Tải bản đầy đủ

HẠCH TOÁN kế TOÁN vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY QUẢN lý CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG và DỊCH vụ đô THỊ cát hải

Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Trang
Khoa: Kế toán
Ngành: Kiểm toán

ĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG
TIỀN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ CÁT HẢI


Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại
công ty quản lý công trình công cộng và
dịch vụ đô thị Cát Hải.

• Chương 1. Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán vốn
bằng tiền.
• Chương 2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng
tiền tại Công ty quản lý công trình công cộng và dịch vụ đô
thị Cát Hải.
• Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế
toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý công trình công
cộng và dịch vụ đô thị Cát Hải.Chương 1. Cơ sở lý luận chung về
công tác kế toán vốn bằng tiền

1.1 Tổng quan về vốn bằng tiền.
1.2 Tổ chức kế toán vốn bằng tiền
trong doanh nghiệp.


Chương 2. Thực trạng tổ chức công tác kế
toán vốn bằng tiền tại Công ty quản lý công
trình công cộng và dịch vụ đô thị Cát Hải.

2.1 giới thiệu chung về công ty quản lý công
trình công cộng và dịch vụ đô thị Cát Hải
2.2 Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại
Công ty quản lý công trình công cộng và dịch vụ
đô thị Cát Hải.
2.3 Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kế
toán vốn bằng tiền tại Công ty quản lý công trình
công cộng và dịch vụ đô thị Cát Hải.


2.1 giới thiệu chung về công ty quản lý
công trình công cộng và dịch vụ
đô thị Cát Hải
• Tên công ty: công ty quản lý công trình công cộng và dịch vụ đô
thị Cát Hải
• Ngày thành lập: 26/05/2008
• Trụ sở: 410 khu 1 Thị trấn Cát Bà
• Mã số thuế: 0200453857
• Lĩnh vực hoạt động:
- Duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường xuyên
đảo, thi công các công trình trên địa bàn huyện.
- Thu gom vận chuyển rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, quản
lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng, thu phí vệ sinh môi
trường.
- Quản lí bến bãi bến tàu bến xeMỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH DOANH
TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY


Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty quản lý
công trình công cộng và dịch vụ đô thị Cát hải
GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC – CHỦ TỊCH
CÔNG ĐOÀN

PHÓ GIÁM ĐỐC – TRƯỞNG
PHÒNG KẾ HOẠCH

Phòng tổ chức
hành chính

Phòng kế toán
tài vụ
Dưới các phòng ban còn có các tổ đội sản xuất

Tổ KTGT
môi trường
đô thị

Tổ quản lý bến
tàu, bến Gót, bến
Cái Viềng

Tổ quản lý điện
chiếu sáng

Tổ môi trường
khu vực Cát Hải

Tổ quản lý
bến xe, tàu
TT Cát Bà
Tổ quản lý
cây xanh

Tổ quản lý
bến Bèo, Việt
Hải
Tổ duy tu cầu
đường

Tổ vận chuyển rác
khu vực Cát Bà

Tổ quét rác
Cát Bà

Tổ cơ
giới


Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty quản lý
công trình công cộng và dịch vụ đô thị Cát Hải

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

KẾ TOÁN
THU-CHI

THỦ QUỸ

THỦ KHO

KẾ TOÁN
VẬT TƯ


Chế độ, chính sách kế toán công ty áp dụng
-

Niên độ kế toán mở từ 1/1 đến 31/12
Đồng tiền hạch toán: Việt Nam đồng (VNĐ)
Tính thuế giá trị gia tăng: theo phương pháp khấu trừ
Tính khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp khấu hao số
dư giảm dần
- Hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp nhập trước - xuất
trước
- Trong năm 2014 công ty sử dụng theo quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 26/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính. Hiện nay công ty áp dụng thông tư 200/2014 TT-BTC
ngày 22/12/2014
- Công ty ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung


2.2 Thực trạng công tác kế toán vốn bằng
tiền tại Công ty quản lý công trình công
cộng và dịch vụ đô thị Cát Hải.
• Khái quát chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại
công ty quản lý công trình công cộng và dịch vụ đô thị
Cát Hải
• Đặc điểm, phân loại vốn bằng tiền tại công ty quản lý
công trình công cộng và dịch vụ đô thị Cát Hải
• Chứng từ sử dụng hạch toán kế toán vốn bằng tiền
• Tài khoản sử dụng
• Trình tự hạch toán kế toán vốn bằng tiền
• Sổ sách kế toán sử dụng hạch toán kế toán vốn bằng tiền


Tiền mặt


-

Chứng từ sử dụng:
Phiếu thu (01-TT)
Phiếu chi ( Mẫu số 02-TT)
Giấy đề nghị tạm ứng ( Mẫu số 03-TT)
Giấy thanh toán tiền tạm ứng ( Mẫu số 04-TT)
Giấy đề nghị thanh toán ( Mẫu số 05-TT)
Sổ sách sử dụng:
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ cái


Nghiệp vụ phát sinh tăng tiền mặt


Ngày 18/10/2014 bà Nguyễn Thị Lan nhân viên phòng kế toán tài vụ rút
tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, số tiền 80.000.000, theo phiếu
thu số 329 ngày 18/10/2014.Nghiệp vụ phát sinh giảm tiền mặt


Ngày 25/10/2014 tạm ứng tiền cho anh Phạm Gia Hùng nhân viên
phòng tổ chức hành chính đi công tác dự hội thảo ở Hà Nội, số tiền
3.000.000đ, theo phiếu chi số 352 ngày 25/10/2014.Tiền gửi ngân hàng

• Chứng từ sử dụng:
- Uỷ nhiệm thu, ủy nhiệm chi
- Giấy báo nợ, giấy báo có
Sổ sách sử dụng:
- Sổ tiền gửi
- Sổ cái


Nghiệp vụ phát sinh tăng tiền gửi


Ngày 14/10/2014 xuất quỹ nộp vào tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn số tiền 125.000.000, theo giấy báo có số 128 cùng ngày.Nghiệp vụ phát sinh giảm tiền gửi
Ngày 24/10/2014 thanh
toán tiền mua thuốc háo
chất xử lý bãi rác 6
tháng cuối năm 2014
( theo hợp đồng số
30/HKĐ/2014
ngày
05/07/2014). Hóa đơn
số
0000234
ngày
03/10/2014, số tiền
35.780.000( chưa gồm
thuế VAT 10%).
Sổ quỹ tiền mặt


Sổ tiền gửi ngân hàng


Nhật ký
chung


Sổ cái 111


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×