Tải bản đầy đủ

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Song Bình, Tiền Giang năm 2015 theo Giáo trình First Friends 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG BÌNH
-------------------------------Họ và tên:...................................
Lớp: 2 /…..

Q.1

Q.2

Listening
Q.3
Q.4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 2
Năm học 2014 - 2015
Thời gian làm bài: 30 phút
Speaking
Q.6


Q.5

Part I. Listening (5pts)
Question1. Listen and match. (1pt)
a
1.

16

2.

b
14

3.

c
17

4.

d
11

5.

e
13

6.

f

Total


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Question 2: Listen and circle (1 pt)
1

a.
6.

top

b. hop
2.

a. crab
b. shell

3.
a. chicken
b. fish
4.
a. dig
b. big

a. teacher
b. doctor
5.
Question 3. Listen and number (1pt)

D

a

1

b

c

d

e


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Question 4. Listen and color (1pt)

1.
2.

3
4

5


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Question 5. Listen, look and complete. (1pt)

1. cat

2. h__ __

3. I have a t__ __.

4. This is a s __ __.

5. I can __ __ __.

-------------------The end------------------------x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×