Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 6

Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập Đọc – Kể chuyện
Tiết 2+3 PPCT 16+17
Bài : BÀI TẬP LÀM VĂN
I. MỤC TIÊU :
A/ Tập đọc :
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật “tôi” và lời người mẹ.
- Hiểu ý nghĩa : Lời nói của HS phải đi đôi với việc làm, đã nói thì phải cố làm cho
được điều muốn nói. (trả lời được các câu hỏi trong Sgk).
* KNS Đảm nhận trách nhiệm về việc làm của bản thân.
B/ Kể chuyện :
- Biết sắp xếp các tranh SGK theo đúng thứ tự và kể lại được một đoạn của câu
chuyện dựa vào tranh minh họa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV yêu cầu HS đọc lại bài tập tiết trước.

- Các chữ cái đầu câu họp bàn về việc gì ?
- Hãy nêu vai trò quan trọng của dấu chấm ?
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu.
- HS theo dõi đọc thầm.
- GV giới thiệu tranh minh họa cho Hs - HS theo dõi.
hiểu.
- Đọc từng câu.
- HS đọc nối tiếp nhau từng câu.
( 2 lần )
- GV ghi bảng.
- Liu – xi – a, Cô – li – a.
- GV chia 2 dãy đọc.
- 2 HS đọc, cả lớp đồng thanh.
- GV chia đoạn: Bài này chia 4 đoạn.
- HS đọc.
- Giải nghĩa từ:
- GV cho HS đọc đồng thanh.
* Hướng dẫn tìm hiểu bài.

-HS đọc đoạn.
-4 em đọc 4 đoạn nối tiếp nhau.
Khăn mùi xoa, viết lia lịa, ngắn ngủn.

- Nhân vật trong chuyện này là gì ?
- Cô – li – a.
- Cô giáo ra đề văn cho lớp như thế nào ?
- Vì sao Cô-li-a khó kể lại những việc - Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?
làm giúp mẹ ?
- Vì thỉnh thoảng bạn mới làm công
- Vì sao khi mẹ bảo Cô-li-a giặt quần áo việc nhà.
bạn lại ngạc nhiên ?
Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

1- Vì bạn chưa làm bao giờ.
- Sau đó sao bạn lại nhận lời ?
- Bài học giúp em hiểu được gì ?
- Vì bạn đã nói trong bài tập làm văn.
- GV đọc lại bài. Đọc mẫu đoạn 3, 4.
- Lời nói phải đi đôi với việc làm.
- GV hướng dẫn và cho Hs đọc đúng - HS theo dõi.
theo từng lời của nhân vật.
- GV cho HS thi đọc cá nhân, tổ, nhóm.
- Bình chọn bạn đọc hay, tốt, đúng.
* KNS Giáo dục HS thực hiện tốt, ghi
nhớ những gì mình đã nói.
* Kể chuyện.
- GV yêu cầu HS trong phần kể chuyện hãy sắp xếp lại 4 bức tranh theo đúng thứ
tự trong câu chuyện: “ Bài tập làm văn” sau đó kể lại 1 đoạn.
- GV cho HS xếp lại 4 bức tranh đúng thứ tự.
- HS nhận xét cách xếp của bạn.
- Kể lại 1 đoạn của câu chuyện theo lời của em.
- 1 HS kể mẫu.
- Từng cặp HS kể - HS thi kể với nhau.
- GV và HS nhận xét.
4. Củng cố :
- Qua bài văn giúp em hiểu được điều gì ?
- GV yêu cầu HS tự liên hệ bản thân.
5. Dặn dò : Về nhà tập kể lại nhiều lần. Xem tiếp bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 4 - PPCT 26
Bài : Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
- Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng được để giải các
bài toán có lời văn.
* Bài 3 dành cho HS khá, giỏi làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi học sinh lên bảng làm bài
1
1
của 10 kg là …. Kg ; của 27 quả cam là ;….. quả ;
2
3
1
1
của 20 HS là …. HS ;
của 36 lít dầu là … lít
6
5

- GV nhận xét.
2

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng

HOẠT ĐỘNG HỌC
Vài học sinh nhắc lại
1
1
HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài
Yêu cầu HS nêu cách tìm

của
2
6
vào nháp.
một số
- GV nhận xét
* Luyện tập :
- HS nêu yêu cầu bài 1.

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
1
a/ Ta tính của 12cm, 18 kg, 10l
- GV cho HS làm bài vào bảng con, 2 Hs
2
lên bảng
1
b/ Ta tính
của 24m, 30 giờ, 54
6

ngày
- HS nêu yêu cầu bài 2
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS tự làm bài
- Muốn biết Vân tặng bạn bao nhiêu bông
1
- Ta tính của 30 bông hoa
hoa ta phải làm gì ?
6
- Muốn tính

1
của 30 ta làm tính gì ?
6

Tóm tắt :
…. bông ?
30 bông
* Bài 3 dành cho HS khá, giỏi làm.
- HS đọc đề bài.
- 1 em lên bảng làm.
- GV nhận xét
Bài 4 : GV dán hình lên bảng
- Cho HS trả lời.
- GV nhận xét.

- Ta chia 30 : 6
Giải
Vân tặng bạn số bông hoa là
30 : 6 = 5 (bông )
Đáp số : 5 bông hoa
HS nêu yêu cầu
Giải
Số học sinh đang tập bơi là :
28 : 4 = 7 ( học sinh )
Đáp số : 7 học sinh
HS qua sát và tìm hình đã được tô
màu

1
số ô vuông
5

- Hình 2 và 4
4. Củng cố – dặn dò :
- HS nêu cách tìm

1
số ô vuông được tô màu.
5

- Nhận xét tiết học

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

3


Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2015

Môn : Luyện từ và câu
Tiết 1 - PPCT 6
Bài : TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC – DẤU PHẨY
I. MỤC TIÊU:
- Tìm được một số từ ngữ về trường học qua bài tập giải ô chữ (BT1).
- Biết điền đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn (BT2).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi HS lên bảng làm bài tập 1, 3 của tiết trước.
- GV nhận xét.
3. Bài mới : GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* GV giới thiệu ô chữ trên bảng: Các ô
chữ đầu theo chủ đề trường học, mỗi 1
từ liên quan đến trường học. Từ hàng
dọc nghĩa là buổi đầu năm học mới.
- HS 4 đội tham gia chơi.
- GV chia lớp thành 4 đội chơi. GV đọc
lần lược nghĩa của các từ tương ứng từ
hàng 2 – 11. Sau khi GV đọc xong các
đội giành quyền trả lời.
- Nếu đúng được 10 điểm, sai không
được điểm. Các đội còn lại giành quyền
trả lời đến khi đúng hoặc Gv thông báo - HS điền vào vở.
đáp án thì thôi. Đội nào giải được hàng
dọc được 20 điểm.
- GV tuyên dương đội thắng cuộc.
- GV yêu cầu HS dùng viết chì điền vào
vở bài tập.
* Ôn luyện về cách dùng dấu phẩy.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- GV nhắc nhở, hướng dẫn sau đó nhận
xét.
4. Củng cố:
- Hôm nay học bài gì ?
- Qua bài học em hiểu thêm được điều gì ?
5. Dặn dò :
- Về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.

4

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


Môn : Chính tả
Tiết 2 - PPCT 11
Bài : BÀI TẬP LÀM VĂN.
I. MỤC TIÊU :
- Nghe viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập phân biệt cặp vần : eo / oeo (BT2)
- Làm đúng BT3 (a)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiêm tra bài cũ:
- HS viết bảng con,
- 3 HS lên bảng viết : cái kẻng, lời khen, dế mèn.
3. Bài mới : GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* GV đọc mẫu.
Hs theo dõi đọc thầm theo.
2 HS đọc lại bài.
- Tìm tên riêng trong bài ?
- Cô – li – a.
- Tên riêng viết như thế nào ?
- Viết hoa.
- HS tìm từ, tiếng khó trong bài. Hs - Làm văn, lúng túng, ngạc nhiên, giặt.
phân tích từ khó, tiếng khó.
- HS viết bảng con.
- 1 HS lên bảng viết.
- GV hướng dẫn HS viết bài vào vở.
HS viết bài vào vở.
- GV cho HS dò lại bài và soát lỗi.
- HS dò lại bài, soát lỗi
* Luyện tập:
Bài tập 2 :
- 1 em đọc yêu cầu bài.
- HS lên bảng điền.
- GV nhận xét sửa sai.

- Khoeo chân, người lẻo khoẻo, ngoéo
tay.

Bài tập 3a :
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3a.
- Điền vào chỗ trống S hay X
- GV: Hướng dẫn HS làm bài.
HS làm bài vào vở.
- GV thu một số tập chấm. Lớp nhận
Giàu đôi con mắt, đôi tay
xét.
Tay xiêng làm lụng mắt hay kiếm tìm
Hai con mắt mở, ta nhìn
Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.
4. Củnh cố :
- HS viết lại chữ sai.
- GV tuyên dương những HS viết đẹp, đúng.
Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

5


5. Dặn dò :
- Về nhà viết lại các chữ viết sai. Xem trước bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 27
Bài : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
I. MỤC TIÊU:
- Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trường hợp chia hết ở
tất cả các lượt chia).
- Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
* Bài 2b dành cho HS khá, giỏi làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
- GV ghi phép tính lên bảng 96 : 3 =
- GV nhận xét ghi lên bảng :
HS theo dõi
* Vậy 96 : 3 = 32
96 3
9 chia 3 được 3 viết 3, 3
_
9 32
nhân 3 bằng 9 viết 9, 9 trừ
06
9 bằng 0; hạ 6, lấy 6 chia 3
_
6
được 2 viết 2, 2 nhân 3
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
0
bằng 6, viết 6, 6 trừ 6 bằng
0.
- 2 HS lên bảng làm.
- Vài HS nêu cách tính
- GV nhận xét cho điểm.

Bài 2:
- HS nêu yêu cầu bài tập
- 1 HS len bảng làm.
- GV nhận xét.
6

- HS tự làm bài vào vở.
48 4
84
_
_
4
12
8
8
04
_
_
8
4
0
0
- HS làm bài vào vở
a/ Tìm

2
42

1
của : 69 kg ; 36m ; 93l .
3

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


* Bài 2b dành cho HS khá, giỏi làm.

1
của 69 kg là 23 kg
3
1
của 36 m là 12 m
3
1
của 93 lít là 31 lít
3
1
b/ Tìm
của : 24 giờ ; 48 phút ; 22
2

ngày.
1
của 24 giờ là 12 giờ
2
1
của 48 phút là 24 phút
2
1
của 44 ngày là 22 ngày
2

Bài 3 :
- GV gợi ý tóm tắt
- 1 HS khá lên bảng làm.
- GV nhận xét cho điểm.

HS đọc đề bài
Giải
Mẹ biếu bà số quả cam là :
36 : 3 = 12 ( quả )
Đáp số : 12 quả.

4. Củng cố – dặn dò :
- HS nêu cách tính ở bài tập 1.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.
__________________

Môn : TN&XH
Tiết 4 - PPCT 11
Bài : VỆ SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I. MỤC TIÊU
- Nêu được một số việc can làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.
- Kể được tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu.
- Nêu cách phòng tránh các bệnh kể trên.
- HS khá, giỏi nêu được tác hại của việc không giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước
tiểu.
* KNS GV giáo dục HS biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ và đi tiêu, tiểu
đúng nơi quy định.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động
2. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 trang 14 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1.
- GV nhận xét.
Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

7


3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY
Hoạt động 1 : ĐỘNG NÃO
* Mục tiêu :
Nêu lợi ích của việc giữ vệ sinh cơ quan
bài tiết nước tiểu.
* Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV yêu cầu từng cặp HS thảo luận theo
câu hỏi : Tại sao chúng ta cần giữ vệ sinh
cơ quan bài tiết nước tiểu.
- GV gợi ý : Giữ vệ sinh cơ quan bài tiết
nước tiểu giúp cho bộ phận ngoài của cơ
quan bài tiết nước tiểu sạch sẽ, không
hôi hám, không ngứa ngáy, không bị
nhiễm trùng,…
Bước 2 :
- GV yêu cầu một số HS lên trình bày
kết quả thảo luận.
* Kết luận : Giữ vệ sinh cơ quan bài tiết
nước tiểu để tránh bị nhiễm trùng.
Hoạt động 2 : QUAN SÁT VÀ THẢO
LUẬN
* Mục tiêu :
Nêu được cách đề phòng một số bệnh ở
cơ quan bài tiết nước tiểu.
* Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV yêu cầu HS quan sát hình 2, 3, 4, 5
trong SGK trang 25 và nói xem các bạn
trong hình đang làm gì ? Việc làm đó có
lợi gì đối với việc giữ vệ sinh và bảo vệ
cơ quan bài tiết nước tiểu ?
Bước 2 :
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết
quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm
khác bổ sung góp ý.
- GV yêu cầu cả lớp cùng thảo luận các
câu hỏi :
+ Chúng ta phải làm gì để giữ vệ sinh bộ
phận bên ngoài của cơ quan bài tiết nước
tiểu ?
+ Tại sao hằng ngày chúng ta cần uống
đủ nước ?
- GV yêu cầu HS liên hệ xem các em có
8

HOẠT ĐỘNG HỌC

- Làm việc theo cặp.

- Một số HS lên trình bày kết quả thảo
luận.

- Làm việc theo cặp.

- Đại diện một số nhóm trình bày kết
quả thảo luận của nhóm mình.
- Làm việc theo nhóm.
- HS khá, giỏi

- Một số HS trả lời

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần
áo đặc biệt quần áo lót, có uống đủ nước
và không nhịn đi tiểu hay không.
* Kết luận : Chúng ta cần phải uống đủ *KNS: giáo dục HS biết giữ gìn vệ
nước, măc quần áo sạch sẽ, khô thoáng sinh cá nhân sạch sẽ và đi tiêu, tiểu
và giữ vệ sinh cơ thể để đản bảo vệ sinh đúng nơi quy định.
cơ quan bài tiết nước tiểu.
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu HS đọc nội dung bạn cần biết - 1, 2 HS đọc nội dung bạn cần biết
trong SGK
trong SGK.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà
chuẩn bị bài sau.
Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập Đọc
Tiết 2 - PPCT 18
Bài : NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC
I. MỤC TIÊU :
- Bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
- Hiểu nội dung bài: Những kỉ niệm đẹp đẽ của nhà văn Thanh Tịnh về buổi đầu đi
học. (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
* HS khá, giỏi : thuộc một đoạn văn em thích.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài: Bài tập làm văn.
- Qua bài học em hiểu được gì ?
3. Bài mới : GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu:
- HS theo dõi SGK.
- GV cho HS đọc từng câu.
- HS đọc nối tiếp nhau từng câu đến
- GV uốn nắn sửa sai.
hết bài (2 lần).
- GV chia đoạn: Bài này chia làm 3 - Đoạn 1: “ Hằng năm … quang đãng”
đoạn:
- Đoạn 2: “ Buổi mai … tôi đi học”
- Đoạn 3: Còn lại.
- HS đọc nối tiếp mỗi em 1 đoạn.
- Đọc đoạn.
- Náo nức, mơn man, quang đãng.
- GV giúp HS giải nghĩa từ mới:
- HS đọc.
- GV cho HS đọc 3 đoạn trước lớp.
- HS đọc theo nhóm cặp đôi.
- Hs đọc theo nhóm.
Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

9


* Tìm hiểu bài:
- Điều gì gợi tác giả nhớ đến những kỷ
niệm của buổi tựu trường ?
- Vào cuối thu, khi lá ngoài đường
rụng nhiều làm tác giả nao nức nhớ
- Tác giả đã so sánh những cảm giác những kỉ niệm.
của mình được nảy nở trong lòng với
cái gì ?
- Giống như mấy cánh hoa tươi mỉm
cười giữa bầu trời quang đãng.
- Vì sao tác giả thấy cảnh vật xung
quanh có sự thay đổi lớn ?
- HS tự do phát biểu.
* Học thuộc lòng đoạn văn.
- HS khá, giỏi : thuộc một đoạn văn em
thích.
- GV cho 1, 2 em đọc lại toàn bài.
- HS đọc bài.
- GV yêu cầu HS đọc thuộc lòng đoạn - HS tự chọn.
văn nào mà em thích.
4. Củng cố:
- GV gọi 1 số em đọc thuộc lòng tại chỗ.
5. Dặn dò:
- Về nhà học bài, xem tiếp bài sau.
_________________

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 28
Bài : Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
- Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở tất cả các
lượt một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng trong giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
- 4 HS lên bảng thực hiện bài toán đặt tính rồi tính
46 : 2 =
66 : 3 =
84 : 4 =
55 : 5 =
- GV nhận xét
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
* Luyện tập :
a/
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
48
2
84 4
_
_
- 4 HS lên bảng.
4
24
8
21
10

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


- GV nhận xét cho điểm.

Bài 2:
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- 3 HS lên bảng.
- HS nhận xét

08
_
8
0
Vài HS nêu cách tính
b/
54 6
_
54
9
0
HS làm bài vào vở

_

04
4
0

_

48
48
0

6
8

1
của 20 cm là 5 cm
4
1
của 40 kg là 10 kg
4
1
của 8 kg là 20 kg
4

HS đọc đề bài
Bài 3 :
- GV gợi ý tìm hiểu đề bài
- HS lên bảng làm.
- GV nhận xét.

Giải
Số trang My đã đọc là :
84 : 2 = 42 ( trang )
Đáp số : 42 trang

4. Củng cố – dặn dò :
- HS đọc bảng chia đã học.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Môn : TN&XH
Tiết 1 - PPCT 12
Bài : CƠ QUAN THẦN KINH
(Phương pháp BTNB)
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan thần kinh trên tranh
vẽ hoặc mô hình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các hình trong SGK trang 26, 27.
- Hình cơ quan thần kinh phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 trang 15 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1.
- GV nhận xét.
2. Bài mới
Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

11


HOẠT ĐỘNG DẠY
Bước 1: Tình huống xuất phát – câu hỏi
nêu vấn đề.
- GV đưa ra câu hỏi tình huống xuất phát
để hướng dẫn HS nhập vào bài. Câu hỏi
nêu vấn đề đảm bảo yêu cầu phù hợp với
trình độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích
thích tính tò mò, thích tìm tòi, nghiên cứu
của HS.
- GV nhận xét.
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của
HS.
- GV treo hình cơ quan thần kinh phóng to
lên bảng và yêu cầu một vài Hs lên chỉ và
nói tên các bộ phận cơ quan thần kinh, nói
rõ đâu là não, tủy sống, các dây thần kinh .
Bước 3: Đề xuất câu hỏi giả thiết và thiết
kế phương án thực nghiệm.
- GV gợi ý HS phát hiện có những điểm
chung, khác nhau trong quan niệm ban đầu
của HS.
- GV hướng dẫn HS đề xuất câu câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ cho nhóm đề xuất câu
hỏi nghi vấn.
- GV đặt vấn đề: theo dõi các em làm thế
nào để chúng ta tìm ra câu trả lời cho các
câu hỏi trên? Các em hãy suy nghĩ để tìm
phương án trả lời ?
- Hướng dẫn HS lựa chon phương án.
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi –
nghiên cứu.
- GV hướng dẫn HS thực hành.
Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến
thức.
 Não và tủy sống là trung ương thần kinh
điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.
- Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh
nhận được từ các cơ quan của cơ thể về não
hoặc tủy sống. Một số dây thần kinh khác
lại dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tủy
sống đến các cơ.
- Yêu cầu một vài HS cho kết luận sau khi
thực nghiệm.
12

HOẠT ĐỘNG HỌC
- HS suy nghĩ, quan sát và trả lời.

- HS trả lời theo quan niệm của
mình, cần lưu ý có nhiều ý kiến
khác nhau, không nhận xét đúng
sai.

- HS phát biểu những điểm chung,
khác nhau về biểu tượng, quan
niệm.
- Từng nhóm đề xuất câu hỏi.
- Quan sát vật thật.
- Xem hình vẽ trong sách giáo
khoa.
- Xem tranh vẽ.

- HS thực hành đối chiếu điều
chỉnh, bổ sung, ghi chú cho đầy đủ
ở vở thí nghiệm…
- HS nêu kết luận.
- HS quan sát lắng nghe.
- HS ghi lại bài học.

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


- GV cho HS nhìn, đối chiếu với các ý kiến
ban đầu.
- GV tóm tắt kết luận và hệ thống lại kiến
thức.
3. Củng cố - giáo dục.
- GV cho HS nhắc lại nội dung bài học.
4. Nhận xét – dặn dò.

Môn : Chính Tả
Tiết 2 - PPCT 12
Bài : NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC .
I. MỤC TIÊU:
- Nghe viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần eo / oeo (BT1).
- Làm đúng BT3 (b).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV cho HS viết bảng con các từ : khoeo chân, xanh xao, …
- GV nhận xét
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu lần 1 .
- HS theo dõi đọc lại.
+ Tâm trạng của đám học trò mới như - Bỡ ngỡ, rụt rè.
thế nào?
+ Hình ảnh nào cho em biết điều đó ?
- Đứng nép bên người thân, đi từng
bước nhẹ, e sợ như con chim, thèm
vụng và ước ao, …
+ Đoạn văn có mấy câu ?
- Có 3 Câu.
+ Trong đoạn văn những chữ nào phải - Những chữ đầu câu.
viết hoa?
- Bỡ ngỡ, nép, quảng trời, rụt rè, …
- GV cho HS tìm từ khó:
- HS viết bảng con.
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng.
- GV đọc mẫu lần 2.
- HS viết bài vào vở.
- GV đọc chậm cho HS viết.
- GV cho HS soát lại sau đó thu 5 – 7 vở
chấm.
- GV nhận xét.
1 HS đọc yêu cầu.
* Luyện tập :
3 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở.
Bài tập 2 : Gọi HS đọc yêu cầu.
- Nhà nghèo, đường ngoằn ngoèo,
Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

13


- Yêu cầu HS tự làm.
- GV và HS nhận xét bài làm của bạn.

cười ngặt ngoẽo, ngoẹo đầu.
- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
b/ mướn, thưởng, nướng

Bài tâp 3: b)
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- HS tự làm bài, GV nhắc nhở giúp đỡ
HS.
- GV gọi 2 em đọc lời giải. Lớp nhận
xét.
4. Củng cố :
- GV tuyên dương những em viết đúng, đẹp.
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài sau.
-----------------------------

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 29
Bài : Phép chia hết, phép chia có dư
I. MỤC TIÊU:
Giúp học sinh
- Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.
- Vận dụng phép chia hết trong giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
- 4 HS lên bảng thực hiện đặt tính rồi tính
48 : 2 =
66 : 6 =
54 : 6 =
88 : 4 =
- GV nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
- Vài học sinh nhắc lại
- GV ghi ví dụ : 8
2
- HS lên bảng tính và nêu cách tính.
-8
4
0
- GV nhận xét đây là phép chia hết

-

14

9 2
8 4
Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


dư 1
- GV kết luận đây là phép chia có dư.
* Luyện tập :
Bài 1:
- HS đọc yêu cầu bài tập

a/

20
- 20
0

5
4

15
- 15
0

3
5

- Bài tập 1a là phép chia hết
- Bài tập 1a là phép chia hết hay phép b/
chia có dư?

19 3
29 6
_
- 18 6
24 4
1
5
- Bài tập 1b là phép chia có dư
- Yêu cầu HS lên làm bài tập 1b, nêu - HS làm bài vào vở và tính dựa vào
cách tính và cho biết là phép chia hết bài 1.
hay phép chia có dư ?
Bài 2:
- HS đọc đề bài
- HS nêu yêu cầu bài tập
Câu a và c đúng; câu b và d sai.
- HS lên bảng làm
- GV nhận xét.
Bài 3 : GV gợi ý tìm hiểu đề bài
- Tìm số ô tô trong hình
- 1 HS giỏi lên bảng.
Số ô tô ở hình a là 8
- GV nhận xét.
1
của 8 ô tô là 4 ô tô.
2

4. Củng cố – dặn dò :
- HS nêu cách tính ở bài tập 1.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

________________
Môn : Tập Viết
Tiết 4 - PPCT 6
Bài : ÔN CHỮ HOA D - Đ
I. MỤC TIÊU:
- Viết đúng chữ viết hoa : D (1 dòng), Đ, K (1 dòng); Viết đúng tên riêng Kim
Đồng (1 dòng) và câu ứng dụng : Dao có mài ...... học mới khôn (1 lần) bằng cỡ
chữ nhỏ.
- HS khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng (tập viết trên lớp) trong trang vở tập viết 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ :
Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

15


- GV chấm vở 1 số em về nhà viết.
- 1 HS đọc lại câu tục ngữ của tiết trước.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
- Quan sát và nêu qui trình chữ hoa : D,
Đ, K.
- Trong tên riêng và câu ứng dụng có chữ
hoa nào?
- GV treo bảng các chữ cái viết hoa và
yêu cầu HS nêu lại qui trình đã học.
- GV viết mẫu.
- 1 HS đọc từ ứng dụng.
- Em biết gì về Kim Đồng ?
- Từ ứng dụng gồm có mấy chữ ?
- Trong từ ứng dụng các chữ có chiều cao
như thế nào ?
- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng
nào ?
- GV cho HS viết bảng con :
- 1 HS đọc câu ứng dụng.
- Câu tục ngữ khuyên ta phải chăm học
mới khôn ngoan trưởng thành.
- GV cho HS viết bảng con từ : Dao.
- GV hướng dẫn HS viết vào vở tập viết.
- 1 dòng chữ Dao cỡ nhỏ.
- 1 dòng chữ D, K cở nhỏ.
- 2 dòng Kim Đồng cở nhỏ.
- 5 dòng câu ứng dụng cở nhỏ.
4. Củng cố:
- Hôm nay tập viết chữ gì ?
- Chiều cao của chữ D, Đ, K mấy đơn vị ?
5. Dặn dò :
- Về nhà viết bài ở nhà, chuẩn bị bài sau.

HOẠT ĐỘNG HỌC
- HS theo dõi.
- Kim Đồng.
- HS suy nghĩ trả lời.

- 2 chữ : Kim, Đồng.
- K, Đ, g có chiều cao 2 li rưỡi, các
chữ còn lại 1 li.
- Bằng 1 con chữ o.

- Dao có mài mới sắc, người có học
mới khôn.
- HS viết.

Môn : AN TOÀN GIAO THÔNG
Tiết 5 – PPCT 2
Bài : Giao thông đường sắt
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức.
- HS nắm được đặc điểm của giao thông đường sắt, những qui định đảm bảo an
toàn giao thông đường sắt.
- HS biết được các qui định khi đi đường gặp đường sắt cắt ngang đường bộ.
2. Thái đô.
- Có ý thức không đi bộ, chơi đùa trên đường sắt.
16

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
* Hoạt động 1:
GV nêu câu hỏi.
- Để vận chuyển người và hàng hóa,
ngoài các phương tiện ô tô xe máy còn
có loại phương tiện nào?
- Tàu hỏa đi trên loại đường như thế
nào?
- Em nêu sự khác biệt giữa tàu hỏa và ô
tô?
GV dùng tranh ảnh giới thiệu.
- Vì sao tàu hỏa phải có đường riêng?
- Khi gặp tình huống nguy hiểm, tàu hỏa
có thể dừng ngay được không?
* Hoạt động 2:

HOẠT ĐỘNG HỌC
Đặc điểm của giao thông đường sắt.
- Tàu hỏa
- Đường sắt.
- Tàu hỏa có hai đầu kéo, chở được
nhiều người và hàng hóa.
- Tàu hỏa nhiều toa tàu dài chở nặng
chạy nhanh.
- Tàu không dừng ngay được vì tàu
thường rất dài, chở nặng, chạy nhanh
nên khi dừng phải có thời gian để tàu
đi chậm.

- GV nêu câu hỏi.
Giới thiệu hệ thống đường sắt ở
- Em nào biết nước ta có đường sắt đi
nước ta.
tới những đâu, từ Hà Nội đi được những
tỉnh nào?
- GV dùng bản đồ giới thiệu 6 tuyến
đường.
+ Hà Nội – Hải Phòng
+ Hà Nội – TP Hồ Chí Minh
+ Hà Nội – Lào Cai
+ Hà Nội – Lạng Sơn
+ Hà Nội – Thái Nguyên
- GV: Đường sắt là phương tiện giao
+ Hà Nội – Hạ Long
thông thuận tiện vì chở được nhiều
người và hàng hóa.
IV. Củng cố:
- Đường sắt là đường dành riêng cho phương tiện giao thông nào?
- Nhân xét – dặn dò.

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

17


Thứ sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 30
Bài : Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
- Xác định được phép chia hết và phép chia có dư.
- Vận dụng phép chia hết trong giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
- 4 HS lên bảng thực hiện bài toán đặt tính rồi tính
47 : 2 =
36 : 3 =
49 : 4 =
- GVnhận xét
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
* Luyện tập :
Bài 1:
- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
- GV nhận xét.

58 : 5 =

HOẠT ĐỘNG HỌC
Vài học sinh nhắc lại
HS đặt tính rồi tính
17
_
16
01
42
_
40
2

2
8

_

35
32
3

4
8

5
8

_

Bài 2:
HS làm bài vào vở
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
24 6
30
_
_
- HS khá, giỏi làm phép tính 15 : 3; 24 4
30
20 : 3
0

5
6

58
54
4

_

18

5
6

34
- 30
4

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

3
5
0

0
32
-30
2

15
15

6
9

6
5


_

Bài 3 : GV gợi ý tìm hiểu đề bài
- Bài toán cho biết gì ?
- Muốn biết

20 3
18 6
2

27
- 24
3

4
6

HS đọc đề bài
- Lớp 1 có 27 HS trong đó có

1
HS giỏi là bao nhiêu giỏi
3

em phải làm tính gì ?
Tóm tắt
27 học sinh

? HS

1
số HS
3

- Ta làm tính chia 27 : 3
Giải
Lớp học có số học sinh giỏi là :
27 : 3 = 9 ( HS )
Đáp số : 9 HS

HS đọc đề bài.
Bài 4 :
- GV cho HS khá nêu miệng kết quả. Trong các phép chia có dư với số chia là
3, số dư lớn nhất của phép chia đó là.
- GV nhận xét.
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
4. Củng cố – dặn dò :
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ai nhanh ai đúng để giải bài tập 4.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

__________________
Môn : Tập Làm Văn
Tiết 4 - PPCT 6
Bài : KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC
( Mức độ tích hợp GD BVMT : gián tiếp)
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu kể lại được một vài ý nói về buổi đầu đi học.
- Viết lại được những điều vừa kể thành môt đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu).
*KNS Giáo dục HS giữ gìn, bảo vệ trường, lớp, mọi người xung quanh
mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi:
- Nêu trình tự nội dung của 1 cuộc họp thông htường.
Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015

19


- Nêu mục đích cuộc họp có nội dung là chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng
ngày 20 – 11.
3. Bài mới : GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* Kể lại buổi đầu đi học :
- HS theo dõi.
- Để kể lại buổi đầu đi học của mình em
cần nhớ lại xem buổi đầu mình đi học
như thế nào ? Đó là buổi sáng hay chiều ?
Buổi đó cách đây bao lâu ? Em đã chuẩn - HS suy nghĩ làm bài theo hệ thống
bị cho buổi học đó thế nào ? Ai là người câu hỏi của GV nêu ra.
đưa em đến trường ? Hôm đó trường học
trông thế nào ? Lúc đầu em bỡ ngỡ ra
sao ? Buổi đầu đi học kết thúc như thế
nào ? Em nghĩ gì về buổi đầu đi học đó ? - Cả lớp theo dõi, nhận xét.
Gọi 1 HS khá giỏi kể lại bài làm của mình
cho cả lớp nghe.
- 2 HS kể chéo lẫn nhau.
- 2 HS ngồi gần nhau kể cho nhau nghe.
* Viết đoạn văn:
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu 2, sau đó
cho các em tự viết vào vở bài tập. GV
nhắc HS khi viết đọc lại kĩ trước khi - 3 HS đọc, cả lớp theo dõi.
chấm câu. - Để biết câu đó đã thành câu
hay chưa ?
- GV có thể nêu mẫu cho HS tham khảo.
* KNS giáo dục HS giữ gìn, bảo vệ
trường, lớp, mọi nơi xung quanh
mình.
4. Củng cố :
- GV đọc một số bài hay cho cả lớp nghe.
5. Dặn dò: Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Tân Thạnh, ngày 28 tháng 9 năm 2015
Đã duyệt giáo án tuần 6
TỔ TRƯỞNG

Trần Phương Oanh

20

Giáo án lớp 2A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 6\ngày 28/9/2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×