Tải bản đầy đủ

Bỏ thi một môn có được xét công nhận tốt nghiệp THPT?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Bỏ thi một môn có được xét công nhận tốt nghiệp THPT?
Em đăng ký dự thi THPT quốc gia 2016 sáu môn thi bao gồm Toán, Lý, Văn, Anh,
Hóa và sinh. Nếu vì lý do nào đó em bỏ thi 1 môn, em có được xét tốt nghiệp và ĐH
không? (haily…@gmail.com)
Chào bạn. Trong kỳ thi THPT quốc gia, để xét tốt nghiệp THPT quốc gia, thí sinh
phải dự thi đủ bốn môn gồm toán, văn, ngoại ngữ và một môn tự chọn. Trong mục số 15
của hồ sơ đăng ký dự thi (xác định môn dùng để xét công nhận tốt nghiệp), ba môn bắt
buộc thí sinh phải chọn là toán, văn, ngoại ngữ và một môn tự chọn trong số các môn còn
lại.
Do vậy, nếu đăng ký 6 môn như bạn đề cập, trong đó môn tự chọn để xét tốt nghiệp là
môn Sinh thì bắt buộc bạn phải dự thi môn Sinh mới được xét công nhận tốt nghiệp. Nếu
bỏ thi môn Sinh mà không có lý do chính đáng, bạn sẽ không được xét tốt nghiệp. Trong
trường hợp bạn bỏ thi không xét tốt nghiệp và trong trường hợp của em là các môn vật
lý và hóa học vẫn không ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp của bạn.
Đối với việc xét ĐH, nếu bạn dự thi các môn toán, văn, sinh và Anh, bạn có thể sử
dụng các tổ hợp có các môn này để xét tuyển. Việc bỏ thi một môn chỉ ảnh hưởng đến cơ
hội sử dụng nhiều tổ hợp của bạn thôi.
* Trong lúc đang thi THPT quốc gia, nếu em bị bệnh (chẳng hạn ngất xỉu, đau ruột
thừa phải mổ), không thể dự thi tiếp môn đó và các môn còn lại, như vậy em sẽ không

được công nhận tốt nghiệp phải không? (ngocsuong…@gmail.com)
Theo quy chế thi THPT quốc gia 2016, thí sinh bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất
đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn,
bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại sẽ được xem xét
đặc cách tốt nghiệp.
Điều kiện để xem xét gồm: điểm bài thi của những môn đã thi để xét công nhận tốt
nghiệp đều đạt từ 5,0 trở lên; xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ
khá trở lên.
Thí sinh phải làm hồ sơ đề nghị xem xét đặc cách tốt nghiệp. Hồ sơ gồm: đơn đề nghị
xét đặc cách của thí sinh; hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc
biệt).
Chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách
do thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký
dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở GD-ĐT. Hội đồng
xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×