Tải bản đầy đủ

Định hướng học lập trình web nhanh, hiệu quả

Địn h h ướn g h ọ
c lậ
p trình web nhanh, hi ệ
u qu ả
Trong th ời đ
ạ i mà th ư
ơ n g m ại đi ện t ửphát tri ển m ạnh m ẽnh ưngày nay, website không
ch ỉ là công c ụqu ảng bá th ư
ơ n g hi ệu mà còn là cách đ
ể doanh nghi ệ
p tạ
o d ựng ấn

ợ n g chuyên nghi ệp, đá ng tin c ậy v ới ng ư
ờ i dùng.


Ngoài vi ệc hi ểu rõ k ỹthu ật chuyên môn, l ập trình web còn là s ựk ế
t h ợp c ủ
a nhi ề
u yế

u
t ốđể có được s ản ph ẩm th ật s ựphù h ợp và đạt hi ệu qu ảcao. N ếu không có s ựđịn h
h ướn g, quan sát tr ướ
c khi b ắt đầu công vi ệc, l ập trình viên s ẽkhông th ểcó th ểlàm t ốt
được công vi ệc c ủa mình.


Với xu thế toàn cầu hóa công nghệ thì l ượ ng ng ười tham gia, s ử dụng các thiết bị thông
minh để đọc báo và tìm kiếm thông tin ngày càng nhiều. Vậy nên các bạn định h ướng
theo nghề lập trình web này hiện nay rất chính xác.


Cách học lập trình web của bạn có thực sự hiệu quả
Hiện nay, nguồn tài liệu lập trình website trên mạng không thiếu đây cũng là một l ợi thế
và cũng là bất lợi đối v ới những ngườ i v ừa m ới bắt đầu. Có nhiều ng ười khi bắt đầu
học đều lên google tìm kiếm tài liệu nh ưng v ới l ượng tài nguyên vô kể đó bạn sẽ bị
choáng ngợp mà vẫn không tìm ra ph ươ ng pháp để mình có thể tham gia tuyển dụng.


Vạch cho mình một mục đích chi tiết rõ ràng
Cũng giống như học các ngành nghề khác, khi học lập trình web bạn cần phải học t ừ
cơ bản đến nâng cao, phải nắm rõ các kiến th ức đó từ từ, phải bình tĩnh, góp nhặt t ừng
ngày không nên nóng vội.
Bạn học xong để theo lập trình website? Nhưng cái bạn cần quan tâm đầu tiên chính là
những nhà tuyển dụng đang cần gì trong ngành nghề này.


Học lập trình web từ nhu cầu tuyển dụng
Các bạn có thể tham khảo những vị trí đang được nh ững nhà tuyển dụng cần đó là:
– Thiết kế: Thiết kế nên giao diện website theo yêu cầu khách hàng khi s ử dụng một số
công cụ đồ họa.
Để làm được vị trí này bạn cần có hiểu biết ít nhất về Photoshop,…có mắt thẩm mỹ để
xây dựng giao diện h ợp xu thế và đúng yêu cầu.
– Cắt giao diện CSS và HTML: Sử dụng ngôn ng ữ lập trình javascript, css, html… để
viết lên giao diện từ file Photoshop
Vị trí này cần biết cơ bản photoshop ghép ảnh, cắt ảnh, thay đổi màu sắc…, có thể cắt
CSS, HTML từ file Photoshop theo chuẩn. Nắm được javacsript s ử dụng công nghệ
mới như Ajax để thực hiện một số tính năng trên website.– Lập trình PHP: Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP để lập trình giải quyết nh ững yêu
cầu của khách hàng và từ những nhà phát triển.
Để làm được vị trí này, hiểu biết và có thể cắt giao diện CSS, HTML t ừ file PSD, x ử lý
tốt yêu cầu từ php và có t ư duy, vận dụng và nắm rõ tốt mô hình MVC trong lập trình
website. Nắm được một số CMS l ớn nh ư joomla, wordpress, opencart, magento…Nắm
được một số framework như Zend, Ci, …Am hiểu hệ thống tốt…


Cách học lập trình web của bạn có thực sự hiệu quả
Với bài chia sẻ trên hy vọng các bạn sẽ định h ướ ng được con đường học lập trình
web cho mình để nhanh chóng tr ở thành lập trình viên chuyên nghiệp.


Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin học lập trình web tại
đây: http://stanford.com.vn/kien-thuc-lap-trinh/tin-chi-tiet/cagId/42/id/6813/hoclap-trinh-web-tai-ha-noi-o-dau-chat-luong-tot-nhat
Nguồn: http://hoccungchuyengia.com/x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×