Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 5

Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập đọc – Kể Chuyện
Tiết 2+3 PPCT 13+14
Bài : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM
( Mức độ tích hợp GD BVMT : gián tiếp)
I. MỤC TIÊU:
A. Tập Đọc :
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa : Khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi và sửa lỗi ; Người dám nhận lỗi là
người dũng cảm (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
* KNS Giáo dục các em có nhận thức trách nhiệm về việc làm của bản
thân.
B. Kể chuyện :
- Biết kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2 em đứng tại chỗ đọc bài : Ông ngoại.

- Ông ngoại đã giúp bạn nhỏ chuẩn bị bài như thé nào?
- Qua bài học giúp em hiểu được gì ?.
3. Bài mới : GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu.
- HS theo dõi.
- GV hướng dẫn HS đọc nhẹ nhàng. Đọc - Mỗi HS đọc 1 câu nối tiếp nhau đến
từng câu.
hết bài.
- GV theo dõi HS đọc, sửa sai tại chổ.
- GV chia đoạn:
Bài chia làm 4 đoạn.
- GV cho HS đọc 4 đoạn nối tiếp nhau.
- 4 HS đọc.
- GV cho 4 HS khác đọc lại.
- HS đọc lần 2.
- Giải nghĩa từ mới: như SGK.
- Nép dứa, ô quả trám, thủ lĩnh,
nghiêm trang, quả quyết.
- HS đọc theo nhóm.
- HS đọc theo nhóm cặp đôi.
- Cả lớp đồng thanh.
- HS đọc.
+ Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò chơi - Đánh trận giả, trong vườn trường.
gì? Ở đâu ?.
+ Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui - Vì chú sợ làm đỗ hàng rào vườn
qua lỗ hỏng dưới chân rào ?
trường.
+ Việc leo hàng rào của các bạn khác
gây hậu quả gì ?
- Hàng rào đỗ đè lên luống hoa mười
* KNS Qua câu hỏi 3 GV giúp HS thấy giờ, hàng rào đè lên chú lính.
được việc leo rào của các bạn làm giập
cả những cây hoa trong vườn. Từ đó,
Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

1giáo dục HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ
môi trường, tránh những việc làm gây
tác hại đến cảnh vật xung quanh.
+ Thầy giáo chờ mong điều gì ở HS
trong lớp ?
- Thầy mong HS dũng cảm nhận
+ Vì sao chú lính nhỏ run lên khi nghe khuyết điểm.
thầy giáo hỏi ?.
- Vì chú sợ hãi, chú nhất định nhận
+ Ai là người dũng cảm trong truyện này lỗi.
?
- Chú lính nhỏ. Vì chú biết nhạn lỗi.
- GV chốt lại nội dung bài.
- 2 HS nhắc lại
- GV đọc lại bài.
- HS theo dõi.
- GV cho 4 bạn đọc lại 4 đoạn của bài.
- HS đọc.
- GV cho HS thi đọc cá nhân, nhóm, tổ. - HS đọc nhận xét qua lại.
- GV cho HS tập đọc theo vai.
- GV nhận xét.
B. Kể chuyện :
- GV treo tranh lên bảng yêu cầu HS quan sát tranh và các câu hỏi gợi ý nhằm giúp
HS nhớ và kể lại được những phần của câu chuyện.
- GV cho từng cá nhân tập kể, mỗi em kể 1 đoạn.
- GV chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm kể 1 đoạn, xoay vòng từng nhóm thi nhau
kể.
- GV cho HS theo dõi nhận xét nhóm kể hay, đúng.
- GV cho HS tập kể cá nhân toàn bộ câu chuyện.
4. Củng cố :
- GV cho HV xung phong kẻ lại câu chuyện
- Qua câu chuyện giúp em hiểu được điều gì ?
5. Dặn dò : Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 4 - PPCT 21
Bài : Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
I. MỤC TIÊU:
- Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ )
- Vận dụng được để giải bài toán có một phép nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
2

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015


HOẠT ĐỘNG DẠY
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
26 x 3 = ?

- GV nhận xét
* Vậy 26 x 3 = 78
- GV nêu ví dụ : 54 x 6 = ?
- Yêu cầu HS đặt tính rồi tính.
* Vậy 54 x 6 = 324
*Luyện tập :
Bài 1:
- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
- HS nhận xét

HOẠT ĐỘNG HỌC
Vài học sinh nhắc lại
HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào
nháp.
26
3 nhân 6 bằng 18 viết 8
nhớ 1
X
3
3 nhân 2 bằng 6 thêm 1
78
bằng 7 viết 7 (thẳng hàng
chục)
- HS đặt tính rồi tính và nêu cách tính
tương tự.
54 x 6 = 324
HS nêu
làm bài
47
X
2 X
94

yêu cầu bài 1. Yêu cầu Hs tự
25
3
75

X

36
6
144

X

18
4
72

Bài 2:
- HS đọc yêu cầu đề bài
HS đọc đề
- Có tất cả mấy cuộn vải ?
- Có hai tấm vải
- Mỗi cuộn vải dài bao nhiêu mét ?
- Mỗi tấm dài 35 mét
- Hai cuộn vải dài bao nhiêu mét ? Ta
- Ta tính tích 35 x 2
làm tính gì ?
Tóm tắt :
Giải
Một cuộn dài : 35 mét
Hai cuộn vải dài là :
Hai cuộn dài : ….. mét ?
35 x 2 = 70 ( m )
Đáp số : 70 m
Bài 3 :
- HS lên làm bài
- GV nhận xét

X

99
3
297

x

28
6
168

HS nêu yêu cầu, lên bảng tính X, cả lớp
làm bài vào vở.
Tìm x:
a. X : 6 = 12
b. X : 4 = 23
X = 12 x 6
X = 23 x 4
X = 72
X = 92

4. Củng cố – dặn dò :
- Yêu cầu HS nêu cách tính ở bài tập 1 và nêu quy tắc tìm số bị chia chưa biết.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.
Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

3


Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2015

Môn : Chính Tả
Tiết 2 - PPCT 9
Bài : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM
I. MỤC TIÊU:
- Nghe viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập 2 (b).
- Biết điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS lên bảng, HS viết bảng con: loay hoay, gió xoáy.
- GV nhận xét phần kiểm tra.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu bài viết:
- HS theo dõi.
HS đọc lại bài:
- 1 HS đọc lại.
+ Đoạn văn này kể chuyện gì ?
Lớp học của chú lính chơi trò đánh
trận giả đã làm đổ hàng rào và rủ các
bạn đi sửa.
+ Đoạn văn trên có mấy câu ?
- 6 câu.
+ Những chữ nào trong đoạn văn được - Các chữ đầu câu và tên riêng.
viết hoa ?
+ Lời các nhân vật được đánh dấu bởi - Dấu 2 chấm, xuống dòng gạch đầu
những dấu gì ?
dòng.
+ GV cho HS tìm chữ khó viết và dễ lẩn
viết vào bảng con.
- Quả quyết …
- GV đọc chậm và nhắc nhở HS viết.
- HS viết bài vào vở.
- GV cho HS dò lỗi.
HS soát lỗi bằng viết chì.
- GV thu 5 – 7 vở chấm, nhận xét.
* Luyện tập:
Bài tập 2b :
- HS đọc yêu cầu của bài.
- Vần en và eng có gì khác nhau ?
- GV cho HS làm.
+ Vần en không có g ở cuối, còn vần
- GV nhận xét sửa sai.
eng thì có g ở cuối.
Bài tập 3 :
HS làm vào vở bài tập.
- HS nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu 9 HS lên bảng điền đủ 9
chữ và tên chữ vào bảng sau đó sửa
chữa, nhận xét.
- GV và HS nhận xét, sửa sai.
4

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015


- GV cho HS đọc lại bảng chữ cái.
4. Củng cố:
- GV cho HS xung phong đọc bảng chữ cái
- GV tuyên dương những HS ngoan.
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bảng chữ cái. Xem tiếp bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 22
Bài : Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
- Biết nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
- Biết xem đồng hồ chính xác đến 5 phút.
* Bài 5 dành cho HS khá, giỏi làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Bài 1:
HS đọc yêu cầu bài tập, tính
- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập.
49
27
57
18
64
X
X
X
X
X
2
4
6
5
3
- Yêu cầu HS làm bài
98 108
342
90
192
Bài 2 :
HS đặt tính rồi tính. Sau đó nhắc lại
- Gọi HS lên bảng làm bài HS còn lại cách đặt tính và cách tính
tính vào nháp.
38 x 2 = 76
84 x 3 = 252
27 x 6 = 162
32 x 4 = 128
Bài 3:
HS làm bài vào vở
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài, học sinh
làm bài vào vở.
- Bài toán cho biết gì ?
Mỗi ngày có 24 giờ.
- Bài toán yêu cầu gì ?
6 ngày có bao nhiêu giờ.
Tóm tắt
Giải
1 ngày có : 24 giờ
6 ngày có số giờ là :
6 ngày có : …… giờ ?
24 x 6 = 144 ( giờ )
- HS lên bảng làm.
Đáp số : 144 giờ
Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

5


- GV nhận xét.
Bài 4 : HS đọc đề bài,
- GV yêu cầu HS vặn kim động hồ
theo yêu cầu SGK.
- GV nhận xét
* Bài 5 dành cho HS khá, giỏi làm.
2 x 3 = 3 x 2;
- HS nêu miệng kết quả của hai phép 6 x 4 = 4 x 6;
nhân có kết quả bằng nhau.
3x5=5x3
- GV nhận xét
4. Củng cố – dặn dò :
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

__________________
Môn : TN&XH
Tiết 4 - PPCT 9
Bài : PHÒNG BỆNH TIM MẠCH
I. MỤC TIÊU:
- Biết được tác hại và cách đề phòng bệnh tháp tim ở trẻ em.
- HS khá, giỏi biết được nguyên nhân của bệnh thấp tim.
* KNS Đảm nhận trách nhiệm của bản thân trong việc đề phòng bệnh
thấp tim.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động
2. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 trang 12 VBT.
- GV nhận xét.
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : ĐỘNG NÃO
 Mục tiêu :
Kể được tên một số bệnh về tim mạch.
 Cách tiến hành :
- GV yêu cầu HS kể tên một số bệnh tim - Mỗi HS kể tên một bệnh về tim mạch.
mạch mà các em biết.
- GV ghi tên các bệnh về tim của HS lên
bảng.
- GV giảng thêm cho HS kiến thức về
một số bệnh tim mạch.
- GV giới thiệu bệnh thấp tim : là bệnh
thường gặp ở trẻ em, rất nguy hiểm.
6

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015


Hoạt động 2 : ĐÓNG VAI
 Mục tiêu :
Nêu được sự nguy hiểm và nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim ở trẻ em.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3 - HS quan sát hình 1, 2, 3 trong SGK
trong SGK trang 20 và đọc các lời hỏi trang 20 và đọc các lời hỏi đáp của
đáp của từng nhân vật trong các hình.
từng nhân vật trong các hình.
Bước 2 :
- GV yêu cầu HS thảo luận trong nhóm - Làm việc theo nhóm.
các câu hỏi trong SGV trang 40
Bước 3 :
- Các nhóm xung phong đóng vai dựa - Các nhóm đóng vai.
theo các nhân vật trong các hình 1, 2, 3
trang 20 SGK
- Yêu cầu các HS khác theo dõi và nhận - HS theo dõi và nhận xét.
xét xem nhóm nào sáng tạo và qua lời
thoại nêu bật được sự nguy hiểm và
nguyên nhân gây bệnh thấp tim.
 Kết luận : - Thấp tim là một bệnh về tim mạch mà ở lứa tuổi Hs thường mắc.
- Bệnh này để lại di chứng nặng nề cho van tim, cuối cùng gây suy tim.
- Nguyên nhân dẫn đến bệnh thấp tim là do bị viêm họng, viêm a-mi đan kéo dài
hoặc viêm khớp cấp không được chữa trị kịp thời, dứt điểm.
Hoạt động 3 : THẢO LUẬN NHÓM
 Mục tiêu : Kể ra một số cách đề phòng bệnh thấp tim.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- Yêu cầu HS quan sát hình 4, 5, 6 trang - HS quan sát hình 4, 5, 6 trang 21
21 SGK, chỉ vào từng hình và nói với SGK, chỉ vào từng hình và nói với
nhau về nội dung và ý nghĩa của các việc nhau về nội dung và ý nghĩa của các
làm trong từng hình đối với việc đề việc làm trong từng hình đối với việc
phòng bệnh thấp tim.
đề phòng bệnh thấp tim.
Bước 2 :
- GV gọi một số HS trình bày kết quả - Đại diện một số nhóm trình bày kết
làm việc theo cặp.
quả làm việc của nhóm mình.
- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện * KNS giáo dục HS nhận trách
câu trả lời.
nhiệm của bản thân trong việc đề
phòng bệnh thấp tim.
 Kết luận : Để phòng bệnh thấp tim
cần phải : giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, ăn
uống đủ chất, giữ vệ sinh cá nhân tốt, rèn
luyện thân thể hằng ngày để không bị
các bệnh viêm họng, viêm a-mi-đan kéo
dài hoặc viêm khớp cấp,…
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu HS đọc nội dung bạn cần biết - 1, 2 HS đọc nội dung bạn cần biết
Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

7


trong SGK.
trong SGK.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà
chuẩn bị bài sau.
Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập Đọc
Tiết 2 - PPCT 14
Bài : CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT
I. MỤC TIÊU:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, đọc đúng các kiểu câu; bước đầu biết
đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu nội dung : Tầm quan trọng của dấu chấm nói riêng và câu nói chung. (trả lời
được các câu hỏi trong SGK).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ :
- 3 HS đọc bài “Người lính dũng cảm” và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu:
- HS theo dõi.
- GV cho HS đọc nối tiếp nhau từng HS đọc nối tiếp từng câu thơ theo dãy
câu.
bàn.
- GV chia đoạn: Bài này chia làm 4 4 HS đọc nối tiếp.
đoạn.
4 HS khác đọc lại.
GV cho HS đọc nối tiếp nhau từng
đoạn.
- HS đọc lại.
HS từng nhóm đọc nối tiếp nhau.
- GV nhắc nhở HS ngắt, nghỉ hơi cho - 4 Đoạn.
đúng và rèn luyện một số em còn sai.
- Giúp đỡ bạn Hoàng vì không biết
- GV cho HS đọc nhóm.
dùng dấu chấm câu.
* Tìm hiểu bài :
- Giao cho anh dấu chấm yêu cầu bạn
- Các chữ cái họp bàn chuyện gì ?
Hoàng đọc lại trước khi chấm.
- Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn - HS đọc.
Hoàng ?
- GV cho HS đọc lại bài.
- HS theo dõi.
- GV chốt lại bài cho HS nắm nội dung
cuộc họp gồm 5 phần.
- HS đọc.
- GV cho HS xung phong đọc lại bài.
- GV cho 4 nhóm cử ra các bạn đọc
phân vai.
- GV cho HS thi đọc với nhau.
8

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015


4. Củng cố :
- Dấu chấm câu có vai trò quan trọng như thế nào ?
5. Dặn dò :
- Tập viết nháp cuộc họp. Về xem trước bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 23
Bài : Bảng chia 6
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu thuộc bảng chia 6.
- Vận dụng trong giải toán có lời văn (có 1 phép chia 6).
* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV cho HS làm bài tập.
- GV nhận xét
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- 6 được lấy 1 lần bằng mấy ?
Vài học sinh nhắc lại
- 6 chấm tròn trên có mấy tấm bìa ?
- Vậy 6 : 6 được mấy ?
- 6 lấy 1 lần bằng 6
Lập bảng 6 tiếp theo tương tự.
- 6 chấm tròn trên 1 tấm bìa
-6:6=1
* Luyện tập :
Bài 1:
- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS nhẩm và nêu kết quả trước lớp :
- Bài 1 yêu cầu gì ?
- HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài
vào vở.
Bài 2:
Khi biết 6 x 4 = 24 thì ta điền ngay kết
- HS đọc yêu cầu đề bài
- GV kết luận Khi đã biết 6 x 4 = 24 ta quả 24 : 6 và 24 : 4 được. Vì lấy tích
có thể điền ngay kết quả 24 : 6 hoặc chia cho số này thì được số kia.
24 : 4 được không ? Vì sao ?
Có 48 cm dây đồng được cắt ra làm 6
đoạn
Bài 3: HS đọc đề bài tập.
Mỗi đoạn dây dài …….. cm
- HS lên bảng làm.
Giải
- GV nhận xét.
Mỗi đoạn dây đồng dài là :
Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

9


* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi làm.
- 1 HS lên bảng làm.
- GV nhận xét.
4. Củng cố – dặn dò :
- HS đọc bảng chia 6
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

48 : 6 = 8 ( cm )
Đáp số : 8 cm
Giải
Số đoạn dây đồng cắt được là :
48 : 6 = 8 ( đoạn )
Đáp số : 8 đoạn

___________________
Môn : Luyện từ và câu
Tiết 4 - PPCT 5
Bài : SO SÁNH
I. MỤC TIÊU:
- Nắm được một kiểu so sánh mới : so sánh hơn kém (BT1).
- Nêu dược các từ so sánh trong các khổ thơ ở BT2.
- Biết thêm từ so sánh vào những câu chưa có từ so sánh (BT3, BT4).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS tìm các từ chỉ gộp trong gia dình.
- Tìm đọc các câu ca dao, tục ngữ nói về gia đình.
- GV nhận xét.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Bài 1 : GV yêu cầu 3 HS lên bảng gạch a) Cháu khỏe hơn ông nhiều.
dưới các hình ảnh so sánh.
Ông là buổi trời chiều.
Cháu là ngày sang sáng.
- Câu b, c HS làm tương tự câu a .
- GV nhận xét cho điểm.
Bài 2 :
- Đề bài yêu cầu gì ?
- Ghi các từ chỉ sự so sánh trong khổ
thơ trên.
HS nêu miệng.
a. hơn, là, là.
b. hơn.
c. chẳng bằng, là.
Bài 3 :
- HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời 1 HS lên bảng gạch dưới Thân dừa bạc phếch tháng năm.
10

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015


những từ chỉ sự vật được so sánh với Quả dừa, đàn lợn con nằm trên cao.
nhau.
Đêm hè hoa nở cùng sao.
- HS nhận xét.
Tàu dừa, chiếc lược chải vào mây
xanh
Bài 4 :
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
Quả dừa như là đần lợn
- GV yêu cầu HS làm vào vở hoặc giấy Quả dừa tựa đàn lợn.
nháp.
Tàu dừa như là chiếc lược.
- 3 HS lên bảng.
- GV nhận xét
4. Củng cố :
- GV thu một số vở nhận xét.
- Hôm nay học bài gì ?
5. Dặn dò : Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2015

Môn : TN&XH
Tiết 1 - PPCT 10
Bài : HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trên
tranh vẽ hoạc mô hình.
- HS khá, giỏi chỉ vào sơ đồ và nói được tóm tắt hoạt động của cơ quan bài tiết
nước tiểu.
* KNS HS biết một số hoạt động của con người đã gây ô nhiễm bầu không khí,
có hại cho sức khỏe. HS biết một số việc làm có lợi, có hại cho sức khỏe.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các hình trong SGK trang 18, 19.
- Hình cơ quan bài tiết nước tiểu phóng to.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 trang 13VBT Tự nhiên xã hội Tập 1.
- GV nhận xét.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : QUAN SÁT VÀ THẢO LUẬN
 Mục tiêu :
Kể tên các bộ phận cuả cơ quan bài tiết nước tiểu và nêu chức năng của chúng.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV yêu cầu HS cùng quan sát hình 1 - HS cùng quan sát hình 1 trang 22 Sgk
trang 22 SGK và chỉ đâu là thận đâu là và chỉ đâu là thận đâu là ống dẫn nươc
ống dẫn nươc tiểu,..
tiểu.
Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

11


Bước 2 :
- GV treo hình cơ quan bài tiết nước - HS khá, giỏi :
tiểu phóng to lên bảng và yêu cầu một lên chỉ và nói tên các bộ phận cơ quan
vài HS lên chỉ và nói tên các bộ phận cơ bài tiết nước tiểu.
quan bài tiết nước tiểu.
+ Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm các bộ
phận nào ?
 Kết luận : Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu,
bóng đái và ống đái.
Hoạt động 2 : HS biết được các bộ phận và hoạt động bài tiết nước tiểu; Từ
đó HS có được ý thức đi tiểu đúng nơi quy định.
 Mục tiêu :
Giải thích tại sao hằng ngày mỗi người đều cần uống đủ nước.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV yêu cầu HS quan sát hình đọc các - Làm việc cá nhân.
câu hỏi và trả lời của các bạn trong hình
2 trang 23 SGK.
Bước 2 :
- GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển - Làm việc theo nhóm.
các bạn trong nhóm tập đặt và trả lơì
các câu hỏi có liên quan đến chức năng
cuả từng bộ phận của cơ quan bài tiết
nước tiểu.
- GV đi đến các nhóm gợi ý cho các em
nhắc lại những câu hỏi được ghi trong
hình 2 trang 23 hoặc tự nghĩ ra những
câu hỏi mới.
Bước 3 :
- Gọi HS ở mỗi nhóm xung phong đứng - HS ở mỗi nhóm xung phong đứng
lên đặt câu hỏi và chỉ định các bạn lên đặt câu hỏi và chỉ định các bạn
nhóm khác trả lời. Ai trả lơì đúng sẽ nhóm khác trả lời.
được đặt câu hỏi tiếp và chỉ định bạn
khác trả lơì. Cứ tiếp tục như vậy cho
đến khi không còn nghĩ thêm được câu
hỏi khác.
- GV khuyến khích HS cùng một nội
dung có thể có những cách đặt những
câu hỏi khác nhau. GV tuyên dương
nhóm nào nghĩ ra được nhiều câu hỏi
đồng thời cũng trả lời được các câu hỏi
của nhóm bạn.
 Kết luận : - Thận có chức năng lọc máu, lấy ra các chất thải độc hại có trong
máu tạo thành nước tiểu.
- Ống dẫn nước tiểu cho nước tiểu đi từ thận xuống bóng đái.
12

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015


- Bóng đái có chức năng chứa nước tiểu.
- Ống đái có chức năng dẫn nước tiểu từ bóng đái ra ngoài.
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò
- GV gọi một số HS lên bảng, vừa chỉ - 1, 2 HS trả lời.
vào sơ đồ cơ quan bài tiết nước tiểu vừa
nói tóm tắt lại hoạt động của cơ quan
này.
- Yêu cầu HS đọc nội dung bạn cần biết - 1, 2 HS đọc nội dung bạn cần biết
trong SGK.
trong SGK.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà
chuẩn bị bài sau.

______________________
Môn : Chính Tả (tập chép)
Tiết 2 - PPCT 10
Bài : MÙA THU CỦA EM.
I. MỤC TIÊU:
- Chép và trình bày đúng bài chính tả.
- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần oam (BT2).
- Làm đúng BT(3) a.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: GV giới thiệu bài ,ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu bài trên bảng.
HS theo dõi trên bảng.
- HS đọc bài.
2 HS nhìn bảng đọc bài.
+ Bài thơ viết theo thể thơ nào ?
- Thơ 4 chữ.
+ Tên bài viết ở vị trí nào ?
- Viết giữa trang vở.
+ Những chữ nào trong bài viết hoa ?
- Các chữ đầu dòng: Chị Hằng.
Sen = s + en (en # eng) ( s # x ).
Rằm = r + ăm + thanh huyền.
+ HS tìm các chữ khó trong bài.
HS viết bảng con.
- GV cho HS viết bảng con.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở,
- GV thu 5 – 7 nhận xét.
* Luyện tập :
Bài tập 2 :
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
- 1 HS lên bảng, cả lớp làm vở bài tập.
- GV chốt lại lời giải đúng.

- nghìn, mắt, rước, lật, vở.

HS nêu yêu cầu.
a. sóng vỗ oàm oạp.
b. Mèo ngoạm miếng thịt.
c. Đừng nhai nhằm nhoàm.

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

13


Bài tập 3a :
- HS suy nghĩ làm bài.
- Yêu cầu bài tập 3a là gì ?
a. nắm, lắm, nếp
- GV giúp HS nắm vững bài 3a.
- HS ghi vào vở.
- GV nhận xét.
4. Củng cố :
- GV tuyên dương HS viết đúng đẹp.
5. Dặn dò :
- Về nhà viết lại những chữ viết sai. Xem trước bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 24
Bài : Luyện tập
I. MỤC TIÊU :
- Biết nhân, chia trong phạm vi bảng chia 6.
- Vận dụng trong giải toán có lời văn (có một phép chia 6).
- Biết xác định

1
của một hình đơn giản.
6

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT DỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* Luyện tập :
Bài 1:
HS nêu miệng kết quả.
- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 1
- GV nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
HS tự nêu kết quả
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nêu kết 16 : 4 = 4
18 : 6 = 3
quả
16 : 2 = 8
15 : 5 = 3
12 : 6 = 2
24 : 6 = 4
Bài 3: HS đọc đề bài tập.
18 : 3 = 6
24 : 4 = 6
- Bài toán cho biết gì ?
- May 6 bộ hết 18 mét
- Bài toán hỏi gì ?
- May 1 bộ hết : ……. Mét
Giải
Mỗi bộ quần áo cần số mét vải là :
14

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015


Bài 4 : Đã tô màu vào

1
ở hình nào ?
6

18 : 6 = 2 ( m )
Đáp số : 2 m

- HS khá trả lời.
- Hình 2
- GV nhận xét.
4. Củng cố – dặn dò :
- GV cho HS chơi trò chơi tìm hình để giải bài tập 4.
- HS đọc bảng chia 6.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.

- Nhận xét.
_________________

Môn : Tập Viết
Tiết 4 - PPCT 5
Bài : ÔN CHỮ HOA C ( TT )
I. MỤC TIÊU:
- Viết đúng chữ hoa C (1 dòng Ch), V, A (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Chu văn
An (1 dòng) và câu ứng dụng: “Chim khôn ...... dễ nghe” (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
* HS khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng (tập viết trên lớp) trong trang vở tập
viết 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV kiểm tra HS viết bài ở nhà.
- GV mời 3 em lên viết bảng, cả lớp viết bảng con tên riêng : Cửu Long.
- GV nhận xét
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* Luyện viết chữ hoa.
- Yêu cầu HS tìm các chữ viết hoa có - Ch , V , A , N
trong bài.
- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết - Ch , V , A
từng chữ.
- HS viết bảng con.
- Ch , V , A
- GV viết tên riêng
- HS đọc và viết bỏng con.
- Chu Văn An
- GV theo dõi sửa sai cho HS
* Luyện viết từ ứng dụng:
- HS đọc từ ứng dụng.

- Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ
nghe.

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

15


- 1 HS viết bảng lớp.

- Chim , người.

- GV giúp HS hiểu: Chu Văn An là một
nhà giáo nổi tiếng đời Trần (sinh năm
1292 mất năm 1370). Ông có nhiều học
trò giỏi.
- GV cho HS viết bài vào vở.
- GV thu bài nhận xét.
- GV nhận xét bài viết của HS.
4. Củng cố :
- GV nhận xét.
- Thầy giáo Chu Văn An là người như thế nào ?
5. Dặn dò :
- Về nhà viết bài ở nhà, Tập viết nhiều lần.

Môn: An toàn giao thông
Tiết 5 – PPCT 1
Bài : GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức.
- HS nhận biết hệ thống giao thông đường bộ, tên gọi các loại đường bộ.
- HS nhận biết điều kiện, đặc điểm của các loại đường bộ về mặt an toàn.
2. Kỹ năng.
- Phân biệt các loại đường bộ vá biết cách đi trên các con đường đó một cách an
toàn.
3. Thái độ.
- Thực hiện đúng qui định về giao thông đường bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh ảnh đường bộ.
- Bản đồ giao thông đường bộ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

* Hoạt động 1
Giới thiệu các loại đường.
- GV cho HS quan sát 4 bức tranh.
+ Tranh 1: Giao thông trên đường quốc - HS quan sát 4 bức tranh.
lộ.
+ Tranh 2 : Giao thông trên đường phố.
+ Tranh 3 : Giao thông trên đường tỉnh,
huyện.
16

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015


+ Tranh 4 : Giao thông trên đường xã,
phường.
- GV cho HS nhận xét một số con - Đường quốc lộ là trục chính của
đường trên.
mạng lưới đường bộ.
- Đường phẳng, trải nhựa là trục chính
trong một tnh3.
- Đường đi bằng đất.
Đường trong thành phố, thị xã.
- GV nhận xét.
* Hoạt động 2:
- GV nêu câu hỏi:
- Những điều kiện nào bảo đảm an toàn - Đường phẳng, đủ rộng để xe tránh
cho những con đường đó?
nhau.
- Có giải phân cách và vạch kẻ đường
chia các làn xe.
- Có cọc tiêu biển báo hiệu giao thông.
- Có đèn tín hiệu giao thông, vạch đi
bộ qua đường, có đèn chiếu sáng.
* Hoạt động 3: Qui định đi trên đường
quốc lộ.
- Đi trên đuồng quốc lộ phải đi như thế - Phải đi sát lề đường. Không nô đùa,
không qua đường ở nơi có đường
nào?
cong.
- GV nhân xét.
4.Củng cổ.
- HS nhắc lại tên các loại đường.
- Nêu đặc điểm của đường đúng với tranh.
- GV nhân xét.
Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 25
Bài : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
I. MỤC TIÊU :
- Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- Vận dụng được để giải bài toán có lời văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

17


1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
- GV đọc bài toán SGK trang 26
- GV treo hình lên bảng
- Chị có tất cả mấy cái kẹo ?
- Muốn lấy được

1
của 12 cái kẹo ta làm
3

HOẠT ĐỘNG HỌC
- Vài học sinh nhắc lại
- HS qua sát
- Chị có 12 cái kẹo
- Ta chia 12 : 3 = 4

thế nào ?

Bài 1:
- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
- HS lên bảng làm.
- GV nhận xét cho điểm.

Giải
Chị cho em số kẹo là :
12 : 3 = 4 ( cái kẹo )
Đáp số : 4 cái kẹo
- HS viết số thích hợp vào chỗ chấm
1
của 8 kg là 4 kg
2
1
của 35 mét là 7 mét
5
1
của 24 lít là 6 lít
4
1
của 54 phút là 9 phút.
6

Bài 2:
- HS đọc đề bài
- GV ghi tóm tắt lên bảng yêu cầu HS
làm bài
- Cửa hàng có tất cả bao nhiêu mét vải ? - Có 40 mét vải
- Đã bán được bao nhiêu phần ?
1
Đã
bán
mét
- Bài toán yêu cầu gì ?
5
- Số mét vải cửa hàng đã bán.
Giải
Số mét vải cửa hàng đã bán là :
40 : 5 = 8 ( m )
Đáp số : 8 m
4. Củng cố – dặn dò :
- HS chơi trò chơi tìm số phần tô màu
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

____________________
18

Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015


Môn : Tập Làm Văn
Tiết 4 - PPCT 5
Bài : TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP
I. MỤC TIÊU :
- Bước đầu biết xác định nội dung cuộc họp và tạp tổ chức cuộc họp theo gợi ý cho
trước (SGK).
- HS khá, giỏi biết tổ chức cuộc họp theo đúng trình tự.
* KNS Giáo dục HS biết làm chủ bản thân; Có ý thức biết giữ gìn vệ sinh
trường, lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: GV giới thiệu bài , ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* Hướng dẫn làm bài tập:
- GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu
của bài tập.
- Lớp đọc thầm.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài và gợi ý
cuộc họp.
- Phải xác định rõ nội dung, họp bàn
+ Bài cuộc họp chữ viết đã cho các em về vấn đề gì?
biết cần phải làm gì ?
- Phải nắm được trình tự cuộc họp.
+ Để tổ chức cuộc họp các em phải chú
ý những gì ?
- Nêu mục đích cuộc họp.
- Nêu tình hình của lớp.
- Nêu nguyên nhân.
- Nêu cách giải quyết.
- Giao việc cho mọi người.
- GV chia lớp 4 tổ thảo luận.
Thời gian thảo luận là 10 phút.
- Từng tổ chọn nội dung cho tổ mình.
- GV bình chọn nhóm hay cho cả lớp
nghe.
- 1HS nêu trình tự tổ chức cuộc họp.
* KNS Giáo dục HS biết làm chủ bản
thân; Có ý thức biết giữ gìn vệ sinh
trường, lớp.
4. Củng cố :
- GV khen ngợi cá nhân làm tốt.
- Nêu các bước tiến hành cuộc họp.
5. Dặn dò :
- Về nhà tập viết lại cho tốt, xem trước bài sau.
Giáo án lớp 3A\năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 5\ngày 21/9/2015

19x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×