồ ranh giới khí hậu giữa
Miền Bắc và miền Nam nứoc ta.
- Miền Bắc có những hướng gió nào
hoạt động ảnh hướng của hướng gió đó
đến khí hậu miền Bắc?
-Miền Nam có những hướng gió naò
hoạt động?ảnh hưởng của hướng gió
đến khí hậu MN?
- Chỉ trên lược đồ miền khí hậu có mùa
đông lạnh và miền khí hậu có nóng
quanh năm.
-Gọi HS tình bày kết quả thảo
luận:Nước ta có mấy miền khí hậu, nêu
đặc điểm chủ yếu của miền khí hậu?
KL:Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa
MiềnBăc…
*Hoạt động 3:Ảnh hưởng của khí hậu
đến đời sống và sản xuất.
-Khí hậu nóng và mưa nhiều giúp gì
cho sự phát triển cây cối của nươc ta?
-Tai sao nói nước ta có thê trồng được
nhiều loại cây khác nhau.
-KL:Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều giúp
cây cối phát triển nhanh, xanh tốt quanh
năm…
3-Củng cố dặn dò
-Tổng kết nội dung chính của khí hậu
VN theo sơ đồ 1
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS về nhà thực hành.

-Khoảng 3 HS lần lượt nêu trước lớp

-Nghe.
-HS nhận nhiệm vụ và cùng thực hiện
- Chỉ vị trí và nêu:…
-Vào khoảng tháng1ở MB có gió mùa
đông bắc tạo ra khí hậu mùa hạ, trời
nóng và nhiều mưa.
-Tháng 1 có gió đông nam, tháng 7 có
gió tây nam…
-Dùng que chỉ, chỉ theo đường bao
quanh của từng miền khí hậu
-3 HS lần lượt lên bảng vừa chỉ trên bản
đồ và nêu đặc điểm của tưng miền khí
hậu…
-Nghe
-…giúp cây cối dễ phát triển
-Vì mỗi loại cây có yêu cầu về khí hậu
khác nhau nên sự thay đổi của khí hậu
theo mùa và theo vùng giúp nhân dân ta
có cây trồng thích hợp
-Nghe.

--------------------------------------------------------------TIẾT 3 –TIẾT 15 PPCT
20

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN VỀ GIẢI TOÁN
I-MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
-Ôn tập củng cố cách giải bài toán liên quan đến tỉ số ở lớp 4( Bài toán "Tìm
hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó"
*Bài tập cần làm 1
II-CHUẨN BỊ:
- Đồ dùng học tập.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Nêu tên các bài toán điển hình em đã
học ở lớp 4?
-Nhắc lại các loại toán điển hình
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hoạt động 1: Ôn tập lại dạng toán và
cách giải
-GV nêu bài toán 1: Vẽ sơ đồ tóm tắt
như SGK.
-Bài toán thuộc dạng nào?
-Yêu cầu xác định yếu tố đặc trương
của dạng toán.
-Gọi HS lên bảng làm.

-Nhận xét đánh giá.
-Giải bài toán thực hiện mấy bước?
Nêu các bước?
-Nhận xét chốt ý:
*Hoạt động 2:Luyện tập
*Bài 1
-Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1 trang
18.
-Gọi 2 HS lên bảng làm 2 câu.
-Khuyến khích học sinh nêu lên các
cách giải hai (trả lời đúng và gọn).

Học sinh
-Nối tiếp nêu:
-Nghe.

-Nhắc lại tên bài học.
-Nghe:
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số
đó.
-Tổng 121, tỉ số

5
6

-1HS lên bảng thực hiện. Lớp làm bào vở
nháp.
-Lớp nhận xét bài làm trên bảng và sửa bài
của mình.
-Trả lời:
Bước 1:Xác định tổng, ….
Bước 2: Tìm tổng số …
Bước 3: Tìm giá trị …
Bước 4: Tìm số lớn hoặc …
-Một số HS nhắc lại.
-1HS đọc đề bài.
-HS 1 làm câu a
?

Số bé:
Số lớn:
HS 2: làm câu b

84
?

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

21


55
Số lớn:
Số bé:
-Nhận xét chốt kết quả đúng
*Bài 2:HS khá giỏi làm thêm
Nêu yêu cầu bài tập.
-Nêu dạng toán này, xác định các yếu
tố của dạng toán?

-Nhận xét và chốt kết quả đúng
*Bài 3:HS khá giỏi làm thêm
Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Bài toán cho biết gì?
-Đã thuộc dạng toán điển hinh chưa?
Tìm cách đưa về dạng toán điển hình?
-Ta biết tỉ số chiều rộng và chiều dài.
Vậy cần biết điều gì nữa để tính được
chiều dài và chiều rộng?
-Tổng chiều dài và chiều rộng so với
chu vi?
-KL:
-Nhận xét
3-Củng cố dặn dò
-Nhắc lại các dạng toán điển hình vừa
học.
-Nhận xét chung
-Dặn HS về nhà làm bài tập.

?

-Nhận xét bài làm trên bảng.
-Nêu:
-1HS lên bảng giải. Lớp giải vào vở.
-Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.
-1HS đọc bài giải của mình.
-1Hs đọc yêu cầu của bài tập.
-Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi của
GV.
-Nêu:
Bổ sung.
-Tổng số chiều dài và chiều rộng bằng nửa
chu vi.
-1-2HS nhắc lại.
-2HS lên bảng giải.
-Lớp giải vào vở.
-Nhận xét bài làm trên bảng.

-------------------------------------------------------------TIẾT 1-TIẾT 6 PPCT
MÔN: TẬP LÀM VĂN
BÀI: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-MỤC TIÊU
-Biết chuyển một phần trong dàn ý của bài văn tả cơn mưa thành một đoạn văn
hoàn chỉnh.
-Biết hoàn chỉnh các đoạn văn viết dở dang.
II-CHUẨN BỊ:
-Dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa của HS.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
22

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra 2 học sinh.
-Nhận xét đánh giá học sinh.
2-Bài mới:
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hướng dẫn làm bài tập
*Bài 1
-Cho HS đọc BT1.
-GV giao viêc:
+Đọc kĩ lại đề, yêu cầu.
+Chỉ ra được nội dung chính của mỗi
đoạn.
+Viết thêm vào những chỗ có dấu (…)
để hoàn chỉnh nội dung của từng đoạn.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày ý chính của 4 đoạn
văn.
-GV chốt lại ý đúng 4 câu:
-Đ1: Giới thiệu cơn mưa rào ào ạt rồi
tạnh ngay.
-Đ2: Cảnh tượng muôn vật sau cơn
mưa.
-Đ3: Cây cối sau cơn mưa.
-Đ4: Đường phố và con người sau cơn
mưa.
-GV cho HS viết thêm đoạn văn.
-Cho HS trình bày đoạn văn.
-GV nhận xét và chọn 4 đoạn hay nhất
đọc cho cả lớp nghe.
*-Bài 2
-Cho HS đọc yêu cầu.
-GV giao viêc:
-Chọn trong dàn bài đã chuẩn bị trong
tiết TLV trước một phần nào đó.
-Viết phần dàn bài đã chọn thành một
đoạn văn hoàn chỉnh.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày bài làm.
-GV nhận xét và khen những HS viết
đoạn văn hay, biết chuyển dàn ý thành
đoạn văn hoàn chỉnh.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.

Học sinh
-2-3 HS lên bảng làm theo yêu cầu của
GV.
-Nghe.

-1 HS đọc to.
-HS nhận việc.
-HS đọc thầm lại đề và yêu cầu 4 đoạn.
-Xác định ý chính của mỗi đoạn. Một số
HS trình bày.
-Lớp nhận xét.

-HS làm bài cá nhân, viết thêm vào chỗ có
dấu (…) phần cần thiết phù hợp với nội
dung đoạn.
-Một vài HS đọc đoạn văn.
-Lớp nhận xét.

-HS xem lại dàn bài tả cơn mưa đã làm ở
tiết TLV trước.
-Chọn phần trong dàn bài.
-Viết phần đã chọn thành đoạn văn.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

23


-Dặn HS về nhà hoàn thiện nốt đoạn
văn nếu ở lớp viết chưa xong.
-Dặn HS về nhà đọc trước bài học của
tiết TLV tiếp theo ở tuần 4.

SINH HOẠT TẬP THỂ
1/Từng tổ báo cáo kết quả thực hiện nội quy thi đua của lớp:(gồm 6 tiêu chí)
-Về đạo đức tác phong.
-Về tinh thần thái độ học tập.
-Về lao động vệ sinh trường lớp,chăm sóc cây xanh.
-Về rn luyện thn thể.
-Về thực hiện đồng phục và vệ sinh cá nhân.
-Về tham gia các phong trào do nhà trường đề ra.
2/Lớp trưởng(hoặc lớp phó) báo cáo tình hình chung của lớp.
3/Giáo viên tổng kết-Nhận xét-Đánh giá chung:
Biểu dương khen ngợi, nhắc nhở thêm đối với tổ,cá nhân học sinh.
4/Lớp văn nghệ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN THI ĐUA CỦA LỚP
TRONG TUẦN

TỔ

Tiêu
chuẩn
1

SỐ ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tiêu
chuẩn
chuẩn
chuẩn
chuẩn
2
3
4
5

Tiêu
chuẩn
6

MỘT
HAI
BA

24

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

Tổng số
điểm

Xếp
loạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×