Tải bản đầy đủ

Giấy báo dự thi nhận ở đâu và khi nào nhận?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Giấy báo dự thi nhận ở đâu và khi nào nhận?
Khi nào có giấy báo dự thi THPT Quốc gia năm 2016 và nhận giấy báo dự thi ở đâu
là câu hỏi mà rất nhiều thí sinh quan tâm và lo lắng (dù là thí sinh đang học lớp 12 hay
thí sinh tự do).
Thời gian nhận giấy báo dự thi
Theo lịch công tác kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của Bộ GD&ĐT, chậm nhất ngày
15/06/2016 các đơn vị tiếp nhận đăng ký dự thi hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi
cho thí sinh.
Giấy báo dự thi cung cấp các thông tin:
- Họ và tên
- Ngày tháng năm sinh
- Nơi sinh
- Hộ khẩu thường trú
- Đăng ký dự thi với mục đích:
- Đối tương – Khu vực – Diện XTN – Điểm cộng
- Tên hội đồng thi
- Địa chỉ điểm thi
- Số báo danh
- Thời gian làm thủ tục dự thi

- Phòng thi, thời gian thi các môn đã đăng ký thi


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Giấy báo dự thi THPT Quốc gia của thí sinh năm trước
Nhận Giấy báo dự thi ở đâu?
Học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở nơi nào thì nhận giấy báo thi ở nơi đó:
- Đối với thí sinh đang học lớp 12 nộp hồ sơ tại trường THPT sẽ nhận giấy báo dự thi
tại trường THPT.
- Thí sinh tự do đã nộp hồ sơ ở đâu thì đến nơi đó nhận giấy báo dự thi THPT Quốc
gia 2016
Lưu ý: Thí sinh lưu giữ phiếu số 2 để nhận giấy báo dự thi cũng như giấy chứng nhận
kết quả thi (Phiếu mà đơn vị tiếp nhận hồ sơ trả lại phiếu số 2 cho thí sinh sau khi đã ký
và đóng dấu xác nhận)
Trường hợp không nhận được Giấy đăng ký dự thi hay thất lạc thì phải làm sao?
Theo quy định của Bộ GD&ĐT các đơn vi ĐKDT sẽ trả giấy báo dự thi cho các thí
sinh, như vậy sẽ có đơn vị trả trước, đơn vị đăng ký dự thi trả sau. Các đơn vị tiếp nhận
đăng ký dự thi sẽ in và trả theo đúng kế hoạch.
Trong trường hợp bị thất lạc giấy báo thi hoặc có những sai sót trước lúc thi, thí sinh


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

đem phiếu số 2 (Phiếu mà đơn vị tiếp nhận hồ sơ trả lại phiếu số 2 cho thí sinh sau khi đã
ký và đóng dấu xác nhận) này trực tiếp tới Hội đồng thi tại Cụm thi đã đăng ký vào buổi
tập trung phổ biến quy chế để làm thủ tục dự thi.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×