Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017 (Chuyên)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Môn thi: Ngữ Văn chuyên
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 12 tháng 6 năm 2016
Câu 1 (4 điểm)
Trong cuộc sống, phải biết yêu mình thì mới biết yêu người,
phải biết làm đẹp cho mình thi mới biết làm đẹp cho đời,
phải biết tạo ra hạnh phúc cho mình thì mới biết tạo ra hạnh phúc cho
người,…
Bởi vì ta không thể trao cho người khác những điều mà ta chưa thể mang lại cho mình.
Em đồng ý với suy nghĩ trên không? Hãy viết bài văn trình bày câu trả lời của em.
Câu 2 (6 điểm)
Nhà văn Pháp Elsa Triolet quan niệm nhà văn là người cho máu. Nhà văn Nguyễn Đình
Thi cho rằng nhà văn là người truyền sự sống, người đốt lửa trong lòng người đọc.
Bằng những trải nghiệm về việc đọc các tác phẩm thơ và truyện, hãy trình bày suy nghĩ
của em về các quan niệm trên.
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×