Tải bản đầy đủ

bài thuyết trình 10 điểm môn công pháp quốc tế

Học phần: CÔNG

PHÁP QUỐC TẾ HỌC PHẦN HAI
GV: NGUYỂN THỊ THANH NGỌC

Đề tài: Bạo hành trẻ em ở Việt Nam qua hủ
tục “dọ-tơ-amí”
Nhóm 9

1
2
3
4
5

Hoàng Thanh Thùy
Vũ Thị Hải
Nguyễn Thị
Phạm Thị
Trần Thị


Dung

Hường
Phương
Quyên

1311338
1311371
1311373
1311492
1311500

LHK37A
LHK37A
LHK37A
LHK37A
LHK37A

6
7
8
9

Phạm Thị
Phạm Thị Ngọc
Lâm Thị
Dương Thị Kim

Tiên
Trâm
Tươi
Xuyến

1311566
1311522
1311555
1311606

LHK37A
LHK37A

LHK37A
LHK37A


Nội dung

Quyền trẻ em trong luật quốc tế
Quyền trẻ em ở Việt Nam
Quyền trẻ em qua hủ tục “dọ tơ amí”
Quan điểm cá nhân của nhóm


1. QUYỀN TRẺ EM TRONG LUẬT QUỐC TẾ

Quyền
Quyền
con
trẻngười
em
Luật quốc •tếQuyền
về Nhóm
con
là cả
quyền
của
mỗi
con
người
trẻ người
emquyền
là tất
những

trẻ
em
cần
có để
được
sống
còn
được

lớn động,
lên mộtlàcách
lành
và an vốn
toàn.
được
tự do trẻ
tồn
tạisống
hành
đặc
tínhmạnh
tự nhiên
• Theo
• Quyền
em
làvàmột
trong
Điều
1
Công
Quyền Quyền
trẻ em nhằm
đảm bảo
cho
trẻ em
không
chỉ là
có của
con
người.
con
người

phẩm
giá,
nhu
cầu,
những quyền cơ bản của con
quốc
tế lớn,
về
người tiếp nhận thụ động lòngước
nhân từ
của người
người
quy
định
củacóLuật
lợi ích
và theo
năng
lực
vốn
và thành
chỉ có
ởQuyền
con người,
với

trẻtíchem,
thì

các
em

những
viên
tham
gia
cực
vào
quyền trong
công quyền
ước.
Nhóm
được
bảo
vệ
định
nghĩa
trẻ con
em
cáchnhân

thành
viên
của
cộng
đồng
nhân
loại.
Quyền
quá
trình
phát
triển.
Được quy định chi tiết trong
nhưquốc
sau:tế“Trẻ
em
người
được
chế hóa
trong
và pháp
Công
ướcthể
về quyền
trẻ em
do pháp luật
được xác định là
Đại hội
đồng
Liên
hợp
quốc
luật quốc
gia.
• Quyền trẻ em bao gồm quyền được bảo vệ và chăm sóc đặc
thông quabiệtngày
20-11-1989,
người
dướitrẻ18emtuổi,

mọi
người,
mọi
gia
đình
dành
cho
và cả
Nhóm
quyền
được
phát
triển
theo Nghịquyền
quyếtđược
số 44/25;
trừ cũng
khi như
luậtnhững
pháp
cha mẹ ruột yêu thương,
nhu
• - Mở chocầucác
ký vào
cănnước
bản: được
ăn uống, được quốc
giáo dục phổ
do nhà
giaquát công
ngày 26/01/1990
nước trả tiền, được chăm sóc sức khoẻ
điều luật
hình
nhậnvà các
tuổi
thành
sự thích
độ tuổi
triển của trẻ em.
• - Công ước
có hợp
hiệuvớilực
từ và sự phátniên
sớm hơn”.
Quyền được tham gia
ngày 2-9-1990


2. Quyền trẻ em ở
Việt Nam
Theo kế hoạch, trong năm
2013 và 2014, Việt Nam sẽ
phê chuẩn Công ước về
chống tra tấn trẻ em và
Công ước về quyền của
người khuyết tật.

Việt Nam là nước đầu
tiên ở Châu Á và là
nước thứ hai trên thế
giới phê chuẩn Công
ước về Quyền trẻ em,
vào ngày 20/2/1990.

Từ đó đến nay, mặc dù còn nhiều
khó khăn, Việt Nam đã đạt nhiều
tiến bộ trong việc đưa tinh thần và
nội dung của Công ước vào chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội và
luật pháp quốc gia


3. Quyền trẻ em qua hủ tục “dọ tơ amí”

Theo
của
Hủ
tục xảyquan
ra trên địaniệm
bàn Gia Lai

Kon Tum,
là nếp
sốngđây
lâu đờithì
người
dân
nơi
của người dân Jrai, Bana với tên
"Mẹ
chết
thì
đứa
trẻ
gọi hủ tục chôn sống trẻ sơ sinh
được đưa ra
rừng
với
"dọ-tơm-amí"
mà bản
thânma
người
dân
nàyMẹ
khi nhắc
cũngđứa
mẹvùng
thôi.
chếtlạithì
không
khỏi
rùng
mình,
hãi
hùng.
trẻ phải chết cùng mẹ".


Nguồn gốc:
Họ không biết nguồn gốc hủ tục này,
người trong cuộc chỉ rõ một điều rằng đó
là tục lệ được truyền đời. Ông cha quy
định, mẹ chết thì đứa trẻ sơ sinh buộc
phải "dọ-tơm-amí", mặc cho gia đình
không muốn.

Hủ tục truyền đời lẫn áp lực từ phía dân
làng, dòng họ mà đa phần cha của đứa trẻ
sẽ không dám đấu tranh để bảo vệ con.


Nạn nhân
Trẻ sơ sinh bị chôn sống theo mẹ nếu mẹ chẳng may
qua đời lúc vượt cạn
Hễ còn đang bú sữa mẹ mà mẹ chết thì đứa trẻ khó mà thoát
khỏi "án tử"
Nếu sinh đôi, sẽ giết người sinh sau
Người J’rai ở Gia Lai quan niệm, chỉ có người phụ nữ bị ma ám, bị trời phạt
mới đẻ sinh đôi. Nếu “chẳng may” sinh ba thì quả thật đó là một sự ghê
rợn, là nỗi kinh hoàng với người dân trong làng. Vì thế, những đứa trẻ thấy
mặt trời sau (em song sinh) sống sẽ là mầm mống gây tai họa cho cha mẹ và
bà con. Để diệt trừ “tai họa” đó, anh em họ hàng và người dân trong làng sẽ
kéo đến mang đứa bé vào rừng chôn sống để “con ma” không còn biết
đường quay về làng gây họa.

Tùy làng mà đứa trẻ bị kết tội "dọ-tơm-amí" hoặc sẽ bị chôn
sống theo mẹ hoặc bị bỏ mặc giữa rừng ma


Những
người
có thể đã từng chứng kiến hay
4.Quan
điểm già
nhóm
Chỉ vì những suy nghĩ giản đơn và ấu trĩ ấy mà khi mẹ
Như
vậytham
không
chỉ
xâm hại đếnkhông
quyền dám
sốngthừa
của
đã
từng
gia
"dọ-tơm-amí"
chết, bao năm qua, rất nhiều đứa trẻ còn chưa dứt sữa bị
con
người

hủ
còngiản
xâm
hại rằng
đến trẻ

nhận
màbịchỉ
thích
do em
cuộc
chết oan,
luậtgiải
tục tục

khắc,
tàn đơn
nhẫn
chôn
sống
theo
một
những
tượng
phải
được
bảo vốn
vệ. dĩ
sống
nơi núi
sâuđối
rừng
thẳm
ngày
trước
mẹ. trong
Hủ
tụckhó
này
cần
được
lên định
án, loại
bỏ "dọ-tơm-amí"
khỏi những
nghèo

khắc
nghiệt.

những
người
già
khẳng
hủ tục
đã
ngủ
yên
ở buôn
làngvệ
mình
lâu
lắm,
chỉ
cònkhông
trong
dân
tộc
này,
để không
bảo
trẻ từem,

nhóm
Nếu
mẹ
chết,
được
bú phụ
sữanữ
mẹ,

ức
nhưng
nghĩ
đến
những
đứa
cònnên
đỏ
đối
tượng
dễcứ
bị
tổntrẻ
thương
trong
hội.
Yêu
cầu
được
cho
ăn,
đứa
rồicảnh
cũng
sẽ xã
chết
vìtrẻ
đói
hỏn
ngây
tội Pháp
bị mang
ra giữa
với
muônđứa
vàn
này
phù
hợp
với
luật
quốcrừng
tế về
trẻ
người
ta thơ,
tin vô
rằng
việc
"dọ-tơm-amí"
sẽ quyền
giúp
thú dữ và biết bao bất trắc... mà nhiều người không
em
và luật
bảothế
vệ trẻ
em
ở sẽ
Việt
Nam.
trẻ
khi
về
với
giới
ma
được
mẹ chăm sóc
khỏi rùng mình.
tốt hơn.
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×