Tải bản đầy đủ

Từ đa nghĩa thường gặp trong Part 2 Listening TOEIC

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

TỪ ĐA NGHĨA THƯỜNG GẶP
TRONG PART 2 – LISTENING TOEIC
Book: cuốn sách / đặt chỗ.
– Read a book: đọc 1 cuốn sách.
– Book a flight: đặt 1 chuyến bay.
Handle: tay cửa / xử lý, giải quyết.
– Have a black handle: tay cửa màu đen.
– Handle the problem: xử lý vấn đề.
Rest: nghỉ ngơi / phần còn lại.
– Take a rest on the beach: nghỉ ngơi trên bãi biển.
– Finish the rest of the work: hoàn thành nốt phần còn lại của công việc.
Check: séc / kiểm tra.
– Pay by check: trả bằng séc.
– Check the price: kiểm tra giá.
Line: hàng lối / dòng (sản phẩm).
– Stand in line: xếp hàng.
– One of our popular lines: một trong những dòng sản phẩm được yêu thích.
Notice: mẩu thông báo / nhận thấy, phát hiện.
– Read the notice: đọc mẩu thông báo.

– Notice he left early: thấy anh ấy rời đi rất sớm.
Break: nghỉ giải lao / làm vỡ, hỏng.
– Take a break: nghỉ giải lao.
– Who broke this computer?: ai làm hỏng cái máy tính thế?
Board: bảng / ban quản lý / lên (máy bay, tàu xe)
– A bulletin board: bảng thông báo.
– A board meeting: cuộc họp ban quản lý.
– Board the plane for New York: lên máy bay tới New York.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

CHIẾN THUẬT LÀM BÀI THI
TOEIC LISTENING – PART 2
Part 2 của bài thi Nghe TOEIC luôn có 30 câu, mỗi câu có 3 đáp án, nghe một lần duy
nhất và chọn phương án đúng nhất. Câu hỏi và đáp án không in trong bài thi. Để làm
tốt điều đó, chúng ta phải:
1. Phải nghe được từ hỏi
Đây là chiến lược quan trọng nhất khi trả lời câu hỏi Part 2. Đặc biệt là đối với những
câu hỏi có từ nghi vấn Why, Where, When, How, What, Who, v.v., nếu bạn bỏ qua từ
hỏi đầu tiên thì bạn không thể nào trả lời đúng câu hỏi. Hãy đánh dấu vào lựa chọn
đúng trong khoảng thời gian 5 giây giữa các câu hỏi và chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi
tiếp theo.
2. Cẩn thận với các âm giống nhau
Từ part 2 trở đi, việc bẫy trong các đáp án sẽ tăng lên nên đối với những bạn ở trình
độ trung bình thường rất dễ bị sai chẳng hạn, khi nghe câu hỏi “What’s the weather
forecast for this month?”, rất có khả năng thí sinh sẽ chọn đáp án “It’s a month from
now.” Vì thấy month trong câu hỏi được lặp lại ở lựa chọn trả lời này. Theo kinh
nghiệm của rất nhiều bạn đã từng thi TOEIC thì nếu thấy trong lựa chọn trả lời có
từ ngữ xuất hiện trong câu hỏi, 70 - 80% đó là lựa chọn trả lời sai.
3. Nếu câu hỏi có từ hỏi (Wh-question), loại bỏ ngay các lựa chọn bằng Yes/No.
Theo kinh nghiệm cũng như những tài liệu luyện thi TOEIC thì phần đa câu hỏi có từ
nghi vấn không thể được trả lời bằng Yes/No. Vì vậy nếu bạn gặp thì loại bỏ để tăng tỉ
lệ chọn đúng của bạn sẽ là 50%. Hãy nhớ rằng nghe được từ đầu tiên của câu hỏi là
điều rất quan trọng.
Đối với câu hỏi ở dạng statements, câu trả lời mang tính gián tiếp, diễn đạt ý nghĩa
không biết rõ cũng thường được đưa ra làm lựa chọn trả lời đúng. Bạn nên học thuộc
những cách diễn đạt thông dụng dưới đây, sẽ rất có ích đấy các bạn ạ.I’m not sure. Tôi không biết chắc.I have no idea. Tôi không biết.No one knows yet. Đến lúc này thì chưa ai biết (điều đó).No one told me anything. Không ai nói gì với tôi cả.It doesn’t matters. Không sao đâu.They have yet to decide. Họ vẫn chưa quyết định.She didn’t say. Cô ấy không nói gì.I don’t really know. Thật sự tôi không biết.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×