Tải bản đầy đủ

Học MS Excel 2013 bài 35: Hàm SMALL

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Học MS Excel 2013 bài 35: Hàm SMALL
Thông thường khi tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất trong Excel ta thường hay sử
dụng hàm MIN và hàm MAX. Tuy nhiên nếu muốn tìm kiếm giá trị nhỏ thứ n thì sẽ
sử dụng hàm nào? Câu trả lời sẽ là hàm SMALL. Trong bài viết này VnDoc sẽ
hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SMALL để các bạn cùng tham khảo.
Hướng dẫn sử dụng hàm SMALL trong Excel
Mô tả hàm SMALL
Trả về giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệu. Dùng hàm này để trả về giá trị với thứ hạng tương
đối cụ thể trong tập dữ liệu.
Cú pháp hàm SMALL trong Excel
SMALL(array,k)
Cú pháp hàm SMALL có các đối số sau đây:
Array: Bắt buộc. LÀ mảng phạm vi dữ liệu dạng số mà bạn muốn xác định giá trị nhỏ thứ
k của nó.
K: Bắt buộc. Vị trí (từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần trả về.
Chú thíchNếu mảng trống, hàm SMALL trả về giá trị lỗi #NUM!
Nếu k ≤ 0 hoặc nếu k vượt quá số điểm dữ liệu, hàm SMALL trả về giá trị lỗi
#NUM! .
Nếu n là số điểm dữ liệu trong mảng, hàm SMALL(array,1) bằng với giá trị nhỏ nhất
và hàm SMALL(array,n) bằng với giá trị lớn nhất.

Ví dụ hàm SMALL trong Excel
Cho một bảng dữ liệu về thông tin điểm của các sinh viên như sau:


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Yêu cầu: Hãy tìm trong bảng điểm trên điểm số nhỏ thứ 3. Ta sẽ sử dụng hàm SMALL để
tìm giá trị điểm số nhỏ đứng thứ 3 như sau:
Công thức ở ô C10=SMALL(C4:C9;3)

Như vậy là trong bảng điểm trên giá trị điểm nhỏ thứ 3 sẽ là 6. Như vậy là các bạn thấy
cách sử dụng hàm SMALL rất đơn giản phải không nào. Chúc các bạn thành công!


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×