Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý PHÒNG KHÁM BỆNH tư NHÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
-------------------------------KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM
BỆNH TƯ NHÂN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: LÂM THANH HÙNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1.
2.

Hà Nhật Đăng Danh
Mai Trung Nguyên
LỚP: 11CĐ-TP3


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân

LỜI CÁM ƠN
Nhóm chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đến các thầy cô

của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, đặc biệt là các thầy cô khoa Công Nghệ
Thông Tin của trường đã tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành đề tài này. Và đặc biệt
nhóm chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đến thầy Lâm Thanh
Hùng, người đã tận tình hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài và bài
báo cáo này.
Trong quá trình làm đề tài, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo này, khó
tránh khỏi những sai sót nên rất mong các Thầy, Cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ cũng
như kinh nghiệm thực tiễn của chúng em còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh
khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Thầy,
Cô để chúng em có thể học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn những
bài báo cáo sắp tới.
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn..!

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 2


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày

Tháng
Ký Tên

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 3

Năm 2014


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân

LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm mục đich đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh nhanh gọn,tiết kiệm thời
gian và xử lý thông tin một cách chính xác thì một phần để quản lý là hết sức cần
thiết.Sự làm việc có khoa học,nhằm mang lại một giao diện dễ sử dụng và hiệu quả
cho người dung.Với thời gian tìm hiểu,xem tài liệu liên quan về việc quản lý
phòng khám bệnh tư nhân và dựa vào kiến thức đã học thì nhóm chúng em sẽ thực
hiện phần mềm Quản Lý Phòng Khám. Nếu còn gì thiếu sót mong thầy cô giúp đỡ.

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 4


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân

GIỚI THIỆU CHUNG
GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử,
công nhệ thông tin cũng đạt được rất nhiều những thành tựu to lớn, góp công rất
lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội của nhân loại. Ngày nay, Công
Nghệ Thông Tin có những bước phát triển mạnh mẽ, ứng dụng trong nhiều lĩnh
vực đời sống và hiệu quả mang lại là không thể phụ nhận, giúp giảm thiếu tối đa
các khâu làm việc thủ công kém hiệu quả chính xác của con người trước kia. Máy
tính điện tử trở nên phổ biến và gần gũi với mọi người, việc tiếp cận với Hệ thống
Thông tin quản lý trở thành mục tiêu hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp cho
mục đích quản lý thông tin của mình.
Để quán triệt nguyên tắt “Học đi đôi với hành”, nhằm tạo điều kiện cho sinh
viên làm quen với thực tế, có được cái nhìn tổng hợp, giúp cho sinh viên chúng em
hạn chế được sự bở ngỡ khi ra trường, môn học “Công Nghệ Phần Mềm” đã tạo
điều kiện cho sinh viên đi khảo sát thực tế. Đây là điều kiện thuận lợi giúp chúng
em phát huy được năng lực bản thân cũng như khả năng áp dụng lý thuyết được
trang bị ở trường vào thực tế.
Đứng trước sự bùng nổ thông tin và nhu cầu thực tế, các tồ chức và các doanh
nghiệp đều tìm mọi biện pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin của mình
nhằm tin học hóa các hoạt động tác nghiệp của đơn vị mình.
Từ nhu cầu nêu trên, trong thời gian làm bài tập môn Công Nghệ Phần Mềm,
nhóm em đã sử dụng vốn kiến thức đã học của mình để tìm hiểu, phân tích hệ
thống và xây dựng phần mềm quản lý phòng khám bệnh tư nhân.
Là một cách kiểm tra hiệu quả nhất những kiến thức đã học và là một cách
tiếp cận với thực tế có hiệu quả nhất.
Là dự án thương mại có tiềm năng, nếu phát triển tốt sẽ có nhiều thuận lợi
cho các dự án tiếp theo của nhóm sau này.
Tuy đã rất cố gắng học hỏi dựa trên các kiến thức đã học về môn Công Nghệ
Phần Mềm và đã tham khảo sát thực tế một số phần mềm quản lý phòng khám tư
GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 5


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
nhân khác, nhưng do khả năng và thời gian có hạn nên bài báo cáo của nhóm em
không thể tránh khỏi một số thiếu sót. Nhóm em kính mong thầy cùng bạn bè
thông cảm và góp ý để nhóm em kịp thời chỉnh sửa và hoàn thiện thêm về kiến
thức Công Nghệ Phần Mềm của mình.

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 6


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên đề tài : Xây dựng phần mềm quản lý phòng khám bệnh tư nhân.
Đơn vị thực hiện: Lớp 11CĐ-TP3 – Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự
Trọng
Thành viên nhóm:

Mai Trung Nguyên
Hà Nhật Đăng Danh

Thời gian thực hiện đề tài : Học kỳ II năm III.

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 7


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Khách hàng

Phòng khám

Địa điểm khách hàng Nội thành thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị thực hiện đề Sinh viên - Lớp 11CĐTP3 – Trường Cao đẳng kỹ
tài
thuật Lý Tự Trọng

Người quản lý đề tài

Hà Nhật Đăng Danh và Mai Trung Nguyên

Tên đề tài

Xây dựng phần mềm quản lý Phòng Khám
Bệnh Tư Nhân

Ngày bắt đầu đề tài

14/02/2014

Số người tham gia

Ngày dự kiến kết 14/04/2014
thúc

1. Hà Nhật Đăng Danh
2. Mai Trung Nguyên

Mục đích đề tài

Xây dựng được phần mềm quản lý quán phòng
khám bệnh tư nhân ứng dụng công thệ thông tin
vào bài toán quản lý bệnh nhân,lập phiếu khám
bệnh,kê toa.

Mục tiêu đề tài

Phần mềm cần phải đạt được các yêu cầu sau:
*Yêu cầu về phía người sử dụng:
+Giao diện đẹp, thân thiện phù hợp với yêu cầu
khách hàng.

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 8


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
+ Dễ sử dụng với các đối tượng người dùng, thuận
tiện trong quản trị, dễ bảo trì.
+ Thông tin hiển thị chi tiết.
+ Chạy ổn định trên hệ điều hành Window
+ Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.
*Yêu cầu về chức năng:
+ Dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi các modul, có khả
năng tích hợp nhiều thành phần
+ Có tính hiệu quả cao
+ Có tính bảo mật cao
*Yêu cầu tính hữu dụng của phần mềm
- Giúp Người quản trị quản lý được tình trạng
bệnh nhân,thuốc.
- Cập nhật, thêm, sửa, xóa, tra cứu các thông tin về
bệnh nhân, Bác Sĩ, Thuốc,Chuyên Khoa.
- Quản lý được các danh mục Thuốc.
- Thống kê, báo cáo, in ấn danh sách Bệnh
Nhân,Bệnh Án…
Phạm vi dự án

Ranh giới của dự án :
+Sản phẩm được xây dựng theo yêu cầu của đề tài,
sau khi xây dựng xong sản phẩm sẽ hỗ trợ cho
Người quản trị quản lý bệnh án bệnh nhân, tra cứu
được thông tin bệnh nhân khi cần một cách dễ
dàng nhất
+Sản phẩm ứng dụng như thế nào. Ngôn ngữ được
sử dụng là C# Visual Studio 2005

Thời gian dự kiến

Hai tháng

Số người tham gia

2

I.

Phân tích và xác định yêu cầu phần mềm:

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 9


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
1. Nhiệm vụ:
-

Tìm hiểu về cơ cấu hoạt động của Phòng khám bệnh.
Tìm hiểu về nhiệm vụ thực hiện các qui trình Khám và chữa bệnh.
Khảo sát tình hình thực tế của Phòng khám bệnh/
Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết môn Công Nghệ Phần Mềm vào
thực tế quản lý Phòng khám bệnh tư nhân.

2. Hiện trạng của Phòng Khám:
Để tăng hiệu quả quản lý phòng khám Tư Nhân , nhóm đã xây dựng
phần mềm Quản Lý Phòng Khám Bệnh Tư Nhân nhắm nâng cao chất
lượng quản lí của phòng khám.
Phần mềm bao gồm các chức năng lưu trữ thông tin bệnh nhân ,bác sĩ
,danh mục thuốc,phiếu khám bệnh và thông tin bệnh án của bệnh nhân.
Bệnh nhân sẽ được bác sĩ lưu thông tin vào hệ thống, các thông tin
cần lưu của bệnh nhân bao gồm: Tên, Giới Tính, Tuổi, Địa Chỉ, Điện
Thoại . Sau khi làm xong thủ tục nhập bệnh nhân sẽ được cấp 1 mã bệnh
nhân.
Bác sĩ có nhiệm vụ khám bệnh cho bệnh nhân, kê đơn thuốc và in đơn
thuốc cho bệnh nhân.
Việc thay đổi thông tin Bác Sĩ, Bệnh Nhân, Danh mục Thuốc sẽ do
ban quản trị thay đổi.
Việc quản lí bệnh án để theo dõi tình trạng bệnh nhân do bác sĩ thực
hiện.
3. Mô hình quản lý hoạt động của Phòng khám :
Sơ đồ tổ chức khái quát các bộ phận chính của Phòng khám:
Bác sĩ

Bệnh Nhân

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 10


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân

-Bác sĩ: Có nhiệm vụ quản lý trực tiếp tại Phòng khám, mọi vấn đề

của Phòng khám đều do Bác sĩ giải quyết.Tiếp nhận và hoàn thành
việc them bệnh nhân mới,lập phiếu khám bệnh,giới thiệu và giải đáp
thắc mắc cho bệnh nhân.
-Bệnh nhân: là người được Bác sĩ trực tiếp khám và chữa bệnh.
 Đặc tả bài toán:

Một Phòng khám bệnh cần tự động hóa trong việc quản lý. Sau
khi tìm hiểu và khảo sát hiện trạng nhóm em đã nắm được những
thông tin sau.
-Quản lý bác sĩ:
Mỗi Bác sĩ đều được quản lý những thông tin sau: mã bác
sĩ,tên bác sĩ,năm sinh,chuyên khoa.
-Quản lý bệnh nhân:
Mỗi Bệnh Nhân đều được quản lý những thông tin sau: mã
bệnh nhân,tên bệnh nhân,CMND,địa chỉ,năm sinh,điện thoại,Thông
tin sức khỏe bênh nhân (chiều cao,nhiệt độ,cân nặng,huyết áp).
-Quản lý bệnh nhân được khám theo ngày:
Xem được những thông tin sau: mã bệnh nhân,tên bệnh
nhân,CMND,địa chỉ,năm sinh,điện thoại,Thông tin sức khỏe bênh
nhân (chiều cao,nhiệt độ,cân nặng,huyết áp) của Bệnh Nhân được
khám vào ngày đã chọn.
-Quản lý hồ sơ bệnh án:
Xem được danh sách bệnh nhân kèm theo các lần đã khám bệnh
trước đó và Toa thuốc đã được sử dụng.
-Quản lý thông tin thuốc:
Xem thông tin các loại thuốc có trong danh mục,quản lý những
thông tin như:Mã thuốc,tên thuốc,đơn vị,đơn giá.

 Yêu cầu chức năng:

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 11


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
-

Cho phép người dùng chọn và tra cứu thông tin Bác Sĩ,Bệnh

Nhân,Thuốc một cách nhanh chóng.
- Cho phép người dùng bổ sung, xóa hoặc sửa đổi thông tin Bệnh
Nhân,Thuốc một cách dễ dàng.
- Khi bệnh nhân đến khám bệnh thì sẽ được lưu trữ thông tin lại
trong cơ sở dữ liệu và được tái khám một cách nhanh chóng hơn.vì
ngân hàng dữ liệu đã có sẳn,giúp bác sĩ dễ dàng và nhanh chóng
trong việc chuẩn đoán,kê toa.
- Cho phép người dùng in các thông tin cần thiết về bác sĩ
,thuốc,bệnh nhân.

HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU
II.

Hiện trạng và yêu cầu:

1.Hiện trạng:
a. Giới thiệu về thế giới thực quan

Khi bệnh nhân tới đang ký khám bệnh thì sẽ được thu thập thông tin
để lưu lại,xem bệnh nhân đó khám lần hay đến tái khám.Nếu lần đầu thì
thức hiện các quy trinh khám sức khỏe tổng quát để biết được bệnh hay
khám theo yêu cầu của bệnh nhân,còn đến tái khám thì chỉ cần xem lại
dữ liệu và các vấn đề phát sinh them từ bệnh nhân rồi xuất toa.
Bộ phận quản lý: Quản lý danh sách bệnh nhân: Thêm, xóa, sửa thông
tin bệnh nhân.
Xem báo cáo thống kê theo yêu cầu.
Phân quyền sử dụng chức năng phần mềm: Quản lý có
toàn quyền sử dụng phần mềm.
Xem tình trạng thuốc:còn hay hết. Thêm một số thuốc
mới vào trong danh mục.
b. Mô tả qui trình các công việc liên quan đến đề tài.
Loại công việc
GV:Lâm Thanh Hùng

Ý nghĩa
Trang 12


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân

Tên

Phân quyền

Người dùng

Người quản lý

Không gian

Mọi nơi

Thời gian

Mọi lúc

Nội dung

Phần quyền chức năng sử dụng phần
mềm

Loại công việc

Ý nghĩa

Tên

Đổi mật khẩu

Người dùng

Người sử dụng phần mềm

Không gian

Mọi nơi

Thời gian

Mọi lúc

Nội dung

Thay đổi mật khẩu

Loại công việc

Ý nghĩa

Tên

Quản lý Bác sĩ

Người dùng

Người quản lý

Không gian

Mọi nơi

Thời gian

Mọi lúc

Nội dung

Xem thông tin bác sĩ

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 13


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
Loại công việc

Ý nghĩa

Tên

Tra cứu thông tin bệnh nhân

Người dùng

Bác Sĩ

Không gian

Moi nơi

Thời gian

Mọi lúc

Nội dung

Tra cứu,thêm thông tin của bệnh nhân
khi đến khám hoặc tái khám.

Loại công việc

Ý nghĩa

Tên

In Toa,Bệnh Án

Người dùng

Bác Sĩ

Không gian

Moi nơi

Thời gian

Mọi lúc

Nội dung

Ghi lại thông tin khám bệnh và xem
bệnh án của bệnh nhân nếu cần thiết

Loại công việc

Ý nghĩa

Tên

Lập phiếu khám

Người dùng

Bác sĩ

Không gian

Mọi nơi

Thời gian

Mọi lúc

Nội dung

Thêm, xóa, sửa thông tin của một bệnh
nhân nào đó. Ghi lại thông tin khám

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 14


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
bệnh và xem bệnh án của bệnh nhân nếu
cần thiết
c.Mô tả các biểu mẫu liên quan
 Bảng yêu cầu chức năng quản lý
STT

Công việc

Loại công
việc

Quy định liên
quan

1

Lập phiếu hô sơ
bệnh án

Lưu Trữ

QD1

2

Lập phiếu đăng
ký khám bệnh

Lưu trữ

QD2

3

Lập đơn thuốc
cho bệnh nhân

Lưu trữ

QD3

Biểu mẫu liên
quan

Ghi chú

 Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của ban quản trị:

STT

Công việc

1

Tổ chức phân
quyền

2

Sao lưu phục hồi

Loại công việc

Quy định liên
quan

Biểu mẫu liên
quan

d.Quy định liên quan được cho bởi bảng các qui định sau:

ST

Mã số

Tên qui định

GV:Lâm Thanh Hùng

Mô tả chi tiết
Trang 15

Ghi Chú

Ghi
chú


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
T
1

QD1

Quy định lập phiếu
thông tin bệnh nhân

Nếu bệnh nhân lần đầu đến khám
bệnh thì lập phiếu thông tin bệnh
nhân và lưu thông tin bệnh nhân.

2

QD2

Quy định lập phiếu
khám bệnh cho bệnh
nhân

Bác sĩ khám bệnh và lập phiếu
khám bệnh cho bệnh nhân.

3

QD3

Quy định lập toa
thuốc cho bệnh nhân

Khi khám bệnh xong bác sĩ sẽ lập
toa thuốc cho bệnh nhân. Bệnh
nhân sẽ ra ngoài mua thuốc

e.Yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng:
 Bảng yêu cầu chức năng hệ thống:
STT Nội dung

Mô tả chi tiết

1

Ban quản trị: Tất cả các chức năng
Bác sĩ: Lập phiếu khám bệnh, tra
cứu thông tin bệnh nhân, lập toa
thuốc cho bệnh nhân

Phân quyền sử dụng

Ghi chú

 Bảng yêu cầu chất lượng:
STT Nội dung

Tiêu chuẩn

1

Tiện dụng

Hình thức tra cứu thật
nhanh

GV:Lâm Thanh Hùng

Mô tả chi tiết

Trang 16

Ghi chú


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
2

Tốc độ lập chờ khám
bệnh

Hiệu quả

Tối đa 1 phút cho việc
nhập mỗi phiếu

3

Phù hợp với cấu hình
máy tính, cho phép
thay đổi dữ liệu khi có
yêu cầu

Tương
thích

Phần mềm phù hợp với
câú hình máy tính, cho
phép người dùng thay đổi
dữ liệu

2.Yêu cầu:
 Bảng yêu cầu chức năng hệ thống:
STT Nội dung

Mô tả chi tiết

1

Ban quản trị: Tất cả các chức năng
Bác Sĩ : Lưu trữ thông tin bệnh
nhân, lập phiếu khám bệnh, kê
toa, in toa thuốc.Xem, in bệnh án

Phân quyền sử dụngGhi chú

Bảng yêu cầu chất lượng

STT Nội dung

Tiêu chuẩn

Mô tả chi tiết

1

Cho phép thay đổi quy
định phiếu khám bệnh

Tiêu hoá

Người dùng có thể thay
phiếu khám bệnh

2

Cho phép thay đổi đơn Tiêu hóa
thuốc

Người dùng có thể thay đổi
kê đơn

3

Tốc độ lập phiếu khám Hiệu quả
bệnh, kê đơn

Tối đa 1 phút cho việc
nhập mỗi phiếu

4

Phù hợp với cấu hình
máy tính, cho phép
thay đổi dữ liệu khi có
yêu cầu

Phần mềm phù hợp với
câú hình máy tính, cho
phép người dùng thay đổi
dữ liệu

GV:Lâm Thanh Hùng

Tương
thích

Trang 17

Ghi chú


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
 Mô tả chi tiết chức năng:
-Lập phiếu khám bệnh:Trước khi bệnh nhân khám bệnh,bệnh nhân sẽ mua
phiếu khám bệnh,bác sĩ bán phiếu ghi các thông tin cá nhân của bệnh nhân
vào trong phiếu và số thứ tự khám bệnh.
Thông tin gồm có:Mã bệnh nhân,tên bệnh nhân,giới tính,địa chỉ,số
điện thoại,số CMND.
-Khám bệnh:Bệnh nhân sẽ được chờ khám bệnh theo số thứ tự được ghi
trên phiếu khám bệnh và bệnh nhân sẽ được khám theo:
+Yêu cầu khám chuyên khoa:Bệnh nhân khi vào khám sẽ đưa ra cho
bác sĩ đa khoa những triệu chứng của mình.Khi đó bác sĩ cũng đã có
những chuẩn đoán ban đầu và yêu cầu bệnh nhân khám chuyên khoa
để xác định rõ bệnh.
+ Lập phiếu khám chuyên khoa
Bệnh nhân đến phòng khám chuyên khoa để mua phiếu khám chuyên khoa .Thông
tin cần lưu vào trong phiếu khám gồm có :
+ Khám chuyên khoa
Bác sĩ chuyên khoa sẽ tiến hành khám (hoặc chiếu chụp) cho bệnh nhân theo yêu
cầu của bác sĩ đa khoa .
+Lấy kết quả khám chuyên khoa
Sau khi khám xong ,bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra kết quả khám (hoặc chiếu chụp )
cho bênh nhân .Kết quả này được ghi vào trong phiếu khám chuyên khoa.
- Chuẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc
Bệnh nhân sau khi đã đi khám ( hoặc chiếu chụp ) mang các kết quả khám chuyên
khoa quay lại phòng bác sĩ đa khoa .Bác sĩ đa khoa sẽ tổng hợp nhừng chuẩn đoán
ban đầu cùng với các kết quả đó lại đưa ra kết luận bệnh cho bệnh nhân.Bác sĩ kê
đơn thuốc cho bệnh nhân để điều trị
- Kiểm tra đơn thuốc
GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 18


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
Khi bệnh nhân yêu cầu mua thuốc, dược sĩ nhận đơn thuốc của bệnh nhân v à kiểm
tra loại thuốc (ghi trên đơn thuốc) có còn hay không .Nếu hết thì thông báo cho
bệnh nhân biết .Ngược lại thì tiến hành bán thuốc cho bệnh nhân
-Bán thuốc
Sau khi kiểm tra còn thuốc thì giao thuốc cho bệnh nhân

-Lập hoá đơn thanh toán
Dược sĩ sẽ đối chiếu loại thuốc bệnh nhân cần mua với đơn giá thuốc để lập hoá
đơn thanh toán.

XÂY DỰNG PHẦN MỀM
III.Thiết kế phần mềm:
1) Thiết kế dữ liệu:
 Sơ đồ logic:

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 19


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
 Danh sách các thành phần của sơ đồ:

STT

Tên

Ý nghĩa

1

BacSi

Thông tin bác sĩ

2

Thuoc

Danh mục thuốc

3

PhieuKhambenh

Thông tin chi tiết về phiếu khám bệnh

4

Toa

Thông tin về toa thuốc

5

BenhNhan

Thông tin về bệnh nhân

6

ChuyenKhoa

Thông tin về chuyên khoa

Ghi
chú

 Danh sách thuộc tính của các bảng
1. Bác Sĩ
STT

Thuộc tính

Kiểu

1

MaBS

Chuỗi

2

TenBS

Chuỗi

3

GioiTinh

Chuỗi

4

NamSinh

Chuỗi

5

MaCK

Chuỗi

Miền giá trị

Ghi
chú

Khóa nội

Khóa ngoại

2. Thuốc:
STT

Thuộc tính

GV:Lâm Thanh Hùng

Kiểu
Trang 20

Miền giá trị

Ghi


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
chú
1

MaThuoc

Chuỗi

2

TenThuoc

Chuỗi

3

DVT

Chuỗi

4

DonGia

Số

Khóa nội

3. Phiếu khám bệnh:
STT

Thuộc tính

Kiểu

Miền giá trị

1

SoPKB

Chuỗi

2

NgayKB

Ngày

3

MaBS

Chuỗi

Khóa ngoại

4

MaBN

Chuỗi

Khóa ngoại

5

ChuanDoan

Chuỗi

6

NgayTK

Ngày

Ghi
chú

Khóa nội

4. Toa:
STT

Thuộc tính

Kiểu

Miền giá trị

1

SoPKB

Chuỗi

Khóa nội
Khóa ngoại

2

MaThuoc

Chuỗi

Khóa ngoai

3

SoLuong

Số

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 21

Ghi
chú


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
4

ChiDan

Chuỗi

5. Bệnh nhân:

STT

Thuộc tính

Kiểu

1

MaBN

Chuỗi

2

TenBN

Chuỗi

3

Nam

Chuỗi

4

NamSinh

Số

5

DiaChi

Chuỗi

6

SoDT

Số

7

CMND

Số

8

CanNang

Số

9

ChieuCao

Số

10

HuyetAp

Chuỗi

11

NhietDo

Số

12

NgayDKKham

Ngày

Miền giá trị

Ghi
chú

Khóa nội

6. Chuyên khoa:

STT
1

Thuộc tính
MaCK

GV:Lâm Thanh Hùng

Kiểu
Chuỗi

Miền giá trị
Khóa nội

Trang 22

Ghi
chú


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
2

TenCK

Chuỗi

 Danh sách các ràng buộc:

Mã số

Mô tả

Thành phần liên quan

RB1

Không quá 100 kí tự

TenBS

RB2

Không quá 100 kí tự

TenBN

RB3

Chỉ nhập số và không là
năm với số nhỏ hơn số năm
hiện tại

NamSinh

RB4

Giá trị rời rạc

Nam

RB5

Chỉ được nhập số,thuộc
tính đa trị

DienThoai

RB6

Bằng ngày hiện tại

NgayKham

RB7

<= ngày khám

NgayTKham

RB8

Nhập số nguyên và lớn hơn
0

SoLuong

RB9

<= Ngày hiện tại

NgayTaiKham

RB10

Chỉ nhập số

DonGia

2.Thiết kế giao diện
 Sơ đồ các màn hình:

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 23

Ghi
chú


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân

Đăng nhập

Màn hình

Thông Tin

Tùy Chọn

Bệnh Nhân

Thuốc

Phân Quyền

Đăng Ký Khám
Bệnh

Bác Sĩ

Đổi Password

Thoát

 Danh sách các màn hình:
STT

Mã số

Loại

Ý nghĩa

1

F1

Đăng nhập

Đăng nhập vào hệ thống

2

F2

Màn hình chính

Chứa các chức năng của chương
trình

3

F3

Tùy Chọn

Chứa các chức Trợ Giúp,Thoát
chương trình.

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 24

Ghi chú

Danh Sách
Khám Bệnh


Quản lý phòng khám bệnh tư nhân
4

F4

Thông Tin

Chứa các Form Quản lí Thông tin
Bệnh nhân,Bác Sĩ,Danh mục
Thuốc.

5

F5

Bệnh Nhân

Quản lí, cập nhật thông tin khám
bệnh và bệnh án của bệnh
nhân.Tra cứu thông tin bệnh
nhân, xem bệnh án và in toa
thuốc.

6

F6

Đăng Ký Khám
Bênh

Quản lí, cập nhật thông tin khám
bệnh và bệnh án của bệnh
nhân.Tra cứu thông tin bệnh
nhân, xem bệnh án và in toa
thuốc.

7

F7

Danh Sách Khám
Bệnh

Biết được các bệnh nhân đăng ký
khám bệnh trong ngay,xem được
thong tin bệnh nhân đó.

8

F8

Thoát

Thoát khỏi chương trình

9

F9

Bác Sĩ

Quản lí,cập nhật thông tin bác sĩ
( Thêm ,Xóa ,Sửa).In danh sách
bác sĩ.

10

F10

Bệnh Nhân

Quản lí,cập nhật thông tin bệnh
nhân ( Thêm ,Xóa ,Sửa)

11

F11

Danh mục Thuốc

Quản lí,cập nhật thông tin Thuốc (
Thêm ,Xóa ,Sửa)

12

F12

Đổi Password

Thay đổi mật khẩu cho người
dùng

13

F13

Phân Quyền

Phân quyền sử dụng chương trình

 Mô tả chi tiết các màn hình
• Mô tả chi tiết màn hình Đăng nhập

GV:Lâm Thanh Hùng

Trang 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×