Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 3

Thứ hai, ngày 07 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 1+2 PPCT 7+8
Bài : CHIẾC ÁO LEN
I. MỤC TIÊU:
A. Tập đọc:
- Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ ; bước đầu biết đọc phân
biệt lời nhân vật với lời người dẫn chuyện.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu, lẫn nhau.
(trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 4)
* KNS giao tiếp ứng xử có văn hóa.
B. Kể chuyện:
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo các gợi ý.
- HS khá, giỏi kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của Lan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Giáo án, đồ dùng dạy học.
- HS : SGK, đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra baì cũ:

3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu.
- HS theo dõi bài.
- GV cho HS đọc từng câu, sửa sai - HS đọc nối tiếp nhau từng câu.
những từ khó đọc.
- Bài chia làm 4 đoạn.
- GV chia đoạn. Luyện đọc đoạn
- HS luyện đọc nối tiếp đoạn (2 lần).
- GV hướng dẫn HS cách ngắt, nghỉ hơi,
luyện đọc câu dài, khó như SGK.
- GV cho 4 HS đọc nối tiếp nhau từng
nhóm.
- GV cho HS giải nghĩa từ khó.
- Lúng túng, thì thào.
- GV cho HS đọc theo nhóm.
- HS đọc theo nhóm.
* Tìm hiểu bài:
- HS đọc thầm đoạn 1.
+ GV cho hs thảo luận cặp đôi, chia sẻ.
+ Chiếc áo len của bạn Hoà đẹp và tiện - Áo màu vàng , có sợi dây kéo ở giữa,
lợi như thế nào ?
có mũ dễ đội.
+ Vì sao Lan dỗi mẹ ?
- Vì nghe mẹ nói không mua áo được.
+ Anh Tuấn nói với mẹ những gì ?
- Mẹ hãy để dành tiền mua áo cho em
Lan con không cần mua áo vì con
khoẻ lắm. Nếu lạnh con mặc thêm áo
+ Vì sao Lan lại hối hận ?
cũ.
+ Tìm một tên khác cho truyện ? (HS - HS trả lời.
khá, giỏi).
+ Qua câu chuyện này giúp em hiểu
Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

1được gì ?

- Anh em phải biết nhường nhịn,
thương yêu, quan tâm lẫn nhau.

* KNS giáo dục các em anh em trong
một nhà phải biết thương yêu, đùm
bọc nhau.
- GV cho HS đọc lại đoạn 2, 3.
3-5 em đọc lại.
- GV cho HS đọc theo vai từng nhân
vật.
B. Kể chuyện:
* GV hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý:
- GV cho HS kể theo gợi ý. Gợi ý là điểm tựa giúp các em nhớ các ý trong truyện.
- Kể Lan theo lời của Lan, kể theo cách nhập vai không giống y nguyên văn bản,
người kể trong vai Lan phải xưng hô tôi, mình, em.
- GV cho HS tập kể theo cặp.
- GV cho HS bình chọn bạn kể hay. Tuyên dương các em.
4. Củng cố:
- Qua câu chuyện em học tập được điều gì ở Lan và Tuấn ?
5. Dặn dò:
- Về nhà tập kể , xem tiếp bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 3 PPCT - 11
Bài: Ôn tập về hình học
I. MỤC TIÊU:
- Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
* Luyện tập :
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
HS nêu yêu cầu bài 1.
Bài tập 1 yêu cầu gì ?
a/Ta tính tổng độ dài các đoạn thằng
của đường gấp khúc.
- GV vẽ đường gấp khúc lên bảng
- Muốn tính độ dài đương gấp khúc ta
làm như thế nào ?
- Đường gấp khúc có 3 đoạn thẳng.
AB dài 34 cm, BC dài 12 cm, CD dài
2

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015


- Đường gấp khúc trên gồm có mấy 40 cm
đoạn ? Nêu độ dài mỗi đoạn.
Giải
Độ dài đường gấp khúc ABCD là :
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số : 80 cm
- Muốn tính chu vi của một hình ta làm b/ Tính chu vi một hình chính là tổng
thế nào ?
độ dài các cạnh của hình đó.
HS xác định các cạnh và độ dài của
từng cạnh trong hình tam giác.
Giải
Chu vi hình tam giác MNP là :
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số : 86 cm
HS đọc yêu cầu, lên bảng làm bài. Cả
lớp làm bài vào vở.
Bài 2:
Giải
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
Chu vi hình chữ nhật là :
- GV vẽ hình chữ nhật lên bảng.
3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)
Đáp số : 10 cm
Bài 3:
- HS tìm số hình vuông và hình tam giác
ở hình bên.
- GV nhận xét

Có 5 hình vuông và 6 hình tam giác.
* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi làm.
- 1 HS lên bảng làm.
- GV nhận xét

- Kẻ thêm đoạn thẳng vào hình để
được
a. Ba hình tam giác.
b. Hai hình tứ giác.

4. Củng cố – dặn dò :
- HS nêu lại cách tính chu vi của một
hình.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

3


Thứ ba, ngày 08 tháng 9 năm 2015

Môn : Chính tả
Tiết 1 PPCT - 5
Bài : CHIẾC ÁO LEN.
I. MỤC TIÊU :
- Nghe viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT(2)a.
- Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng BT3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới : GV giới thiệu bài , ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu bài viết.
- HS theo dõi.
- 1 HS đọc lại bài viết.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
+ Vì sao Lan ân hận ?
Vì Lan đã làm cho mẹ buồn lo, làm
cho anh nhường phần mình cho em.
+ Những chữ nào trong đoạn văn viết - Các chữ đầu đoạn , đầu câu, tên
hoa ?
riêng.
+ Lời nói của Lan với mẹ đặt trong dấu - Dấu 2 chấm và dấu ngoặc kép.
câu gì ?
- HS tìm từ khó viết, GV cho HS viết - Cuộn tròn , nằm, vờ ngũ, xấu hổ…
bảng con.
- GV đọc chậm cho HS viết vào vở.
- HS viết bài vào vở.
- GV đọc chậm cho HS dò lỗi chính tả.
- GV cho HS soát lỗi.
- HS dò lại bài.
- GV thu 5 – 7 vở chấm.
- HS dùng bút chì soát lỗi.
Bài tập 2 :
- HS đọc yêu cầu câu 2a .
- 3 HS lên bảng lớp làm vào giấy nháp.
- GV và HS nhận xét.
Bài tập 3 : 1 HS đọc yêu cầu của bài
- 1 em điền 2 chữ trên bảng, lớp làm vở
bài tập.
STT
chữ
tên chữ
1
g
giê
2
gh
giê – hát
3
gi
giê – I
4
h
hát
4

Điền vào chổ trống tr hay ch .
Cuộn tròn, chân thật, chậm trễ .

STT
6
7
8
9

Chữ
h
kh
l
m

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

Tên chữ
hát
ca hát
e lờ
em mờ.


5
I
i
4. Củng cố -Dặn dò :
- HS đọc lại bảng chữ cái.
- Về nhà học thuộc bảng chữ, xem trước bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 2 PPCT - 12
Bài: Ôn tập về giải toán
I. MỤC TIÊU:
- Biết giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
- Biết giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị.
* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập. - HS đọc yêu cầu bài tập, đề bài
- Bài toán cho biết gì ?
- Đội 1 trồng : 230 cây, đội 2 trồng
nhiều hơn 90 cây
- Đội 2 trồng được bao nhiêu cây ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Tìm số nhiều hơn
- Bài toán trên thuộc dạng toán gì ?
Tóm tắt
- 1 HS làm bài .
Đội 1 :
230 cây
Đội 2 :

90 cây
? cây

Bài 2:
- HS đọc yêu cầu đề bài.
- Bài toán thuộc dạng toán gì ?

Giải
Số cây đội 2 trồng được
230 + 90 = 320 ( cây 0
Đáp số : 320 cây
- Bài toán thuộc dạng tìm số ít hơn.
Tóm tắt
Sáng :
635 lít
128 lít
Chiều :

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

? lít
5


Bài giải
Buổi chiều bán được số lít xăng là :
635 – 128 = 507 ( l )
Đáp số : 507 l
HS làm bài vào vở .
Tóm tắt
Nữ :
19 bạn
? nữ

Bài 3:
- HS đọc đề bài tập.
- 1 HS lên làm.
- GV nhận xét

Nam :

* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi làm.
- HS đọc đề bài, GV yêu cầu HS xác
định dạng toán, tóm tắt và giải.
- 1 HS lên bảng làm.
- GV nhận xét
4. Củng cố – dặn dò :
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

16 bạn

Bài giải
Số bạn nữ nhiều hơn bạn nam là :
19 – 16 = 3 (bạn)
Đáp số : 3 bạn
Giải giải
Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là :
50 – 35 = 15 (kg )
Đáp số : 15 kg

Thứ tư, ngày 09 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập Đọc
Tiết 1 PPCT - 6
Bài : QUẠT CHO BÀ NGỦ
I. MỤC TIÊU:
- Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ, nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa
các khổ thơ.
- Hiểu tình cảm yêu thương, hiếu thảo của bạn nhỏ trong bài thơ đối với bà. (trả lời
được các câu hỏi trong SGK; thuộc cả bài thơ).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện “ Chiếc áo len”.
Qua câu chuyện em hiểu điều gì ?
- GV nhận xét
6

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015


2. Bài mới: Gv giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
- GV đọc mẫu từng dòng thơ.

HOẠT ĐỘNG HỌC
- 1 HS khá đọc lại.
- HS đọc nối tiếp nhau mỗi em 2 dòng
thơ (2 lần).

- GV chia đoạn: GV luyện đọc cách
ngắt, nghỉ hơi, luyện đọc câu khó, dài
như SGK.
- GV cho 4 em đọc nối tiếp nhau mỗi - HS đọc nối tiếp đoạn.
em 1 đoạn.
- GV kết hợp giảng từ mới
HS trả lời: Thiu thiu,…
- GV nhắc nhở HS cách ngắt hơi đúng.
- GV cho HS đọc theo nhóm cặp đôi.
- HS đọc nhóm.
- GV cho lớp đọc đồng thanh.
- Lớp đồng thanh.
* Tìm hiểu bài:
+ Bạn nhỏ trong bài đang làm gì ?
- Đang quạt cho bà ngũ.
+ Cảnh vật trong nhà ngoài vườn như - Cảnh vật đều im lặng như đang ngủ
thế nào ?
với bà.
+ Bà mơ thấy gì ?
- Mơ thấy cháu đang quạt hương thơm
+ Qua bài thơ giúp em hiểu điều gì ?
tới.
* Học thuộc lòng bài thơ.
- Cháu rất hiếu thảo yêu thương bà.
- GV đọc mẫu.
- GV cho HS đọc thuộc lần lượt từng HS theo dõi.
khổ thơ.
- HS đọc.
- GV cho cá nhân đọc.
- HS đọc cá nhân.
- GV cho từng nhóm thi với nhau.
- HS đọc thi theo nhóm.
- GV nhận xét cho điểm.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Qua bài học em thấy Bé Hoa là người thế nào?
- Về nhà học thuộc bài , chuẩn bị bài sau.

Môn : Luyện từ và câu
Tiết 2 PPCT - 3
Bài : SO SÁNH – DẤU CHẤM
I. MỤC TIÊU:
- Tìm được những hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn (BT1).
- Nhận biết được các từ chỉ sự so sánh (BT2).
- Đặt đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa đúng chữ đầu
câu (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

7


2. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi 1 HS làm lại bài tập 1
- 1 HS làm lại bài tập 2 của tiết trước.
- GV nhận xét
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- 1 HS đọc yêu của bài.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- GV dán 4 băng giấy lên bảng, yêu cầu - HS thi làm đúng, nhanh.
4 em lên bảng gạch chân những hình
ảnh so sánh.
- GV và HS chốt lại:
a) Mắt hiền sáng tựa vì sao.
b) Hoa xao xuyến nở như mây từng
- GV yêu cầu HS làm vào vở.
chùm.
GV chữa bài và giáo dục HS phải có ý c) Trời là cái tủ ướp lạnh/trời là cái
thức giữ gìn vệ sinh chung (câu d).
bếp lò nung.
d) Dòng sông là một đường trăng
Bài 2 :
lung linh dát vàng.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc.
- GV cho HS tìm các từ chỉ so sánh.
- Tựa – như – là – là – là.
- GV nhận xét sửa sai.
Bài 3 :
- HS nêu.
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- Cho HS chép lại đoạn văn SGK.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- HS theo dõi sửa sai.
- GV gọi 2, 3 HS đọc bài làm của mình.
- GV nhận xét
4. Củng cố:
- 1 HS nhắc lại nội dung bài học.
- 2, 3 HS đọc phần làm của mình ở bài tập 3.
5. Dặn dò:
- HS về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài sau.
----------------------------------

Môn : TOÁN
Tiết 3 PPCT - 13
Bài : Xem đồng hồ
I. MỤC TIÊU:
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
* Bài 3 dành cho HS khá, giỏi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
8

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015


2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
- Vài học sinh nhắc lại
Hỏi :
- Một ngày có mấy giờ ? Bắt đàu từ mấy - Một ngày có 24 giờ, bắt đầu từ 12
giờ và kết thúc lúc mấy giờ ?
giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm
hôm sau.
- Một giờ có 60 phút.
- Một giờ có bao nhiêu phút ?
- GV quay kim đồng hồ cho HS quan sát HS quan sát và nêu mốc thời gian về
giờ hơn và giờ kém
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
- Bài 1 yêu cầu gì ?
- Đồng hồ a chỉ mấy giờ ? Vì sao em
biết ?
- Các đông hồ còn lại hướng dẫn tương
tự.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
a/ Em quay các kim của đồng hồ như
thế nào ?

HS trả lời
- Đồng hồ chỉ 4 giờ 5 phút. Vì kim giờ
chỉ hơn số 4 một chút, kim phút chỉ số
1.

- HS đọc yêu cầu và quay kim đồng
hồ theo yêu cầu của GV.
- Kim giờ hơn số 7 một chút, kim phút
nằm ở số 1
- kim giờ nằm ở giữa số 6 và số 7, kim
b/ Các kim của đồng hồ như thế nào ?
phút nằm ngay số 6.
c/ 11 giờ 50 phút còn có cách gọi nào - 12 giờ kém 10
khác ?
HS thực hành theo hướng dẫn của GV.
* Bài 3 dành cho HS khá, giỏi.
- GV nêu câu hỏi .
- HS trả lời
Bài 4 :
- GV yêu cầu HS nêu miệng rồi so sánh.
- GV nhận xét.
4. Củng cố – dặn dò :
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

Môn : TN&XH
Tiết 4 PPCT - 5
Bài : BỆNH LAO PHỔI
(Mức độ tích hợp GD BVMT : liên hệ)
I. MỤC TIÊU
- Biết cần tiêm phòng lao, thở không khí trong lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi.
Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

9


- HS khá, giỏi biết được nguyên nhân gây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi.
* KNS Đảm nhận trách nhiệm thực hiện hành vi của bản thân để phòng bệnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Khởi động
2. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2,3 trang 6 VBT 1.
- GV nhận xét.
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : Làm việc với SGK
 Mục tiêu : Nêu nguyên nhân, đường lây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5 - HS quan sát hình 1 trong SGK trang 12.
trong SGK trang 12.
- Yêu cầu các nhóm cùng lần lượt thảo luận - Làm việc theo nhóm.
các câu hỏi trong SGV trang 28
Bước 2 :
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo
thảo luận của nhóm mình. Mỗi nhóm chỉ luận của nhóm mình. Các nhóm khác bổ
trình bày một câu. Các nhóm khác bổ sung sung góp ý.
góp ý.
- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu
trả lời.
 Kết luận :
+ Nguyên nhân : Do vi khuẩn lao gây ra
+ Biểu hiện : Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, kém ăn, gầy đi và sốt nhẹ về chiều.
+ Đường lây : Bệnh lây từ người bệnh sang người lành bằng đường hô hấp.
+ Tác hại : Làm suy giảm sức khỏe người bệnh, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hại
đến tính mạng. Làm tốn kém tiền của. Có thể lây sang mọi người xung quanh nếu không
giữ vệ sinh.
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
 Mục tiêu :
Nêu được những việc nên làm và không nên làm để phòng bệnh lao phổi.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV chia nhóm và yêu cầu HS quan sát - HS quan sát hình trong SGK và trả lời
hình trong SGK trang 13 ; kết hợp với liên câu hỏi.
hệ thực tế để trả lời các câu hỏi SGV trang
29.
Bước 2 :
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo
10

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015


thảo luận của nhóm mình. Mỗi nhóm chỉ luận của nhóm mình.
trình bày một câu. Các nhóm khác bổ sung
góp ý.
- GV giảng thêm cho HS những việc làm và
hoàn cảnh dễ làm mắc bệnh viêm phổi.
Bước 3 :Liên hệ
- GV hỏi : Em và gia đình cần làm gì để - Luôn quét dọn nhà cửa, mở cửa cho ánh
phòng tránh bệnh lao phổi ?
nắng mặt trời chiếu vào nhà ; không hút
thuốc lá, thuốc lào ; làm việc và nghỉ ngơi
điều độ ; …
 Kết luận :
- Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra.
- Ngày nay, không chỉ có thuốc chữa khỏi bệnh lao mà còn có thuốc tiêm phòng lao.
- Trẻ em được tiêm phòng lao có thể không bị mắc bệnh này trong suốt cuộc đời.
Hoạt động 3 : Đóng vai
 Mục tiêu :
- Biết nói với bố mẹ khi bản thân có những dấu hiệu bị mắc bệnh về đường hô hấp để
được đưa đi khám và chữa bệnh kịp thới.
- Biết tuân theo các chỉ dẫn của bác sĩ điều trị nếu có bệnh.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV nêu tình huống :
- Nghe GV nêu tình huống.
Bước 2 :
- Gọi các nhóm xung phong lên trình bày - Các nhóm xung phong lên trình diễn.
trước lớp. Các HS khác nhận xét xem các
bạn đã biết cách nói để biết bố mẹ hoặc bác
sĩ biết về tình trạng sức khỏe của mình
chưa.
 Kết luận : Khi bị sốt, mệt mỏi, chúng ta cần phải nói ngay với bố mẹ để được đưa đi
khám bệnh kịp thời. Khi đến gặp bác sĩ, chúng ta cần phải nói rõ xem mình bị đau ở đâu
để bác sĩ chuẩn đoán đúng bệnh ; nếu có bệnh phải uống thuốc đủ liều theo đơn của bác
sĩ.
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu HS đọc nội dung bạn cần biết - 1, 2 HS đọc nội dung bạn cần biết trong
trong SGK.
SGK.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà
chuẩn bị bài sau.
Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Môn : Chính tả
Tiết 1 PPCT - 5
Bài : Chị em
I. MỤC TIÊU:
- Chép và trình bày đúng bài chính tả.
Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

11


- Làm đúng bài tập về các từ chứa tiếng có vần ăc/oăc (BT2), (BT3)b.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi 3 HS lên bảng viết, HS ở dưới viết vào bảng con các từ: trăng tròn, thước
kẻ, học vẽ.
- GV nhận xét.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu bài thơ trên bảng.
- HS theo dõi.
- GV cho 2 HS đọc lại.
- HS đọc lại.
+ Người chị trong bài thơ làm những
việc gì ?
- Chị trải chiếu, buông màn, ru em
ngủ, quét sạch thềm, chị đuổi ga …
+ Bài thơ viết theo thể thơ gì ?
- Thơ lục bát , trên 6 dưới 8
+ Cách trình bày bài thơ lục bát như thế
nào ?
- Chữ đầu của dòng 6 viết cách lề vở 2
ô , chữ đầu dòng 8 cách 1 ô.
+ Những chữ nào trong bài viết hoa ?
- Chữ đầu dòng.
- GV cho HS viết bảng con :
Trãi, ngoan, hát ru.
- GV đọc chậm cho HS viết vào vở.
- HS viết vào vở.
- GV đọc lại bài cho HS dò.
- HS dò lại bài.
- GV hướng dẫn hs soát lỗi.
- HS dùng bút chì sửa lỗi.
- GV thu một số vở chấm.
* Hướng dẫn làm bài tập :
Bài tập 2 : HS đọc yêu cầu bài.
Điền vào chổ trống ắc hoặc oắc.
GV cho 3 HS lên bảng thi, mỗi em làm - Ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu
một cột.
ngoặc đơn.
- GV và HS nhận xét viết vào vở.
Bài tập 3b :
- GV hướng dẫn HS làm bài.
Tìm các từ.
- 1 HS lên bảng , cả lớp làm nháp.
b. Chứa tiếng thanh hỏi / ngã.
- GV nhận xét.
- mở, bể, mũi.
4. Củng cố:
- Thơ lục bát là thơ như thế nào? Chữ đầu câu viết như thế nào ?
5. Dặn dò :
- Về nhà viết lại những chữ viết sai, xem trước bài sau.

Môn : Tập viết
Tiết 2 PPCT - 3
Bài : Ôn chữ hoa B
I. MỤC TIÊU:
12

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015


- Viết đúng chữ hoa B (1 dòng), H, T (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Bố Hạ (1 dòng)
và câu ứng dụng : Bầu ơi ….. chung một giàn (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
- HS khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng (tập viết trên lớp) trong vở Tập viết 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới : GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* Luyện viết chữ hoa:
- HS tìm các chữ hoa có trong bài.
- Bố Hạ, Bầu, Tuy
- GV viết mẫu, kết hợp cách viết từng
chữ.
- HS viết bảng con
- GV hướng dẫn cho HS tập viết chữ B,
H, T trên bảng con.
- HS tập viết chữ B, H, T trên bảng
con.
* Luyện viết từ ứng dụng ( tên riêng ).
- GV gọi HS đọc từ ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng
- GV giới thiệu địa danh : Bố Hạ là một
xã ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nơi
có giống cam ngon nổi tiếng.
- HS viết bảng con.
- HS viết từ Bố Hạ
* Hướng dẫn viết vào vở ập viết
- Viết chữ B 1 dòng.
- HS viết vào vở tập viết theo hướng
- Viết chữ H, T 1 dòng.
dẫn của GV.
- Viết tên riêng Bố Hạ 2 dòng.
- Viết câu tục ngữ 2 lần.
- GV thu 5 – 7 vở nhận xét cách viết của
HS.
4. Củng cố :
- Khen ngợi những em viết đúng, đẹp.
5. Dặn dò :
- Về nhà viết bài ở nhà, xem trước bài

---------------------------Môn : TOÁN
Tiết 3 PPCT - 14
Bài : Xem đông hồ (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ các số từ 1 đến 12 và đọc được theo hai cách.
Chẳng hạn, 8 giòi 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.
Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

13


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.
Vài học sinh nhắc lại
- GV lần lượt quay đồng hồ theo thời HS đọc số giờ, phút. Nêu theo giờ
điểm SGK trang 14.
kém.
* Luyện tập :
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 1 HS tự làm bài 1 vào vở.
- Đồng hồ a chỉ mấy giờ ? Vì sao em - Chỉ 6 giờ 55 phút (hay 7 giờ kém 5).
biết ?
Vì kim giờ chỉ qua số 6, gần số 7. Kim
phút chỉ số 11.
Các đồng hồ còn lại tương tự.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- HS lên bảng thực hành
- HS nêu miệng
a/ 3 giờ 15 phút
b/ 9 kém 10 phút
- GV nhận xét
Bài 3: HS đọc đề bài
HS thực hiện bài 4 theo nhóm. 1HS
- Đồng hồ a chỉ mấy giờ ? …
hỏi
- 1 HS trả lời
- GV nêu câu hỏi
Bài 4: HS đọc đề bài tập.
- GV nêu câu hỏi tìm hiểu đề bài
- HS làm bài.
4. Củng cố – dặn dò :
- Cho vài em nêu cách xem đồng hồ
5. Dặn dò.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.
Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập Làm Văn
Tiết 1 PPCT - 3
Bài : KỂ VỀ GIA ĐÌNH – ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẲN
(Mức độ tích hợp GD BVMT : Khai thác trực tiếp nội dung bài)
I. MỤC TIÊU:
- Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen theo gợi ý
(BT1).
- Biết viết dơn xin phép nghỉ học dúng mẫu (BT2).
14

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015


* KNS Giáo dục HS những tình cảm đẹp trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV yêu cầu HS đọc lại đơn xin vào Đội thiếu niên tiền phong HCM.
- GV nhận xét.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Bài tập 1:
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài
tập.
- HS theo dõi.
+ Kể về gia đình mình cho một bạn mới
( mới đến lớp, mới làm quen ) chỉ cần
nói 5 – 7 câu.
VD: Gia đình em có những ai? Làm - HS kể cho các bạn nghe.
công việc gì?
Tính tình thế nào ?.
- GV cho HS kể về gia đình mình theo
nhóm cặp đôi. GV và HS bình chọn - GV cho HS nêu theo trình tự SGK.
người kể hay nhất.
* KNS Qua bài tập GV giáo dục HS - HS nêu,lớp theo dõi nhận xét.
tình cảm đẹp đẽgắn bó trong gia đình. - HS làm bài.
Bài tập 2:
- 1 HS đọc yêu cầu của bài
- 1 HS đọc mẫu đơn. Sau đó nói về trình - HS đọc bài của mình.
tự của lá đơn.
- GV cho 2 HS làm miệng bài tập. Mục
lý do nghỉ học phải điền đúng sự thật.
- HS làm bài vào vở…
- Quốc hiệu và tên của đơn không cần
viết in.
- GV cho 3, 4 HS đọc bài làm của mình.
- GV cùng cả lớp nhận xét.
4. Củng cố:
- Về nhà tập viết đơn nhiều lần cho quen.
- Tuyên dương những HS viết đúng, đẹp.
- Qua bài học giúp em cách viết 1 tớ đơn hoàn chỉnh.
5. Dặn dò :
- Áp dụng bài học khi nghỉ học phải xin phép.

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

15


MÔN : TN&XH
Tiết 2 PPCT - 6
Bài : MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN
(Phương pháp BTNB)
I. MỤC TIÊU:
- Chỉ đúng vị trí các bộ phận cơ quan tuần hoàn trên tranh vẽ hoặc mô hình.
- HS khá, giỏi nêu được chức năng của cơ quan tuần hoàn : vận chuyển máu đi
nuôi các cơ quan của cơ thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các hình trong SGK trang 14, 15.
- Tiết lợn hoăc tiết gà, vit đã chống đông, để lắng trong ống thủy tinh.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động
2. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 3 trang 7.
- GV nhận xét.
3. Bài mới.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Bước 1: Tình huống xuất phát – câu hỏi
nêu vấn đề.
- GV đưa ra câu hỏi tình huống xuất phát
- HS suy nghĩ, quan sát và trả lời.
để hướng dẫn HS nhập vào bài. Câu hỏi
nêu vấn đề đảm bảo yêu cầu phù hợp với
trình độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích
thích tính tò mò, thích tìm tòi, nghiên cứu
của HS.
- GV nhận xét.
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của
HS.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả
- HS trả lời theo quan niệm của
thảo luận của nhóm mình. Mỗi nhóm chỉ
mình, cần lưu ý có nhiều ý kiến
trình bày một câu. Các nhóm khác bổ sung khác nhau, không nhận xét đúng
góp ý.
sai.
- GV quan sát theo dõi giúp đỡ HS.
Bước 3: Đề xuất câu hỏi giả thiết và thiết
kế phương án thực nghiệm.
- GV gợi ý HS phát hiện có những điểm
- HS phát biểu những điểm chung,
chung, khác nhau trong quan niệm ban đầu khác nhau về biểu tượng, quan
của HS.
niệm.
- GV hướng dẫn HS đề xuất câu câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ cho nhóm đề xuất câu
hỏi nghi vấn.
- Từng nhóm đề xuất câu hỏi.
- GV đặt vấn đề: theo dõi các em làm thế
nào để chúng ta tìm ra câu trả lời cho các
- Quan sát vật thật.
16

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015


câu hỏi trên? Các em hãy suy nghĩ để tìm
phương án trả lời ?
- Hướng dẫn HS lựa chon phương án.
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi –
nghiên cứu.
- GV hướng dẫn HS thực hành.

- Xem hình vẽ trong sách giáo
khoa.
- Xem tranh vẽ.

- HS thực hành đối chiếu điều
chỉnh, bổ sung, ghi chú cho đầy đủ
ở vở thí nghiệm…

Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến
thức.
- Yêu cầu một vài HS cho kết luận sau khi
thực nghiệm.
- HS nêu kết luận.
- GV cho HS nhìn, đối chiếu với các ý kiến
ban đầu.
- GV tóm tắt kết luận và hệ thống lại kiến
thức.
- HS quan sát lắng nghe.
* Kết luận: Nhờ có mạch máu đem máu
đến mọi bộ phận của cơ thể để tất cả các cơ - HS ghi lại bài học.
quan của cơ thể có đủ chất dinh dưỡng và
ô-xi để hoạt động. Đồng thời, máu cũng có
chức năng chuyên chở khí các-bô-níc và
chất thải của cơ quan trong cơ thể đến phổi
và thận để thải chúng ra ngoài.
3. Củng cố - giáo dục.
- GV cho HS nhắc lại nội dung bài học.
- GV nhận xét.
4. Nhận xét – dặn dò.

--------------------------Môn : TOÁN
Tiết 3 PPCT - 15
Bài : Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
- Biết xem giờ chính xác đến 5 phút.
1
2

- Biết xác định ,

1
của một nhóm đồ vật.
3

* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

17


HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
Bài 1:
HS đọc yêu cầu bài tập, lần lượt HS
- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập, HS thảo luận theo nhóm đội nêu miệng
kết quả.
thảo luận nêu kết quả.
+ Đồng hồ A chỉ 6 giờ 30 phút
- GV nhận xét.
+ Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút
+ Đồng hồ C chỉ 9 giờ 55 phút
+ Đồng hồ D chỉ 8 giờ
Bài 2:
- GV ghi tóm tắt lên bảng yêu cầu HS HS dựa vào tóm tắt nêu đề toán.
làm bài
HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng
thực hiện lại.
Giải
Bốn chiếc thuyền chở số người là :
5 x 4 = 20 ( người )
Đáp số : 20 người.
HS quan sát hình và trả lời câu hỏi
Bài 3:
- GV dán 2 hình lên bảng và nêu câu hỏi
a/ Hình nào đã khoanh

1
số cam ? Vì
3

sao ?
Yêu cầu HS tự làm bài
b/ tương tự như hình a.

- Đã khoanh

1
số cam ở hình 1, Vì số
3

quả cam trong hình được chia làm 3
phần bằng nhau, mỗi phần có 4 quả
hình 1 đã khoanh tròn 1 phần.
- Hình 3 đã khoanh

2
1
chính là hay còn gọi là một nửa.
4
2

1
2

bông hoa. Số

bông hoa được chia làm 2 phần bằng
nhau mỗi phần có 4 bông hoa, hình 3
đã khoanh 4 bông hoa chính là 1 phần.
- Hình 4 đã khoanh

2
bông hoa. Số
4

bông hoa chia ra làm 4 phần, mỗi
phần có 2 bông hoa, hình 4 khoanh 2
phần tương ứng với 4 bông hoa.
1 HS lên bảng làm, HS còn lại làm
vào vở.
* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi làm.
- GV ghi đề bài lên bảng, yêu càu HS tự 4 x 7 > 4 x 6
28
24
làm bài
- GV nhận xét.
4. Củng cố – dặn dò :
18

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

4x5=5x4
20
20


- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

SINH HOẠT TẬP THỂ
1/ Từng tổ báo cáo kết quả thực hiện nội quy thi đua của lớp :
- Về đạo đức tác phong.
- Về tinh thần thái độ học tập.
- Về lao động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh.
- Về rèn luyện thân thể.
- Về thực hiện đồng phục, vệ sinh cá nhân.
- Về tham gia các phong trào do nhà trường đề ra.
2/ Lớp trưởng báo cáo tổng hợp chung tình hinh của lớp.
3/ GDBVMT Giáo viên giáo dục HS những tình cảm yêu thương đẹp đẽ trong
gia đình.
4/ Lớp văn nghệ.
Tổ
Số điểm đạt được
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6
TSĐ
XL
1
2
3
Tân Thạnh, ngày 07 tháng 9 năm 2015
Đã duyệt giáo án tuần 3
TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo án Lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 3\Ngày 07/9/2015

19x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×