Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 2

Thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2015

Môn : Tập đọc – kể chuyện
Tiết 1+2 – PPCT 4+5
Bài : AI CÓ LỖI ?
I. MỤC TIÊU:
A. Tập đọc:
- Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ ; bước
đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa : Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi
khi trót cư xử không tốt với bạn. (trả lời được các câu hỏi trong Sgk).
* KNS Giáo dục các em biết thể hiện sự cảm thông.
B. Kể chuyện:
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: SGK, giáo án.
- HS: SGK, đồ dùng học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV Đọc mẫu.
- HS theo dõi.
- Đọc nối tiếp từng câu.
- Mỗi em đọc 1 câu nối tiếp nhau đến
- GV lưu ý HS đọc.
hết bài.
- Đọc từng đoạn
- HS nối tiếp nhau mỗi em đọc một
- GV theo dõi sửa sai.
đoạn.
- GV cho HS đọc theo nhóm
- Từng nhóm đọc.
* Tìm hiểu bài:
- HS đọc thầm đoạn 1, 2.
- Hai bạn nhỏ trong truyện tên gì?
- Cô-rét ti và En-ri-cô.
- Vì sao hai bạn giận nhau?
- Cô-rét-ti vô ý chạm khuỷ tay vào
En-ri-cô làm bạn viết hỏng. En-ri-cô
giận bạn, để trả thù bạn đã đẩy Côrét-ti làm hỏng hết trang vở.
- Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi - Sau cơn giận, En-ri-cô bình tỉnh lại
Cô-rét-ti ?
nghĩ là bạn không cố ý chạm vào tay
mình. Nhìn thấy vai bạn sứt chỉ, cậu
muốn xin lỗi nhưng không đủ can
đảm.
- Tan học thấy Cô-rét-ti đi theo mình
- Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao? En-ri-cô làm lành với bạn.
- HS tự trả lời.
- Em đón Cô-rét-ti nghỉ gì khi chủ động
làm lành với bạn?
- Bố đã thách mắng En-ri-cô như thế - Bố mắng En-ri-cô là người có lỗi
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

1nào?
mà không chủ động xin lỗi mà còn
* KNS giáo dục các em biết chia sẻ giơ thước doạ đánh bạn.
bạn bè.
* Luyện đọc lại : GV đọc mẫu 1, 2 đoạn và hướng dẫn HS về giọng đọc của các
bạn.
* Kể chuyện:
- GV nhắc HS: Câu chuyện vốn được kể theo lời En-ri-cô, để hiểu yêu cầu kể
bằng lời của em, các em cần đọc nội dung về cách kể trong SGK.
- Cả lớp đọc thầm: Trong sgk và quan sát tranh minh hoạ.
- Từng HS tập kể cho nhau nghe.
- 5 em nối tiếp nhau kể 5 đoạn của câu chuyện dựa vào 5 bức tranh minh hoạ.
- Cả lớp bình chọn người kể tốt nhất theo các yêu cầu về nội dung, cách diễn
dạt,và cách thể hiện.
4. Củng cố:
- Gọi 5 HS xung phong kể lại toàn bộ câu chuyện. GV và HS nhận xét cho điểm.
5. Dặn dò:
- Về nhà tập kể lại, xem tiếp bài sau.

MÔN : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 6
Bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần ở hàng chục
hoặc ở hàng trăm).
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép cộng hoặc một phép tính
trừ).
* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
GV nêu ví dụ lên bảng : 432 – 215 = ? HS lên bảng đặt tính rồi tính
432 2 không trừ được 5 lấy 12 trừ 5
215 bằng 7 viết 7 nhớ 1.
217
1 thêm 1 bằng 2 lấy 3 trừ 2
bằng 1, viết 1.
GV nhận xét kết quả 432 – 215 = 217
2

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015


là phép trừ có nhớ ở hàng đơn vị.
GV ghi : 627 – 143 = ?

4 trừ 2 bằng 2 viết 2.
HS lên bảng đặt tính rồi tính, cả lớp
làm bài vào nháp.
627 7 trừ 3 bằng 4 viết 4.
143 2 không trừ được 4 lấy 12
484
trừ 4 bằng 8, viết 8 nhớ 1,
1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2
bằng 4 viết 4.

Vậy 627 – 143 = 484 là phép trừ có
nhớ ở hàng chục.
- HS nêu yêu cầu bài 1 (Bỏ 2 phép
* Luyện tập :
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập tính cuối)
- Tính.
- Bài tập 1 yêu cầu gì ?
- 2 học sinh lên bảng thực hiện bài
tập 1. học sinh còn lại làm bài vào
nháp.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài, học
sinh làm bài vào vở. Tương tự bài 1
Bài 3: HS đọc yêu cầu bài tập.
- Đề bài toán cho biết gì ?
- Bạn Bình có bao nhiêu tem ?
- Bài toán yêu cầu gì ?
- GV ghi tóm tắt :
2 bạn có : 335 con tem
Bình có : 128 con tem
Hoa có : ……. Con tem ?

* Bài 4 dành cho HS khá, giỏi
- HS lên bảng làm
- Giáo viên nhận xét cho điểm

- 5 HS lên bảng tính và nêu cách
tính, cả lớp làm bài vào vở.
- Số tem hai bạn có là : 335 con tem
- Bạn Bình có : 128 con tem
- Tìm số tem của bạn Hoa
HS nhìn tóm tắt nêu lại đề toán và
giải.
Giải
Số tem của bạn Hoa có là :
335 – 128 = 207 (con tem)
Đáp số : 207 con tem
Giải
Sau khi cắt đi đoạn dây dài là :
243 – 27 = 216 (cm)
Đáp số : 216 cm

4. Củng cố – dặn dò :
- Yêu cầu HS nêu lại cách tính ở bài 1
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

3


Thứ ba, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Môn : Chính tả ( nghe viết ).
Tiết 1 - PPCT 3
Bài : AI CÓ LỖI ?
I. MỤC TIÊU:
- Nghe viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Tìm và viết được từ ngữ chứa tiếng có vần uêch/uyu (BT2).
- Làm đúng BT(3)b.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi 2 em lên bảng. Cả lớp viết bảng con (ngọt ngào, ngao ngán, cái đàn,
đàng hoàng, hạn hán).
- GV nhận xét.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* GV đọc mẫu đoạn viết.
- HS theo dõi SGK.
- Đoạn văn trên có mấy câu ?
- Tìm tên riêng trong bài chính tả ?
- Cô - rét - ti.
- Nhận xét cách viết .
- Viết hoa chữ cái đầu tiên, đặt dấu
gạch nối giữa các tiếng.
- GV cho HS viết vào bảng con những - HS viết: Cô – rét – ti, khuỷu tay, sứt
tiếng khó.
chỉ.
- GV đọc chậm cho HS viét vào vở.
Trong quá trình đọc GV nhắc nhở HS - HS viết bài vào vở.
cách ngồi viết, chú ý những lỗi hay mắc
phải.
- HS dò lại bài.
- GV đọc cho HS dò lại.
- HS dùng bút chì kiểm lỗi sai.
- GV đọc lại cho HS chữa lỗi.
- GV thu 5 – 7 Bài chấm điểm , nhận
xét.
- Tìm các từ ngữ chứa tiếng có vần:
* Hướng dẫn làm bài tập.
uêch, uyu.
Bài tập 2 :
- GV chia lớp thành 3 nhóm chơi tiếp 1 HS lên bảng làm
sức.
- Ngã khuỵu, khuỷu tay, khuỷu chân.
- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận.
- Cả lớp làm bài vào vở.
Bài tập 3b :
- GV cho HS lên bảng điền vào chổ - HS nêu kết quả.
trống HS làm vào vở nháp.
ngang - hạn - đàn
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét cho HS viết vào vở.
4

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015


4. Củng cố:
- HS nhắc lại những chữ khó.
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại những chữ viết sai, chuẩn bị bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 7
Bài: Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
- Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (không nhớ hoặc có nhớ
một lần).
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép cộng hoặc một phép trừ).
- Giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng, trừ.
* Bài 5 dành cho HS khá, giỏi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
- Vài học sinh nhắc lại
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập, - HS lên bảng thực hiện phép tính, cả
GV ghi bảng.
lớp làm bài vào vở.
567
868
387
100
325
528
58
75
242
340
329
25
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài, học - HS đặt tính rồi tính, 4 em lên bảng
sinh làm bài vào vở (bỏ bài b)
làm bài.
542 - 318 = 224
660 - 251 = 409
Bài 3: HS đọc đề bài tập.
- HS lên bảng điền vào ô trống. Nêu
GV kẻ bài tập 3 lên bảng (bỏ cột cuối). quy tắt tìm số bị trừ, số trừ chưa biết.
Bài 4 : GV đọc đề bài
- HS đọc lại đề bài.
- Bài toán cho biết gì ?
Ngày thứ nhất bán : 415 kg gạo
- Bài toán hỏi gì ?
Ngày thứ hai bán : 325 kg gạo
- GV gợi ý tóm tắt :
Cả hai ngày bán được bao nhiêu
kilôgam gạo.
Ngày thứ nhất bán : 415 kg
Ngày thứ hai bán : 325 kg
Cả hai ngày bán : …… kg ?
Bài giải
- GV cho HS giải vào vở, gọi 1 em lên
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

5


bảng làm bài.

Cả hai ngày bán được số gạo là :
415 + 325 = 740 ( kg )
Đáp số : 740 kg gạo.

* Bài 5 dành cho HS khá, giỏi.
- HS làm bài.
- GV nhận xét

Giải
Số HS nam của khối lớp 3 có là:
165 – 84 = 81 (HS)
Đáp số : 81 HS

4. Củng cố – dặn dò :
- HS nêu cách tính trừ, cộng ở bài tập 1.
- Nêu cách tìm số bị trừ, số trừ chưa biết.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.
Thứ tư, ngày 02 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập đọc
Tiết 1 - PPCT 6
Bài : CÔ GIÁO TÍ HON
I. MỤC TIÊU:
- Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
- Hiểu nội dung : Tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ, bộc lộ tình
cảm yêu quý cô giáo và mơ ước trở thành cô giáo. (trả lời được các câu hỏi trong
SGK).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiển tra bài cũ: GV gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu.
- HS theo dõi.
- GV cho Hs đọc nối tiếp nhau từng - HS đọc nối tiếp nhau từng câu. (2
câu:
lần).
- GV chia đoạn: Bài này chia làm 3 Đoạn 1: Từ Bé…chào cô.
đoạn.
Đoạn 2: Bé treo nón…đánh vần theo.
Đoạn 3: Phần còn lại.
- HS đọc đoạn. (2 lần).
- GV cho HS đọc đoạn nối tiếp nhau.
Kết hợp giải nghĩa từ mới: khoan thai,
tĩnh khô, trâm bầu, núng nính…
- GV lưu ý cách ngắt nghỉ hơi, luyện
đọc câu khó, dài cho HS luyện đọc như - HS đọc theo nhóm cặp đôi.
6

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015


SGK.
- Cho HS đọc theo nhóm.
- GV cho HS đọc đồng thanh cả bài.
* Tìm hiểu bài:
+ Truyện có những nhân vật nào ?
+ Các bạn nhỏ chơi trò chơi gì ?
+ Những cử chỉ nào của cô giáo Bé làm
em thích thú?
+ Tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng
yêu của đám học trò?
- Qua bài học nói lên điều gì?

- HS đọc đồng thanh
- Bé, Hiển, Anh, Thanh.
- Các bạn chơi trò lớp học.
HS tự trả lời.
- Đứng dậy, khúc khíc cười chào cô,
ríu rít đánh vần theo cô.
- Bài văn tả trò chơi lớp học rất ngộ
nghĩnh của mấy chị em.

- GV cho HS đọc lại 3 đoạn của bài.
- Hướng dẫn HS cách đọc đoạn 1 của
bài. 3, 4 HS đọc lại.
4. Củng cố:
- GV cho HS đọc thi lại 3 đoạn với nhau. GV cho điểm.
- Qua bài này em hiểu được điều gì?
5. Dặn dò: Về nhà xem bài, chuẩn bị bài sau.

Môn : Luyện từ và câu
Tiết 2 – PPCT 2
Bài : TỪ NGỮ VỀ THIẾU NHI – Ôn tập câu: Ai – Là gì ?
I. MỤC TIÊU:
- Tìm được một vài từ ngữ về trẻ em theo yêu cầu BT1.
- Tìm được các bộ phận câu trả lời câu hỏi : Ai (cái gì, con gì) ? là gì ? BT2.
- Đặt được câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn dịnh tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: GV cho HS làm bài tập 1 trên bảng.
- Tìm sự vật được so sánh với nhau trong khổ thơ sau:
Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lững mà không rơi.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Bài 1 : HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc.
- GV cho HS làm vào vở bài tập sau đó - HS làm vở bài tập.
đổi chéo vở với nhau.
- HS lên bảng làm.
- GV cho HS lên bảng làm. HS ở dưới + Từ chỉ trẻ em: Thiếu nhi, nhi đồng,
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

7


nhận xét bài trên bảng.

trẻ con…
+ Từ chỉ tính nết của trẻ em : Ngoan
ngoản, lễ pháp, ngây thơ, thật thà…
+ Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của
người lớn đối với trẻ em: Thương
yêu, quan tâm, chăm sóc…

- GV nhận xét chốt lại.
Bài 2 : HS đọc yêu cầu của bài.
+ Gạch 1 gạch dưới bộ phận câu trả lời
câu hỏi “ Ai ( cái gì, con gì ) ?”.
+ Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu
hỏi “ là gì ? ”.
Gv yêu cầu HS lên bảng làm.
Bài 3 :
- HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp đọc thầm.
- Cây gì là hình ảnh của làng quê Việt
Nam?
- Ai là những chủ nhân tương lai của
Tổ quốc?
- Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì ?

- HS đọc.
- 1 HS lên làm câu a, b, c .
a. Thiếu nhi là măng non của đất
nước.
b. Chúng em là học sinh Tiểu học.
c. Chích bông là bạn của trẻ em.
- HS đọc yêu cầu. HS làm.
- Cây tre.
- Trẻ em.
- Là một tổ chức tập hợp thiếu niên,
nhi đồng sinh hoạt Đội.

- GV cho HS làm vào nháp.
GV và HS nhận xét bài làm của HS.
GV giáo dục HS biết yêu mến quê
hương Việt Nam, từ đó các em biết
chăm sóc và bảo vệ cây trồng.
GV cho cả lớp đọc đồng thanh bài làm.
4. Củng cố :
- Những từ ngữ nào chỉ trẻ em?
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài , chuẩn bị bài sau.

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 8
Bài: Ôn tập các bảng nhân
I. MỤC TIÊU:
- Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5.
- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị biểu thức.
- Vận dụng được vào việc tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn (có
một phép nhân).
* Bài 2b HS khá, giỏi làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
8

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015


- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập
Bài 1 yêu cầu gì ?

HOẠT ĐỘNG HỌC
Vài học sinh nhắc lại
- HS đọc yêu cầu bài tập, lần lượt Hs
làm bài vào vở và nêu kết quả.
- HS đọc thuộc lòng bảng nhân đã
học : 2, 3, 4, 5.

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài, học
sinh làm bài vào vỡ, 2 HS lên bảng làm. GV thực hiện mẫu
2 HS lên bảng thực hiện.
4 x 3 + 10 = 12 + 10
5 x 5 + 18 = 25 + 18
= 22
= 43
* Bài 2b HS khá, giỏi làm.
5 x 7 – 26 = 35 - 26
= 9
2x2 x 9=4x9
= 36
Bài 3: HS đọc đề bài tập.
- HS giải bài tập vào vở, 1 em lên
bảng làm bài.
- GV nêu câu hỏi tìm hiểu đề bài
Giải
- Bài toán cho biết gì ?
Số caci1 ghế trong phòng ăn có là :
- Bài toán hỏi gì ?
8 x 4 = 32 (cái)
Đáp số : 32 cái
Bài 4 : GV vẽ hình tam giác
- HS nêu cách tính chu vi của một hình.
- GV nhận xét.

Giải
Chu vi hình tam giác là :
100 + 100 + 100 = 300 (cm)
Hoặc : 100 x 3 = 300 (cm)
Đáp số : 300 cm

4. Củng cố – dặn dò :
- Yêu cầu HS nêu cách tìm chu vi của một hình.
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

Môn : TN&XH
Tiết 4 - PPCT 3
Bài : VỆ SINH HÔ HẤP
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

9


- HS khá, giỏi nêu được ích lợi của việc tập thể dục buổi sáng và giữ sạch mũi,
miệng.
* Giáo dục HS lòng tự trọng của bản thân khi thực hiện việc làm có lợi
cho cơ quan hô hấp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* Hoạt động 1 : Thực hành cách thở sâu
Mục tiêu : HS nhận biết được sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào thật sâu
và thở ra hết sức.
Cách tiến hành :
Bước 1 : Trò chơi
- GV cho cả lớp thực hiện động tác : “Bịt - HS thực hiện
mũi nín thở”.
- GV hỏi : Cảm giác của các em sau khi nín - Thở gấp hơn, sâu hơn lúc bình
thở lâu ?
thường.
Bước 2 :
- GV gọi 1 HS lên trước lớp thực hiện - 1 HS lên trước lớp thực hiện.
động tác thở sâu như hình 1 trang 4 SGK
để cả lớp quan sát.
- GV yêu cầu HS cả lớp đứng tại chỗ đặt 1 - HS cả lớp cùng thực hiện.
tay lên ngực và cùng thực hiện hít vào thật
sâu và thở ra hết sức.
- GV hướng dẫn HS vừa làm, vừa theo dõi - HS trả lời theo câu hỏi gợi ý.
cử động phồng lên xẹp xuống của lồng
ngực khi các em hít vào và thở ra để trả lời
theo gợi ý sau :
+ Nhận xét sự thay đổi của lồng ngực khi
hít vào thật sâu và thở ra hết sức.
+ So sánh lồng ngực khi hít vào, thở ra
bình thường và khi thở sâu.
+ Nêu ích lợi của việc thở sâu.
Kết luận : Khi ta thở, lồng ngực phồng lên, xẹp xuống đều đặn đó là cử động
hô hấp. Cử động hô hấp gồm hai động tác : hít vào và thở ra. Khi hít vào thật
sâu thì phổi phồng lên để nhận nhiều không khí, lồng ngực sẽ nở to ra. Khi thở
ra hết sức, lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí từ phổi ra ngoài.
- Lưu ý : GV có thể dùng hai quả bóng hơi
bằng cao su tượng trưng cho hai lá phổi.
Khi thổi nhiều không khí vào, bóng sẽ
căng to. Lúc xả hơi ra thì bóng sẽ xẹp
xuống để HS dễ hiểu.
10

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015


* Hoạt động 2 : Làm việc với SGK
Mục tiêu :
- Chỉ trên sơ đồ và nói được tên các bộ phận của cơ quan hô hắp.
- Chỉ trên sơ đồ và nói được đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra.
- Hiểu được vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người.
Cách tiến hành :
Bước 1 : Làm việc theo cặp
- Gv yêu cầu HS mở SGK, quan sát hình 2 - Từng cặp HS hỏi và trả lời.
trang 5 SGK. Yêu cầu hỏi và trả lời theo
hướng dẫn :
+ HS A : Bạn hãy chỉ vào hình vẽ và nói
tên các bộ phận của cơ quan hô hấp.
+ HS B : Bạn hãy chỉ đường đi của không
khí trên hình 2 trang 5 Sgk.
+ HS A : Đố bạn biết mũi dùng để làm gì ?
+ HS B : Đố bạn biết khí quản, phế quản
có chức năng gì ?
+ HS A : Phổi có chức năng gì ?
+ HS B : Chỉ tren hình 3 tranh 5 Sgk
đường đi của không khí khi ta hít vào và
thở ra.
Bước 2 : Làm việc cả lớp
- GV gọi 1 số cặp HS lên hỏi, đáp trước - Vài cặp lên thực hành.
lớp và khen cặp nào có câu hỏi sáng tạo.
- GV giúp HS hiểu cơ quan hô hấp là gì và
chức năng từng bộ phận của cơ quan hô
hấp.
Kết luận :
- Cơ quan hô hấp là cơ quan thực hiện sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường
bên ngoài.
- Cơ quan hô hấp gồm : mũi, khí quả, phế quản và hai lá phổi.
- Mũi, khí quản và phế quản là đường dẫn khí.
- Hai lá phổi có chức năng trao đổi khí.
- GV kết luận : Không nên ở trong phòng có người hút thuốc lá vì khói thuốc
có nhiều chất độc và không chơi đùa ở nơi có nhiều khói, bụi. Khi quét dọn,
làm vệ sinh lớp học, nhà ở cần đeo khẩu trang.
Luôn quét dọn và lau sạch đồ đạc cũng như sàn nhà để bảo đảm không khí
trong nhà luôn sạch, không có nhiều bụi, …
Tham gia tổng vệ sinh đường đi, ngõ xóm; Không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi,

4. Củng cố – dặn dò :
- HS đọc nội dung bài.
- GV nhận xét tiết học.

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

11


Thứ năm, ngày 03 tháng 9 năm 2015

Môn : Chính tả (nghe viết)
Tiết 1 - PPCT 4
Bài : CÔ GIÁO TÍ HON
I. MỤC TIÊU:
- Nghe-viết bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập (2) a.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV cho cả lớp viết bảng con các từ: nguệch ngoạc, khuỷu tay, xấu hổ, cá sấu
sông sâu, xâu kim, gắn bó, cố gắng.
- GV nhận xét
3. Bài mới: GV giới thiệu bài , ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- GV đọc mẫu đoạn văn
- HS theo dõi bài.
- HS đọc lại
- HS đọc đoạn văn cả lớp thầm theo.
+ Đoạn văn có mấy câu ?
- Có 5 câu.
+ Chữ đầu đoạn viết như thế nào ?
- Viết lùi vào 1 ô.
+ Chữ đầu câu viết như thế nào ?
- Chữ đầu câu viết hoa.
+ Tìm tên riêng ở trong bài ?.
- Tên Bé.
- GV cho HS viết bảng con các từ khó: - Ríu rít, khoan thai…
- GV đọc chậm cho HS viết.
- HS viết bài vào vở.
- GV đọc lại bài cho HS dò.
- HS dò lại bài.
- GV cho hs soát lỗi.
- HS dùng bút chì soát lỗi.
- GV thu bài chấm. Nhận xét bài viết.
Bài tập :
- Cả lớp theo dõi.
HS đọc yêu cầu.
a. Xét : Xét xử, xem xét, xét duyệt…
+ Phải tìm những tiếng có thể ghép với
Sét : Sấm sét, đất sét…
mỗi tiếng đã cho, tìm được nhiều càng
Xào : xào rau, rau xào, xào xáo…
tốt :
Sào : Sào đất, sào phơi quần áo…
- GV nhận xét , sửa sai.
- Câu b GV hướng dẫn HS làm bài.
4. Củng cố:
- GV khen ngợi những em hăng say học tập.
- Yêu cầu HS đọc lại những chữ viết khó trong bài.
5. Dặn dò: Về nhà viết lại những chữ viết sai, xem trước bài sau.

12

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015


Môn : Tập viết
Tiết 2 - PPCT 2
Bài : ÔN CHỮ HOA Ă - Â
I. MỤC TIÊU:
-Viết đúng chữ hoa Ă, Â, L (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Au Lạc (1 dòng) và câu
ứng dụng : An quả ….. mà trồng (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
* HS khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng trong trang vở tập viết 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS lên bảng viết : Vừ – A – Dính, Anh em.
- HS cả lớp viết bảng con.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài , ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
- Tìm các chữ hoa có trong bài:
- Â, Ă, L
- GV viết mẫu hướng dẫn HS viết.
- HS theo dõi
- GV nói : Âu Lạc là tên nước ta thời cổ - HS viết Ă, Â, L trên bảng con.
có vua An Dương Vương đóng đô ở Cổ - HS viết từ ứng dụng: Tên riêng: Âu
Loa (nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Lạc.
Nội ).
- GV giúp HS hiểu câu tục ngữ .
- HS chú ý lắng nghe.
An quả nhớ kẻ trồng cây
An khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
- GV hướng dẫn HS viết bảng con.
- HS viết câu ứng dụng.
- HS viết bảng con: ăn khoai, ăn quả
- GV hướng dẫn viết tập viết:
- HS viết vào vở theo hướng dẫn của
- Viết chữ Ă 1 dòng.
GV.
- Viết chữ Â , L 1 dòng.
- Viết tên riêng Âu Lạc 2 dòng.
- Viết câu tục ngữ 2 lần.
- GV hướng dẫn các em viết đúng nét,
đúng độ cao, khoản cách giữa các chữ.
- GV thu 5, 7 vở chấm nhận xét.
4. Củng cố:
- Trong bài những chữ nào viết hoa ? chiều cao mấy đơn vị ?
5. Dặn dò :
- Về viết phần ở nhà, xem trước bài sau.

-----------------------------

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

13


Môn : TOÁN
Tiết 3 – PPCT 7
BÀI: Ôn tập các bảng chia
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Thuộc các bảng chia (chia cho 2, 3, 4, 5).
- Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết).
* Bài 4 HS khá, giỏi làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở , viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
* Luyện tập :
Bài 1: HS đọc yêu cầu bài tập 1
- HS đọc thuộc lòng bảng chia 2, 3, 4,
- GV cho HS đọc bảng chia từ 2 đến 5. 5.
- GV nhận xét.
- HS tự làm bài 1 vào vở.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
a/ 400 : 2 = 200
b/ 800 : 2 = 400
- 2 HS lên bảng làm
600 : 3 = 200
300 : 3 = 100
- HS nhận xét
400 : 4 = 100
800 : 4 = 200
Bài 3: HS đọc đề bài tập.
- Có 24 cái cốc xếp đều vào 4 hộp
- GV nêu câu hỏi tìm hiểu đề bài
- Đem 24 cái cốc chia ra làm 4
- Bài toán cho biết gì ?
- Theo em xếp đều vào 4 hộp là xếp - Mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc ?
như thế nào?
HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài
vào vở.
- Bài toán hỏi gì ?
Giải
- GV gọi 1 HS lên bảng làm cả lớp làm
vào vở.
Mỗi hộp có số cái cốc là :
24 : 4 = 6 ( cái cốc )
* Bài 4 HS khá, giỏi làm.
Đáp số : 6 cái cốc
- HS lên bảng nối kết quả.
- GV nhận xét.
4. Củng cố – dặn dò :
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.
14

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015


Thứ sáu, ngày 04 tháng 9 năm 2015

Môn : Tập làm văn
Tiết 1 - PPCT 2
Bài : VIẾT ĐƠN
I. MỤC TIÊU :
- Bước đầu viết được đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh dựa theo mẫu đơn của
bài Đơn xin vào Đội.
- GV yêu cầu HS đọc kĩ bài Đơn xin vào Đội trước khi học bài TLV.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV : Giáo án, SGK, mẫu đơn.
- HS : SGK, vở , viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra vở HS về cách viết đơn xin cấp thẻ đọc sách.
- GV nhận xét bài của HS.
3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Bài tập 1 : HS đọc yêu cầu của bài.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của - HS tự trả lời.
bài.
- GV hỏi: Phần nào trong đơn phải viết
theo mẫu, phần nào không nhất thiết
phải viết theo mẫu ? Vì sao ?
- GV chốt lại : Lá đơn phải trình bày
theo mẫu.
- Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Mở đầu đơn phải viết tên Đội.
- Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn. - Đơn xin vào Đội.
- Tên của đơn.
- HS theo dõi.
- Tên người hoặc tổ chức nhận đơn.
- Họ tên ngày, tháng, năm sinh của
người viết đơn.
- Trình bày lý do viết đơn.
- Lời hứa của người viết đơn.
- Chữ ký, họ tên của người viết đơn.
- HS làm bài.
- GV cho HS làm vào giấy rời hoặc vở
bài tập.
4. Củng cố:
- GV yêu cầu 5, 6 HS đọc miệng bài làm của mình cho cả lớp nghe.
- GV nhận xét tuyên dương HS.
5. Dặn dò: Về nhà xem và tập viết lại cho quen. Xem trước bài sau.

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

15


Môn : TN&XH
Tiết 2 - PPCT 4
Bài : PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP
I. MỤC TIÊU;
- Kể được tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp như viêm mũi, viêm
họng, viêm phế quả, viêm phổi.
- Biết cách giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh mũi, miệng.
* KNS Đảm nhận trách nhiệm với bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC;
- Các hình SGK trang 6, 7.
- Gương soi nhỏ đủ cho các nhóm.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY :
1. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài tập VBT
- GV nhận xét
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm
Mục tiêu : Giải thích được tại sao ta nên thở băng mũi mà không nên thở bằng
miệng.
Cách tiến hành :
- GV hướng dẫn HS lấy gương ra soi để - HS lấy gương ra soi và quan sát
quan sát phía trong lỗ mũi của mình. Nếu
không có gương có thể quan sát lỗ mũi
của bạn bên cạnh và trả lời câu hỏi : Các
em nhìn thấy gì trong mũi ?
- Tiếp theo, GV đặt câu hỏi :
- HS trả lời.
+ Khi bị sổ mũi, em thấy có gì chảy ra từ
hai lỗ mũi ?
+ Hằng ngày, dùng khăn sạch lau phía
trong mũi, em thấy trên khăn có gì ?
+ Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng
miệng ?
- GV giảng :
- HS nghe giảng.
+ Trong lỗ mũi có nhiều long để cản bớt
bụi trong không khí khi ta hít vào.
+ Ngoài ra trong mũi còn có nhiều tuyến
tiết dịch nhầy để cản bụi, diệt khuẳn, tạo
độ ẩm, đồng thời có nhiều mao mạch
sưởi ấm không khí hít vào.
Kết luận : Thở bằng mũi là hợp vệ sinh, có lợi cho sức khoẻ, vì vậy chúng ta
nên thở bằng mũi.
16

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015


* Hoạt động 2 : Làm việc với SGK
Mục tiêu : Nói được ích lợi của việc hít thở không khí trong lành và tác hại của
việc hít thở không khí có nhiều khói, bụi đối với sức khoẻ.
Cách tiến hành :
Bước 1 : Làm việc theo cặp
- GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát các - Từng cặp hai HS quan sát và thảo
hình 3, 4, 5 trang 7 SGK và thảo luận luận câu hỏi.
theo gợi ý sau :
+ Bức tranh nào thể hiện không khí trong
lành, bức tranh nào thể hiện không khí có
nhiều khói bụi ?
+ Khi được thở ở nơi không khí trong
lành bạn cảm thấy thế nào ?
+ Nêu cảm giác của bạn khi phải thở
không khí có nhiều khói, bụi ?
Bước 2 : Làm việc cả lớp
- GV chỉ định 1 số HS lên trình bày kết - HS lên trình bày.
quả thảo luận theo cặp trước cả lớp.
- GV yêu HS cả lớp cùng suy nghĩ và trả
lời các câu hỏi :
+ Thở không khí trong lành có lợi gì ?
- Tốt cho sức khỏe
+ Thở không khí có nhiều khói, bụi có - Ảnh hưởng đến sức khỏe
hại gì ?
Kết luận : Không khí trong lành là không khí có nhiều khí ô - xi, ít khí các - bô
- níc và khói, bụi,…. Khí ô - xi cần cho hoạt động sống của cơ thể. Vì vậy thở
không khí trong lành sẽ giúp chúng ta khoẻ mạnh. Không khí chứa nhiều khí
các - bô - níc, khói, bụi,…là không khí bị ô nhiễm. Vì vậy thở không khí bị ô
nhiễm sẽ có hại cho sức khoẻ.

Môn : TOÁN
Tiết 3 - PPCT 10
Bài: Luyện tập
I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh
- Biết tính giá trị của biểu thức có phép nhân, phép chia.
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép nhân).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên: Sách giáo khoa, SGV, giáo án, bộ đồ dùng môn toán.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết …
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi tựa.
Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

17


HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Giáo viên ghi tựa bài lên bảng
Vài học sinh nhắc lại
Bài 1: GV cho HS đọc yêu cầu bài tập, - HS đọc yêu cầu bài tập, lần lượt HS
HS lên bảng làm
làm bài vào vở, 3 em lên bảng làm.
5 x 3 + 132 = 15 + 132
= 147
32 : 4 + 106 = 8 + 106
= 114
20 x 3 : 2 = 60 : 2
= 30
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài, học HS đọc yêu cầu và quan sát hai hình
sinh quan sát tranh.
trên bảng. HS tự tìm và nêu đã
khoanh

1
vào hình nào ? Vì sao em
4

biết ?
HS đọc đề bài, tóm tắt và giải vào vở.
Tóm tắt :
1 bàn có : 2 Học sinh
4 bàn có : …… Học sinh ?
Giải
Bốn bàn có số học sinh là :
Bài 4:
4 x 2 = 8 ( học sinh )
- GV cho HS tham gia trò chơi xếp
Đáp số : 8 học sinh.
hình.
- Nhận xét.
4. Củng cố – dặn dò :
- Về xem lại bài, chuẩn bị trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.
Bài 3: HS đọc đề bài tập.
- HS tự làm bài.
- 1 HS lên làm.

SINH HOẠT TẬP THỂ
1/ Từng tổ báo cáo kết quả thực hiện nội quy thi đua của lớp :
- Về đạo đức tác phong.
- Về tinh thần thái độ học tập.
- Về lao động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh.
- Về rèn luyện thân thể.
- Về thực hiện đồng phục, vệ sinh cá nhân.
- Về tham gia các phong trào do nhà trường đề ra.
2/ Lớp trưởng báo cáo tổng hợp chung tình hinh của lớp.
3/ Giáo viên tổng kết nhận xét chung, biểu dương khen ngợi và nhắc nhở thêm
đối với tổ, cá nhân.
4/ Lớp văn nghệ.
18

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015


Tổ
TC1

TC2

Số điểm đạt được
TC3
TC4
TC5

TC6

TSĐ

XL

1
2
3

Tân Thạnh, ngày 31 tháng 8 năm 2015
Đã duyệt giáo án tuần 2
TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý
PHT: Trần Phương Thành\Đã duyệt tuần 2\Ngày 31/8/2015

19x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×