Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 tuần 1

Thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2015
TIẾT 1-SINH HOẠT ĐẦU TUẦN
--------------------------------------------------------TIẾT 2-ÂM NHẠC (GVBM)
--------------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 1 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI: ÔN TẬP KHÁI NIỆM PHÂN SỐ
I-MỤC TIÊU:
- Giúp HS:
+ Củng cố khái niệm ban đầu về phân số: đọc , viết phân số.
+ Ôn tập cách viết thương của phép chia hai số tự nhiên, cách viết số tự nhiên
dưới dạng phân số.
+ Học sinh đọc được phân số đã cho, viết được phân số khi nghe đọc, viết
được thương phép chia hai số tự nhiên và biểu diễn được số tự nhiên dưới dạng phân
số.
+ Tích cực và ham thích học tập môn Toán, có ý thức rèn luyện các phẩm chất
để học tốt môn Toán…
*Bài tập cần làm:1,2,3,4
II-CHUẨN BỊ:
- Các tấm bìa cắt sẵn như SGK, bộ đồ dùng học tập.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

1


Giáo viên
1-Ổn định lớp
- Ổn định lớp và kiểm tra sự chuẩn
bị của học sinh.
2-Bài mới
- GV giới thiệu bài
- Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hoạt động 1:Ôn tập cách đọc viết
phân số
- Giới thiệu phiếu học tập.
Viết phân số biểu thị phần tô đậm.
Nêu cách đọc.
Viết …………….
Đọc: ……………
- Nêu ý nghĩa của mẫu số, tử số.

Học sinh

- Nhắc lại tên bài học.
- HS thực hiện phiếu học tập và phát biểu.
- Băng giấy được chia làm 3 phần bằng nhau,
tô màu 2 phần tức là tô màu hai phần 3 băng
giấy, ta có phân số:

2
đọc là hai phần ba.
3

- Băng giấy được chia làm 10 phần bằng nhau,
tô màu 5 phần tức là tô màu 5 phần 10 băng
giấy. Ta có phân số

5
đọc là năm phần mười.

10

- HS thực hiện tương tự vào phiếu học tập.
-Thực hiện.
Viết ……………
Đọc …………….
- Nêu ý nghĩa của mẫu số, tử số
- HD học sinh kiểm tra kết quả thực
hiện phiếu học tập.
-Gọi một vài học sinh đọc lại các
phân số vừa nêu.
-GV nhắc lại:

2 5 3 40
, , ,
là các
3 10 4 100

phân số.
Viết lên bảng các chú ý.
*Hoạt động 2:Ôn tập mối liên hệ
giữa phân số với phép chia hai số tự
nhiên và giữa phân số với số tự
nhiên.
1. Viết kết quả phép chia hai số tự
nhiên dưới dạng phân số.
1:3=…
4 : 10 = …
9: 2 = …
- Trong những trường hợp trên ta
dùng phân số để làm gì?
-Phân số đó cũng được gọi là thương
của phép chia hai số tự nhiên đã cho.
2. Viết các số tự nhiên sau dưới
dạng phân số theo mẫu.
3 = 3: 1 =

3
; 12 = ……
1

- Đọc theo yêu cầu.
-Nghe.
-HS chú ý.

1:3=

1
;
3

4 : 10 =

4
10


- Ghi kết quả của một số tự nhiên cho một số
tự nhiên khác 0.

3
, ……..
1

- Phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số
là 1.
1 12
,…
1 12

- HS có thể viết ,

- Phân số có tử số và mẫu số bằng nhau.

128
= ……; 2001 = ……Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
2
Trầndạng
Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015
- Số tự nhiên có thể viếtPHT:
dưới
phân số là.
3. Số 1 có thể viết thành phân số


-------------------------------------------------------TIẾT 4-TIẾT 1 PPCT
MÔN: TẬP ĐỌC
BÀI: THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I.MỤC TIÊU
-Biết đọc thư của Bác với giọng thân ái, xúc động, đầy hi vọng, tin tưởng.
- Hiểu:Tám mươi năm giời nô lệ, cơ đồ, hoàn cầu, kiến thiết, các cường quốc
năm châu…
-Hiểu nội dung chính: Bác Hồ rất tin tưởng hi vọng vào học sinh Việt Nam,
những người sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông để xây dựng thành công
nước Việt Nam mới.
II –CHUẨN BỊ
-Tranh minh hoạ bài đọc trong sách giáo khoa.
-Bảng phụ viết sẵn đoạn thư học sinh cần học thuộc lòng.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên

Học sinh
-Học sinh lắng nghe.

1-Giới thiệu
Trong môn Tiếng việt lớp 5, các em sẽ
được học về 5 chủ điểm:
-Việt Nam tổ quốc em.
- Cánh chim hoà bình.
- Con người với thiên nhiên.
- Giữ lấy màu xanh.
-Vì hạnh phúc ngày mai.
Tiết học đầu tiên hôm nay, cô sẽ giới
thiệu với các em bài Thư gửi các học
sinh. Nội dung thư như thế nào? Bác Hồ
đã khuyên nhủ, trông mong những gì ở
các em học sinh? Để biết được điều đó,
chúng ta cùng đi vào bài học.
2-Bài mới
- GV đọc cả bài
- GV hướng dẫn đọc nối tiếp
-Học sinh nghe.
- Cần đọc với giọng thân ái xúc động thể
hiện tình cảm yêu quý của Bác, niềm tin
tưởng và hi vọng của Bác vào học sinh.
- Cần nhấn giọng ở những từ ngữ: Khai
trường, tưởng tượng, sung sướng, hoàn
toàn Việt Nam….
- Ngắt giọng: Cần nghỉ một nhịp {/} ở
dấu phẩy, hai nhịp {//} ở các dấu chấm
câu.
- Cho HS đọc nối tiếp

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

3


- Giáo viên chia đoạn: 3 đoạn.
* Đoạn 1: Từ đầu đến.. vậy các em nghĩ
sao?
* Đoạn 2: Tiếp theo đến… công học tập
của các em.
* Đoạn 3: Đoạn còn lại.
- Cho học sinh đọc trơn từng đoạn nối
tiếp.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc những
từ ngữ dễ đọc sai: Tựu trường, sung
sướng…
- GV tổ chức cho HS đọc cả bài, đọc
thầm, giải nghĩa từ.
- GV có thể ghi lên bảng những từ ngữ
học sinh lớp mình không hiểu mà SGK
không giải nghĩa cho các em.
- Giọng đọc, ngắt giọng, nhấn giọng như
đã hướng dẫn ở mục a.
- GV tổ chức cho HS đọc và tìm hiểu nội
dung.
+Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có
gì đặc biệt so với những ngày khai
trường khác?
+ Sau cách mạng tháng tám nhiệm vụ
của toàn dân là gì?
+ Học sinh có nhiệm vụ gì trong công
cuộc kiến thiết đất nước.

- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn theo
hướg dẫn.

- HS nối tiếp nhau đọc đoạn.
- 1-2 Học sinh đọc cả bài.
- Cả lớp đọc thầm chú giải trong SGK;
một vài em giải nghĩa từ.
- HS nghe.
-1 HS đọc thành tiếng đoạn 1.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 1.
- Là ngày khai trường đầu tiên của nước
Việt Nam dân chủ cộng hoà….
- Xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại,
làm cho nước ta theo kịp các nước khác
trên toàn cầu.
- HS phải cố gắng, siêng năng học tập,
ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn, góp
phần đưa đất nước đi lên.
- 1 HS đọc to.
- Cả lớp đọc thầm.
- Bác chúc học sinh có một năm đầy vui
vẻ và đầy kết quả tốt đẹp.
- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn cần
luyện đọc.
- HS nghe GV hướng dẫn cách đọc và
luyện đọc.

+ Cuối thư Bác chúc học sinh như thế
nào?
- GV hướng dẫn HS giọng đọc(như đã
hướng đẫn ở trên).
- Cho HS đánh dấu đoạn cần luyện đọc
lên. GV gạch dưới những từ ngữ cần
nhấn giọng, cách ngắt đoạn…
*Hướng dẫn luyện đọc thuộc lòng
- Nhiều HS luyện đọc diễn cảm.
- Đoạn 1: Luyện đọc từ Nhưng sung
sướng hơn… đến các em nghĩ sao?
- Đoạn 2: Luyện đọc từ sau 80 năm… - Từng cá nhân nhẩm thuộc lòng.
đến của các em.
- Học đoạn thư(từ sau 80 năm giới nô
lệ… đến … ở công học tập của các em).
4

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015


- Cho học sinh thi đọc thuộc lòng đoạn
thư.
- GV nhận xét và khen những học sinh
đoc hay và thuộc lòng nhanh.
3-Củng cố dặn dò
- Cho HS nêu ý chính bài
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu học sinh về nhà tiếp tục học
thuộc lòng đoạn thơ.
- Dặn học sinh về nhà đọc trước bài
Quang cảnh làng mạc ngày mùa.

- Khoảng 2 đến 4 học sinh thi đọc.
- Lớp nhận xét.
*Bác Hồ rất tin tưởng hi vọng vào học
sinh Việt Nam, những người sẽ kế tục
xứng đáng sự nghiệp của cha ông để
xây dựng thành công nước Việt Nam
mới.

Thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 1 PPCT
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI: TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.MỤC TIÊU
-Giúp học sinh hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và
không hoàn toàn.
-Biết vận dụng những hiểu biết đã có để làm các bài tập thực hành về từ đồng
nghĩa.
-HS sử dụng thành thạo các từ đồng nghĩa trong khi nói và khi viết
II.CHUẨN BỊ:
-Bảng phụ viết sẵn nội dung đoạn văn của bài tập 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
Học sinh
1-Giới thiệu bài
-Trong bài viết văn, các em còn hay bị
-Nghe.
lặp từ vì các em chưa biết chọn từ đồng
nghĩa để thay thế cho từ đã viết. Để giúp
các em viết văn sinh động, hấp dẫn hơn,
trong tiết học hôm nay, cô sẽ giúp các
em hiểu được thế nào là từ đồng nghĩa
hoàn toàn và không hoàn toàn. Từ đó,
các em vận dụng sự hiểu biết của mình
vào học tập và giao tiếp hàng ngày.
2-Bài mới
*Hoạt động 1:
*Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1
-Cho HS đọc yêu cầu baì tập 1.
-1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

5


-Giáo viên giao việc.
+Ở câu a, các em phải so sánh nghĩa
của từ xây dựng với từ kiến thiết.
+Ở câu b, các em phải so sánh nghĩa của
từ vàng hoe với từ vàng lịm.
-Tổ chức cho học sinh làm bài tập.
-Cho HS trình bày kết quả làm bài.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
a)- Xây dựng: làm cho hình thành một
tổ chức hay một chỉnh thể về xã hội,
chính trị, kinh tế, văn hoá theo một
phương hướng nhất định.
Kiến thiết. Xây dựng theo một quy mô
lớn.
b)-Vàng hoe: Có màu vàng nhát, tươi
và ánh lên.
*Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2.
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2.
-GV giao việc.
a) Các em đổi vị trí từ kiến thiết và xây
dựng cho nhau xem có được không? vì
sao?
b) Các em đổi vị trí các từ vàng xuộm,
vàng hoe, vàng lịm cho nhau xem có
được không? Vì sao?
-Cho HS làm bài
-Cho HS làm.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
a) Có thể thay đổi vị trí các từ vì nghĩa
của các từ ấy giống nhau hoàn toàn.
b) Không thay đổi được vì nghĩa của các
từ không giống nhau hoàn toàn.
-Cho HS đọc lại phần ghi nhớ trong
SGK.
-Có thể cho học sinh tìm thêm ví dụ
trong hoặc ngoài sách.
-Yêu cầu HS học thuộc nội dung cần ghi
nhớ.
-GV nhắc lại 1 lần.
*Hoạt động 2:Luyện tập
*Bài 1(HS yếu và TB)
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập đọc đoạn
văn.
-GV giao việc: Các em xếp những từ in
6

-HS làm bài cá nhân. HS tự so sánh nghĩa
của các từ trong câu a, trong câu b.
-Mỗi câu 2 học sinh trình bày.
-Lớp nhận xét.

-1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
-Cả lớp lắng nghe.
-HS làm bài cá nhân hoặc theo nhóm.
-HS làm theo nhóm - đại diện nhóm lên
trình bày.

-Lớp nhận xét.
-3 HS đọc thành tiếng.
-Cả lớp đọc thầm.
-HS tìm ví dụ.
-1 HS đọc to lớp đọc thầm.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015


đậm thành nhóm từ đồng nghĩa.
-Cho HS làm bài. GV dán lên bảng hoặc
đưa bảng phụ ra đoạn văn đã chuẩn bị
trước.
-Cho HS trình bày.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
-Nhóm từ đồng nghĩa là: Xây dựng, kiến
thiết và trông mong.
*Bài 2:
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập.
-GV giao việc: Các em có 3 việc phải
làm.
-Thứ nhất: Tìm từ đồng nghĩa với từ
đẹp.
-Thứ 2: Tìm từ đồng nghĩa với từ to lớn.
-Thứ 3: Tìm từ đồng nghĩa với từ học
tập.
-Tổ chức HS làm bài. Phát phiếu cho 3
cặp.
-Tổ chức HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
-Từ đồng nghĩa với từ đẹp: Đẹp đẽ, xinh
đẹp….
-Từ đồng nghĩa với từ to lớn: To tướng,
to kềnh….
*Bài 3 (HS khá giỏi )
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập.
-GV giao việc: Em hãy chọn 1 cặp từ
đồng nghĩa và đặt câu với cặp từ đó.
-Cho HS làm bài.
-Cho học sinh trình bày.
-GV nhận xét và chốt lại bài làm đúng.
VD: Nếu chọn cặp từ xinh đẹp-xinh ta
có thể đặt câu:
Quê hương ta xinh đẹp vô cùng.
-Con búp bê của em rất xinh.
-GV nhận xét tiết học, khen những học
sinh học tốt.
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS nhắc lại phần ghi nhớ
-Dặn HS về nhà học thuộc phần ghi
nhớ.
-Viết vào vở những từ đồng nghĩa đã
tìm được.

-HS dùng viết chì gạch trong SGK những
từ đồng nghĩa.
-1 HS lên bảng gạch dưới từ đồng nghĩa
trong đoạn bằng mực khác màu hoặc phấn
màu.
-Lớp nhận xét.

-1 HS đọc to lớp đọc thầm.

-HS làm bài theo cặp, viết ra nháp những
từ tìm được.
-3 cặp làm bài trên phiếu.

-Đại diện 3 cặp đem dán lên bảng phiếu
bài làm của cặp mình.
-HS nhận xét.

-1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
-HS làm bài cá nhân.
-2 HS lên bảng trình bày bài làm của
mình.
-Lớp nhận xét.

-HS ghi lại những nội dung giáo viên dặn.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

7


-------------------------------------------------------TIẾT 2-TIẾT 1 PPCT
MÔN : KHOA HỌC
BÀI : SỰ SINH SẢN
I-MỤC TIÊU
-Sau bài học, HS có khả năng :
-Nhận ra mỗi trẻ em đều do bố mẹ, sinh ra và có những đặc điểm giống với
bố, mẹ mình.
-Nêu ý nghĩa của sự sinh sản.
*GDKNS: Kĩ năng phân tích , đối chiếu.
II-CHUẨN BỊ
-Bộ phiếu dùng cho trò chơi " bé là con ai"
-Hình 4, 5 SGK.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra sách vở HS
-Nêu yêu cầu môn học.
2-Bài mới
* Nêu yêu cầu bài.
*Hoạt động 1:Trò chơi " Bé là con ai"
-Vẽ các bức tranh về gia đình của bé.
-Cho HS thực hành vẽ vào giấy.
* Chơi trò chơi tìm bố mẹ
-Hướng dẫn HS cách chơi .
-Qua trò chơi, các em rút ra điều gì?
* KL: mỗi em đều do bố, mẹ sinh ra
có những đặc điểm giống bố, me.
mình
*Hoạt động 2:Làm việc với SGK
* GV hướng dẫn quan sát hình
1,2,3,4,5 SGK, đọc lời thoại giữa các
nhân vật, ápdụng nói trong gia đình của
mình.
- Cho HS làm việc cặp đôi.
-Yêu cầu HS trình bày kết quả.
- Trả lời các câu hỏi :
+ Hãy nói về ý nghĩa của sự sinh sản
đối với mỗi gia đình và dòng họ.
+ Diều gì sẽ xẫy ra nếu con người
không có khả năng sinh sản.
* KL:Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ
trong mỗi gia đình, dòng họ được duy
8

Học sinh
-HS kiểm tra chéo sách vở hs.
-Lăng nghe.
* Nhắc lại tên bài.
-Thực hành vẽ.
-Trao đổi cùng các bạn.
* Lắng nghe nội dung, cách chơi.
-HS chơi thử.
-Mỗi trẻ sinh ra đều có bố mẹ, có những
đặc điểm giống bố mẹ.

* Quan sát tranh hình sách giáo khoa.
-Lắng nghe các yêu cầu của giáo viên.
-2 HS thảo luận làm việc theo cặp.
-Nêu câu hỏi và trả lời
+ HS nêu theo gợi ý .
+ Trả lời .
+ Nêu lại nội dung bài học

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015


trì kế tiếp nhau.
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS nêu lại nội dung bài.
-Liên hệ thực tế ở địa phương em , mỗi
gia đình em ở.
-Nêu nhận xét của bản thân đối với sự
sinh sản.
-Giáo dục HS về dân số và kế hoạch
hoá gia đình.

-Lần lượt nêu nối tiếp.

* Lần lượt HS nêu nội dung bài.
-Liên hệ thực tế ở địa phương nơi HS ở.
-Nêu các tác hại về dân số tăng nhanh

--------------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 2 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
I-MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh:
- Nhớ lại tính chất cơ bản của phân số.
- Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, quy đồng mẫu số
các phân số.
-Giáo dục HS tính kiên trì bền bỉ trong học tập
*Bài tập cần làm 1,2
II-CHUẨN BỊ:
-Phiếu cá nhân dành cho HS
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

9


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng làm bài tập.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học
*Hoạt động 1:.Ôn tập tính chất cơ
bản của phân số
-Yêu cầu HS nêu tính chất cơ bản
của phân số.
- Viết lên bảng ví dụ

5 5 × ... ...
=
=
6 6 × ... ....

*Hoạt động 2:Ứng dụng tính chất
cơ bản của phân số
-Ví dụ trên đã thể hiện tính chất cơ
bản của phân số.
- Người ta ứng dụng tính chất cơ
bản của phân số để làm gì?
- Viết ví dụ lên bảng.
- Rút gọn phân số:

90
120

Học sinh
- 1HS đọc phân số và 1 HS viết phân số mà
bạn vừa đọc. Sau đó chỉ ra đâu là tử số, mẫu
số.
- Lớp quan sát và nhận xét.
-Nhắc lại tên bài học.
- 1 – 2 HS nêu.
-Thực hiện bài tập. HS chọn một số thích
hợp điền vào ô trống.
5 5 × 3 15 5 5 × 6 30
=
= ; =
=
6 6 × 3 18 6 6 × 6 36

………

-Rút gọn phân số hoặc quy đồng mẫu số.
-Thực hiện vở nháp.
90
= …………
120

-Nhận xét sửa sai
-Để được một phân số có tử số và mẫu số bé
đi và phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.
-Phân số tối giản

-Rút gọn phân số để được một phân
số mới như thế nào so với phân số
đã cho?
- Khi rút gọn phân số phải rút gọn
cho đến khi không thể rút gọn được
nữa. Phân số không thể rút gọn được
gọi là gì?
- Xét xem cả tử số và mẫu số cùng chia hết
- Khi rút gọn phân số ta làm như thế cho số tự nhiên nào khác 0.
nào?
- Chia tử số và mẫu số đã cho cho một số tự
nhiên đó.
-Thảo luận theo bàn.
rút gọn phân số
3 2 9
, ,
5 3 16

- Nêu yêu cầu và thời gian thảo luận.
+Các cách rút gọn phân số của
nhóm em có giống nhau không?
- Cách nào nhanh nhất?
- Tính chất cơ bản của phân số còn
để ứng dụng để làm gì?
- Ghi ví dụ:
Quy đồng mẫu số
10

2 4
,
5 7

-Đại diện các bàn nêu .
-Có nhiều cách rút gọn phân số.
- Cách nhanh nhất là chọn được số lớn nhất
mà tử số và mẫu số của phân số đã cho điều
chia hết cho số đó.
- Quy đồng mẫu số các phân số.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh

-Muốn quy đồng mẫu sốPHT:
haiTrần
phân
sốThành\đã
-Tìmduyệt
mẫu
chung.
Phương
tuầnsố
1\ngày
24/8/2015
trước hết ta phải tìm gì?
-Mẫu số chung là số phải chia hết
MSC: 5 x 7 = 35


--------------------------------------------------------TIẾT 4- KĨ THUẬT (GVBM)
Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 2 PPCT
MÔN: TẬP ĐỌC
BÀI : QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA
I-MỤC TIÊU
-Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài văn với giọng tả chậm rãi, dàn trải, dịu
dàng, biết nhấn giọng những từ ngữ tả những màu vàng rất khác nhau của cảnh vật.
-Hiểu các từ ngữ phân biệt được sắc thái của các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc
dùng trong bài.
-Nắm được nội dung chính: Bài văn miêu tả quang cảnh làng mạc giữa ngày
mùa, làm hiện lên bức tranh làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú. Qua đó, thể
hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương.
II-CHUẨN BỊ:
-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Giáo viên gọi học sinh lên kiểm tra
bài.
-GV nhận xét.
2-Bài mới
-GV giới thiệu bài mới cho HS.
-GV ghi và dẫn dắt tên bài.
*Luyện đọc
-Cho HS khá giỏi đọc cả bài
-Cần đọc với giọng chậm rãi, dàn
trải, dịu dàng.
-Nhấn giọng ở những từ ngữ tả maù
vàng: Vàng xuộm, vàng hoe….
-GV chia làm 4 đoạn cho HS đọc
nối tiếp
-Đ1: Từ đầu đến nắng nhạt ngả màu
vàng hoe.
-Đ2: Tiếp theo đến vạt áo.
-Đ3:Tiếp theo đến quả ớt đỏ chót.
-Đ4: Còn lại.
-Hướng dẫn HS đọc từ ngữ dễ đoạn
sai: Sương sa, vàng xuộm….

Học sinh
-2 HS lên bảng đọc bài “Thư gửi các học
sinh”
-Trả lời câu hỏi SGK
-Nghe.

-Học sinh dùng viết chì đánh dấu đoạn.

-HS nối tiếp nhau đọc đoạn 2 lần.
-HS luyện đọc từ.
-1 HS đọc cả bài.
-1 HS đọc to phần giải nghĩa trong SGK cả

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

11


-Cho HS đọc cả bài.
lớp đọc thầm.
-Cho HS giải nghĩa từ
-1-2 HS giải nghĩa từ.
-GV đọc mẫu cả bài
*Hướng dẫn tìm hiểu bài
-Cho HS đọc đoạn bài văn.
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm, đọc lướt bài văn.
-GV đặt câu hỏi.
-Lúa-vàng xuộm
+ Nhận xét cách dùng một từ chỉ -Nắng vàng hoe….
màu vàng để thấy tác giả quan sát -HS có thể chọn từ và giải nghĩa:VD vàng
tìh và dùng từ rất gợi cảm.
xuộm: lúa vàng xuộm =>lúa đã chín, có màu
vàng đậm.
-"Không còn có cảm giác héo tàn hanh hao
+Những chi tiết nào nói về thời tiết lúc sắp bước vào mùa đông. Hơi thở của đất
của làng quê ngày mùa?
trời, mặt nước thơm thơm, nhè nhẹ…
-"Không ai tưởng đến ngày hay đêm mà chỉ
mải miết đi gặt-ngay"
+ Những chi tiết nào nói về người -Làm cho bức tranh đẹp một cách hoàn hảo
trong cảnh ngày mùa?
sống động.
+ Các chi tiết trên làm cho bức tranh
quê thêm đẹp và sinh động như thế -Vì phải là người rât yêu quê hương tác giả
nào?
mới viết được bài văn tả cảnh ngày mùa hay
+Vì sao có thể nói bài văn thể hiện như thế.
tình yêu tha thiết của tác giả đối với
quê hương?(Dành cho HS khá giỏi) -HS dùng viết chì gạch trong SGK.
*Hướng dẫn đọc diễn cảm
-GV hướng dẫn giọng đọc, cách
ngắt nhấn giọng… khi đọc.
-GV cho HS đánh dấu đoạn cần đọc,
từ màu chín đến vàng mới.
-Gạch dưới tất cả nhữg từ ngữ chỉ -HS lắng nghe cách nhấn giọng, ngắt
màu vàng.
giọng…
-GV đọc diễn cảm đoạn văn một lần
(đọc trên bảng phụ đã chuẩn bị -Nhiều học sinh đọc.
trước).
-Cho HS đọc diễn cảm đoạn văn.
-Cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn. -2 HS thi đọc cả bài.
-Cho HS thi đọc cả bài.
-Lớp nhận xét.
-GV nhận xét+khen HS nào đọc hay
hơn.
3-Củng cố dặn dò
-Bài văn miêu tả quang cảnh làng mạc
-Cho HS nhăc lại nội dung chính của giữa ngày mùa, làm hiện lên bức tranh
bài đọc
làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú.
Qua đó, thể hiện tình yêu tha thiết của tác
-GV nhận xét tiết học. Khen những giả đối với quê hương
học sinh đọc tốt…
-Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc
12

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015


bài văn đã học và chuẩn bị bài
“Nghìn năm văn hiến”.
TIẾT 2-THỂ DỤC (GVBM)
--------------------------------------------------------TIẾT 3-TIẾT 3 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI: ÔN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ
I-MỤC TIÊU
Giúp học sinh:
- Nhớ lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, so sánh phân số với đơn
vị; biết so sánh hai phân số có cùng tử số.
- HS thực hiện được so sánh các phân số và sắp xếp theo thứ tự yêu cầu.
*Bài tập cần làm bài 1,2. HS khá giỏi làm thêm bài tập 3.4
II-CHUẨN BỊ
-Phiếu học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

13


Giáo viên
Học sinh
1-Kiểm tra bài cũ
-Gọi 2 HS lên bảng.
-2 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu.
Bài số 3: Tìm các phân số bằng nhau:
2 4 12 12 20 40
-Nhận xét đúng sai và giải thích.
, , , , ,
5 7 30 21 35 100

-Nhận xét .
-Nhận xét chung.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hoạt động 1:Ôn tập so sánh hai
phân số
-Gọi 1 HS nêu cách so sánh hai phân
số có cùng mẫu số.

-Nhắc lại tên bài học.
- Trong hai phân số cùng mẫu số
+Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
………
- Thực hiện theo yêu cầu.
Ví dụ:

2 5
< vì phân số này có cùng mẫu số
7 7

là 7, so sánh hai tử số ta có 2<5
- Cho HS hoạt động theo nhóm đôi.
Một em đưa ra hai phân số cùng mẫu
số, một em đưa ra kết quả so sánh
phân số nào lớn hơn, vì sao?
- Em hãy nêu cách so sánh hai phân
số có cùng mẫu số.
*Hoạt động 2:Thực hành
*Bài 1
- Viết bảng: So sánh hai phân số
5
3

4
7

-Yêu cầu học sinh tự làm bài vào
bảng.
-Nhận xét cho điểm.
*Bài tập 2
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
Gợi ý: Ta quy đòng mẫu số rồi so
sánh. chú ý quan sát mẫu số lớn nhất
trong các mẫu số đã cho.
-Nhận xét chốt ý.
3-Củng cố dặn dò
-Nêu cách so sánh hai phân số cùng
mẫu số, khác mẫu số
-Nhận xét tiết học.
-Nhắc HS về nhà làm bài vào vở và
làm thêm bài tập 3,4
-Dặn chuẩn bị bài sau.
14

- Như SGK.

- 1HS lên bảng làm.
- Cả lớp làm vào nháp.
-Nhận xét chữa bài.

-2 HS lên bảng, lớp làm bài vào bảng con.
-Nhận xét sửa sai từng ý.
-HS làm bài vào vở.
5 8 17
6 9 18

a) ; ;

b)

1 5 3
; ;
2 8 4

-Một số học sinh nhắc lại.
-Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015


--------------------------------------------------------------TIẾT 4 –TIẾT 1 PPCT
MÔN: TẬP LÀM VĂN
BÀI: CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH
I-MỤC TIÊU:
-Nắm được cấu tạo của một bài văn tả cảnh.
-Từ đó biết phân tich cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể.
II-CHUẨN BỊ:
Bảng phụ ghi sẵn:
-Nội dung phần ghi nhớ.
-Cấu tạo của bài “Nắng trưa” đã được GV phân tích.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC
Giáo viên
1-Giới thiệu bài
-GV giới thiệu bài mới cho HS.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
2-Nhận xét
*Hoạt đông 1:Hướng dẫn HS làm bài
tập 1.
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1.
-GV giao việc: Các em có 3 việc cụ
thể cần thực hiện.
-Đọc bài văn Hoàng hôn trên sông
Hương.
-Chia đoạn văn bản đó.
-Xác định nội dung của từng đoạn.
-Tổ chức cho HS làm việc.
-Cho HS trình bày kết quả bài làm.
-GV nhận xét và chốt lại: Bài văn
gồm có 3 phầ và có 4 đoạn. Cụ thể
-Phần mở bài: Từ đầu đến …. yên
tĩnh này
+ Giới thiệu đặc điểm của Huế lúc
hoàng hôn.
-Phần thân bài: Gồm 2 đoạn
+Đoạn 1: Từ mùa thu đến hai hàng
cây. Sự đổi thay sắc màu của sông
Hương từ lúc bắt đầu hoàng hôn đến
lúc tối hẳn.
+Đoạn 2: Từ phía bên sông cho đến
chấm dứt: Hoạt động của con người
từ lúc hoàng hôn đến lúc thành phố

Học sinh
-Nghe.

-HS đọc.

-HS nhận việc.
-HS làm việc cá nhân: Đọc thầm văn bản+
Chia đoan và xác định nội dung.
-Một số HS phát biểu.
-Lớp nhận xét.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

15


lên đèn.
-Phần kết bài: Câu cuối của văn bản.
Sự thức dậy của Huế sau hoàng hôn.
*Hoạt động 2:Hướng dẫn HS làm bài
tập 2.
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2.
-GV giao việc.
-Các em đọc lướt nhanh bài Quang
cảnh làng mạc ngày mùa.
-Tìm ra sự giống và khác nhau về thứ
tự miêu tả của 2 bài văn.
-Rút ra nhận xét cấu tạo của bài văn
tả cảnh,
-Tổ chức cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả bài làm.
-GV nhận xét+ chốt lại lời giải đúng.
-Sự giống nhau: 2 bài đều giới thiệu
bao quát quang cảnh định tả rồi đi
vào tả cụ thể từng cảnh. Cụ thể.
…………..
-Cho HS rút ra nhận xét về cấu tạo
của bài văn tả cảnh.
-GV chốt lại ý đúng.
-Cho HS đọc phần ghi nhớ trong
SGK.
-Cho HS sử dụng kết luận vừa rút ra
trong 2 bài văn tả cảnh.
*Hoạt động 3:Luyện tập
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
-GV giao việc:
-Các em đọc thầm bài Nắng trưa,
-Nhận xét cấu tạo của bài văn.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải
đúng.
-Phần mở bài: Câu văn đầu lời nhận
xét chung về nắng trưa.
-Phần thân bài gồm 4 đoạn
+Đoạn 1: Từ buổi trưa đến lên mãi
cảnh nắng trưa dữ dội.
+Đoạn 2: Tiếp theo đến khép laị:
nắng trưa trong tiếng võng và câu hát
ru em.
+Đoạn 3: Tiếp theo đến lặng im:
16

-HS ghi kết quả bài vào vở.
-HS đọc.
-HS nhận việc.
-HS làm việc cá nhân hoặc trao đổi theo
cặp.
-Một số học sinh trình bày hoặc đại diện
các cặp lên trình bày.
-Lớp nhận xét.

-1-2 HS phát biểu.
-3 HS đọc phần ghi nhớ.
-2 HS nhắc lại kết luận đã rút ra khi so sánh
2 bài văn.
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm.

-HS nhận việc.
-HS làm bài cá nhân.
-3-4 HS trình bày kết quả.
-Lớp nhận xét.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015


muôn vật trong nắng.
+Đoạn 4: Tiếp theo đến chưa xong
hình ảnh người mẹ trong nắng trưa.
-Phần kết bài lời cảm thán: Tình
thương yêu mẹ của con.
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS nhắc lại nội dung cần ghi
nhớ trong sách giáo khoa.
-Dặn HS về nhà học thuộc phần ghi
nhớ.
-Dặn HS về nhà chuẩn bị tốt bài tập.

-HS chép lại kết quả đúng.
-1-2 HS nhắc lại.
-HS ghi lại nội dung cô dặn để về nhà thực
hiện.

Thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2015
TIẾT 2-TIẾT 1 PPCT
MÔN: CHÍNH TẢ
BÀI: VIỆT NAM THÂN YÊU
I.MỤC TIÊU:
-Nghe viết đúng, trình bày đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi.
-Nắm vững quy tắc viết chính tả.
II-CHUẨN BỊ:
-Bút dạ và một số tờ phiếu ghi trước nội dung bài tập 2,3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Giới thiệu bài
-Để có được đất nước Việt Nam tươi
đẹp như ngày hôm nay, cha ông ta đã
phải đổ biết bao mồ hôi, nước mắt,
phải đổ biết bao xương máu. Giờ đây,
đất nước ta có những biển rộng mênh
mông, những dòng sông đỏ nặng phù
sa, những cánh cò bay lả dập dờn…
Đó là nội dung bài chính tả Việt Nam
thân yêu của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
mà hôm nay các em được viết.
2-Hướng dẫn HS nghe viết
GV đọc toàn bài một lượt.
-GV đọc thong thả, rõ ràng với giọng
thiết tha, tự hào.
-Giới thiệu nội dung chính của bài
chính tả. Bài thơ nói lên niềm tự hào

Học sinh
-HS lắng nghe.

-HS lắng nghe cách đọc.
-Chú ý nội dung chính của bài.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

17


của tác giả về truyền thống lao động
cần cù, chịu thương, chịu khó… kiên
cường bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Bài thơ còn ca ngợi đất nước Việt Nam
tươi đẹp.
-Luyện viết những từ học sinh dễ viết
sai: dập dờn, Trường Sơn…
-Nhắc nhở học sinh quan sát cách trình
bày theo thể lục bát.
*GV đọc cho HS viết
-GV nhắc học sinh về tư thế ngồi viết.
mỗi dòng thơ đọc 1 đến 2 lượt.
-GV đọc từng dòng cho HS viết. Mỗi
dòng thơ đọc 1-2 lượt.
-Uốn nắn, nhắc nhở những học sinh
ngồi sai tư thế.
-GV đọc lại toàn bài cho HS kiểm soát
lỗi.
-GV chấm 5-7 bài.
-GV nhận xét chung về ưu, khuyết
điểm của các bài chính tả đã chấm.
*Hướng dẫn cho HS làm bài tập
-Cho HS đọc yêu cầu của bài.
-GV giao việc: Các em có 3 việc như
sau:
-Một là: Chọn tiếng bắt đầu bằng ng
hoặc ngh để điền vào chỗ ghi số 1
trong bài văn sao cho đúng.
-Hai là: Chọn tiếng bắt đầu bằng chữ g
hoặc gh để điền vào chỗ ghi số 2 trong
bài văn.
-Ba là: Chọn tiếng bắt đầu bằng c hoặc
k để điền vào chỗ ghi số 3
-Tổ chức cho HS làm bài.
-Gv dán BT2 {đã chuẩn bị trước} lên
bảng, chia nhóm, đặt tên nhóm.
-GV nêu cách chơi: Mỗi nhóm 3 em. 3
em trong nhóm nối tiếp nhau, mỗi em
điền một tiếng vào con số đã ghi sao
cho đúng, lần lượt như vậy cho đến hết
bài.
-Tổ chức cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
-Thứ tự các số 1 được điền như sau:
ngày, ngát, ngữ, nghỉ, ngày
18

-Luyện viết những chữ dễ viết sai.
-Quan sát cách trình bày bài thơ.
-HS viết chính tả.

-HS tự phát hiện lỗi và sửa lỗi .
-Từng cặp học sinh đổi tập cho nhau để
sửa lỗi.
-HS lắng nghe để rút kinh nghiệm.
-1 HS đọc to, cả lớp theo dõi trong sách
giáo khoa.

-HS nhận việc.

-Cho học sinh làm bài theo hình thức trò
chơi tiếp sức. GV cho 3 nhóm lên thi.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015


-Thứ tự các số 2 được điền như sau:
ghi, gái.
-Thứ tự các số 3 được điền như sau:
có, của, kiên, kì.
*Bài tập 3
-GV giao việc: các em có 3 việc cụ thể:
-Một là phải chỉ rõ đứng trước i,e,ê thì
phải viết k hay e?
-Hai là: Đứng trước i,e, ê phải viết g
hay gh.
-Ba là: Đứng trước i,e,ê phải viết g hay
ngh.
-Tổ chức cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
-Đứng trước i, e, ê viết k. Đứng trước
các âm còn lại viết là c.
-Đứng trước i, e, ê viết là gh. Đứng
trước các âm còn lại viết g.
-Đứng trước i, e, ê. viết là ngh đứng
trước các âm còn lại viết ng.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu học sinh làm bài tập nhớ về
nhà làm lại.
-Dặn học sinh chuẩn bị bài cho tiếp
sau.

-3 nhóm lên thi tiếp sức.
-Cả lớp quan sát, nhận xét kết quả của 3
nhóm.

-HS chép lời giải đúng.
-1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
-HS lắng nghe giáo viên giao việc.
-HS làm bài cá nhân hoặc nhóm.
-Lớp nhận xét.

-HS chép lời giải đúng vào Vở bài tập.

……………………………………………………
TIẾT 2-TIẾT 2 PPCT
MÔN : KHOA HỌC
BÀI : NAM HAY NỮ
I-MỤC TIÊU:
-Sau bài học HS biết :
+Phân biệt các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam với nữ.
+ Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam nữ.
+ Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới ; không phân biệt nam
hay nữ.
*GDKNS:Kĩ năng phân tích, đối chiếu các đặc điểm, đặc trưng của nam và
nữ, kĩ năng trình bày suy nghĩ, tự nhận thức và xác định giá trị của bản thân.
II-CHUẨN BỊ:
-Hình 6,7 SGK
-Các phiếu có nội dung như trang 8 SGK.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

19


III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
* Nêu câu hỏi HS trả lời :
-Điều gì sẽ xảy ra nếu con người
không có khả năng sinh sản?
-GV nhận xét chung.
2-Bài mới
- Nêu yêu cầu bài, giới thiệu bài.
*Hoạt động 1:
-Chia nhóm yêu cầu HS thảo luận các
câu hỏi 1,2,3 SGK.
-Yêu cầu HS thảo luận trình bày kết
quả trước lớp.
-Các nhóm nhận xét bổ sung.
KL: Ngoài những đặc điểm chung,
giữa nam và nữ có sự khác biệt,
trong đó có sự khác nhaucơ bản về
cấu tạo và chức năng của cơ quan
sinh dục. Khi còn nhỏ bé trai và bé
gái chưa có sự khác biệt rõ rệt về
ngoại hình ngoài cấu tạo cơ quan
sinh dục.
Đến độ tuổi nhất định, cơ quan sinh
dục mới phát triển và làm cho cơ
quan nữ và nam có nhiều điểm khác
biệt về mặt sinh học. Ví dụ;
- Nam thường có râu, cơ quan sinh
dục nam tạo ra tinh trùng.
-Nữ có kinh nguyệt, cơ quoan sinh
dục nữ tạo ra trứng.
-Đặt câu hỏi : Nêu sự khác nhau giữa
nam và nữ về sinh học?
*Hoạt động 2: Trò chơi " Ai nhanh
,ai đúng"
*-GV nêu yêu cầu :
-ChoHS điền vài phiếu học tập theo
nhóm .
-Thảo luận nhóm 4 trình bày kết quả.
-Các nhóm trình bày giải thích.
-Yêu cầu các nhóm nhận xét .
-Nhận xét , bổ sung.
-Tuyên dương các nhóm thực hiện
20

Học sinh
- HS lắng nghe.
-2HS trả lời
-HS nhận xét.
- Nêu yêu cầu đề bài.
-Bầu nhóm trưởng , các thành viên của
nhóm, thư kí.
-Thảo luận từng nhóm trình bày kết quả.
-Lắng nghe nhận xét.
-Nêu các kết luận.
-Nêu các điều HS quan sát đượcvề bên
ngoài.

-Lưu ý một số chú ý.
-HS nêu theo sách giáo khoa.

-nêu miệng cá nhân.

* Đọc yêu cầu.
-Theo dõi phiếu học tập, đọc phiếu học tập
và làm vào phiếu.
-Thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Lắng nghe ,nhận xét.
-Góp ý thêm.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015


đúng.
* Nêu điểm giống nhau , khác nhau
giữa nam và nữ.
3-Củng cố dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài sau.

* Đọc lại nội dung bài ( SGK)
-Học bài ở nhà.

…………………………………………………..
TIẾT 3-TIẾT 4 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (TT)
I-MỤC TIÊU
Giúp học sinh:
- Nhớ lại cách so sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số có cùng tử số.
- HS thực hiện được so sánh các phân số.
-Giáo dục HS tính nhanh nhẹn , chính xác
*Bài tập cần làm 1,2,3
II-CHUẨN BỊ
-Phiếu cá nhân ( Dành cho HS)
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

21


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Yêu cầu HS so sánh hai phân số.

Học sinh
-2HS lên bảng thực hiện.
HS 1:

18
20

27
27

HS 2: Viết phân số theo thứ tự từ bé đến lớn.
1 5 6
, ,
3 8 24

-Nhận xét bài làm của bạn.
-Nhận xét bài làm của HS.
2-Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài học.
*Hoạt động 1:So sánh phân số với
đơn vị.
*Bài 1
- Em hãy nêu cách nhận biết một
phân số bé hơn 1?
- Nêu cách nhận biết một phân số
lớn hơn 1?
- Em hãy nêu cách nhận biết một
phân số bằng 1?
*Hoạt động 2:so sánh hai phân số
cùng tử số
*Bài 2
- Yêu cầu HS làm bài vào bảng
con.
-Nhận xét chốt ý.
2
2

5
7

- Muốn so sánh hai phân số này ta
có những cách nào?
- Giúp học sinh nhận xét rút ra
cách làm nhanh nhất, đó là so sánh
hai phân số có cùng tử số.
- Nêu so sánh hai phân số có cùng
tử số.
- Vận dụng cho HS thực hiện.

-Nhắc lại tên bài học.

-Phân số có tử số bé hơn mẫu số.
- Phân số có tử số lớn hơn mẫu số.
- Phân số có tử số bằng mẫu số.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- 2 HS lên bảng làm.
1
...1 ;
3

2
...1 ;
2

9
...1 ; ….
4

-Nhận xét bài làm và giải thích.
- HS đưa ra các tình huống.
-Quy đồng mẫu số.
- So sánh 2 phân số cò cùng tử số.
- Trong hai phân số cò vùng tử số phân số nào
có MS lớn hơn thì phân số bé hơn.
2 2 5 5 11 11
vaø ; vaø ; vaø
5 7 9 6 2
3
-Nhận xét kết quả của bạn.
-HS làm vào vở.
Thực hiện theo nhóm.
a) Phân số nào lớn hơn?

3 5
*Bài 3:
Nhóm 1: vaø
4 7
Viết tiếp "bé hơn" hoặc "lớn hơn"
- Quy đồng mẫu số.
vào chỗ chấm cho thích hợp
- Quy đồng tử số.
-Tổ chức cho học sinh hoạt động
- So sánh với 1 đơn vị.
nhóm đôi.
- Để so sánh hai phân số ta có
những cách nào?
- Giúp HS chọn cách thực hiện hay
-Nhóm 2:
nhất.
- Giúp HS nêu nhận xét. Trong hai b) Nêu các cách để so sánh hai phân số.
phân
số, phân số nào có Giáo
phần
bù5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
án lớp
22
-Nhóm
3.tuần 1\ngày 24/8/2015
PHT:số
Trầnđó
Phương Thành\đã
duyệt
với đơn vị bé hơn thì phân
lớn hơn.
c) Nêu các cách để so sánh hai phân số.
-Nêu nhiệm vụ nhóm 2.

2 4
vaø
7 9
5 8
vaø
8 5


--------------------------------------------------------TIẾT 4- MĨ THUẬT (GVBM)

Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2015
TIẾT –THỂ DỤC (GVBM)
---------------------------------------------------TIẾT 2 –TIẾT 1 PPCT
MÔN: ĐỊA LÍ
BÀI: VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA
I.MỤC TIÊU:
- Sau bài học HS có thể:
- Chỉ được vị trí địa lí và giới hạn của nước VN trên bản đồ( lược đồ)
-Mô tả sơ lược vị trí địa lí, hình dạng của nước ta.
-Nêu được diện tích của lãnh thổ VN.
-Chỉ và nêu một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ.
*Giáo dục học sinh biết yêu quý quê hương đất nước Việt Nam, có ý thức
giữ gìn biển đảo
II.CHUẨN BỊ:
- Bản đồ các nước trên thế giới.
-Lược đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.
-Các hình minh hoạ của SGK.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Giới thiệu
- Giới thiệu chung về phần địa lí.
-Giới thiệu bài
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
2-Bài mới
*Hoạt động 1:Vị trí địa lí và giới hạn
của nước ta.
-Các em có biết đất nước ta nằm
trong khu vực nào của thế giới
không? Hãy chỉ vị trí của Việt Nam
trên quả địa cầu.

Học sinh
-Nghe
-Nghe và nhắc lại tên bài học.

-2-3 HS lên bảng tìm và chỉ vị trí của VN
trên địa cầu, huy động kiến thức theo kinh
nghiệm bản thân để trả lời.
-HS quan sát lược đồ, nghe GV giới thiệu

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

23


-Treo lược đồ Việt Nam trong khu vự
Đông Nam Á và nêu.
-Yêu cầu HS ngồi cạnh nhau cùng
quan sát lược đồ Việt Nam trong
SGK.
-Chỉ phần đất liền của nước ta trong
lược đồ.
-Nêu tên các nước giáp phần đất liền
của nước ta.
-Cho biết biển bao bọc phía nào phần
đất liền của nước ta? tên biên là gì?
-Kể tên một số đảo và quần đảo của
nước ta?
-Gọi HS lên bảng trình bày kết quả.
-Nhận xét kết quả làm việc của HS.
*Giáo dục về chủ quyền biển
đảoHoàngSa, Trường Sa
-KL: Việt Nam nằm trên bán đảo
Đông Dương…
*Hoạt động 2:Một số thuận lợi do vị
trí địa lí mag lại cho nước ta.
-Vì sao nói Việt Nam có nhiều thuận
lợi cho việc giao lưu với các nước
trên thế giới bằng đường bộ, đường
biển, đường không?
-Gọi HS nêu ý kiến trước lớp.
-Nhận xét và chốt lại câu trả lời của
HS.
*Hoạt động 3 :Hình dạng và diện
tích
-Chia lớp thành các nhóm nhỏ. Phát
cho mỗi nhóm 1 phiếu thảo luận và
yêu cầu trao đổi trong nhóm.
-Phiếu thảo luận giáo viên tham khảo
sách thiết kế.
-Đại diện nhóm lên bảng trình bày kết
quả.
-Nhận xét kết quả làm việc của HS.
-KL: Phần đất liền của nước ta hẹp
ngang, chạy dài theo chiều BắcNam…
3-Củng cố dặn dò
24

để xác định nhiệm vụ học tập.
-2 HS ngồi cạnh nhau quan sát.
Và nêu câu trả lời cho bạn nhận xét.
-Dùng que chỉ theo phần biên giới của
nước ta.
-Vừa chỉ vừa nêu tên các nước.

-Biển Đông bao bọc các phía Đông, Tây
Nam của nước ta.
-Các đảo của nước ta là Cát Bà, Bạch Long
Vĩ….Các quần đảo là Hoàng Sa- Trường
Sa.
-3 HS lần lượt lên bảng, vừa chỉ lược đồ
vừa trình bày vị trí địa lí….
-HS cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến- Trình
bày sự hiểu biết của học sinh về biển đảo.

-Phần đất liền của Việt Nam giáp với nước
TQ, Lào, Cam-pu-chia. Nên có thể mở
đường bộ với các nước này, khi đó cũng có
thể đi qua các nước này để giao lưu với các
nước khác….
-1-2 HS nêu ý kiến trước lớp, cả lớp nghe,
bổ sung ý kiến.

-Các nhóm cùng hoạt động để hoàn thành
phiếu của nhóm mình.
-1 Nhóm làm vào phiếu viết trên giấy khổ
to.
+Hình dạng nước Việt Nam giống hình chữ
S
+Diện tích phần đất liền khoảng 330000km
vuông

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015


-Tổ chức cuộc thi giới thiệu Việt
Nam đất nước tôi.
-Nêu cách chơi và luật chơi.
-Nhận xét cuộc chơi.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.

-Nghe.
-Các tổ nghe GV hướng dẫn sau đó nhận
đồ dùng và chuẩn bị trong tổ.
-Có thể chọn 1 nhóm bạn sau đó phân chia
các phần giới thiệu cho từng bạn….

……………………………………………………
TIẾT 3- TIẾT 5 PPCT
MÔN: TOÁN
BÀI: PHÂN SỐ THẬP PHÂN
I-MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Nhận xét các phân số thập phân.
- Nhận ra có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân và biết cách
chuyển các phân số đó thành phân số thập phân.
*Bài tập cần làm 1,2,3,4(a,c)
II-CHUẨN BỊ
-Dụng cụ học tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 1\ngày 24/8/2015

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×