Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 4

Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập Đọc – Kể Chuyện
Tiết 1+2 PPCT 10+11
Bài : NGƯỜI MẸ
I. MỤC TIÊU:
A. Tập Đọc:
- Bước đầu biết đọc phân biệt người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu nội dung: Người mẹ rất yêu con. Vì con, người mẹ có thể làm tất cả. (trả lời
được các câu hỏi trong SGK).
* KNS: Giáo dục các em tự nhận thức việc ra quyết định giải quyết vấn
đề.
B. Kể chuyện:
- Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại từng đoạn câu chuyện theo cách phân vai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Giáo án, đồ dùng dạy học.
- HS : SGK, đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS đọc 3 đoạn của câu chuyện.

- Qua câu chuyện này em hiểu thêm được điều gì ?
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, nghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
- GV đọc mẫu.
- GV hướng dẫn HS cách đọc.
- GV hướng dãn đọc từng câu.
- GV sửa sai cho HS
- GV chia đoạn: Bài chia làm 4 đoạn.
- GV yêu cầu HS đọc nối tiép nhau từng
đoạn.
- GV cho HS giải nghĩa từ mới:
* Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Hảy kể vắn tắt chuyện xảy ra ở đoạn 1:

HOẠT ĐỘNG HỌC
- HS theo dõi.
- HS đọc nối tiếp từng câu.
- 4 đoạn như SGK.
- 4 HS đọc.
- Đêm ròng, khẩn khoản, lã chã …

- Bà mẹ thức mấy đêm rong trông con
ốm, mệt quá bà thiếp đi, tỉnh dậy thấy
mất con, bà hớt hải gọi tìm. Thần đên
tối nói cho bà biết: Con bà bị Thần
Chết bắt đi …
- Bà mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường - Bà mẹ chấp nhận yêu cầu của bụi
cho bà?
gai, ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi
ấm cho nó.
- Bà mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường - Khóc đến nổi đôi mắt trôi theo dòng
cho bà ?.
lệ chảy xuống hồ hóa thành 2 hòn
ngọc.
- Thái độ của Thần Chết như thế nào khi - Ngạc nhiên không hiểu vì sao người
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

1thấy bà mẹ ?
- Người mẹ trả lời như thế nào ?
- Nội dung bài nói lên diều gì ?

mẹ tìm đến nơi được.
- Vì bà là mẹ.
- Người mẹ yêu con, vì con, người
mẹ làm tất cả.
HS đọc từng đoạn của bài.

- GV cho 4 HS đọc 4 đoạn của bài.
- GV cho HS thi đọc với nhau.
* KNS: Giáo dục cho HS thấy được
tình thương của người mẹ rất thương
con, có thể hy sinh vì con.
- GV tuyên dương những em đọc hay, to, rõ ràng.
Kể Chuyện
- GV cho HS tập kể và dựng lại câu chuyện theo cách phân vai (không xem sách).
- Hướng dẫn HS dựng lại câu chuyện theo vai.
- GV cho HS tự lập nhóm và phân vai.
- GV cho HS dựng lại câu chuyện theo vai.
4. Củng cố:
- GV yêu cầu HS kể lại 5 đoạn của câu chuyện.
- GV và HS nhận xét.
5. Dặn dò :
- Về nhà tập kể lại nhiều lần, xem tiếp bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 3 PPCT - 16
Bài: Luyện tập chung
I. MỤC TIÊU:
- Biết làm tính cộng, trừ các số có ba chữ số, tính nhân, chia trong bảng đã học.
- Biết giải toán có lời văn (liên quan đến so sánh hai số hơn, kém nhau một số đơn
vị.
* Bài 5 dành cho HS khá, giỏi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. LÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
* Luyện tập :
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
- Bài tập 1 yêu cầu gì ?
HS nêu yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu HS tự làm bài
4 HS lên bảng làm bài còn lại làm vào
vở.
2

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015


GV nhận xét sửa sai nếu có
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
GV yêu cầu HS làm bài.

Bài 3 : Bài tập 3 yêu cầu gì ?
- Yêu cầu HS tự làm bài
- 2 HS lên làm

- GV nhận xét

Bài 4 : Yêu cầu HS tự làm bài
- 1 HS lên làm
- GV nhận xét

415 + 415 = 830
356 – 156 = 200

234 + 432 = 666
652 – 126 = 526

HS nêu cách tính.
- HS nêu yêu cầu, 2 HS lên bảng làm
bài, - HS còn lại làm vào vở.
X x 4 = 32
X:8=4
X = 32 : 4
X=4x8
X=8
X = 32
HS nêu yêu cầu
5 x 9 + 27 = 45 + 27
= 72
80 : 2 – 13 = 40 – 13
= 27
HS nhận xét kết quả.
1 HS lên bảng làm HS còn lại làm vào
vở.
Giải
Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ
nhất là :
160 – 125 = 35 ( lít )
Đáp số : 35 lít

* Bài 5 dành cho HS khá, giỏi.
- HS vẽ hình theo mẫu.
- GV nhận xét
4. Củng cố – dặn dò :
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài
sau.
- Nhận xét tiết học
Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015

Môn : Chính Tả ( nghe viết )
Tiết 1 - PPCT 7
Bài : NGƯỜI MẸ
I. MỤC TIÊU:
- Nghe-viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT(2)a.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

3


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con: ngắc ngứ, mở cửa, đổ vỡ. Gv nhận xét.
- GV nhận xét.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
GV đọc mẫu bài viết.
- HS theo dõi, 1 HS đọc lại bài.
+ Đoạn văn có mấy câu ?
- 4 Câu.
+ Tìm các tên riêng trong bài chính tả ? - Thần Chết, Thần Đêm Tối.
+ Các tên riêng ấy viết như thế nào ?
- Viết hoa.
+ Những dấu câu nào được sử dụng - Dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm.
trong đoạn văn?
- HS viết bài vào vở.
- GV đọc bài chậm và dặn dò HS cách - HS soát lỗi chính tả.
viết.
- GV thu vở nhận xét.
a. Điền vào chỗ trống d hay r ? Giải
* Hướng dẫn HS làm luyện tập.
câu đố.
Bài tập 2 :
- 3 HS lên bảng, cả lớp làm vở bài tập.
- GV cho HS lên bảng làm bài trên băng a. Hòn gì bằng đất nặn …a.
giấy, cả lớp làm vào vở bài tập.
xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày.
Khi ra …a đỏ hây hây
- Lớp nhận xét bài làm của bạn.
Thân hình vuông vắn đem xây cửa
nhà.
- Câu b HS làm tương tự.

b. Giải câu đố sau :

4. Củng cố:
- GV cho HS đọc lại bài tập 2.
- GV tuyên dương những em viết đúng, đẹp.
5. Dặn dò:
- Về nhà viết lại những chữ viết sai. Chuẩn bị bài sau.
----------------------------------

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 17
Bài: Kiểm tra
I. MỤC TIÊU:
- Tập trung vào đánh giá :
- Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần).
- Khả năng nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị (dạng 1/2 ; 1/3 ; 1/4 ; 1/5.
- Giải được bài toán có một phép tính.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi các số đã học).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Đề kiểm tra, giáo án.
4

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015


- Học sinh: giấy kiểm tra, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Kiểm tra
Câu 1 : Đặt tính rồi tính
327 + 416 =
462 + 354 =

516 – 244 =

Câu 2 : Tìm X
X – 125 = 347

728 – 456 =

X:4=7

Câu 3 : Tính độ dài đường gấp khúc ABCD có kích thước như hình vẽ sau :
B

D
25 cm

35 cm
A

40 cm
C

Câu 4 : Mỗi hộp có 4 cái cốc. Hỏi 8 hộp như vậy có bao nhiêu cái cốc ?
* Cách đánh giá :
Câu 1 ( 4 đ ) mỗi phép tính đúng 1 đ .
Câu 2 ( 2 đ ) mỗi phép tính đúng 1 đ.
Câu 3 ( 2 đ )
Câu 4 ( 2 đ )
Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập Đọc
Tiết 1 - PPCT 12
Bài : ÔNG NGOẠI
I. MỤC TIÊU:
- Biết đọc đúng các kiểu câu ; bước đầu phân biệt được lời dẫn chuyện với lời nhân
vật.
- Hiểu nội dung của bài: Ông hết lòng chăm lo cho cháu, cháu mãi mãi biết ơn ông
- Người thầy đầu tiên của cháu trước ngưỡng cửa trường tiểu học. (Trả lời được
các câu hỏi trong SGK).
* KNS: Giáo dục các em biết xác định giá trị trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

5


1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi 3 HS đọc bài: Người mẹ.
- Qua bài học này giúp em hiểu gì ?
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
- GV đọc mẫu:
- Luyện đọc từng câu.

HOẠT ĐỘNG HỌC
- HS theo dõi.
- Mỗi em đọc từng câu nối tiếp nhau
( 2 lần).
- HS đọc theo dãy bàn.
- 4 HS đọc nối tiếp đoạn (2 lần).

- GV cho HS đọc theo dãy bàn.
- GV chia đoạn: Bài thơ chia 4 đoạn.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc ngắt,
nghỉ hơi câu khó, dài theo SGK.
- Loang lỗ, …
- GV cho HS đọc nối tiếp nhau từng - HS luyện đọc nhóm.
đoạn.
- GV cho HS giảng nghĩa từ mới:
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm.
- Không khí mát dịu, trời xanh ngắt.

* Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Mua vở, chọn bút, hướng dẫn bao vở,
+ Thành phố sắp vào thu có gì đẹp ?
pha mực, dạy chữ cái đầu tiên.
+ Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi
học như thế nào ?.
- Vì ông dạy bạn những chữ cái đầu
tiên.
+ Vì sao bạn nhỏ gọi ông là người thầy
đầu tiện ?
HS trả lời.
+ Nội dung bài nói lên điều gì ?

- Ông ngoại là người rất quan tâm và lo
lắng việc học tập cho cháu.

* KNS: Ông là người rất thương yêu
cháu, cháu phải biết làm gì để ông vui
?
- GV chốt lại.
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn
1.
- GV cho 4 HS thi đọc đoạn 1.
- GV nhận xét
- 2 HS tự đọc toàn bài.
4. Củng cố:
- GV cho 4 HS thi đọc với nhau.
- GV tuyên dương, cho điểm những em đọc hay, tốt.
5. Dặn dò:
- Về nhà đọc lại bài , chuẩn bị vài sau.

Môn : Luyện từ và câu
6

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015


Tiết 2 - PPCT 4
Bài : TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH – ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ
I . MỤC TIÊU:
- Tìm được một số từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình (BT1)
- Xếp được các thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp (BT2).
- Đặt được câu theo mẫu Ai là gì ? (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ : GV ghi lên bảng 2 câu:
- Hãy tìm sự so sánh trong 2 câu sau:
Cô giáo như mẹ hiền
Trẻ em như búp trên cành.
- GV nhận xét:
3 Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
Bài tập 1 : 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV giúp HS hiểu như thế nào là từ
ngữ chỉ gộp.
- GV chốt lại ý chính ghi trên bảng.
- GV cho HS đọc lại, cả lớp viết vào vở
bài tập.
Bài tập 2 : 1 HS đọc nội dung bài.
- GV yêu càu HS tự làm bài.
1 HS lên bảng làm. Cả lớp làm nháp.
+ Cha mẹ đối với con cái :
+ Con cháu đối với ông bà, cha mẹ …
+ Anh chị em đối với nhau:
GV cho HS làm vào vở.

Tìm các từ chỉ gộp trong gia đình.
- Ông bà, chú cháu, cha mẹ …
- HS làm bài vào vở bài tập.
- 1 HS đọc.

Câu: c, d.
Câu: a, b.
Câu: e, g.
- HS làm vào vở.
Đặt câu theo mẫu: Ai?, là gì? Để nói
về 4 nhân vật trong các bài tập đọc
tuần 3 và 4.
Bài tập 3 : HS khá, giỏi làm thêm phần - HS tự làm bài.
c, d
1 HS đọc nội dung bài.
- GV làm mẫu 1 câu: Tuấn là anh của
Lan.
- GV yêu cầu HS làm tiếp các câu còn
lại.
- GV và HS nhận xét ghi vào vở.
4. Củng cố:
- GV tuyên dương những HS ngoan.
- GV cho HS tìm các từ chỉ gộp trong gia đình.
5. Dặn dò:
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

7


- Về nhà học bài. Chuẩn bị bài sau.
---------------------------

Môn : TOÁN
Tiết 3 PPCT - 18
Bài : Bảng nhân 6
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu thuộc bảng nhân 6.
- Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
- GV gắn lên bảng một tấm bìa hỏi :
- Có mấy chấm tròn ?
- Có 6 chấm tròn.
- 6 chấm tròn được lấy mấy lần ?
- Được lấy 1 lần
- 6 được lấy một lần ta viết 6 x 1 = 6
HS đọc lại 6 x 1 = 6
- Có 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm Được lấy 2 lần
tròn. Vậy 6 chấm tròn được lấy mấy
lần ?
6 x 2 = 12.
Hãy lập phép tính tương ứng
Vì 6 x 2 = 6 + 6 mà 6 + 6 = 12 nên 6 x
- Vì sao em biết 6 x 2 = 12 ?
2 = 12
Các phép tính còn lại tương tự.
HS đọc đồng thanh bảng nhân.
- GV quay kim đồng hồ cho HS quan sát HS đọc thuộc lòng bảng nhân 6
* Luyện tập :
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
HS nêu yêu cầu bài 1 :
- Bài 1 yêu cầu gì ?
1 HS lên bảng làm bài, HS còn lại làm
- Yêu cầu HS tự làm bài
vào vở.
- GV nhận xét cho điểm.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
HS đọc yêu cầu
- Tất cả có mấy thùng ?
- Tất cả có 5 thùng dầu
- Mỗi thùng có bao nhiêu lít ?
- Mỗi thùng có 6 lít dầu.
- Để biết 5 thùng có mấy lít dầu ta làm
như thế nào ?
Ta tính tích 6 x 5.
1 HS lên bảng giải bài toán
8

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015


GV tóm tắt :
Có 5 thùng dầu
Mỗi thùng có : 6 lít
5 thùng có
: ………… lít ?

Giải
5 thùng có số lít dầu là :
5 x 6 = 30 ( l )
Đáp số : 30 lít dầu

Bài 3: HS đọc đề bài tập.
- Số đầu tiên trong dãy là số mấy ?
6 cộng thêm 6 bằng 12.
- Tiếp sau số 12 là số nào ?
- Trong dãy số này, mỗi số đều bằng số
đứng trước cộng thêm 6 hoặc số đứng
ngay sau nó trừ đi 6.

- HS nêu yêu cầu
- Là số 6, bằng 12.
- Là số 18
HS tự làm bài
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ……, 60

4. Củng cố – dặn dò :
- HS đọc bảng nhân 6, vài HS đọc bảng cộng thêm 6.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau. Nhận xét tiết học.
------------------------------

Môn : TN&XH
Tiết 4 - PPCT 7
Bài : HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN
(Phương pháp BTNB)
I. MỤC TIÊU:
- Biết tim luôn đập để bơm máu đi khắp cơ thể.
- Nếu tim ngừng đập máu không lưu thông được trong các mạch máu, cơ thể sẽ
chết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các hình trong SGK trang 16, 17.
- Sơ đồ 2 vòng tuần hoàn và các tấm phiếu rời ghi tên các loại mạch máu của 2
vòng tuần hoàn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động
2. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 trang 9 VBT.
- GV nhận xét.
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Bước 1: Tình huống xuất phát – câu hỏi
nêu vấn đề.
- GV đưa ra câu hỏi tình huống xuất phát
- HS suy nghĩ, quan sát và trả lời.
để hướng dẫn HS nhập vào bài. Câu hỏi
nêu vấn đề đảm bảo yêu cầu phù hợp với
trình độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

9


thích tính tò mò, thích tìm tòi, nghiên cứu
của HS.
- GV nhận xét.
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của
HS.
- 2 HS ngồi cạnh nhau thực hành nghe và
đếm nhịp tim, số lần mạch đập của nhau
trong vòng một phút
- GV quan sát theo dõi giúp đỡ HS.
Bước 3: Đề xuất câu hỏi giả thiết và thiết
kế phương án thực nghiệm.
- GV gợi ý HS phát hiện có những điểm
chung, khác nhau trong quan niệm ban đầu
của HS.
- GV hướng dẫn HS đề xuất câu câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ cho nhóm đề xuất câu
hỏi nghi vấn.
- GV đặt vấn đề: theo dõi các em làm thế
nào để chúng ta tìm ra câu trả lời cho các
câu hỏi trên? Các em hãy suy nghĩ để tìm
phương án trả lời ?
- Hướng dẫn HS lựa chon phương án.
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi –
nghiên cứu.
- GV hướng dẫn HS thực hành.
Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến
thức.
- Yêu cầu một vài HS cho kết luận sau khi
thực nghiệm.
- GV cho HS nhìn, đối chiếu với các ý kiến
ban đầu.
- GV tóm tắt kết luận và hệ thống lại kiến
thức.
* Kết luận: Tim luôn đập để bơm máu đi
khắp cơ thể. Nếu tim ngừng đập, máu
không lưu thông được trong các mạch máu,
cơ thể sẽ chết.
3. Củng cố - giáo dục.
- GV cho HS nhắc lại nội dung bài học.
- GV nhận xét.
4. Nhận xét – dặn dò.

10

- HS trả lời theo quan niệm của
mình, cần lưu ý có nhiều ý kiến
khác nhau, không nhận xét đúng
sai.

- HS phát biểu những điểm chung,
khác nhau về biểu tượng, quan
niệm.
- Từng nhóm đề xuất câu hỏi.
- Quan sát vật thật.
- Xem hình vẽ trong sách giáo
khoa.
- Xem tranh vẽ.

- HS thực hành đối chiếu điều
chỉnh, bổ sung, ghi chú cho đầy đủ
ở vở thí nghiệm…
- HS nêu kết luận.

- HS quan sát lắng nghe.
- HS ghi lại bài học.

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015


Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2015

Môn : Chính Tả
Tiết 1 - PPCT 8
Bài : ÔNG NGOẠI
I. MỤC TIÊU:
- Nghe – viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Tìm và viết đúng 2-3 tiếng có vần oay (BT2).
- Làm đúng BT(3)b.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi 3 HS lên bảng viết các từ: dâng lên, ngẩn ngơ, ngẩng lên.
- Cả lớp viết bảng con.
- GV nhận xét.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu đoạn văn.
- HS theo dõi.
+ Đoạn văn có mấy câu ?
- 3 Câu.
+ Những chữ nào trong bài viết hoa ?
- Chữ đầu câu và đầu đoạn.
- HS tìm những từ khó hay bị sai:
Nhấc bổng, loang lổ, trong trẽo, gõ.
- HS viết bảng con.
- GV đọc chậm.
- HS viết bài vào vở.
- GV đọc bài cho HS dò lại.
- HS dò lại bài.
- GV cho HS soát lỗi.
- HS soát lỗi
- GV thu bài nhận xét.
* Luyện tập:
Bài tập 2:
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vào nháp.
- HS làm nháp.
- GV chia 2 nhóm thi tiếp sức. Mỗi em - Xoáy nước, khoáy trầu,ngoáy tai,
viết 1 tiếng có vần oay rồi tới bạn khác. ngúng ngoẩy, tí toáy…
- GV chốt lại.
HS ghi vào vở.
Bài tập 3b :
- HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
b. sân, nâng, chuyên cần, cần cù.
- HS nhận xét
4. Củng cố:
- GV tuyên dương một số em viết đúng, đẹp.
- Nhắc nhở một số em viết còn chậm, sai.
5. Dặn dò:
- Về nhà viết lại những chữ viết sai. Xem trước bài sau.
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

11


Môn : Tập Viết
Tiết 2 PPCT - 4
Bài : ÔN CHỮ HOA C
I. MỤC TIÊU:
- Viết đúng chữ hoa C (1 dòng), L, N (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Cửu Long (1
dòng) và câu ứng dụng Công cha ... chảy ra (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
- HS khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng (tập viết trên lớp) trong vở Tập viết 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra phầm HS viết ở nhà tiết trước.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV giới thiêu bài
- GV yêu cầu HS tìm các chữ hoa có C, L, T, S, N
trong bài ?.
- GV viết mẫu và nhắc lại cách viết.
- GV cho HS viết bảng con.
- 3 HS lên bảng, cả lớp viết vào bảng
- GV cho HS luyện viết từ ứng dụng.
con.
- GV giới thiệu cho HS biết về Cửu
Long.
- 1 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng - HS viết từ Cửu Long.
con.
- 1 HS đọc.
* Luyện viết câu ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng.
- GV giúp HS hiểu câu ca dao.
- HS tập viết bảng con các chữ
- Hướng dẫn viết vở tập viết
+ HS viết bài vào vở, GV thu vở chấm.

- Công ơn của cha mẹ rất to lớn.
Công, Thái, Nghĩa, Sơn
- HS viết vào vở tập viết
+ Chữ C : 1 dòng.
+ Chữ L, N : 1 dòng.
+ Tên riêng Cửu Long : 2 dòng.
+ Câu ca dao : 2 dòng.

4. Củng cố:
- GV thu vở chấm, nhận xét sửa sai.
- Hãy nhắc lại tên riêng có trong bài tập viết.
5. Dặn dò: Về nhà viết bài, xem trước bài sau.
--------------------------------

12

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015


Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 19
Bài: Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS.
- Thuộc bảng nhân 6 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán.
* Bài 5 dành cho HS khá, giỏi.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
-2 HS lên làm.
- GV nhận xét
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG DẠY
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.
Vài học sinh nhắc lại
* Luyện tập :
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 1 HS nêu miệng kết quả.
- GV gọi HS nối tiếp nhau nêu kết quả
của phần a, 4 HS lên bảng tính bài tập 2 phép tính đều có kết quả là 12, các
1b.
thừa số giống nhau nhưng thứ tự khác
Em có nhận xét gì về kết quả và các nhau. Khi đổi chỗ các thừa số thì tích
thừa số trong phép nhân 6 x 2 và 2 x 6. không đổi.
Khi đổi chỗ các thừa số thì tích như thế
nào ?
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Gọi HS lên bảng làm bài, HS còn lại HS đọc đề lên bảng làm bài, cả lớp
làm bài vào vở.
làm bài vào vở.
- GV nhận xét
a. 6 x 9 + 6 = 54 + 6
= 60
b. 6 x 5 + 29 = 30 + 29
= 59
c. 6 x 6 + 6 = 36 + 6
Bài 3:
= 42
- HS đọc đề bài tập.
- GV hướng dẫn HS tóm tắt
Giải
1 HS mua : 6 quyển
4 HS mua số quyển vở là :
4 HS mua : quyển ?
4 x 6 = 24 (quyển)
- 1 HS lên làm
Đáp số : 24 quyển
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

13


- GV nhận xét
Bài 4:
- GV cho HS làm bài vào vở.
- HS nhận xét
* Bài 5 dành cho HS khá, giỏi.
- 1 HS lên bảng xếp hình
- GV nhận xét.
4. Củng cố – dặn dò :
- GV cho HS đọc bảng nhân 6
xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36

Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2015

Môn Tập Làm Văn
Tiết 1 - PPCT 4
Bài : NGHE-KỂ DẠI GÌ MÀ ĐỔI – ĐIỀN VÀO TỜ GIẤY IN SẴN
I. MỤC TIÊU:
- Nghe - kể lại được câu chuyện Dại gì mà đổi (BT1).
- Điền đúng nội dung vào mẫu Điện báo (BT2).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra 2 HS làm bài tập 1, bài tập 2.
- 1 HS kể về gia đình mình cho bạn mới quen
- GV nhận xét.
3. Bài mới : GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Bài tập 1:
- HS đọc yêu cầu của BT 1 và các gợi y. - 1 HS đọc.
- GV kể 1 lượt.
- HS theo dõi theo tranh SGK.
+ Vì sao mẹ dọa đuổi cậu bé ?
+ Cậu bé trả lời mẹ thế nào ?
+ Vì sao cậu bé nghĩ như vậy ?
- GV kể lại lần 2.
- GV treo tranh hướng dẫn HS tập kể.
Bài tập 2 : Yêu cầu của bài là gì ?
+ Tình huống cần viết điện báo là gì ?
+ Yêu cầu của bài là gì ?
14

- Vì cậu rất nghịch ngợm.
- Mẹ sẽ chẵng đổi được đâu.
- Vì cậu nghĩ không ai đổi 1 đứa trẻ
ngoan lấy 1 đứa trẻ nghịch ngợm.
- HS xem tranh tập kể.
- Điền nội dung vào điện báo.
- Em được đi chơi xa. Đến nhà người
thân ở tỉnh khác.
- Dựa vào mẫu điện báo SGK.

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015


- GV hướng dẫn HS cách điền.
- HS điền viết chì.
- GV theo dõi nhắc nhở các em.
4. Củng cố:
- GV gọi 3 HS kể lại câu chuyện “ Dại gì mà đổi”.
- GV gọi 3 HS đọc lại mẫu điện báo của mình.
5. Dặn dò :
- Về nhà tập điền vào vở bài tập . Xem trước bài sau.
---------------------------------

Môn : TN&XH
Tiết 2 - PPCT 8
Bài : VỆ SINH CƠ QUAN TUẦN HOÀN
(GDBVMT Nội dung tích hợp: Khai thác bộ phận)
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tuần hoàn.
- HS biết một số hoạt động của con người đã gây ô nhiễm bầu không khí, có hại
đối với cơ quan tuần hoàn. HS biết một số việc làm có lợi, có hại cho sức khỏe.
* KNS Nên và không nên làm gì để bảo vệ tim mạch.
* GDBVMT Học sinh biết một số việc làm có lợi cho sức khỏe.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 5 trang 10 VBT Tự nhiên xã hội Tập 1.
- GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG DẠY
Hoạt động 1 : Quan sát và thảo luận
 Mục tiêu :
So sánh mức độ làm việc của tim khi
chơi đùa quá sức hoặc lúc làm việc
nặng nhọc với lúc cơ thể được nghỉ
ngơi, thư giãn.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV cho HS chơi trò chơi “Con thỏ”
- HS chơi theo hướng dẫn
- Sau khi cho HS chơi xong, GV hỏi : - HS trả lời.
Các em có cảm thấy nhịp tim và mạch
của mình nhanh hơn lúc chúng ta ngồi
yên không ?
Bước 2 :
- GV cho HS chơi một trò chơi đòi hỏi - HS chơi theo hướng dẫn
vận động nhiều như trò chơi đổi chỗ
cho nhau.
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

15


- Sau khi cho HS vận động mạnh, GV
cho HS thảo luận câu hỏi : So sánh nhịp
đập của tim và mạch khi vận động
mạnh với khi vận động nhẹ hoặc khi
nghỉ ngơi.
 Kết luận : Khi ta vận động mạnh
hoặc lao động chân tay thì nhịp đập của
tim và mạch nhanh hơn bình thường. Vì
vậy, lao động và vui chơi rất có lợi cho
hoạt động của tim mạch. Tuy nhiên, nếu
lao động hoặc hoạt động quá sức, tim
có thể bị mệt, có hại cho sức khỏe.
Hoạt động 2 : THẢO LUẬN NHÓM
 Mục tiêu :
- Nêu các việc nên làm và không nên
làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan
tuần hoàn.
- Có ý thức tập thể dục đều đặn, vui
chơi, lao động vừa sức để bảo vệ cơ
quan tuần hoàn.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV yêu cầu các nhóm trưởng điều
khiển các bạn trong nhóm quan sát hình
trang 19 SGK và kết hợp với hiểu biết
của bản thân đê thảo luận các câu hỏi
trang 38 SGV.
Bước 2 :
- Gọi đại diện một số cặp HS trình bày
kết quả thảo luận của nhóm mình. Các
nhóm khác bổ sung góp ý.
- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện
câu trả lời.
 Kết luận :
- Tập thể dục thể thao, đi bộ, …có lợi
cho tim mạch. Tuy nhiên, vận động
hoặc lao động quá sức sẽ không có lợi
cho tim mạch.
- Cuộc sống vui vẻ, thư thái, tránh
những xúc động mạnh hay tức giận, …
sẽ giúp cơ quan tuần hoàn hoạt động
vừa phải, nhịp nhàng, tránh được tăng
huyết áp và những cơn co, thắt tim đột
ngột có thể gây nguy hiểm đến tính
mạng.
16

- Làm việc theo nhóm.

- Làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả
thảo luận của nhóm mình.

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015


- Cac loại thức ăn : các loại rau, các loại
quả, thịt bò, thịt gà, thịt lợn, cá, lạc
vừng, …đều có lợi cho tim mạch. Các
thức ăn chứa nhiều chất béo như mỡ
động vật ; các chất kích thích như rượu,
thuốc lá, ma túy, … làm tăng huyết áp,
gây xơ vữa động mạch.
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò
* KNS Giáo dục HS nên và không
nên làm gì để bảo vệ tim mạch.
- Yêu cầu HS đọc nội dung bạn cần biết - 1, 2 HS đọc nội dung bạn cần biết
trong SGK.
trong SGK.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về
nhà chuẩn bị bài sau.

--------------------------Môn: TOÁN
Tiết 3 - PPCT 20
Bài : Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
I. MỤC TIÊU:
- Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).
- Vận dụng được để giải bài toán có một phép nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bảng nhân 6.
- GV nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
12 x 3 = ?
- Em hãy tìm kết quả của phép nhân 12 x 3 = 36
trên ?
Lấy 12 + 12 + 12 = 36 nên 12 x 3 = 36
- Làm cách nào để biết được kết quả
12
3 nhân 2 bằng 6, viết 6
X
đó ?
3
3 nhân 1 bằng 3. viết 3
- GV yêu cầu HS lên bảng đặt tính
36
* Luyện tập :
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài HS làm bài :
tập, yêu cầu HS làm bài.
24
22
11
33
20
X
X
X
X
X
- GV nhận xét cho điểm.
2
4
5
3
4
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

17


48
Bài 2: GV yêu cầu HS làm bài
- 4 HS lên bảng làm.
- HS nhận xét.

Bài 3: GV nêu câu hỏi
- Có tất cả mấy hộp bút chì màu ?
- Mỗi hộp có mấy bút ?
- Bài toán hỏi gì ?

88

HS đặt tính rồi tính
32 x 3 =
32
X
3
96
11 x 6 =
11
X
6
66

55

99

80

42 x 2 =
42
X
2
84
13 x 3 =
13
X
3
39

HS đọc đề bài, tự làm bài
- Có 4 hộp.
- Có 12 bút.
- Tìm số bút chì màu có trong 4 hộp.
Giải
Bốn hộp có số bút chì là :
12 x 4 = 48 ( bút )
Đáp số : 48 bút.

4. Củng cố – dặn dò :
- Muốn nhân số có hai chữ số với số có môt chữ số ta làm thế nào ?
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau. Nhận xét tiết học.

SINH HOẠT TẬP THỂ
1/ Từng tổ báo cáo kết quả thực hiện nội quy thi đua của lớp :
- Về đạo đức tác phong.
- Về tinh thần thái độ học tập.
- Về lao động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh.
- Về rèn luyện thân thể.
- Về thực hiện đồng phục, vệ sinh cá nhân.
- Về tham gia các phong trào do nhà trường đề ra.
2/ Lớp trưởng báo cáo tổng hợp chung tình hinh của lớp.
3/ GDBVMT Hướng dẫn các em biết một số việc làm giữ gìn, bảo vệ môi
trường xung quanh có lợi cho sức khỏe.
4/ Lớp văn nghệ.
18

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015


Tổ
TC1

TC2

TC3

Số điểm đạt được
TC4
TC5

TC6

TSĐ

XL

1
2
3

Tân Thạnh, ngày 14 tháng 9 năm 2015

Tân Thạnh, ngày 14 tháng 9 năm 2015

Đã duyệt giáo án tuần 4

P. HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc

Trần Phương Thành

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 4\Ngày 14/9/2015

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×