Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

Mục lục
Mục lục..................................................................................................................................1
Câu 2. Thiết lập hệ trục định vị cho công trình....................................................................2
Câu 3. Thiết lập hệ trục định vị cho công trình ...................................................................3
Câu 4. So sánh.......................................................................................................................3
Câu 5. Liên kết móng với cột................................................................................................4
Câu 6 liên kết cột với các bộ phận khác .(chọn 1 trong 2)...................................................4
Câu 7. Liên kết dầm cầu chạy với cột bê tông cốt thép........................................................5
Câu 8. Ví dụ THAM KHẢO về giằng cột............................................................................5
Câu 10 chọn1 trong 2 tùy đề bài. Lưu ý kích thước ............................................................6
Câu 11. Bó tay.......................................................................................................................7
Câu 12.Kết cấu mái...............................................................................................................7
Câu 15. Dầm cầu trục giữa nhà và đầu hồi...........................................................................8
Câu 16. Lựa chọn hình thức kết cấu khung chịu lực, vật liệu bê tông cốt thép.................10
Câu 17. Khung chống gió phía hồi nhà...............................................................................10
Câu 18. Giải pháp thoát nước cho công trình và vẽ hình...................................................11
Câu 19. Sê nô ngoài............................................................................................................11
Câu 20. Sê nô trong.............................................................................................................11

1ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
Câu 1. Tính

toán diện tích sơ bộ cho các khu vực chức năng nhà

máy gốm sứ (diện tích 6-7ha)

• Khu vực 1: khu trước nhà máy gồm các hạng mục 7,8,14,15,16. S=
3145m2
• Khu vực 2: khu sản xuất chính gồm các hạng mục 2,3,4,6,9.
S=20360m2
• Khu vực 3: khu phụ trợ sản xuất gồm các hạng mục 10,11,12,13.
S=1900m2
• Khu vực 4: khu kho tàng gồm các hạng mục 1,5. S= 6672m2

Câu 2. Thiết lập hệ trục định vị cho công trình

2


Câu 3. Thiết lập hệ trục định vị cho công trình

Câu 4. So sánh

Phương pháp ô cờ:
- Phân chia khu đất thành các ô đất bằng đường giao thông. Trên mỗi ô đất có
thể bố trí một hoặc hiều công trình, trục tổ hợp của nhà máy là trục giao
thông
- Áp dụng cho XN co quy mô lớn(>300 công nhân, S>3ha, nhu cầu vận
chuyển>40.000 tấn/năm) hoặc trung bình
- Rõ ràng chặt chẽ tuy vậy khô khan(vẽ hình)
Phương pháp hợp phối
- Thường thấy trong XN có hệ thống điều không
- Các công trình chính có mặt bằng hình khối phát triển theo dây truyền sản
xuất
- Trục tổ hợp của nhà máy chính là trục tổ hợp của nhà sản xuất
- Đa dạng phong phú do được tổ hợp từ những bộ phận chức năng hết sức
khác nhau
- Phức tạp về mặt thiết kế, chiếu sáng tự nhiên, thông gió(vẽ hình)


3


Câu 5. Liên kết móng với cột

Móng đế thấp và móng đế cao1.Cột 2.Móng 3.Tường 4.Dầm móng 5.Khối kè
dầm móng
Câu 6 liên kết cột với các bộ phận khác .(chọn 1 trong 2)

4


Câu 7. Liên kết dầm cầu chạy với cột bê tông cốt thép

1.Cột BTCT 2.Đai cột liên kết một dầm cầu chạy 3.Mẩu thép tròn liên kết
dầm cầu chạy với bản thép ở cột 4.Bản thép đầu dầm 7.Dầm cầu chạy 9.Bu
lông
Câu 8. Ví dụ THAM KHẢO về giằng cột

Câu 9. Ví dụ mặt cắt ngang nhà công nghiệp 2 tầng (bỏ đi cái tầng 2 là thành 2 tầng :D)

5


Câu 10 chọn1 trong 2 tùy đề bài. Lưu ý kích thước

6


Câu 11. Bó tay

Câu 12.Kết cấu mái

Câu 13. Giằng cánh dưới (ví dụ tham khảo)

7


Câu 14 Giằng cánh trên (ví dụ tham khảo)

Câu 15. Dầm cầu trục giữa nhà và đầu hồi

Đầu hồi: Dầm cầu trục kết thúc ở cuối với đai hãm (trụ chịu lực)
Giữa nhà: dầm cầu trục nối với nhau để ray cầu trục chạy liên tục

8


9


Câu 16. Lựa chọn hình thức kết cấu khung chịu lực, vật liệu bê tông cốt thép

1.Cột chống gió 2.Dầm mái 3.Các xà ngang
Câu 17. Khung chống gió phía hồi nhà

1.Cột chống gió 3.Các xà ngang
10


Câu 18. Giải pháp thoát nước cho công trình và vẽ hình

Để thoát nước dễ dàng, mái nhà cần phải có độ dốc nhất định. Độ dốc lớn
hay nhỏ phụ thuộc vào vật liệu cấu tạo mái, hình thức kiến trúc, hình thức
kết cấu, hình thức cấu tạo, khí hậu và phong tục tập quán, cũng như giá
thành xây dựng.
Hệ thống máng nước, phễu thu, ống dẫn đặt phía trong hay ngoài tường
biên.(Vẽ sê nô)
Câu 19. Sê nô ngoài

Câu 20. Sê nô trong

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×