Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý NHÂN sự TIỀN LƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Chiếng Thành Quý
Nguyễn Trí Thắng
Mai Thị Dung
LỚP: 11CD-TP2
NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Lâm Thanh Hùng

TP.HCM – Tháng 4/2014
1


2


Mục lục


3


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

4


LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời đại ngày nay, công nghệ thông tin đang được phát triển mạnh mẽ, xâm
nhập vào nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, cũng như trong đời sống. Nó trở thành
công cụ đắc lực cho nhiều ngành nghề như giao thông, quân sự, y học, giáo dục… đặc
biệt trong công tác quản lý nói chung và quản lý nhân sự nói riêng.
Trước đây khi máy tính chưa được ứng dụng rộng rãi, các công việc quản lý nhân
sự tiền lương đều được làm thủ công nên rất mất thời gian và tốn kém về nhân lực
cũng như tài chính. Ngày nay với sự phát triển công nghệ thông tin mà máy tính đã

được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan, nhà máy, trường học… giúp cho công việc
được tốt hơn. Việc sử dụng máy tính vào công tác quản lý nhân sự tiền lương là một
yêu cầu cần thiết nhằm xóa bỏ những phương pháp lạc hậu, lỗi thời gây tốn kém về
nhiều mặt. Vì vậy, chúng em đã xây dựng đề tài “Quản lý nhân sự - tiền lương” với
mong muốn giúp cho việc quản lý được dễ dàng thuận tiện và tránh sai sót.
Chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của Thầy Hùng
giảng viên trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng. Thầy đã cho chúng em nhiều
kiến thức quan trọng và nhiều ý kiến đóng góp quý giá. Cám ơn sự đóng góp chân
thành và quý báu của các Thầy Cô và những người đã quan tâm, giúp đỡ chúng em
để hoàn thành đề tài này.
Tuy chúng em đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất,
nhưng do thời gian có hạn và sự hiểu biết về ngôn ngữ lập trình còn hạn chế, do còn
chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắc chắn đề tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót,
chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô và những
người quan tâm để đề tài được hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn !

5


PHẦN 1- PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.
I – KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG.
1.

Khảo sát nghiệp vụ:

Qua quá trình khảo sát chúng tôi đã thu thập được những thông tin nghiêp vụ như
sau:
Trách nhiệm quản lí nhân sự và tiền lương sẽ thuộc về 2 phòng ban : phòng hành
chính nhân sự (HC-NS) và phòng tài chính kế toán. Trong đó :


Nhân viên phòng hành chính nhân sự sẽ quản lí các vấn đề về nhân sự như :
tạo danh sách các nhân viên của công ty và các phòng ban trực thuộc, các thôngtin về nhân viện ( thông tin cá nhân, chức vụ….)
Nhân viên phòng tài chính kế toán sẽ quản lí tiền lương bằng cách tạo các bảnglương, khung lương đối với từng bộ phận và từng chức vụ.
Mức lương của nhân viên tùy thuộc vào chức vụ . Nhân viên ở chức vụ nào sẽnhận được mức lương ứng với từng chức vụ đó
Những việc được khen thưởng ( lí do khen thưởng ) và hình thức khen thưởng
tương ứng do giám đốc công ty định ra. Bộ phận quản lí lương có trách nhiệm
tạo ra bảng khen thưởng trong đó có tên loại khen thưởng và hình thức khen
thưởng tương ứng. Quản lí nhân sự dựa vào bảng đó mà thực hiện khen thưởngcho nhân viên theo bảng trên
Những việc được kỉ luật( lí do kỉ luật ) và hình thức kỉ luật tương ứng do giám
đốc công ty định ra. Bộ phận quản lí lương có trách nhiệm tạo ra bảng kỉ luật
trong đó có tên loại kỉ luật và hình thức kỉ luật tương ứng. Quản lí nhân sự dựa
vào bảng đó mà thực hiện kỉ luật cho nhân viên theo bảng trên

Lưu ý : hình thức khen thưởng hay kỉ luật đều sử dụng các biện pháp về tài chính
( thưởng tiền hay trừ lương )
6


2.

Mô tả hệ thống:

Qua khảo sát và đánh giá được chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận phòng ban
như sau:

Trong đó:
 Phòng hành chính nhân sự
+ Quản lý hồ sơ, số lượng cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, quản lý
mỏi vấn đề trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt,
miễn nhiệm, nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật.
+ Giải quyết các thủ tục tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động mới, các thủ tục
cho cán bộ công nhân viên chuyển công tác hoặc thôi việc sau khi đã xin ý
kiến của giám đốc.
+ Theo dõi, tổng hợp hợp đồng ký kết, gia hạn hợp đồng lao động cho cán bộ
công nhân viên trong toàn công ty.
7
Phòng tài chính kế toán
+ Tham mưu, giúp việc cho giám đốc trong công tác kế toán tài chính nhằm sử
dụng vốn hợp lý, đúng mục đích, đúng chế độ, đảm bảo quá trình sản xuất
kinh doanh của công ty được duy trì liên tục và đạt hiểu quả kinh tế cao.
+ Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có về tình hình luân chuyển và sử
dụng vốn của công ty. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài
chính.

Các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống:


Tạo danh sách nhân viên
+ Người quản lí nhân sự có trách nhiệm tạo danh sách nhân viên từ những
thông tin trong đơn xin việc của nhân viên cộng với những thông tin về mã
nhân viên ,chức vụ công tác, phòng ban và mức lương của nhân viên. Mã
nhân viên luôn được giữ nghuyên , nó chỉ thay đổi khi công ty có những thay
đổi lớn về mặt nhân sự ( khi đó cần tạo danh sách nhân viên mới).
+ Khi công ty thực hiện cải tổ lớn về cơ cấu tổ chức và nhân sự thì bắt buôc
người quản lí nhân sự phải tạo mới hoàn toàn danh sách nhân viên bằng cách
thêm một số dữ liêu của nhân viên, thay đổi cách lập mã nhân viên.
+ Khi công ty có những thay đổi nhỏ liên quan đến vấn đề nhân sự thì người
quản lí nhân sự có thể thực hiện tạo danh sách mới dựa trên danh sách cũ
(không cần thay đổi mã nhân viên, không cần cập nhật thêm thông tin về

nhân viên (thêm cột dữ liệu)).
Thông tin về nhân viên
+ Một nhân viên có một chức vụ duy nhất.
+ Một nhân viên có một chuyên môn nhất định và bằng cấp tương ứng với
chuyên môn đó (trình độ học vấn: tiến sỉ, cử nhân… )
Thêm một nhân viên vào danh sách nhân viên
Khi có một nhân viên được trúng tuyển vào công ty thì người quản lí nhân sự
có nhiệm vụ thêm thông tin về người đó vào danh sách nhân viên bằng cách
thực hiện các bước sau:
8


1.
2.

Tạo mã nhân viên cho nhân viên đó theo qui ước của công ty.

Điền họ và tên nhân viên ứng với mã nhân viên đó.
3.

Điền thông tin chi tiết về nhân viên như : giới tính, ngày sinh, địa chỉ
,điện thoại, trình độ.

4.

Nhập phòng ban mà nhân viên đó làm việc.

5.

Nhập thông tin về nhân thân cho nhân viên : giới tính, quan hệ đối với
nhân viên.Thuyên chuyển nhân viên
+ Khi nhân viên được thuyên chuyển trong nội bộ công ty thì chỉ cần thay đổi
phòng ban mà nhân viên đó làm việc trong danh sách nhân viên và mứclương.
Lưu ý : mã nhân viên luôn được giữ cố định.
Tạo và thay đổi bảng lương , khung lương
+ Người quản lí lương có trách nhiệm tạo bảng lương cho nhân viên công ty.
Quản lí lương tạo bảng lương bằng cách từ những mức lương được qui định
sản tạo ra số tiền lương tương ứng . Ví dụ : Mức lương 1 : 1000000 VND,
Mức lương 2 : 2000000 VND….

9


+ Mức lương được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về tên mức lương và số tiền
tương ứng. Có 8 mức lương được đặt tên là mức 1, mức 2… mức 8. Mã
lương được đặt dựa trên tên mức lương bằng các lấy chữ số làm mã VD : Mã
lương 1: mức lương 1.
+ Khi công ty có những điều chỉnh nhỏ liên quan đến mức lương hoặc giá trị
tiền ứng với mức lương ,người quản lí có thể tạo bảng lương mới từ những
bảng lương có sẵn
+ Người quản lí lương chỉ tạo mới hoàn toàn bảng lương khi công ty có yêu
cầu hoặc có những thay đổi lớn về cơ cấu lương .
+ Khung lương là do sự nhất trí của lãnh đạo công ty về mức của một chức vụ
trong công ty có thể nhận được. Khi cần sự thay đổi bảng lương, ngưởi quản


lí lương có thể mở bảng lương cũ ra và thay đổ dữ liệu về lương trong đó.
Tra cứu dữ liệu
+ Nhân viên khi truy cập vào hệ thống chỉ có thể xem thông tin về cá nhân
mình.
+ Quản lí nhân sự có thể xem xét được bảng lương do phòng tài chính kế toán
lập để có thể định ra được mức lương phù hợp cho nhân viên.
+ Quản lí lương có thểm xem danh sách nhân viên để xem mức lương của họ do quản
lí nhân sự đặt ra có phù hợp với khung lương mà công ty qui định hay không.

10


II – XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.
1.

Yêu cầu chức năng nghiệp vụ.

-

Hỗ trợ chức năng lập và quản lí danh sách nhân viên : cho phép lập danh sách
nhân viên một cách dễ dàng, quản lí danh sách nhân viên theo từng phòng ban
cụ thể hoặc theo toàn bộ công ty , có khả năng thêm-xóa-sửa thông tin nhân

-

viên trong danh sách.
Có khả năng thêm một phòng ban mới và tạo danh sách nhên viên cho phòng

-

ban đó.
Hỗ trợ các công cụ lập và quản lí bảng lương : hỗ trợ nhập-sửa các thông tin

-

trong bảng lương.
Hỗ trợ quản lí mức lương theo từng phòng ban và từng chức vụ của công ty
Hỗ trợ tạo phiếu lương.
Ứng dụng có giao diên thân thiện dễ sử dụng.
Có khả năng nâng cấp.

2.

Yêu cầu hệ thống.Phân quyền sử dụng
Người quản trị: được phép sử dụng tất cả các chức năng.
Nhân viên: chỉ được phép sử dụng các chức năng tùy vào bộ phận củamình.
Môi trường
Máy cần được cài đặt Microsoft Office 2010.
Khổ giấy cần dùng là A4.
Máy in trắng, đen hoặc cao hơn.

11


3.

Yêu cầu phi chức năng.

-

Hình thức tra cứu thật tiện dụng, tự nhiên, trực quan. Hộ trợ tra cứu nâng cao,
tra cứu theo từng thuộc tính của đối tượng, Icon lớn và có hình minh họa dễ
hiểu, dễ sử dụng, thiết kế đơn giản, xắp xếp hợp lý dễ dàng tìm thấy những

-

-

chức năng khi cần, dễ sử dụng cho cả những người kgoong chuyên tin học.
Các màn hình có sự nhất quán chung, các form đều được hiện thị trên một form

chính.
Tốc độ tra cứu, thêm mới, cập nhật, in hóa đơn từ trung bình đến nhanh.

12


III – SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG(BFD)

13


PHẦN 2 – THIẾT KẾ
I – THIẾT KẾ DỮ LIỆU
1.

Mô hình thực thể kết hợp(ERD).

14


2.

Mô hình quan hệ.
PhongBan(MaPB,TenPB,DienThoai)
BangCap(MaBC,TenBC,HeSo)
ChucVu(MaCV,TenCV,PhuCap)
KyHieuLV(MaLV,DienGiai)
BangCC(MaNV,NgayCC,#MaLV,Phep)
BangLuong(NgayTL,MaNV,ThangTL,NamTL ,TienLuong,TienPhat,
LuongLinh)
NhanVien(MaNV,HoNV,TenNV,GioiTinh,NgaySinh,NoiSinh,DiaChi,
LuongCB,#MaPB,#MaCV,#MaBC,DienThoai,NgayVL,HoKhau,
DanToc,TonGiao,HonNhan,SoCMND,Email,TheATM,BHYT,
BHXH,GhiChu)
Lương(MaNV,ThangLV,NamLV)
ChamCong(Manv,NgayCC,NgayCham)
LamViec(NgayCC,MaLV,Phep)

15


16


3.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Từ điển dữ liệu.

Tên thuộc tính
MaBC
TenBC
HeSo
NgayCC
Phep
NgayTL
ThangTL
NamTL
TienThuong
TienPhat
LuongLinh
MaCV
TenCV
PhuCap
MaLV
DienGiai
User
Pass
Cap
MaPB
TenPB
DienThoai
ID
Nam
QD_HeSo
MaNV
HoNV
TenNV
GioiTinh
NgaySinh
NoiSinh
DiaChi
LuongCB
DienThoai
NgayVaoLam
HoKhau

Chú thích
Mã bằng cấp
Tên bằng cấp
Hệ số
Ngày chấm công
Phép
Ngày tính lương
Tháng tính lương
Năm tính lương
Tiền thưởng
Tiền phạt
Lương lĩnh
Mã chức vụ
Tên chức vụ
Phụ cấp
Mã làm việc
Diễn giải
User
Pass
Cấp
Mã phòng ban
Tên phòng ban
Điện thoại
ID
Năm
Quy định hệ số
Mã nhân viên
Họ nhân viên
Tên nhân viên
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Địa chỉ
Lương cơ bản
Điện thoại NV
Ngày vào làm
Hộ khẩu

Kiểu dữ liệu
Text
Text
Number
Date/Time
Yes/No
Date/Time
Number
Number
Number
Number
Number
Text
Text
Number
Number
Text
Text
Text
Number
Text
Text
Text
AutoNumber
Number
Number
Text
Text
Text
Text
Date/Time
Text
Text
Number
Text
Date/Time
Text

Kích thước
4
50

Ghi chú
Khóa chính
Khóa chính
Khóa chính
Khóa chính

4
50

Khóa chính
Khóa chính

50
50
50
4
50
11

Khóa chính
Khóa chính
Khóa chính

6
255
100
255
255
255
255
255
255
17


37
38
39
40
41
42
43
44
45

DanToc
TonGiao
HonNhan
SoCMND
Email
TheATM
BHYT
BHXH
GhiChu

Dân tộc
Tôn giáo
Hôn nhân
Sos CMND
Email
Thẻ ATM
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội
Ghi chú

Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

255
255
255
255
255
255
255
255
255

18


4.

Ràng nuộc toàn vẹn
a.

Ràng buộc liên bộ

Bối cảnh: PhongBan
Điều kiện: ∀ k1,k2 ∈PhongBan, k1≠k2
k1.MaPB≠k2.MaPB
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R1
PhongBan
Xóa
-

Thêm
+

Sửa
+

Xóa
-

Sửa
+

Xóa
-

Bối cảnh: BangCap
Điều kiện: ∀ k1,k2 ∈ BangCap, k1≠k2
k1.MaBC≠k2.MaBC
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R3
BangCap
Sửa
+

Bối cảnh: ChucVu
Điều kiện: ∀ k1,k2 ∈ ChucVu, k1≠k2
k1.MaCV≠k2.MaCV
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R2
ChucVu
Thêm
+

Thêm
+

Bối cảnh: QuiDinh
Điều kiện: ∀ k1,k2 ∈ QuiDinh, k1≠k2
k1.ID≠k2.ID
19
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R4
QuiDinh


Xóa
+

Thêm
+

Sửa
+

Xóa
+

Sửa
+

Xóa
+

Bối cảnh: KyHieuLV
Điều kiện: ∀ k1,k2 ∈ KyHieuLV, k1≠k2
k1. MaLV ≠k2. MaLV
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R6
KyHieuLV
Sửa
+

Bối cảnh: MatMa
Điều kiện: ∀ k1,k2 ∈ MatMa, k1≠k2
k1.User≠k2. User
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R5
MatMa
Thêm
+

Thêm
+

Bối cảnh: BangLuong
Điều kiện: ∀ k1,k2 ∈ BangLuong, k1≠k2
k1. MaNV ≠k2. MaNV ^ k1.NamTL≠k2.NamTL ^
k1.ThangTL≠k2.ThangTL
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R7
BangLuong

Thêm
+

Sửa
+

Xóa
-

20Bối cảnh: BangCC
Điều kiện: ∀ k1,k2 ∈ BangCC, k1≠k2
k1. MaNV ≠k2. MaNV ^ k1.NgayCC≠k2.NgayCC
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R8
BangCC
Bối cảnh: NhanVien
Điều kiện: ∀ k1,k2 ∈ NhanVien, k1≠k2
k1. MaNV ≠k2. MaNV
Cuối ∀.Bảng tầm ảnh hưởng:
R9
NhanVien

b.

Thêm
+

Thêm
+

Sửa
+

Xóa
-

Sửa
+

Xóa
-

Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị

Bối cảnh: NhanVien
Điều kiện: R10, ∀ T1 ∈ NhanVien
T1.NgaySinh <=Ngay Hien Hanh
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R10
NhanVien
Thêm
+

Sửa
+

Xóa
-

Bối cảnh: NhanVien
Điều kiện: R11, ∀ T1 ∈ NhanVien
T1.NgayVaoLam <=Ngay Hien Hanh
Cuối ∀.
21
Bảng tầm ảnh hưởng:
R11
NhanVien
Xóa
-

Thêm
+

Sửa
+

Xóa
-

Bối cảnh: BangLuong
Điều kiện: R13, ∀ T1 ∈ BangLuong
T1.NgayTL <=Ngay Hien Hanh
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R13
BangLuong

c.

Sửa
+

Bối cảnh: BangCC
Điều kiện: R12, ∀ T1 ∈ BangCC
T1.NgayCC <=Ngay Hien Hanh
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R12
BangCC
Thêm
+

Thêm
+

Sửa
+

Xóa
-

Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại

Bối cảnh: PhongBan, NhanVien
Điều kiện: R14, ∀ k ∈ PhongBan, ∀ t ∈ NhanVien
t.MaPB ⊆ k.MaPB
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R14

Thêm

Sửa

Xóa
22


PhongBan
NhanVien

+

+

+
-

23Bối cảnh: ChucVu, NhanVien
Điều kiện: R15, ∀ k ∈ ChucVu, ∀ t ∈ NhanVien
t.MaCV ⊆ k.MaCV
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R15
ChucVu
NhanVien
Sửa
+

Xóa
+
-

Bối cảnh: BangCap, NhanVien
Điều kiện: R16, ∀ k ∈ BangCap, ∀ t ∈ NhanVien
t.MaBC ⊆ k.MaBC
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R16
BangCap
NhanVien
Thêm
+

Thêm
+

Sửa
+

Xóa
+
-

Bối cảnh: KyHieuLV, BangCC
Điều kiện: R17, ∀ k ∈ KyHieuLV, ∀ t ∈ BangCC
t.MaLV ⊆ k.MaLV
Cuối ∀.
Bảng tầm ảnh hưởng:
R17
KyHieuLV
BangCC

Thêm
+

Sửa
+

Xóa
+
-

24


PHẦN 3 – CHƯƠNG TRÌNH
I - THIẾT KẾ GIAO DIỆN.
1.

Đăng nhập.
Khi chạy ứng dụng, đầu tiên sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập. Gõ tên đăng
nhập và mật khẩu để vào hệ thống. Tên đăng nhập là mã số nhân viên.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×