Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 7 MÁY CHUỐT

III. MÁY CHUỐT
III.1. Cơng dụng và phân loại
III.1.1.Cơng dụng
Máy chuốt được sử dụng trong sản xuất hang loạt lớn và hàng khối, Máy dùng
để gia cơng chính xác lỗ có dạng prơphin bất kỳ, chuốt rãnh trong, bánh răng trong,
lỗ then hoa…Ngồi ra đang phát triển chuốt mặt phẳng, mặt định hình và rãnh bên
ngồi. Chuốt có năng suất và độ chính xác cao.
Máy chuốt là máy có chuyển động chính là chuyển động thẳng do dao thực
hiện. Dao chuốt có dạng như một thanh kim loại có các lưỡi cắt phân bố đều trên
một mặt hoặc trên toàn bộ chu vi của thanh.
Hình dáng của dao chuốt:

Phần kéo

Chuốt lỗ trụ

Phần hiệu chỉnh
Phần dẫn hướng

Phần cắt thơ


Chuốt rãnh

H. VII.19. Nguyên lý và chuyển độn dao chuốt

150


- Gia công lỗ.

- Cắt rãnh.

- Gia công các mặt phẳng.

- Gia công bánh răng và thanh răng có modul nhỏ.
H. VII.20. Các dạnh chi tiết chuốt

151


H. VII.21. Các dạng chi tiết chuốt

III.1.2. Phân loại : gồm hai loại

Máy chuốt đứng.
Máy chuốt ngang.

Chi tiết
Dao chuốt
Dao chuốt

Chi tiết
H. VII.22. Máy chuốt ngang

152

Bệ máy


Hệ thống thủy lực


Chi tiết
Bệ máy

Dao

H. VII.23. Sơ đồ máy chuốt đứng

chuốt

III.2.MÁY CHUỐT
III.2.1.Tính năng kỹ thuật
- Lực chuốt lớn nhất : 300 ÷ 400 kN (máy trung bình), 1200 kN (cỡ máy
nặng).
- Chiều dài lớn nhất của hành trình dao chuốt : 350 ÷ 2000 mm.
Bước
h

Ở máy chuốt không có cơ cấu
chạy dao. Các lưỡi dao kế tiếp
nhau có kích thước lớn dần đã thực
hiện lượng chạy dao.

γ

β

α

Vùng chứa phoi

H. VII.24. Lượng chạy dao trên dao chuốt

153


III.2.2..Máy chuốt đứng
+Máy chuốt đứng gia cơng mặt ngồi
Chuyển động của dao được xác đònh nhờ các vấu điều chỉnh lắp trên thân
máy.
Ngun lý làm việc : Chi tiết gia công cùng bàn máy tiến đến gần dao, và trong
chu kỳ làm việc dao chuốt di động từ trên xuống. Khi kết thúc quá trình gia công
phôi cùng bàn máy rời khỏi dao và dao di động lên phía trên.

H. VII.25. Máy chuốt đứng

154


1
1 – Thân máy; 2 – Động cơ; 3 – Ống dẫn nước; 4 – Chân máy ; 5 – Bệ
máy; 6 – Bàn trượt; 7 – Bàn máy lắp phôi; 8 – Bộ phận làm mát; 9 – Trục
chính; 10 – Bộ phận trượt

Máy chuốt gia công mặt trong có cấu trúc : bàn máy có lỗ để dao chuốt đi
qua, đầu kẹp dao ở dưới bàn máy.
Ngun lý làm việc : Khi bắt đầu gia công, dao chuốt ở vò trí trên cùng. Sau khi
lắp phôi vào đồ gá trên bàn máy, cán dao được đưa qua lỗ của chi tiết gia công và
được tự động kẹp chặt. Dao chuốt sẽ di động xuống phía dưới thực hiện quá trình
cắt gọt
III.2.3.Máy chuốt ngang:
Hình dáng bên ngoài

H. VII.26. Máy chuốt ngang

1 – Trục chính
3 – Bệ đỡ dao
5 – Má kẹp phụ

2 – Bộ phận làm mát dao chuốt
4 – Vỏ máy
6 – Thân máy
155


Máy chuốt ngang làm việc với dao chuốt dài hoặc ngắn với phương pháp nén
hoặc kéo.
Chủ yếu gia công mặt trong, vì vậy chi tiết gia công phải có lỗ xuyên suốt để
dao chuốt đi qua.
Nguyên lý làm việc của máy chuốt ngang tương tự như máy chuốt đứng gia
công mặt trong.

156x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×