Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học La Văn Cầu, Đắk Lắk năm 2015 - 2016

Trường TH La Văn Cầu
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC - LỚP: 4
Năm: 2015 - 2016
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Âm thanh do đâu phát ra?
A. Do các vật va đập với nhau
B. Do các vật rung động
C. Do uốn cong các vật
Câu 2: Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của
con người là:
A. Khí các-bô-níc
B. Khí ni-tơ
C. Khí ô-xi
Câu 3: Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào?
A. Đẻ nhánh
B. Làm đòng
C. Chín
Câu 4: Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí nào?
A. Khí các-bô-níc

B. Khí ni-tơ
C. Khí ô-xi
Câu 5: Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để làm gì?
A. Trao đổi chất
B. Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ
C. Hô hấp

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 6: Các chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường bắt đầu từ đâu?
A. Từ động vật
B. Từ thực vật
C. Từ các chất khoáng
Câu 7: Để sống và phát triển bình thường, động vật cần:
A. Có đủ nước, ánh sáng và không khí.
B. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn và không khí.
C. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn.
Câu 8: Người ta phải bón thêm phân cho đất trồng nhằm cung cấp cho cây đủ:
A. Các chất khoáng cần thiết.
B. Các chất đạm cần thiết.
C. Các chất béo cần thiết.
PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 1: Điều gì xảy ra nếu trái đất không được mặt trời chiếu sáng?
Câu 2: Thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC HKII LỚP 4
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm
Câu 1: B. Do các vật rung động
Câu 2: C. Khí ô-xi
Câu 3: C. Chín
Câu 4: A. Khí các-bô-níc
Câu 5: B.Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ
Câu 6: B.Từ thực vật
Câu 7: A. Khi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó thay đổi
Câu 8: B. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn và không khí.

PHẦN II: TỰ LUẬN
Mỗi câu trả lời đúng đạt 3 điểm.
Câu 1: Điều gì xãy ra nếu Trái đất không được mặt trời chiếu sáng?
Nếu trái đất không được mặt trời chiếu sáng, gió sẽ ngừng thổi. Trái đất sẽ trở nên
lạnh giá, nước ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa.Tráiđất sẽ thành một
hành tinh chết, không có sự sống
Câu 2: Thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật?
Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình cây xanh lấy từ môi trường các chất
khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước và thải ra môi trường khí các–bô-níc, khí
ô-xi, hơi nước và các chất khoáng khác.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×