Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý QUÁN ăn HÙNG NGUYÊN BẰNG NGÔN NGỮ c

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN HỌC: NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ĂN HÙNG
NGUYÊN BẰNG NGÔN NGỮ C#

GVHD: Nguyễn Ngọc Trang
SVTH: Nguyễn Hoàng Vĩnh
Nhóm 2 (11CĐ_TP3)

Tháng 12/2013
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên chúng em xin gởi đến cô Nguyễn Ngọc Trang. Người đã tận tình
hướng dẫn chúng em môn học nghiên cứu khóa học, giúp cho chúng em hiểu được quy

trình phát triển phần mềm và những công việc cụ thể của chúng em sau này.
Chúng em xin chân thành cám ơn khoa CNTT đã tạo mọi điều kiện giúp chúng em
hoàn thành tốt luận văn này


Đồng thời em cũng xin ơn các cô chú, anh chị quán Phùng Nguyên đã nhiệt tình
giúp đỡ em hoàn thành báo cáo.
Bài báo cáo môn học này là sự góp nhặt những kiến thức của chúng em tích lũy
được trong trình học tập, kham khảo những bài báo cáo đã có của những khóa học trước.
Tuy chúng em đã cố gắng hoàn chỉnh đề tài này nhưng vì thời gian có hạn nên việc thiếu
sót là điều không thể tránh khỏi. Rất mong nhận được sự góp ý chỉ bảo của thầy cô và
các bạn.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2


I.

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Lý do chọn đề tài:

Ngành nghề ẩm thực ở Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ cùng với sự đổi
mới và hội nhập của thế giới. Quy mô của các quán ăn hiện nay đã và đang lớn dần lên,
phù hợp với nhu cầu của xã hội. Chính sự phát triển đó mà việc quản lý quán ăn cũng trở
nên khó khăn và phức tạp hơn nếu như vẫn sử dụng phương thức quản lý trên giấy tờ.
Trước đây, khi máy tính chưa được ứng dụng rộng rãi, các công việc của quán ăn đề được
làm thủ công nên rất mất thời gian và tốn kém về nhân lực cũng như tài chính. Ngày nay,
với sự phát triển công nghệ thông tin mà máy tính đã được sử dụng rộng rãi trong các cơ
quan, nhà máy, trường học... giúp cho công việc được tốt hơn. Việc sử dụng máy tính vào
công tác quản lý quán ăn là một yêu cầu cần thiết nhằm xóa bỏ những phương pháp lạc
hậu, lỗi thời gây tốn kém về nhiều mặt.
Đối với việc kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, ngoài việc phải quảng bá giới
thiệu cho mọi người biết về quán ăn, còn phải có sự tổ chức quản lý các nghiệp vụ trong
quán ăn, điều đó góp phần làm cho quán ăn có sự chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày
càng khắt khe của khách hàng, nó cũng góp phần tạo sự rành mạch trong việc quản lý
từng loại nghiệp vụ. Điều này cũng giúp nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc quản lý,
đồng thời họ có nhiều thời gian hơn để đưa ra những kế hoạch trong kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp các nhà quản lý quản lý hệ thống của mình dễ
dàng, mà nó cũng giúp các nhân viên, người trực tiếp thao tác với phần mềm làm việc
nhanh hơn, hiệu quả hơn, tránh nhầm lẫn trong việc tính toán nhập xuất hàng.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
- Thiết kế chương trình quản lý quán ăn nhằm phục vụ cho nhu cầu thanh toán một

cách nhanh chóng và chính xác để quản lí tình trạng các bàn, sản phẩm phụ thu,
-

thống kê doanh thu và lượng hàng nhập xuất.
Nghiên cứu, xây dựng sản phẩm phần mềm quản lí quán ăn. Phục vụ cho nhu cầu
thanh toán một cách nhanh chóng và chính xác, quản lí tình trạng thức ăn, bàn,

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3


nguyên liệu để chế biến, sản phẩm phụ thu, thống kê doanh thu và lượng hàng
nhập xuất .
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu quá trình hoạt động của quán, xử lý để có thể thay thế con người làm
những công việc đó một cách nhanh chóng chính xác, tiết kiệm thời gian, đáp ứng
được nhu cầu sử dụng của người dùng.
4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
- Quán ăn Phùng Nguyên - 836 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11.
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu, thu thập những tài liệu có liên quan
-

đến đề tài.
Phương pháp nghiên cứu:
• Phương pháp nghiên cứu định tính (công cụ phỏng vấn sâu: Phỏng vấn trực
tiếp nhân viên quản lý quán ăn)
• Phương pháp nghiên cứu định lượng (công cụ phỏng vấn bằng bảng hỏi: phát

phiếu khảo sát cho sinh viên)
- Phương pháp quan sát: quan sát hoạt động của quán.
- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu.
6. Phương pháp xử lí số liệu: Chương trình Excel để mô tả số liệu thống kê.
7. Nội dung nghiên cứu (cá nhân):
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#.
- Trên cơ sở thực tiễn và lý thuyết chuyên môn đã được học, từ đó nhận thấy được
sự cấp thiết của đề tài đối với hoạt động thực tế không chỉ mang lại lợi ích cho
người sử dụng kinh doanh nói riêng, mà còn mang lại nguồn thu nhập, lợi ích cho
nền kinh tế nói chung. Chính vì vậy việc xây dựng một đề tài phù hợp với nhu cầu
-

thực tế là hoàn toàn có thể xảy ra và đáp ứng được.
Đề tài mô tả công nghệ phần mềm và điểm chính là tạo ra sản phẩm có thể ứng

-

dụng được trong thực tế và thiết kế phần mềm quản lý quán ăn.
Khảo sát qui trình làm việc của dịch vụ quán ăn, bên cạnh đó khảo sát thêm ý kiến
khách hàng để định hướng xây dựng phần mềm đạt hiệu quả hơn cho người sử

-

dụng.
Xây dựng được mô hình cơ sở dữ liệu chuẩn trên nền Microsoft Office Access.
Triển khai từ thiết kế đến lập trình: Trong quá trình nghiên cứu nhóm đã đề ra một
số chiến lược, thu thập được thông tin cần thiết, nên việc thiết kế phần mềm sẽ

Phương pháp nghiên cứu khoa học

4


được hoàn thiện dựa trên các thông tin có được dưới sự cùng chung thực hiện của
nhóm, vì thế phần mềm được tạo ra sẽ chất lượng hơn.
STT

THỜI GIAN
NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1

14/09/2013
-21/09/2013

Chọn tên đề tài và phân công cho các
thành viên trong nhóm.
Biên soạn đề cương nghiên cứu đề tài.

Đề cương
nghiên cứu.

28/09/2013 19/10/2013

Phân tích đề tài
(Mô tả lại qui trình quản lí dịch vụ
quán ăn thực thông qua các mô hình)
Phân tích thiết kế bằng Mindmap cho
đề tài dựa vào khảo sát và sau đó tiến
hành thiết kế Power Designer.

Mô hình xử lý.
Mô hình dữ
liệu.
Sơ đồ tư duy.

2

3

20/10/201327/10/2013

Thiết kế
(Mô tả các thành phần của phần mềm)
Tổng hợp các ý kiến, tài liệu của các
thành viên.

4

28/10/2013
-10/11/2013

Cài đặt và lập trình
(Tạo lập phần mềm theo yêu cầu)

5

11/11/2013 18/11/2013

Chỉnh sửa, nộp bài.

DỰ KIẾN
SẢN PHẨM

Mô tả thành
phần giao diện.
Mô tả thành
phần xử lý.
Mô tả thành
phần dữ liệu.
Chương trình
nguồn của
phần mềm
Nộp sản phẩm.

8. Kế hoạch nghiên cứu:

9.

Kế hoạch phân công nhóm:
STT
1
2
3
4

HỌ VÀ TÊN
Hà Nhật Đăng Danh
Bàng Minh Quân
Lê Hữu Thái Bình
Nguyễn Hoàng Vĩnh

CÔNG VIỆC
Moodle
Mind map
Powerdesigner
E- survey

10.
Phương pháp nghiên cứu khoa học

5

NGÀY BÁO CÁO NHÓM
9/11/2013 – 16/11/2013
12/10/12013 – 19/10/2013
12/10/12013 – 19/10/2013
12/10/12013 – 19/10/2013


II.

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG (Phát ra 100 phiếu, thu lại được 72 phiếu)

1. Nội dung khảo sát:

Câu 1: Anh(chị) đã đi đến những quán ăn bao giờ chưa?
 Có
 Chưa bao giờ
Câu 2: Những quán nào mà anh(chị) đã từng ghé qua?
 Phùng Nguyên
 Bàu Sen
 Dìn Ký
 Khác:………………………………………………..
Câu 3: Anh(chị) thường đi ăn vào những lúc nào?
 Những ngày cuối tuần
 Thỉnh thoảng
 Những ngày Lễ, Tết
Câu 4: Anh(chị) thường đi ăn với ai?
 Gia đình
 Bạn bè
 Đồng nghiệp
Câu 5: Anh(chị) đi ăn với mục đích gì?
 Họp mặt bạn bè, gia đình
 Mừng sinh nhật
 Gặp mặt đối tác
Câu 6: Thái độ phục vụ của nhân viên trong quán như thế nào?
 Ân cần, niềm nở
 Khó chịu, cằn nhằn
 Thờ ơ, không màng đến khách hàng
 Khác:………………………………………………..

Câu 7: Khi gặp sự cố, anh (chị) thấy quán xử lý như thế nào?
 Rất tốt
 Bình thường
 Kém
Câu 8: Nếu anh (chị) lỡ làm hỏng vật dụng của quán thì quán có bắt anh (chị) bồi thường
không?
 Có
 Không
Phương pháp nghiên cứu khoa học

6


Câu 9: Anh (chị) thấy quán thanh toán bằng phần mềm hay thủ công?
 Phần mềm
 Thủ công
Câu 10: Anh (chị) có gặp trở ngại gì trong việc thanh toán không?
 Tính tiền nhầm bàn khác
 Tính toán sai
 Trả lại tiền thiếu
 Khác: ………………………………………………..
Câu 11: Khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức nào?
 Thẻ tín dụng
 Tiền mặt
 Cả hai
Câu 12: Trên hóa đơn tính tiền anh (chị) cần lưu thông tin gì?
 Họ tên
 Số điện thoại
 Địa chỉ
 Khác: ………………………………………………..
Câu 13: Anh (chị) thấy có những gì không hài lòng về quán?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 14: Anh (chị) thấy quán có chương trình khuyến mãi gì không?
 Giảm giá 10% với khách hàng thân thiết
 Tặng quà nếu có tổ chức sinh nhật tại quán
 Khác: ………………………………………………..
Câu 15: Anh (chị) có đóng góp ý kiến gì thêm để quán phục vụ tốt hơn?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Đánh giá tiêu chí
Tiêu chí 1: Mức độ khách hàng đến quán ăn.
Anh (chị) đã đi đến những quán ăn bao giờ chưa?

Phương pháp nghiên cứu khoa học

7


Từ kết quả khảo sát cho chúng ta thấy lượng khách đến những quán ăn khá cao, có
đến 85% trong tổng số người được khảo sát cho rằng họ đã từng đến nhiều quán ăn
thường xuyên và có đến 15% cho rằng họ chưa bao giờ đến. Đây là một điều đáng
quan tâm đối với những người thực hiện việc mở các quán ăn.
Tiêu chí 2: Hình thức quản lý thu ngân
Anh (chị) thấy quán thanh toán bằng phần mềm hay thủ công?

Trong hai hình thức áp dụng vào việc thanh toán và quản lý quán ăn cho thấy hiện nay
đa số các quán ăn vẫn còn quản lý các quy trình của quán bằng hình thức thủ công.
Đây là một bất cập trong thời đại công nghệ ngày nay. Nếu các quán ăn với việc kinh
doanh phát triển điều đó chắc chắn là lượng khách hàng đến quán rất đông và việc
quản lý các quy trình của quán bằng hình thức thủ công sẽ gặp nhiều khó khăn cũng
như trở ngại vì vậy các quán ăn nên đầu tư vào việc mua những phần mềm quản lý để
thuận lợi và tiết kiệm thời gian cũng như nhân công trong các thao tác hoạt động của
quán. Đây là một điều cần thiết và hợp lý.
Phương pháp nghiên cứu khoa học

8


Tiêu chí 3: Cách thức lưu trữ thông tin khách hàng
Trên hóa đơn tính tiền anh (chị) cần lưu thông tin gì?

Kết quả khảo sát cho thấy khách hàng cần lưu lại họ tên để trở thành khách hàng thân
thiết của quán chiếm hơn 60%, kế đến là lưu trữ số điện thoại cá nhân chiếm 31% và
lưu địa chỉ chiếm 21%. Điều này chứng tỏ rằng không phải chỉ có chủ quán quan tâm
đến vấn đề này mà khách hàng cũng rất quan tâm đến việc muốn trở thành khách hàng
thân thiết khi đến với quán thường xuyên và mong nhận được nhiều ưu đãi từ quán.

Tiêu chí 4: Những bất cập của quán khi phục vụ
Anh (chị) có gặp trở ngại gì trong việc thanh toán không?

Phương pháp nghiên cứu khoa học

9


Theo kết quả khảo sát cho thấy việc tính toán của quán còn gặp nhiều sai sót cần phải
được điều chỉnh cho phù hợp hơn và thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng khi đến
quán trong tình hình cạnh tranh giữa các quán trong thực tế hiện nay như phương
châm “Khách hàng là thượng đế”, “Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”, vì vậy
đây là lí do để quán cần ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý.
Tiêu chí 5: Dịch vụ khuyến mãi cho khách hàng
Anh (chị) thấy quán có chương trình khuyến mãi gì không?

Trong rất nhiều chương trình khuyến mãi được áp dụng như hiện nay tại các quán
thường áp dụng các hình thức khuyến mãi như giảm giá 10% cho khách hàng, thêm
quà tặng nếu tổ chức tiệc sinh nhật tại quán… Việc các hình thức khuyến mãi thì hiện
nay quán vẫn tập trung vào chương trình khuyến mãi là giảm giá 10% với khách hàng
thân thiết chiếm 56% và tặng quà nếu có tổ chức tiệc sinh nhật chiếm 29%.

III.

THỰC HÀNH
1. Kế hoạch phỏng vấn tổng quan:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

10


KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN
Người được hỏi: Quản lí
Người hỏi :Nhóm 1
Địa chỉ: Quán ăn Phùng Nguyên (836
- Thời gian hẹn: Buổi sáng ngày
Nguyễn Chí Thanh, Phường 14, Quận 11,
19/10/2013
Tp Hồ Chí Minh)
- Thời điểm bắt đầu: 18h tối
- Thời điểm kết thúc: 19h30 tối
Đối tượng được hỏi
Các yêu cầu cần có
Đối tượng:
Các yêu cầu đòi hỏi:
- Quản lý và nhân viên của công ty.
Để tìm hiểu kỹ hơn và góp phần vào vốn
Thu thập dữ liệu :
kiến thức của bản thân về cơ cấu quản lý
- Cách thức mà nhân viên cung cấp món ăn và cung cấp món ăn.
cho khách hàng
Thỏa thuận:
- Cách thức thống kê thu chi và báo cáo của
nhân viên.
Chương trình:
Ước lượng thời gian:
- Giới thiệu đề tài về quản lý quán ăn.
2 phút
- Tổng quan:
+ Chủ đề : Quản lý quán ăn.
5 phút
+ Xin phép người phỏng vấn được ghi âm.
 Chủ đề 1:
2 phút
Câu hỏi và câu trả lời.
 Chủ đề 2:
Câu hỏi và câu trả lời.
10 phút
- Tổng hợp các nội dung chính.
- Ý kiến của người được hỏi.
10 phút
- Kết thúc.
3 phút
Xin chân thành cảm ơn phía quán ăn đã hỗ
5 phút
trợ cho nhóm.
3 phút
- Tổng hợp câu trả lời.
- Kết thúc.
(Thời gian dự kiến la 40 phút)

2. Kế hoạch phỏng vấn chi tiết:

PHIẾU PHỎNG VẤN
Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý quán ăn
Ngày: 20/10/2013
Người được hỏi: quản lý quán Nguyễn
Người hỏi: Nhóm 2
Văn Dư
Câu hỏi:
Trả lời:
Trả lời:Khách đến được nhân viên phục vụ
Câu 1: Quy trình quán mình gọi món và
Phương pháp nghiên cứu khoa học

11


thanh toán cho khách hàng như thế nào?

hương dẫn ngồi vào bàn. Nhân viên phục
vụ đưa menu cho khách gọi món, khi khách
yêu cầu tính tiền thì nhân viên phục vụ báo
với thu ngân lập hóa đơn tính tiền cho
khách.

Câu 2: Đối tượng nào thường hay đến
quán ăn?

Trả lời: Rất nhiều. Đa số là bạn bè, đồng
nghiệp.

Câu 3: Hình thức thanh toán hóa đơn của
quán như thế nào?
Câu 4: Khi sử dụng thanh toán thủ công
anh thấy như thế nào?Có thuận lợi và trở
ngại gì không?

Trả lời: Chủ yếu là thủ công.

Câu 5: Nguồn gốc hàng hóa quán sử dụng
lấy từ đâu?

Trả lời: Chủ yếu lấy từ siêu thị và các đại
lý.
Trả lời: Mỗi ngày người quản lý sẽ đi kiểm
tra nếu hết thì nhập.
Trả lời: Người quản lí.

Câu 7: Quán nhập hàng hóa khi nào?
Câu 8: Về quản lí hàng trong kho sẽ do ai
phụ trách?
Câu 9: Khi nào thì quán thống kê doanh
thu?

Trả lời: Quán thường thống kê theo tháng
và theo năm.
Trả lời: Có.

Câu 10: Vậy quán mình có kiểm kê kho
không?

Trả lời: Chưa sử dụng.

Câu 11: Quán mình đã sử dụng phần mềm
bao giờ chưa?

Trả lời: Dễ sử dụng, có chức năng quản lí
hóa đơn, thống kê doanh thu, quản lí nhân
viên.

Câu 12: Vậy anh cần gì ở phần mềm?
3. Khảo sát thực tế

Qua khảo sát thực tế tại quán ăn Phùng Nguyên và một số nơi khác trên địa bàn TP.
Hồ Chí Minh, nhóm đã thu thập được mọt số thông tin sau:
Khi khách hàng đến ăn nhân viên lập hóa đơn (CHITIETHOADON) bao gồm mã
khách hàng (MaHD), mã bàn (MaBan), mã món ăn (MaMon), số lượng (SoLuong), đơn
giá (DonGia).
Quán lưu trữ hóa đơn (HOADON) gồm: Mã hóa đơn (MaHD), ngày lập (NgayLap),
tổng tiền (TongTien).
Phương pháp nghiên cứu khoa học

12


Thông thường thì mỗi nhân viên (NHANVIEN) lập hóa đơn thì lưu trữ lại thông tin
nhân viên đã nhập bao gồm mã nhân viên (MaNV), tên nhân viên (TenNV), phái (PHAI),
địa chỉ (DiaChi), điện thoại (DienThoai).
Thông báo cho khách hàng về tình trạng bàn, đơn giá từng loại món và tổng cộng
hóa đơn. Phải quản lý được tình trạng thu chi. Mỗi cuối tháng, nhân viên quản lý phải lập
báo cáo tài chính về các khoảng thu chi của quán.
Hàng tháng lập báo cáo doanh thu nhằm mục đích cho biết tổng doanh thu của quán
trong tháng.

4. Dự kiến phát triển đề tài:
• Việc quản lý quán ăn đòi hỏi phải chính xác, chi tiết, tiện lợi, dễ sử dụng cho mọi

người.
• Khách hàng liên hệ trực tiếp nhân viên để chọn bàn.
• Căn cứ vào hóa đơn nhân viên thống kê chi phí cần phải trả và lập cho khách hàng
hóa đơn chi tiết.
• Khách hàng kiểm tra hóa đơn chi tiết nhận phiếu thanh toán và thanh toán tiền
theo hóa đơn.
Chương trình giải quyết các công việc chính như :Quản lý hóa đơn, nhân viên.Quản lý tình trạng bàn.Cập nhật, tìm kiếm mặt hàng trong kho.In báo cáo, thống kê doanh thu hàng tháng.

IV.
1.
2.
3.
4.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Vũ Cao Đàm 1999, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản khoa học và
kỹ thuật, Hà Nội.
Nguyễn Văn Lê, 1995, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Trẻ.
Phạm Viết Vượng, 2000, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Nhà xuất
bản Trẻ.
http://www.doko.vn/luan-van/phan-mem-quan-ly-nha-hang-153804

Phương pháp nghiên cứu khoa học

13


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Hồ Chí Minh, ngày……tháng…..năm 20…
Giáo viên

Phương pháp nghiên cứu khoa học

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×