Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu và đánh giá kết quả hoạt động giao nhận container tại công ty cổ phần vận tải biển việt nam ( vosco)”

BÁO CÁO THỰC TẬP
LỜI NÓI ĐẦU

Trong xu hướng hội nhập toàn cầu hiện nay, vận tải quốc tế đang ngày
càng thể hiện rõ vai trò là tiền đề, là điều kiện tiên quyết trong sự ra đời và
phát triển của thương mại quốc tế.
Với ưu thế là một trong số ít các quốc gia có tới 3260km bờ biển thuận
tiện cho hoạt động vận tải quốc tế bằng đường biển, Việt Nam đã đang và
ngày càng chú trọng phát triển các hoạt động này. Là một ngành quan trọng
trong vận tải quốc tế ra đời cách đây gần 500 năm tại Thụy Sỹ, có thể nói
ngành giao nhận đặc biệt là giao nhận bằng đường biển đã có bề dày lịch sử
và khẳng định sự tồn tại cũng như vai trò của mình trong sự phát triển của
kinh tế thế giới.
Trong thời gian thực tập và tìm hiểu tại công ty Cổ phần vận tải biển Việt
Nam (Vosco) với mong muốn nâng cao kiến thức của bản thân để khi tốt
nghiệp có thể làm việc bên lĩnh vực này, em đã chọn đề tài: “ Tìm hiểu và
đánh giá kết quả hoạt động giao nhận container tại công ty Cổ phần vận
tải biển Việt Nam ( Vosco)”
Với phương pháp nghiên cứu là kết hợp các cơ sở lý luận và thực tế
về giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển cùng với các phương pháp so
sánh, thống kê, phân tích... Nhằm mục tiêu phân tích thực trạng hoạt động

giao nhận container tại công ty từ đó đưa ra một số giải pháp để phát triển
hoạt động giao nhận này.Trong quá trình hoàn thành bài báo cáo này không
tránh khỏi những sai xót. Rất mong thầy cô và các bạn thông cảm và cho ý
kiến đóng góp để bản báo cáo của em được hoàn chỉnh hơn.

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

1


BÁO CÁO THỰC TẬP
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM( VOSCO)
I.Giới thiệu chung về công ty
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
- Tên giao dịch đối ngoại:
VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch viết tắt: VOSCO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch Đầu
tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11:
ngày 04 tháng 7 năm 2013.
- Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ
đồng).
- Địa chỉ: Số 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành
phố Hải Phòng
- Điện thoại:

(84-31) 3731 090

- Fax:

(84-31) 3731 007

- Website:

www.vosco.vn hoặc http://www.vosco.com.vn;

- Mã cổ phiếu :


VOS

- Email: PID@vosco.vn; drycargo@vosco.vn
Với số vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm
giữ 60% vốn điều lệ, còn lại là phần vốn của các cổ đông tổ chức và thể nhân khác
với tổng số cổ đông cuối năm 2014 là hơn 4 nghìn cổ đông.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Công
ty vào ngày 30/8/2010
Tên cổ phiếu:

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Loại cổ phiếu:

CỔ PHẦN PHỔ THÔNG

Mã chứng khoán:

VOS

Mệnh giá:

10.000 đồng

Tổng số lượng niêm yết:

140.000.000 cổ phần

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

2


BÁO CÁO THỰC TẬP
Tổng giá trị niêm yết:

1.400.000.000.000 đồng

Công ty có 9 chi nhánh tại các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng,
Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu,tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
Ngoài ra công ty còn có 6 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Xí nghiệp đại lý Sơn,
xí nghiệp đại lý dầu nhờn, đại lý giao nhận vận tải đa phương thức, trung tâm
thuyền viên, trung tâm huấn luyện thuyền viên và xí nghiệp sửa chữa cơ khí.
Công ty có 1 văn phòng đại diện ở Băng kok- Thái lan. Bên cạnh đó, công ty
còn tham gia góp vốn vào các tổ chức : Công ty cổ phần chứng khoán Hải
Phòng, Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam và Công ty cổ
phần Hàng hải Hà Nội.
.

II.Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của VOSCO
1. Lịch sử hình thành
Công ty Vận tải biển Việt Nam là tiền thân của công ty Cổ phần vận tải
biển Việt Nam thành lập ngày 1/7/1970 theo quyết định của Bộ Giao thông
vận tải trên cơ sở hợp nhất ba đội tàu Giải Phóng, Tự Lực, Quyết Thắng và
một xưởng vật tư. Đến tháng 3 năm 1975, Bộ giao thông vận tải quyết định
tách một phần phần lớn lao động và phương tiện cảu công ty để thành lập
công ty vận tải ven biển với nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức vận tải trên các
tuyến trong nước. Cũng từ đây, Công ty vận tải biển Việt Nam chỉ tập trung
vào nhiệm vụ chính là tổ chức vận tải tuyến nước ngoài, phục vụ xuất nhập
khẩu và nhanh chóng xây dựng đội tàu vận tải biển xa, hoạt động theo mô
hình Công ty 100% vốn nhà nước, ngày 11/7/2007, thực hiện Quyết định số
2138/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Công ty Vận tải
biển Việt Nam đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào ngày
1/1/2008, Công ty chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần với tên gọi là
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM, tên tiếng anh là VIET
NAM OCEAN SHIPPING JONIT STOCK COMPANY( VOSCO).
Với lịch sử hơn bốn thập kỷ hoạt động, đó là chặng đường lịch sử về sự
trưởng thành trong xây dựng và phát triển của Công ty Cổ phần vận tải biển
Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

3


BÁO CÁO THỰC TẬP
Việt Nam. Công ty luôn giữ vững và phát huy truyền thống “ Dũng cảm, kiên
cường, thông minh và sáng tạo” của chiến sĩ giao thông vận tải. Trong những
năm kháng chiến ác liệt, các cán bộ chiến sĩ hải quan, thuyền viên, công nhân
viên của công ty đã không ngại hy sinh gian khổ, vượt lên bom đạn thủy lôi,
bám biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải chi viện Miền Nam và các
tỉnh khu 4. Từ năm 1975 đến nay, công ty luôn hăng hái đi đầu trong cống
cuộc khôi phục và phát triển đất nước, luôn là lá cờ đầu trong ngành giao
thông vận tải.
Với những đóng góp to lớn như trên, Công ty đã được nhà nước trao tặng các
danh hiệu cao quý như: Năm 1989, công ty được nhà nước trao tặng Huân
chương lao động hạng nhất, Công ty được ba lần nhận cờ của Chính
phủ( 1990-1992-1998), hai lần nhận cờ của Bộ giao thông vận tải( 19941997) . Năm 1999, Công ty được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc
lập hạng 3 về thành tích 5 năm(1994-1997) vv….
Với sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng chủ trong lĩnh vực vận tải biển, công
ty được coi là doanh nghiệp hàng đầu trong số các hãng tàu Việt Nam. Từ
khi thành lập đến nay, VOSCO luôn không ngừng nỗ lực mở rộng, phát triển
và đổi mới đội tàu. Đội tàu hiện tại của VOSCO rất đa dạng, gồm các tàu chở
hàng rời, tàu dầu sản phẩm và tàu container hoạt động không hạn chế trên các
tuyến trong nước và quốc tế.
Hoạt động kinh doanh chính của VOSCO là vận tải biển. VOSCO không
chỉ là chủ tàu, quản lý và khai thác tàu mà còn tham gia vào các hoạt động
thuê tàu, mua bán tàu, các dịch vụ liên quan thông qua các công ty con và chi
nhánh như dịch vụ đại lý, giao nhận& logistic; sửa chữa tàu; cung ứng dầu
nhờn, vật tư; cung cấp thuyền viên... cũng như các hoạt động liên doanh, liên
kết.
VOSCO đã thiết lập, thực hiện, duy trì, vận hành có hiệu quả Hệ thống
Quản lý An toàn, Chất lượng và Môi trường (SQEMS) và thường xuyên chú
trọng bổ sung và cải tiến nâng cao hiệu lực của hệ thống theo các yêu cầu của
Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

4


BÁO CÁO THỰC TẬP
Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế (ISM Code), tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và
Công ước Lao động hàng hải.
2.Những sự kiện nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển Vosco
+ Hai tàu biển Việt Nam đầu tiên là tàu Tự lực 06 và tàu Tăng-kít
TK154 được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký phong tặng danh hiệu Anh
hùng vào ngày 7/6/1972 và ngày 31/12/1973.
+ Ngày 9/11/1973, tàu Hồng Hà (trọng tải 4.3888 DWT) mở luồng Việt
Nam - Nhật Bản, là tàu đầu tiên của ngành Hàng hải mở luồng đi biển xa,
tạo đà cho bước phát triển đội tàu vận tải viễn dương.
+ Năm 1974, Vosco là doanh nghiệp đầu tiên của ngành Hàng hải Việt
Nam thực hiệnphương thức vay mua tàu để phát triển đội tàu: mua 3 tàu
Sông Hương, Đồng Nai và Hải Phòng. Cho đến nay, Công ty đã quản lý và
khai thác gần 100 lượt tàu biển hiện đại. Tính bình quân sau 6 đến 7 năm,
Công ty hoàn thành trả nợ vốn và lãi mua tàu
+ Ngày 13/5/1975, ngay sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, tàu
Sông Hương trọng tải 9.580 DWT là tàu đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ
nghĩa do Thuyển trưởng Nguyễn Tấn Nghiêm chỉ huy cập Cảng Nhà
Rồng, đặt nền móng đầu tiên cho việc thông thương hai miền Nam-Bắc
bằng đường biển, góp phần đắc lực để phục hồi kinh tế đất nước sau chiến
tranh.
+ Tháng 10/1975, hai tàu dầu Cửu Long 01 và Cửu Long 02 tải trọng
20.840 DWT là hai tàu dầu đầu tiên, lớn nhất của Việt Nam lần đầu mở
luồng đến các nước Đông Phi và Nam Âu.
+ Năm 1977, tàu Sông Chu- tàu đầu tiên của ngành Hàng hải mở luồng
đi châu Úc và Ấn Độ mở rộng thị trường vận tải ngoại thương.
+ Năm 1982, hai tàu Thái Bình và Tô Lịch là hai tàu đầu tiên của Việt
Nam mở luồng đi các nước Tây Phi và châu Mỹ, đánh dấu đội tàu VOSCO
đến đủ năm châu, bốn biển.Tàu Thái Bình đã được Trung tâm Sách kỷ lục

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

5


BÁO CÁO THỰC TẬP
Việt Nam xác nhận là tàu Việt Nam đầu tiên hành trình vòng quanh Thế
giới.
+ Ngày 24/7/1996 Công ty nhận tàu Morning Star trọng tải 21.353
DWT là tàu hàng rời chuyên dụng đánh dấu bước chuyển mình trong lĩnh
vực đầu tư sang loại tàu chuyên dụng, cỡ lớn có tầm hoạt động rộng hơn,
mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
+ Tháng 7/1997, Vosco là Công ty vận tải biển đầu tiên của Việt
Nam triển khai áp dụng Bộ luật Quảnlý An toàn Quốc tế (ISM Code) trước
khi Bộ luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/1998.
+ Năm 1999 Công ty đặt đóng ba tàu Vĩnh Thuận, Vĩnh An, Vĩnh
Hưng trọng tải 6.500 DWT tại Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng; đây là
ba tàu biển đầu tiên, lớn nhất lúc đó đóng tại Việt Nam tạo tiền đề quan
trọng cho ngành Đóng tàu Việt Nam phát triển và trở thành quốc gia đóng
tàu biển có tên trong danh sách các cường quốc đóng tàu thế giới.
+ Ngày 27/10/1999 Công ty nhận tàu dầu Đại Hùng trọng tải 29.997
DWT tại cảng Mizushima, Nhật Bản và đưa vào khai thác chuyến đầu tiên
từ Singapore về Đà Nẵngđánh dấu sự trở lại của Công ty trong lĩnh vực
vận chuyển dầu-khí.
+ Ngày 02/5/2000, tàu Đại Long trọng tải 29.996 DWT là dầu sản
phẩm đầu tiên mang cờ Việt Nam đến cảng Charleston, Hoa Kỳ sau Việt
Nam và Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ.
+ Năm 2002, Vosco là Công ty vận tải biển đầu tiên của Việt Nam áp
dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO9001-2000.
+ Năm 2004, Vosco là Công ty vận tải biển đầu tiên của Việt Nam áp
dụng Bộ luật An ninh Tàu và Bến cảng (ISPSCode).
+ Ngày 29/3/2006, thành lập Trung tâm Huấn luyện thuyền viên và
Vosco trở thànhCông ty vận tải biển duy nhất có một trung tâm được trang
bị hệ thống thiết bị mô phỏng buồng lái, buồng máy hiện đại để đào tạo,

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

6


BÁO CÁO THỰC TẬP
huấn luyện sỹ quan thuyền viên, nâng cao trình độ quản lý khai thác đội
tàu của Công ty.
+ Ngày 11/7/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định
số 2138/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Vận
tải biển Việt Nam, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, Nhà nước sở hữu
60%. Từ ngày 01/01/2008 Công ty Vận tải biển Việt Nam chính thức đi
vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ
phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO).
+ Ngày 02/12/2008 Công ty đã mua và đưa 2 tàu container Fortune
Navigator và Fortune Freighter (560TEU) vào khai thác chuyên
tuyến đánh dấu sự tham gia của Công ty trong lĩnh vực vận chuyển hàng
hóa bằng container định tuyến - một lĩnh vực vẫn còn nhiều tiềm năng và
cơ hội phát triển.
+ Ngày 17/4/2010, Công ty đã tiếp nhận và đưa vào khai thác tàu
Vosco Sky, trọng tải 52.523 DWT đóng tại Nhật Bản năm 2004, là tàu
hàng rời chuyên dụng cỡ Supramax đầu tiên của Công ty.
+ Ngày 08/9/2010, cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch
phiên đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) với mã
chứng khoán là "VOS".
III. Lĩnh vực kinh doanh
1.Ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là Vận tải ven biển và viễn dương
Tính đến ngày 31/12/2014, đội tàu Công ty có 19 chiếc, gồm 15 tàu hàng khô
và hàng rời chuyên dụng, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container với tổng trọng tải
là 472.212 DWT, tuổi tàu bình quân 11,5 tuổi.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hàng hải khác
như: Đại lý tàu biển, Logistics, Huấn luyện - đào tạo, cung ứng xuất khẩu
thuyền viên, Đại lý sơn, Đại lý dầu nhờn và vòng bi, Sửa chữa tàu biển,
Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

7


BÁO CÁO THỰC TẬP
Khai thác bãi container, Đại lý bán vé máy bay... Tuy nhiên kinh doanh
vận tải biển là hoạt động chính của công ty, chiếm đến 90% doanh thu.
2.Địa bàn kinh doanh
Đội tàu của Vosco hoạt động trên phạm vi toàn thế giới, tuy nhiên có
một số khu vực khai thác thường xuyên như: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Tây
Phi, Úc, Nam Mỹ.... Riêng 02 tàu container hoạt động vận tải nội địa chuyên
tuyến Hải Phòng - TP.HCM - Hải Phòng.
Danh sách đội tàu Vosco năm 2014
Đội tàu hàng khô
Tên tàu

Quốc
tịch

Năm
đóng

Nơi đóng

Đăng
kiểm

DWT

GRT

NRT

SÔNG
NGÂN

VIỆT
NAM

1999

NHẬT
BẢN

NKVR

6.205

4.726

2.085

VĨNH
THUẬN

VIỆT
NAM

2000

VIỆT
NAM

NKVR

6.500

4.143

2.504

VĨNH
AN

VIỆT
NAM

2001

VIỆT
NAM

NKVR

6.500

4.089

2.448

VĨNH
HƯNG

VIỆT
NAM

2002

VIỆT
NAM

NKVR

6.500

4.089

2.448

TIÊN
YÊN

VIỆT
NAM

1989

NHẬT
BẢN

VR

7.060

4.565

2.829

VĨNH
PHƯỚC

VIỆT
NAM

1988

NHẬT
BẢN

VR

12.300

7.166

3.322

LAN HẠ

VIỆT
NAM

2006

VIỆT
NAM

NKVR

13.316

8.216

5.295

VEGA
STAR

VIỆT
NAM

1994

NHẬT
BẢN

NKVR

22.035

13.713

7.721

LUCKY
STAR

VIỆT
NAM

2009

VIỆT
NAM

NKVR

22.777

14.851

7.158

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

8


BÁO CÁO THỰC TẬP
BLUE
STAR

VIỆT
NAM

2010

VIỆT
NAM

NKVR

22.704

14.851

7.158

NEPTU
NE
STAR

VIỆT
NAM

1996

NHẬT
BẢN

NKVR

25.398

15.073

8.964

VOSCO
STAR

VIỆT
NAM

1999

NHẬT
BẢN

NKVR

46.671

27.003

15.619

VOSCO
SKY

VIỆT
NAM

2001

NHẬT
BẢN

NKVR

52.520

29.367

17.651

VOSCO
UNITY

VIỆT
NAM

2004

NHẬT
BẢN

LRVR

53.552

29.963

18.486

VOSCO
SUNRIS
E

VIỆT
NAM

2013

VIỆT
NAM

NKVR

56.472

31.696

18.819

Đội tàu dầu sản phẩm
Tên tàu

Quốc
tịch

Năm
đóng

Nơi đóng

Đăng
kiểm

DWT

CBM (M3)

ĐẠI
NAM

VIỆT
NAM

2000

NHẬT
BẢN

ABS –
VR

47.102

53.617,50

ĐẠI
MINH

VIỆT
NAM

2004

NHẬT
BẢN

LR – VR

47.148

52.536,70

Đội tàu container
Tên tàu

Quốc
tịch

Năm
đóng

Nơi đóng

Đăng
kiểm

DWT

Sức chở

FORTUNE
NAVIGATOR

VIỆT
NAM

1998

NHẬT
BẢN

VR

8.515

560 TEUS

FORTUNE
FREIGHTER

VIỆT
NAM

1997

NHẬT
BẢN

VR

8.937

561 TEUS

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

9


BÁO CÁO THỰC TẬP

a,Đội tàu hàng khô

VOSCO đang khai thác đội tàu hàng khô và hàng rời chuyên dụng gồm
15( tính đến ngày 31 tháng12 năm 2014) và hiện tại là hoạt động với 17
chiếc với trọng tải từ 6.500 DWT đến 56.472 DWT (Supramax). Đây là đội
tàu cốt lõi của VOSCO bao gồm 4 tàu cỡ Supramax, 5 tàu Handysize... phần
lớn được đóng ở các xưởng đóng tàu của Nhật Bản và hoạt động trên phạm
vi toàn thế giới. Nhằm tối ưu hóa năng lực vận chuyển và nâng cao tính cạnh
tranh trên thị trường, chiến lược đầu tư, phát triển, tái cơ cấu đỗi tàu hàng
rời theo hướng đồng bộ hóa, hiện đại hóa và trẻ hóa, tăng kích cỡ và loại bỏ
những tàu không còn phù hợp với thị trường luôn được Công ty đặc biệt coi
trọng.
b,Đội tàu dầu sản phẩm
Đội tàu dầu gồm 2 chiếc tàu hiện đại( tàu dầu Đại Nam và Đại Minh), hai vỏ
thế hệ mới với trọng tải 47.000 DWT mỗi chiếc, chủ yếu vận chuyển các loại dầu
sản phẩm và hiện đang trong giai đoạn tiếp tục đầu tư mở rộng. Do là 2 tàu chị-em
do đó có thể được tối ưu hóa trong việc cung cấp phụ tùng vật tư cũng như hoán đổi
tàu. Được vận hành bởi những thuyền viên đã qua đào tạo bài bản, có kinh nghiệm
cũng như các chứng chỉ quốc tế, cộng với việc luôn thực hiện tốt mỗi hợp đồng vận
chuyển nên có thể đáp ứng được yêu cầu của tất cả các hãng dầu lớn cũng như
những nhà kinh doanh dầu.

c,Đội tàu container

Vận chuyển container theo lịch trình 2 chuyến một tuần nối liền Hải Phòng
và Hồ Chí Minh được thực hiện bởi 2 chiếc tàu hiện đại là tàu Fortune
Freighter và Fortun Navigator có năng lực vận chuyển 560 TEUs/chiếc với
nhiều dịch vụ giá tăng như vận chuyển trọn gói từ “cửa tới cửa” thu xếp các
thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh.
Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

10


BÁO CÁO THỰC TẬP
Trong môi trường kinh doanh vận tải biển toàn cầu đòi hỏi của khách
hàng ngày càng cao về tính hiệu quả của chi phí và sự tin cậy thì sử dụng đội
tàu container của VOSCO chính là một giải pháp để vận chuyển hàng nội địa
cũng như hàng hóa xuất nhập khẩu
IV. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy
quản lý
1. Mô hình quản trị
Công ty thực hiện việc quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty cổ phần
quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông là cơ
quan quyền lực cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm
soát. Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ bổ nhiệm Ban điều hành.

2. Các công ty con và Công ty có liên quan
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty: Tổng công ty Hàng
hải Việt Nam (đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước) nắm giữ 60% vốn điều
lệ.
- Công ty có trên 50% vốn góp do Công ty nắm giữ
Hiện nay, Vosco có 04 Công ty con trong đó có 01 công ty cổ phần do
Vosco giữ 51% vốn điều lệ và 03 công ty TNHH MTV do Vosco giữ 100 %
vốn điều lệ.

- Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco (Vtsc)
Địa chỉ : 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: (84)031- 3842160/3842967;

Fax: (84)031- 3842370/3823464;

Email: vtsc@vosco.vn.
Vtsc có vốn điều lệ 23,76 tỷ đồng, trong đó Vosco nắm giữ 51% vốn điều lệ
tương đương 12,12 tỷ đồng. Vtsc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2011
theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0201137068 ngày 22
tháng 12 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng.

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

11


BÁO CÁO THỰC TẬP
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn sơn, dầu nhớt; Bán buôn hóa chất
cho ngành công nghiệp và hàng hải; Bán lẻ dầu nhớt trong các cửa hàng chuyên
doanh; Bán lẻ sơn trong các cửa hàng chuyên doanh; Vận tải hàng hóa đường bộ;
Đại lý bán sơn, dầu nhớt, phụ tùng, thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải....

- Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Vosal)
Địa chỉ: 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải
Phòng
Điện thoại: 84 – 31 – 3.731 441;

Fax: 84 – 31 – 3.829 086

Email: vosal@vosco.vn
Vosal có vốn điều lệ 15 tỷ đồng do Vosco nắm giữ 100%. Vosal chính thức đi
vào hoạt động từ ngày 16/11/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và
đăng ký thuế số 0201130601 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu
tư Thành phố Hải Phòng.
Ngành nghề kinh doanh chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bốc xếp hàng
hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ cung ứng tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải
đường biển; Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ Logistics....

- Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco (Voras)
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Ngô Quyền, Hải
Phòng
Điện thoại: 84 - 31 - 3.842 978;

Fax: 84 -31 - 3.842 671

Email: voras@vosco.vn
Voras có vốn điều lệ 17 tỷ đồng do Vosco nắm giữ 100%. Voras chính thức đi
vào hoạt động từ ngày 16/11/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và
đăng ký thuế số 0201130591 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu
tư Thành phố Hải Phòng.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận
tải thủy; Sửa chữa container; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ
khác...
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Vosco (Vomaser)
Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

12


BÁO CÁO THỰC TẬP
Địa chỉ: số 9, Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 84 - 8 – 38298460/38211495;

Fax: 84 - 8 – 38223482

Email: vomaser@vosco.vn
Vomaser được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp giấy phép thành lập
ngày 19/8/2011 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2011, vốn điều
lệ của Công ty là 15 tỷ đồng trong đó Vosco sở hữu 100%.
Ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bốc xếp hàng hóa
đường bộ, cảng biển và cảng sông; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận
tải đường biển; Dịch vụ giao nhận vận tải đa phương thức; Dịch vụ cung ứng
tàu biển.

3. Cơ cấu tổ chức của công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

13


BÁO CÁO THỰC TẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TGĐ

Phòng Tổ chức
Tiền lương

Ban Quản lý, An
toàn & Chất lượng

PHÓ TGĐ

PHÓ TGĐ

PHÓ TGĐ

Phòng Khai thác
thương vụ

Phòng Vận tải dầu
khí

Chi nhánh
TP. Hồ Chí Minh

Phòng Vận tải
Container

Phòng

Chi nhánh

Hành chính

Cần Thơ

Phòng Kỹ Thuật
Phòng Tài chính
Kế toán
Phòng Kỹ Thuật
tàu dầu
Phòng Kế hoạch
Đầu tư

Phòng Hàng
Chi nhánh
hải

Chi nhánh

Đà Nẵng

Vũng Tàu

Phòng Vật tư
Phòng Thanh tra -

Trung tâm thuyền
viên

Chi nhánh
Nha Trang

Bảo vệ quân sự
Trung tâm Huấn
luyện thuyền viên

Chi nhánh

Chi nhánh

Hà Nội

Quy Nhơn

Ban Đóng mới
& MuaChi
bánnhánh
tàu
biển
Quảng Ninh

ĐỘI TÀU

V. PHÒNG VẬN TẢI CONTAINER
1.Tổng quan phòng vận tải container
Phòng vận tải Container tại trụ sở Hải Phòng sẽ gồm những bộ phận chính sau:
A.
B.
C.

Bộ phận thị trường
Bộ phận khai thác
Bộ phận quản lý thiết bị

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

14


BÁO CÁO THỰC TẬP
D.
Bộ phận Đại lý thủ tục
E.
Bộ phận kế toán thương vụ
a.Bộ phận thị trường (Sales / Marketing) – MKTChức năng nhiệm vụ:
Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh
Tiếp cận khách hàng, quảng bá dịch vụ, và bán hàng
Chăm sóc và duy trì khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác
Sơ đồ tổ chứcMô tả công việc

 Trưởng bộ phận Marketing

• Xây dựng chương trình Marketing (Marketing Plan), chính sách
Marketing (Marketing Policy)... và trực tiếp tổ chức áp dụng các
chương trình chính sách này tại bộ phận Marketing.
• Phối hợp xây dựng biểu giá cước, chính sách cước.
• Quản lý chương trình bán hàng.
• Quản lý quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship
Management).
• Quản lý hệ thống thông tin về các đối thủ cạnh tranh.
• Lập các báo cáo về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh theo
yêu cầu quản lý.

 Sales

• Bán hàng (Sales), quản lý công nợ, theo dõi đôn đốc việc thu cước
và các phụ phí (nếu có)
• Duy trì, phát triển quan hệ với các khách hành hiện có, tiếp cận
phát triển khách hàng mới.
• Thu thập thông tin thị trường (Cơ cấu, luồng hàng, mùa vụ...).
• Thu thập thông tin, xây dựng, cập nhật hệ thống quan hệ khách
hàng CRM

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

15


BÁO CÁO THỰC TẬP
• Thu thập thông tin, xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin về các
đối thủ cạnh tranh.
• Tham gia xây dựng chương trình Marketing (Marketing Plan),
chính sách Marketing (Marketing Policy)...
• Phối hợp thực hiện các báo cáo (Reports), thăm dò (Surveys), dự
báo (Forecast)
• Lập các bản dự báo (Forecast) về lượng vỏ cần thiết để bộ phận
EQC chủ động điều phối vỏ nếu cần thiết.

 Sales Support / Indoor salesPhối hợp và hỗ trợ đội ngũ Outdoor Sales trong việc bán hàng
Lập, gửi Booking Note
Thông báo cho khách hàng các loại phụ phí (nếu có).
Lấy xác nhận trả cước của người nhận hàng (qua VOSCO cảng
dỡ) nếu cước trả sau.
Duy trì, phát triển quan hệ với các khách hành hiện có, tiếp cận
phát triển khách hàng mới.
Thu thập thông tin thị trường (Cơ cấu, luồng hàng, mùa vụ...).
Thu thập thông tin, xây dựng, cập nhật hệ thống quan hệ khách
hàng CRM
Thu thập thông tin, xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin về các
đối thủ cạnh tranh.
Tham gia xây dựng chương trình Marketing (Marketing Plan),
chính sách Marketing (Marketing Policy)...
Phối hợp thực hiện các báo cáo (Reports), thăm dò (Surveys), dự
báo (Forecast)

 Customer Service

• Giải đáp các thắc mắc của khách hàng hoặc chuyển đến các bộ
phận liên quan.
• Cập nhật, gửi lịch tàu cho khách hàng.
• Phối hợp với các bộ phận khác giải quyết các đề nghị của khách
hàng liên quan đến Thời gian miễn phí (Free Time), phạt lưu bãi
(Demurrage), phạt lưu container (Detention), phí bãi (Storage
Charge)…
b.Bộ phận khai thác (Operations) – OPSChức năng nhiệm vụ
Tổ chức khai thác đội tàu Container
Tổ chức khai thác tại các đầu bến
Thuê/cho thuê định hạn tàu Container
Sơ đồ tổ chức

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

16


BÁO CÁO THỰC TẬPMô tả công việc

 Bộ phận khai thác tàu (Ship Operation)

Tham gia lập, cập nhật lịch tàu trên (các) tuyến
Theo dõi, đôn đốc, đảm bảo tàu chạy đúng lịch trình
Kết nối thông tin liên lạc giữa tàu và các phòng ban trong công ty
Đàm phán, theo dõi các hợp đồng thuê/cho thuê định hạn (nếu có)
Quản lý chi phí khai thác, thuê/cho thuê định hạn (nếu có)
Bộ phận khai thác tại bãi (CY Operation)
Chiều nhập (Inbound)

• Kiểm tra số liệu hàng nhập so với DOC và AGENT
• Phối hợp với cảng, kiểm kiện trong việc làm hàng nhập
• Kiểm tra, ký, đóng dấu xác nhận Lệnh giao hàng (D/O) cho
khách hàng
• Báo cáo thông tin về container giao cho khách trong ngày cho
bộ phận EQC
• Kiểm tra quyết toán phí lưu bãi hàng tháng trước khi chuyển
cho bộ phận thương vụ
• Lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan đến hàng nhập
• Lập báo cáo chuyến, báo cáo tháng với hàng nhập
Chiều xuất (Outbound)• Cấp vỏ cho khách hàng
• Theo dõi kiểm tra số lượng, tình trạng, container có hàng khi
hạ về các bãi (phối hợp với EQC)
• Cập nhật thông tin về hàng hạ bãi trong ngày cho EQC
• Lập Pre-loading List, Loading List, Manifest gửi các bên liên
quan
• Phối hợp với Shipside OPS giám sát đôn đốc việc xuất hàng từ
các bãi ra cầu tàu.
• Lập báo cáo chuyến, báo cáo tháng với hàng xuất
Bộ phận khai thác tại cầu tàu (Shipside Operation)

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

17


BÁO CÁO THỰC TẬP
Chiều nhập (Inbound)
• Nhận Sơ đồ xếp hàng hàng nhập (Inbound Bay Plan)
• Giám sát, điều phối, đôn đốc đảm bảo việc dỡ hàng nhanh
chóng, đúng kế hoạch
• Thông báo cho Cảng, bãi, đội vận tải kế hoạch làm hàng nhập.
Lưu ý công nhân khi xếp/dỡ các lô hàng đặc biệt (hàng lạnh,
nguy hiểm, quá khổ, quá tải…)
• Lập biên bản, báo cáo, phối hợp xử lý kịp thời các sự cố nảy
sinh trong qua trình dỡ hàng
Chiều xuất (Outbound)
• Phối hợp với Đại phó trên tàu lập Sơ đồ xếp hàng (Bay Plan)
hàng xuất
• Giám sát, điều phối, đôn đốc công tác xếp hàng xuất tại cầu tàu
• Phối hợp với nhân viên khai thác hàng xuất (Outbound OPS)
đảm bảo xếp tàu nhanh chóng, đúng kế hoạch
• Sau khi tàu chạy, gửi Bay Plan, danh sách hàng đặc biệt (hàng
lạnh, hàng nguy hiểm…) cho bộ phận khai thác tại cảng dỡ.
• Làm báo cáo chuyến (Terminal Departure Report)
• Lưu trữ hồ sơ, tài liệu của mỗi chuyến.
c. Bộ phận chứng từ (Documentation) – DOC


Chức năng nhiệm vụ:
Tiến hành các nghiệp vụ liên quan đến chứng từSơ đồ tổ chức:Mô tả công việc:
Chiều nhập (Inbound)
• Nhận, kiểm tra, yêu cầu đầu cảng xếp sửa đổi Manifest hàng nhập
(nếu cần).

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

18


BÁO CÁO THỰC TẬP
• Gửi thông báo tàu đến
• Phát hành lệnh giao hàng (D/O)
Chiều xuất (Outbound)
• Phát hành vận đơn (B/L), giấy gửi hàng (Sea Waybill), lược khai
hàng hóa (Manifest)
• Truyền dữ liệu hàng xuất cho cảng dỡ
d.Bộ phận quản lý container (Equipment Control) – EQC

-

Chức năng nhiệm vụ
Điều phối vỏ
Thuê/cho thuê vỏ
Mua/bán vỏ
Sửa chữa/thuê sửa chữa, đảm bảo chất lượng vỏ

 Sơ đồ tổ chức


Mô tả công việc
• Dựa vào dự báo lượng vỏ cần thiết từ bộ phận Marketing, nếu cần
thiết sẽ điều chuyển (Reposition) vỏ container (giữa các Depot, các
cảng…) hoặc tiến hành các nghiệp vụ SWAP (Direct Interchange),
Free Use với các hãng tàu khác.
• Kiểm tra tình trạng vỏ, và tiến hành (thuê) sửa chữa vỏ (khi cần thiết)
• Nhận báo cáo từ các cầu tàu, bãi và cập nhật hệ thống
• Kiểm tra, xác nhận tiền phạt lưu bãi (Demurrage), lưu container
(Detention), phí lưu container (Storage charge).
• Lập các báo cáo (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng…) về danh sách
vỏ sẵn sàng tại các bãi, lượng vỏ Longstay, vỏ đặc biệt, vỏ hư hỏng...
• Đàm phán, theo dõi các hợp đồng mua, bán, thuê, cho thuê vỏ.
e. Bộ phận đại lý thủ tục (Boarding Agent)

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

19


BÁO CÁO THỰC TẬP


Chức năng nhiệm vụ:

- Phụ trách công việc đại lý tàu tại cảng.

Mô tả công việc
• Thu xếp thủ tục, cầu bến, phương tiện hỗ trọ cho tàu ra vào cảng
• Kết hợp với bộ phận OPS theo dõi quá trình làm hàng và phối hợp xử
lý các tình huống phát sinh
• Thu thập, báo cáo các thông tin về an toàn hàng hải, lịch tàu, năng
suất bốc xếp, các thông tin về cảng, cầu bến, thiết bị xếp dỡ.
f.Bộ phận kế toán, thương vụ (Accounting)


Chức năng nhiệm vụ: :

-

Tiến hành các nghiệp vụ liên quan đến kế toán, thương vụSơ đồ tổ chức
Mô tả công việc
Bộ phận thương vụ:
Lập Kết toán chuyến (Trip Account), kiểm tra đối chiếu các hóa
đơn yêu cầu thanh toán trong Trip Account trước khi chuyển bộ
phận tài vụ.
Kiểm tra đối chiếu các quyết toán, hóa đơn về xếp dỡ, lưu bãi vận
chuyển
Theo dõi, sửa đổi bổ sung các hợp đồng với cảng, bãi, vận tải,
kiểm đếm, cung ứng...
Bộ phận kế toán, thủ quỹ:
Phát hành hóa đơn cước và các dịch vụ khác
Hàng ngày thu cước, đặt cọc, phí lưu congtainer, lưu vỏ và các
loại phí khác (phí chứng từ, phí vận đơn, phí D/O, phí vệ sinh, sửa
chữa Container…)
Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

20


BÁO CÁO THỰC TẬP
• Trả tiền cược vỏ cho khách hàng (sau khi đã khấu trừ các khoản
phí phát sinh
• Vào sổ quỹ, kiểm quỹ và lập biên bản kiểm quỹ hàng ngày
• Thông báo cho các bộ phận liên quan về các trường hợp nợ quá
hạng để phối hợp xử lý
• Phối hợp với các Sales trong giải quyết công nợ
• Hạch toán thu chi
2.Mô tả liên hệ công việc giữa các bộ phận
a. Sơ đồ mô tả

Booking List
Lệnh cấp vỏ
Thông tin khách hàng
Lựa chọn Cont sẽ bị rớt
Thông tin khác

OPS

MARKETING
Lượng Cont max có thể xếp
Vỏ cấp cho các booking
Manifest, Loading List
Cont bị rớt (nếu có)
Thông tin khác

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

21


BÁO CÁO THỰC TẬP

Cập nhật hồ sơ khách hàng
Thông tin cước & giảm
cước
Thông tin khác

MARKETING

DOCS

Tổng hợp cước (F. Report)
Phản hồi từ khách hàng
Thông tin khác

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

22


BÁO CÁO THỰC TẬP

Dự báo/Yêu cầu vỏ
Thông tin khác

EQC

MARKETING
Cập nhật luợng vỏ sẵn
sàng / ưu tiên cấp
Trợ giúp trong các vấn đề
trucking, terminal…
Thông itn khác

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

23


BÁO CÁO THỰC TẬP

Cập nhật ttin inbound Cont
Terminal cho mỗi Cont nhập
Thông tin khác

EQC

Documentation

Depo cho Cont trả vỏ
Thông tin Longstay
Thông tin khác

Thông tin rebate
Thông tin khác

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227
MARKETING

24
ACCOUNT
Manifest cước


BÁO CÁO THỰC TẬP

Thông tin rebate
Thông tin khác

ACCOUNT

MARKETING
Manifest cước
Trợ giúp trong các vấn
đề liên quan đến Debit
Note, Invoice, Rebate
Thông tin khác

Họ tên: Đõ Thị Huyền
MSV:47227

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×