Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Hồng Dương, Hà Nội năm 2015 - 2016

Trường THCS Hồng Dương
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: ĐỊA LÍ - Lớp: 8
NĂM HỌC:2015-2016
Thời gian: 45’
Đề bài
Câu 1: (3đ) Nêu đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam? Là một nước ven biển nước ven
biển nước ta có những thuận lợi nào trong sự phát triển kinh tế?
Câu 2: (2đ) Tài nguyên sinh vật Việt Nam có giá trị như thế nào đối với đời sống kinh tế
xã hội nước ta? Nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta?
Câu 3 (2đ): Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút
mạnh mẽ?
Câu 4:(3đ) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của
nước ta và rút ra nhận xét? (Đơn vị: %)
a) Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên.
b) Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên.
c) Đất phù sa: 24% diện tích đất tự nhiên

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ 8
Câu 1: (3đ)
* Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam (2đ)
- Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Việt Nam là đất nước ven biển.
- Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi.
- Thiên nhiên phân hóa đa dạng phức tạp.
* Nước ta có nhiều tiềm năng khai thác kinh tế biển: (1đ)
+ Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản.
+ Khai thác khoáng sản.
+ Phát triển du lịch.
+ Phát triển giao thông vận tải.
Câu 2: (2đ) Giá trị tài nguyên sinh vật Việt Nam. Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên
sinh vật
* Giá trị tài nguyên sinh vật Việt Nam (1đ)
+ Giá trị về mặt kinh tế
+ Giá trị về văn hóa du lịch
+ Về môi trường sinh thái
* Nguyên nhân tài nguyên sinh vật Việt Nam suy giảm (1đ)
+ Chiến tranh hủy diệt
+ khai thác quá mức phục hồi
+ Đốt rừng làm nương rẫy
+ Quản lí bảo vệ kém
Câu 3: (2đ)
- Tính nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ giảm sút vì
+ Nằm sát đường ngoại chí tuyến và Á nhiệt đới Hoa Nam
+ Núi thấp, hướng vòng cung mở rộng về phía bắc và đông bắc
+ Ảnh hưởng các đợt gió mùa, trung tâm châu Á tràng vào
Câu 4: (3đ)
Vẽ biểu đồ thể hiện cấu nhóm đất và nhận xét
+ Vẽ biểu đồ hình tròn chính xác đẹp (2đ)
+ Nhận xét

(1đ)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíPHÒNG GD-ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU
MỨC
ĐỘ
NỘI DUNG

NHẬN BIẾT
50%

MA TRẬN ĐỀ HỌC KÌ II
MÔN ĐỊA LÍ 8

THÔNG
HIỂU
30%

VẬN DỤNG(20%)
TỔNG CỘNG
Cấp độ thấp

1. Đặc điểm
chung của tự
nhiên Viêt Nam
Câu1
Số điểm
Tỉ lệ
Câu 2: Bảo vệ tài
nguyên sinh vật
Việt Nam
Câu 2
Số điểm
Tỉ lệ
Câu 3: Miềm
Bắc và Đông Bắc
Bắc Bộ

Câu 3
S ố điểm
Tỉ lệ

Cấp độ cao

Nêu đặc điểm
chung của tự
nhiên Việt Nam
4 điểm
40%
Giá trị tài nguyên Nguyên nhân
sinh vật Việt Nam làm tài nguyên
sinh vật Việt
Nam bị suy
giảm
1 điểm
10%

1 điểm
10%
Tính chất nhiệt
đới miền Bắc
và Đông Bắc
Bắc Bộ bị giảm
sút. Một số
cảnh đẹp của
miền
2 điểm
20%

1 câu
3 điểm
40%

1 câu
2 điểm
20%

1 câu
20điểm
20%

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


4.Đặc điểm đất
Viêt Nam
Câu 4
Số điểm
Tỉ lệ
Tổng cộng
Số điểm
Tỉ lệ

Vẽ biểu đồ
thể hiện cơ
cấu nhóm
đất. Nhận xét
2điểm
20%
5
50%

3
30%

2
20%

1 câu
2điểm
20%
4 câu
10
100%

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×