Tải bản đầy đủ

Thuyết trình bạo lực gia đình

Giảng Viên: Ths Lê Anh Huyền Trâm

1


Nhóm 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lý Hương Quỳnh
Phan Ngọc Thủy Ngân
Đỗ Bích Ngọc
Đào Phương Ngân
Nguyễn Ngọc Minh Thông
Hồ Thụy Như Thảo

23


Bạo lực gia đình
I. Bạo lực thể chất
1. Khái niệm
2. Nguyên Nhân
II. Bạo lực tình dục
1. BLTD là gì?
2. Nguyên nhân
III. Bạo lực ngôn ngữ
1. BLNN là gì?
2. NN xuất hiện
3. Mở rộng

IV. Bạo lực tinh thần
1. BLTT là gì?
2. Xảy ra ở đâu
3. Thống kê
4. Ảnh hưởng
5. Giải pháp
V. Hậu quả
VI. Giải Pháp
VII. Thông điệp
4


Bạo lực gia đình là gì?
Là hành vi cố ý của thành viên trong
gia đình gây tổn hại về:
+ Thể chất
+ Tinh thần
+ Kinh tế

5


Bạo Lực Gia Đình


Thể
Chất

Tình
Dục

Ngôn
Ngữ

Tinh
Thần

6


I. BẠO LỰC THỂ CHẤT

7


I. Bạo Lực Thể Chất
1. Bạo lực thể chất là gì?
Hành vi cố ý xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng

8


Võ Thị Hồng (
Nha Trang) bị
chồng đánh
chấn thương
sọ não lúc
nữa đêm.

9


Chị T bị
chồng là Lê
Văn Dũng
dùng dao
chém nhiều
nhát vào đầu
lưng và tay
do ghen

10


Chị Thêu
ở Đắk
Nông bị
chồng
đánh dập
mí mắt.

11


Chị Hồng (Bắc Giang) bị chồng cắt đứt gân tay
gân chân…..
12


Chuyện gì
đang xảy ra
tình người
ở đâu?
=> Vô tâm

13


Bé Ngân 4 tuổi (Bình Dương) bị mẹ
ruột và dượng bạo hành
14


(Nguyễn Trần Đại Nghĩa, 11 tuổi) bị mẹ kế Mai Thị
Ngân dùng dây xích buộc cổ nhốt lại.

15


Chẳng có tình thương cho những đứa trẻ mang
kiếp con riêng.

=>Gia đình cái nôi của hạnh phúc, nơi để
yêu thương ??

16


I. Bạo Lực Thể Chất
Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc công bố:
34 % đã từng bị chồng bạo hành thể xác hoặc
tình dục.
Có hoặc từng có gia đình chịu một trong hai hình
thức bạo hành này chiếm 9%

17


I. Bạo Lực Thể Chất
Ấn Độ: 5 ngàn phụ nữ bị cướp mạng sống
Băng-la-đét: giết vợ chiếm 50%
(nguồn báo nhân dân)

18


I. Bạo Lực Thể Chất
2. Nguyên nhân do đâu?
+ Khách quan: Bất bình đẳng giới, chế độ
phụ hệ, gia trưởng.

19


Bất bình đẳng giới

Gia trưởng
20


I. Bạo Lực Thể Chất
2. Nguyên nhân do đâu?
+ Chủ quan: rượu chè, cờ bạc, cơm
áo gạo tiền….

21


22


23


=> Vi phạm pháp luật
24


25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×