Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Vĩnh Gia, An Giang năm 2015 - 2016

Trường tiểu học Vĩnh Gia

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II.
MÔN: KHOA HỌC - LỚP: 4
Năm học: 2015 - 2016
Thời gian: 40 phút
-------------------------

ĐỀ A
Câu 1: (1đ) Nêu tác hại do bão gây ra?
A. Bão gây thiệt hại về người và của: đổ cây, tốc mái nhà, chết người….
B. Bão gây thiệt hại về người và cây cối….
C. Bão gây thiệt hại chết người và của…
Câu 2: (1đ) Âm thanh phát ra từ đâu?
A. Âm thanh từ tiếng nhạc.
B. Âm thanh phát ra từ hai vật chạm nhau.
C. Âm thanh do các vật rung động phát ra.
Câu 3: (1đ) Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào?
A. Giúp ta có thức ăn.
B. Giúp ta sưởi ấm và cho sức khỏe.
C. Nhờ có ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên.

D. Tất cả điều đúng.
Câu 4: (1đ) Nêu một số cách phòng chống bão?
A. Theo dõi bản tin thời tiết. Đến nơi trú ẩn an toàn.
B. Ở thành phố cần ngắt điện.
C. Không ra khơi khi có gió to.
D. Tất cả điều đúng.
Câu 5: (1đ) Nêu những nguyên nhân làm không khí ô nhiễm?
A. Con người đổ rác không đúng qui định.
B. Khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn… là những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm.
C. Con người đốt rác gây khói bụi.
Câu 6: (1đ) Nêu những điều kiện để thực vật sống và phát triển bình thường?
A. Thực vật cần đủ nước.
B. Thực vật cần chất khoáng và không khí.
C. Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình
thường.
Câu 7: (2đ) Điền từ bên dưới vào chỗ trống:
(các-bô-nic, môi trường, thường xuyên, ô-xi)
Trong quá trình sống, động vật …(1)……………. phải lấy từ …………(2)………..….. thức ăn,
nước uống, khí …………………(3)…………….. và thải ra môi trường chất cặn bã, nước tiểu,
khí ………(4)………………….…
Câu 8: (2đ) Nối cột A với cột B cho phù hợp:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


A

B

Mặt trời

cần thiết cho quá trình sống của thực vật và
động vật

Thực vật

là nguồn cung cấp nhiệt, ánh sáng… đem lại
sự sống cho Trái Đất

Các chất khoáng


quang hợp tạo ra chất dinh dưỡng, khí ô-xi
cung cấp cho động vật và con người

Nước

bổ sung các chất cần thiết cho sự sống thực
vật và động vật

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHOA HỌC LỚP 4
Năm học: 2015 – 2016
-----------------ĐỀ A Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 1
A

Câu 2
C

Câu 3
D

Câu 4
D

Câu 5
B

Câu 6
C

Câu 7: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm
Thứ tự điền là: 1/ thường xuyên, 2/ môi trường, 3/ ô-xi, 4/các-bô-nic,
Câu 8: Nối đúng mỗi cột được 0,5 điểm

Mặt trời

cần thiết cho quá trình sống của thực vật và động
vật

Thực vật

là nguồn cung cấp nhiệt, ánh sáng… đem lại sự
sống cho Trái Đất

Các chất khoán

quang hợp tạo ra chất dinh dưỡng, khí ô-xi cung
cấp cho động vật và con người

Nước

bổ sung các chất cần thiết cho sự sống thực vật và
động vật

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×