Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 2 SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CẦU

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
đường



Khoa xây dựng cầu

Chương 3:
SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN
Để tìm ra phương án tối ưu trong các phương án đã đưa ra ở trên thì ta phải tiến
hành phân tích, so sánh, lựa chọn giữa các phương án đó dựa vào các chỉ tiêu chủ yếu
sau:
-

Chỉ tiêu về giá thành công trình

-

Chỉ tiêu về điều kiện thi công

-


Chỉ tiêu về điều kiện khai thác, sử dụng

-

Chỉ tiêu về mặt mỹ quan

-

Chỉ tiêu về yếu tố chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội, du lịch..

I. So sánh về giá thành công trình:
Phương án 1: Cầu dây võng
Sơ đồ cầu : 100 – 400 -100 m
Tổng giá thành công trình: 324.391.999.320 đồng.
Phương án 2 : Cầu dầm liên tục
Sơ đồ cầu : 75 + 5x90 + 75 m
Tổng giá thành công trình: 161.024.263.420 đồng.
II. So sánh về điều kiện thi công:
- Kết cấu hạ bộ: Việc thi công mố, trụ và móng cọc khoan nhồi của hai phương án
nhìn chung giống nhau, Đối với cầu dây võng thì việc thì công khó khăn ở phần trụ
tháp và mố neo còn phương án cầu liên tục thì thi công nhiều trụ
+ Về mĩ quan:
Cả 2 phương án đều là công trình hiện đại, nhưng công trình cầu dây võng có
kiến trúc đẹp hơn. Nếu xét về phương diện mỹ quan thì phương án cầu dây võng có
ưu điểm vượt trội so với phương án cầu liên tục.
+ Về công nghệ thi công:
Cầu dây võng thi công dựa vào công nghệ lắp hẫng cân bằng, vẫn còn khá mới
ở Việt Nam. Hiện nay ở nước ta chỉ có 1 vài công trình được xây dựng theo công nghệ
lắp hẫng mà điển hình là công trình Cầu Kiền ở Thành phố Hải Phòng.Tuy nhiên đây
là công nghệ thi công hiện đại, có nhiều ưu điểm do đó trong tương lai sẽ được nghiên
cứu ứng dụng rộng rãi.
Về công nghệ đúc đẩy theo chu kỳ, trong những năm vừa qua ở nước ta đã có
mốt số công trình thi công theo công nghệ này như cầu Hiền Lương ở Quảng trị, Cầu
Mẹt ở Lạng Sơn. Công nghệ đúc đẩy theo chu kỳ cũng có nhiều ưu điểm như dễ dàng


Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
đường




Khoa xây dựng cầu

kiểm soát chất lượng bêtông, mức độ cơ giới hóa sản xuất cao, tổ chức thi công rành
mạch ở mọi dây chuyền sản xuất bên cạnh đó còn đơn giản được quá trình tu chỉnh và
xử lý mối nối nhờ thực hiện ở bãi đúc
III. So sánh về mặt khai thác, sử dụng:
Cả hai phương án đều là kết cấu siêu tĩnh nên có điều kiện khai thác tốt, xe chạy qua
cầu êm thuận, ít gây xung kích, tạo cảm giác dễ chịu, an toàn cho người lái và hành
khách.
Về mặt duy tu bảo dưỡng hai phương án như nhau, với phương án cầu dây võng thì
ta phải bảo dưỡng thêm cáp .
IV. So sánh về yếu tố chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội, du lịch..
Nếu nhìn vào xu thế của thời đại và tương lai của tỉnh: với một nền kinh tế đang trên
đà phát triển, đới sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu về đời sống tinh
thần ngày càng được nâng cao thì việc xây dựng cầu dây võng lại có một ý nghĩa lớn,
phù hợp với xu thế mới, góp phần tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển, thúc đẩy
giao lưu kinh tế - văn hoá giữa các vùng với nhau, tạo ra một diện mạo mới cho TP Đà
Nẵng ...
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ;
Qua việc phân tích, đánh giá những chi tiêu của hai phương án trên ta thấy mỗi
phương án đều có những ưu và nhược điểm riêng nhưng căn cứ vào tốc độ phát triển,
mỹ quan của một tuyến đường du lịch thì ta chọn phương án 1 để thiết kế kỹ thuật là
hợp lí hơn tuy giá thành có cao hơn so với phương án 1.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×