Tải bản đầy đủ

TÌM HIỂU hộp số a140e CAMRY 1983

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐỘNG LỰC
Lớp:11CĐ-Ô2


TÌM HIỂU HỘP SỐ A140E CAMRY 1983

GVHD:
NGUYỄN HỮU MẠNH
SV Thực hiện:
Huỳnh Minh Phương

TPHCM, Tháng 3 Năm 2014


Cấu tạo thực thế của hôp số

Trống và bộ
truyền hành tinh
trước


Bộ truyền hành tinh
sau

Bộ truyền OD


Hoạt động của bộ truyền bánh răng hánh tinh ở dải “ D “ hoặc “2” Số
1


Dòng truyền công suất khi ở số 1 ( dải D hoặc 2 )

Hoạt Động của bộ truyền hành tinh ở dải “D” số “2”


Dòng truyền công xuất khi ở số 2 ( dải D)

Hoạt động của bộ truyền hành tinh ở dải “D” hoặc “2” số “3”


Dòng truyền công suất ở số 3


Hoạt động của bộ truyền hành tinh ở dải “R”


Dòng truyền công suất giải R

LY HỢP SỐ TIẾN C1

Bánh răng mặt trời

Ly hợp C2
Bánh răng bao trước
Cần dẫn trước


Cần dẫn
sau


Bánh răng bao
sau

Phanh B 1


Phanh b0


MẠCH DẦU

Hướng dầu lên từ cacte


Các bình tích
năng

Mạch dầu điều khiển b1

Mạch dầu điều khiển b2

Mạch dầu diều khiển b3


Bơm dầu

Lỗ dầu
thứ cấp

Lỗ dầu sơ cấp

Bánh răng chủ động

Bánh răng bị động


Thân bơm

Trục star-to

Bánh răng bao sau
Phanh b1

Phanh b2-b3


Hướng dầu vào từ bơmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×