Tải bản đầy đủ

Quy định tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2016 trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Trường ĐH Bách khoa công bố quy định tuyển thẳng hệ đại học chính quy 2016
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố quy định Tuyển thẳng và ưu tiên
xét tuyển ĐH chính quy trong kỳ tuyển sinh năm 2016.
Theo đó, thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực
và quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lóp
12, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào đại học theo các nhóm
ngành phù hợp môn đoạt giải theo bảng dưới đây:
Môn thi

Toán

Tin học

Vật lý

Hóa, Sinh

Anh văn

học
Nhóm


Tất cả các

KT22,

KT51,

KT31,

ngành

nhóm

KT23

KT52

KT32,

được

ngành (trừ

tuyển

TA1, TA2)

TA1, TA2

KT33

thẳng
Thí sinh đoạt giải cao còn được tuyển thẳng vào các chương trình Kỹ sư tài năng
và Kỹ sư chất lượng cao, cụ thể như sau:
Đoạt giải

Thành
đội

viên Giải nhất và Giải nhất và Giải

tuyển nhì

quốc gia dự HSG

nhất, Giải

nhất,

Toán nhì Tin HSG nhì, ba Lý nhì, ba Hóa
quốc quốc gia

HSG

thi Olympic gia

quốc HSG

gia

quốc

gia

khu vực và
quốc tế
Ngành được Tất cả các Tất cả các Toán
tuyển thẳng ngành

ngành

Công

tin, Vậtkỹ Hóa dầu

nghệ thuật

thông tin, Hệ
thống thông
tin và tuyền
thông
Thí sinh trong đội tuyển tham dự hội thi khoa học kĩ thuật quốc tế; thí sinh đoạt
giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT


được xét tuyển thẳng vào đại học theo nhóm ngành phù hợp với nội dung của đề tài do
Hội đồng tuyển sinh quyết định theo bảng dưới đây:
Loạt giải

Giải nhất

Giải nhì, giải ba

Nhón ngành được tuyển Tất cả các nhóm ngành

Các nhóm ngành phù hợp

thẳng

sau: KT13, KT14, KT41,
KT42, KT51, KT52, CN1,
CN2, CN3.

Thí sinh là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi
đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào nhóm ngành theo nguyện
vọng.
Thí sinh đã trúng tuyển ĐH Bách khoa nhưng ngay năm đó có lệnh điều đi nghĩa
vụ quân sự hoặc thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được
phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở trường nào lớp chính quy dài
hạn,… nếu có các điều kiện tiêu chuẩn về sức khỏe và đủ giấy tờ hợp lệ sẽ được xem
xét nhận vào học theo nhóm ngành đã trúng tuyển trước đây.

Quy chế tuyển thẳng của trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố.
Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy khám sức khỏe của cơ quan có
thẩm quyền cấp theo quy định, nếu có điểm trung bình học tập 3 năm THPT của tất cả


các môn học theo tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành đăng ký từ 7,0 trở lên được
nộp hồ sơ xét tuyển thẳng (các thí sinh này cần nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học
như bình thường).
Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành
đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí
sinh.
Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường cần gửi cho nhà trường
hồ sơ xin học trước ngày 1/8/2016. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành
đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí
sinh.
Loan BảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×