Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 được tải nhiều trong tuần từ 13/04 - 18/04/2016

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 được tải nhiều trong tuần
Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 1 được tải nhiều trong tuần từ 13/04 - 18/04/2015 với mong
muốn sẽ giúp các bạn có những gợi ý tìm được những tài liệu giảng dạy, đề thi hay và chất
lượng giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức lớp 1, chuẩn bị cho kiểm tra học kì 2
được tốt nhất.
1. 13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2010 - 2011
Tài liệu tổng hợp 13 đề thi Toán lớp 1 dành cho các em học sinh và thầy cô tham khảo và nghiên
cứu đảm bảo theo sát cấu trúc và chất lượng đề thi.
Link tải tài liệu tại đây
2. Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương
Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Trưng Vương là tài liệu tham khảo cho
thầy cô, phụ huynh và các em học sinh, nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức, vận dụng các
kiến thức đã học và việc giải bài tập, nhằm đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì, thi cuối kì.
Link tải tài liệu tại đây
3. Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1
Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 là tổng hợp 30 đề ôn tập Toán học kì II lớp 1, là tài liệu tham khảo
nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền
móng vững chắc cho các lớp về sau, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra
đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 1.
Link tải tài liệu tại đây
4. Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt khối lớp 1 năm học 2014-2015 trường tiểu học Lý

Công Uẩn, thành phố Đà Nẵng
Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt khối lớp 1 năm học 2014-2015 trường tiểu học Lý Công
Uẩn, thành phố Đà Nẵng là đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt - đề thi viết dành cho các em học
sinh lớp 1 và thầy cô tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt.
Link tải tài liệu tại đây
5. Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 năm học 2013-2014 trường tiểu học
An Phú Tân A, Trà Vinh
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 năm học 2013 - 2014 trường tiểu học An
Phú Tân A, Trà Vinh là đề thi cuối học kì 2 môn Toán và Tiếng Việt có đáp án, trong đó Tiếng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Việt bao gồm đề Viết và Đọc hiểu mà VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn tham khảo, ôn tập
chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới.
Link tải tài liệu tại đây
6. Đề kiểm tra cuối năm môn Toán khối lớp 1 năm học 2014 - 2015 trường tiểu học Lý
Công Uẩn, thành phố Đà Nẵng
Đề kiểm tra cuối năm môn Toán khối lớp 1 năm học 2014 - 2015 trường tiểu học Lý Công Uẩn,
thành phố Đà Nẵng là đề thi cuối học kì 2 môn Toán dành cho các em học sinh lớp 1 và thầy cô
tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán.
Link tải tài liệu tại đây
7. Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Lê Văn
Tám, Lào Cai
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Lê Văn Tám,
Lào Cai là đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có đáp án dành cho các em học sinh tham khảo,
đề bao gồm đề đọc, viết chính tả, kĩ năng đọc hiểu Tiếng Việt lớp 1, kiến thức ngữ âm
Link tải tài liệu tại đây
8. Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 16 năm 2014-2015
Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 16 năm 2014-2015 là đề thi ra ngày 12/03/2015, VnDoc xin
được giới thiệu đến các bạn đề thi giải toán trên Internet dành cho cho các em học sinh lớp 1 học
tập và tham khảo, rèn luyện tư duy cũng như kĩ năng giải toán nhanh và đúng.
Link tải tài liệu tại đây
9. Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Lê Văn Tám,
Lào Cai
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Lê Văn Tám, Lào
Cai là đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có đáp án dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập
môn Toán cuối năm lớp 1, chuẩn bị cho kì thi cuối học 2 lớp 1 môn Toán.
Link tải tài liệu tại đây
10. Mẫu đề kiểm tra định vị năng lực đầu vào lớp 1 môn Toán
Tài liệu cuối cùng mà VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn là Mẫu đề kiểm tra định vị năng

lực đầu vào lớp 1 môn Toán - Đề thi vào lớp 1 của Vinschool, giúp định vị khả năng tư duy
logic, khả năng nhận biết các hình vẽ, chữ số của học sinh. Đề thi này gồm 15 câu hỏi trắc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


nghiệm, làm trong thời gian 30 phút. Hy vọng tài liệu giúp thầy cô cũng như phụ huynh có thêm
tài liệu tham khảo rèn luyện tư duy cho trẻ trước khi bước vào lớp 1
Link tải tại đây
11. Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quang
Trung 1
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quang Trung 1 có đáp án
kèm theo là tài liệu tham khảo hữu ích môn Toán lớp 1. Tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1
tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán.
Link tải tại đây
12. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 năm 2013-2014 trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh là đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán và Tiếng Việt có đáp án được VnDoc
sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh và thầy cô tham khảo cho kì thi cuối học kì 2 lớp 1 sắp
tới.
Link tải tại đây
13. Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2014-2015 trường Tiểu học
Quang Trung 1
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quang Trung 1 là đề
thi cuối học kì II môn Tiếng Việt có đáp án dành cho các em học sinh và thầy cô giáo nghiên cứu,
tham khảo, học tập, ôn tập tốt chuẩn bị cho kì thi cuối năm môn Tiếng Việt lớp 1 sắp tới.
Link tải tại đây
14. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2015 trường tiểu học Thọ Sơn, Nghệ An
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2015 trường tiểu học Thọ Sơn, Nghệ An là đề thi tham
khảo môn Tiếng Việt lớp 1 có đáp án, dành cho các em học sinh và thầy cô nghiên cứu, ôn tập ra
đề, chuẩn bị cho kì thi cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 1.
Link tải tại đây
15. Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Đạo đức lớp 1 năm học 2013-2014 trường tiểu
học Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa
Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Đạo đức lớp 1 năm học 2013-2014 trường tiểu học Hóa
Quỳ, tỉnh Thanh Hóa là đề thi học kì 2 môn Đạo đức lớp 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


dành cho các em và thầy cô làm tài liệu tham khảo, học tập giúp các bạn học tập tốt, tham khảo
nhiều đề, chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm lớp 1 môn Đạo đức.
Link tải tại đây
16. Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Phú Sơn, Bến Tre năm 2015 - 2016
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2015 - 2016 trường Tiểu học Phú Sơn, Bến Tre là
đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có đáp án dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập môn
Toán cuối năm lớp 1, chuẩn bị cho kì thi cuối học 2 lớp 1 môn Toán.
Link tải tại đây
17. Đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 năm 2015 - 2016 trường tiểu học Bình Hòa
Hưng
Đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Bình Hòa
Hưng, được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành các em học sinh
lớp 1, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán và Tiếng Việt hiệu quả.
Link tải tại đây
18. Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh
Mai, Hà Nội
Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà
Nội là đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Việt lớp 1 có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu
tham khảo hay dành cho giáo viên và các em học sinh, nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1.
Link tải tại đây
19. Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh
Nghệ An
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh Nghệ An
là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án, giúp các em ôn tập môn Toán lớp 1, tham khảo đề
kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 các trường đề ôn luyện hiệu quả.
Link tải tại đây
20. Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 bao gồm bài tập ôn hè môn Toán và Tiếng Việt dành cho các em
học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2.
Link tải tại đây

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Các bạn có thể lấy link trực tiếp trên trang web VnDoc hoặc theo link chèn dưới mỗi tài liệu để
tải tài liệu về máy.
Mong rằng các bạn luôn vui vẻ và thoải mái khi tìm tài liệu trên trang VnDoc.com.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×